بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای سری آ ایتالیا | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم ناپولی

جدول تحلیلی لیگ

ایتالیا - سری آ

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1آث میلان0000000004-1911-24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2فیورنتینا0000000001-1908-24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3آ اس رم0000000004-0511-03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4آتالانتا0000000010-3003-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5بولونیا0000000012-0104-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6برشیا0000000009-2902-23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7کالیاری0000000009-2502-16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8جنووا0000000011-1004-11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9ورونا0000000010-2003-08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10اینترمیلان0000000001-0505-17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11یوونتوس0000000001-2608-31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12لاتزیو0000000005-2401-12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13پارما0000000012-1505-03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14اسپال0000000003-1510-27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15ناپولی00000000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16سمپدوریا0000000009-1502-02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17ساسولو0000000005-1012-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18تورینو0000000003-0110-06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19لچه0000000002-0909-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20اودینزه0000000004-2612-08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه ناپولی
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!
    برنامــه بازیهـــای آینــده ناپولی