بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای سری آ ایتالیا | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم اودینزه

جدول تحلیلی لیگ

ایتالیا - سری آ

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1آث میلان0000000008-2501-19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2فیورنتینا0000000003-0110-06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3آ اس رم0000000010-3003-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4آتالانتا0000000003-1510-27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5بولونیا0000000009-2902-23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6برشیا0000000009-2202-09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7کالیاری0000000012-2205-10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8جنووا0000000004-0511-03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9ورونا0000000002-1609-25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10اینترمیلان0000000002-0209-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11یوونتوس0000000005-0312-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12لاتزیو0000000004-2212-01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13پارما0000000009-0101-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14اسپال0000000011-1004-11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15ناپولی0000000012-0804-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16سمپدوریا0000000004-1911-24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17ساسولو0000000001-1205-24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18تورینو0000000010-2003-08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19لچه0000000005-1701-05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20اودینزه00000000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه اودینزه
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!
    برنامــه بازیهـــای آینــده اودینزه
اودینزه
-
آث میلان
1398-06-03
اودینزه
-
پارما
1398-06-10
اینترمیلان
-
اودینزه
1398-06-24
اودینزه
-
برشیا
1398-06-31
ورونا
-
اودینزه
1398-07-03
اودینزه
-
بولونیا
1398-07-07
فیورنتینا
-
اودینزه
1398-07-14
اودینزه
-
تورینو
1398-07-28
آتالانتا
-
اودینزه
1398-08-05
اودینزه
-
آ اس رم
1398-08-08
جنووا
-
اودینزه
1398-08-12
اودینزه
-
اسپال
1398-08-19
سمپدوریا
-
اودینزه
1398-09-03
لاتزیو
-
اودینزه
1398-09-10
اودینزه
-
ناپولی
1398-09-17
یوونتوس
-
اودینزه
1398-09-24
اودینزه
-
کالیاری
1398-10-01
لچه
-
اودینزه
1398-10-15
اودینزه
-
ساسولو
1398-10-22
آث میلان
-
اودینزه
1398-10-29
پارما
-
اودینزه
1398-11-06
اودینزه
-
اینترمیلان
1398-11-13
برشیا
-
اودینزه
1398-11-20
اودینزه
-
ورونا
1398-11-27
بولونیا
-
اودینزه
1398-12-04
اودینزه
-
فیورنتینا
1398-12-11
تورینو
-
اودینزه
1398-12-18
اودینزه
-
آتالانتا
1398-12-25
آ اس رم
-
اودینزه
1399-01-03
اودینزه
-
جنووا
1399-01-17
اسپال
-
اودینزه
1399-01-23
اودینزه
-
سمپدوریا
1399-01-31
اودینزه
-
لاتزیو
1399-02-03
ناپولی
-
اودینزه
1399-02-07
اودینزه
-
یوونتوس
1399-02-14
کالیاری
-
اودینزه
1399-02-21
اودینزه
-
لچه
1399-02-28
ساسولو
-
اودینزه
1399-03-04