بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای سری آ ایتالیا | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم تورینو

جدول تحلیلی لیگ

ایتالیا - سری آ

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1آث میلان0000000009-2502-16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2فیورنتینا0000000012-0804-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3آ اس رم0000000005-1701-05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4آتالانتا0000000001-2609-01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5بولونیا0000000001-1205-24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6برشیا0000000004-1111-10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7کالیاری0000000010-2703-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8جنووا0000000004-2212-01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9ورونا0000000005-0312-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10اینترمیلان0000000011-2404-19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11یوونتوس0000000011-0304-05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12لاتزیو0000000003-2210-30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13پارما0000000002-2309-29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14اسپال0000000012-2205-10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15ناپولی0000000010-0603-01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16سمپدوریا0000000002-0909-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17ساسولو0000000008-2501-19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18تورینو00000000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19لچه0000000009-1502-02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20اودینزه0000000003-0810-20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه تورینو
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!
    برنامــه بازیهـــای آینــده تورینو