بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای سری آ ایتالیا | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم لچه

جدول تحلیلی لیگ

ایتالیا - سری آ

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1آث میلان0000000003-0810-20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2فیورنتینا0000000004-2212-01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3آ اس رم0000000009-2902-23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4آتالانتا0000000003-0110-06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5بولونیا0000000012-2205-10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6برشیا0000000005-0312-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7کالیاری0000000011-2404-19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8جنووا0000000012-0804-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9ورونا0000000009-0101-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10اینترمیلان0000000001-1908-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11یوونتوس0000000010-2703-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12لاتزیو0000000004-1111-10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13پارما0000000005-2401-12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14اسپال0000000002-1609-25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15ناپولی0000000009-2202-09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16سمپدوریا0000000003-2210-30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17ساسولو0000000011-0304-05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18تورینو0000000002-0209-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19لچه00000000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20اودینزه0000000001-0505-17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه لچه
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!
    برنامــه بازیهـــای آینــده لچه
اینترمیلان
-
لچه
1398-06-04
لچه
-
ورونا
1398-06-10
تورینو
-
لچه
1398-06-24
لچه
-
ناپولی
1398-06-31
اسپال
-
لچه
1398-07-03
لچه
-
آ اس رم
1398-07-07
آتالانتا
-
لچه
1398-07-14
آث میلان
-
لچه
1398-07-28
لچه
-
یوونتوس
1398-08-05
سمپدوریا
-
لچه
1398-08-08
لچه
-
ساسولو
1398-08-12
لاتزیو
-
لچه
1398-08-19
لچه
-
کالیاری
1398-09-03
فیورنتینا
-
لچه
1398-09-10
لچه
-
جنووا
1398-09-17
برشیا
-
لچه
1398-09-24
لچه
-
بولونیا
1398-10-01
لچه
-
اودینزه
1398-10-15
پارما
-
لچه
1398-10-22
لچه
-
اینترمیلان
1398-10-29
ورونا
-
لچه
1398-11-06
لچه
-
تورینو
1398-11-13
ناپولی
-
لچه
1398-11-20
لچه
-
اسپال
1398-11-27
آ اس رم
-
لچه
1398-12-04
لچه
-
آتالانتا
1398-12-11
لچه
-
آث میلان
1398-12-18
یوونتوس
-
لچه
1398-12-25
لچه
-
سمپدوریا
1399-01-03
ساسولو
-
لچه
1399-01-17
لچه
-
لاتزیو
1399-01-23
کالیاری
-
لچه
1399-01-31
لچه
-
فیورنتینا
1399-02-03
جنووا
-
لچه
1399-02-07
لچه
-
برشیا
1399-02-14
بولونیا
-
لچه
1399-02-21
اودینزه
-
لچه
1399-02-28
لچه
-
پارما
1399-03-04