بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای سری آ ایتالیا | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم ساسولو

جدول تحلیلی لیگ

ایتالیا - سری آ

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1آث میلان0000000005-0312-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2فیورنتینا0000000010-3003-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3آ اس رم0000000002-0209-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4آتالانتا0000000009-2902-23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5بولونیا0000000011-1004-11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6برشیا0000000003-0110-06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7کالیاری0000000012-0804-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8جنووا0000000005-1701-05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9ورونا0000000003-1510-27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10اینترمیلان0000000010-2003-08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11یوونتوس0000000004-2212-01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12لاتزیو0000000011-2404-19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13پارما0000000002-1609-25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14اسپال0000000009-2202-09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15ناپولی0000000012-2205-10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16سمپدوریا0000000009-0101-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17ساسولو00000000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18تورینو0000000001-1908-25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19لچه0000000004-0511-03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20اودینزه0000000005-2401-12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه ساسولو
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!
    برنامــه بازیهـــای آینــده ساسولو