مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای سری آ ایتالیا | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم ناپولی

جدول تحلیلی لیگ

ایتالیا - سری آ

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1ناپولی20163144133151
D
W
W
W
W
W
L
D
W
W
2یوونتوس20162249153450L0-104-22
D
W
W
W
W
W
W
W
D
W
3اینترمیلان20126235152042D0-003-11
D
L
L
D
D
D
W
W
L
D
4لاتزیو1912434824244002-10W4-1
L
D
W
D
W
W
W
D
L
W
5آ اس رم1912343014163903-03W1-0
D
W
L
D
L
W
W
W
D
L
6سمپدوریا199373629730W3-205-13
D
L
L
W
L
W
W
L
L
W
7آتالانتا208663126530W3-101-21
W
D
W
L
W
W
D
W
D
L
8فیورنتینا207762921828D0-004-29
D
D
W
D
D
L
W
D
D
D
9اودینزه19919332762804-18W1-0
W
W
W
W
D
W
L
L
W
W
10تورینو206104282712805-06W3-1
W
L
D
D
W
D
D
L
D
W
11آث میلان208482527-228W2-104-15
W
L
L
D
W
L
D
W
L
W
12بلونیا2073102330-72401-28W3-0
L
L
W
L
L
L
W
D
L
L
13کیه وو205782032-122204-08D0-0
D
L
L
L
D
D
W
D
L
D
14جنووا205691622-62103-18W3-2
L
D
W
D
W
L
D
L
W
W
15ساسولو2063111330-1721W3-103-31
W
W
W
D
L
L
L
L
W
W
16کالیاری2062121831-1320W3-002-26
D
L
L
W
L
W
L
D
L
L
17فرارا2036112138-171502-18W3-2
D
W
D
L
L
W
D
D
D
L
18کروتونه2043131338-251505-20W1-0
L
W
L
L
L
W
L
L
W
L
19ورونا2034131841-2313W2-0W3-1
D
W
L
L
L
L
L
L
W
L
20بنونتو2021171343-307W6-002-04
L
L
L
W
W
L
D
L
W
W
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه ناپولی