بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای سری آ ایتالیا | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم اینترمیلان

جدول تحلیلی لیگ

ایتالیا - سری آ

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1لاتزیو1100303309-2502-16
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
2ناپولی1100431305-1701-05
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
3آتالانتا1100321301-1205-24
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
4تورینو1100211304-1911-24
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
5برشیا1100101303-2210-30
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
6یوونتوس1100101310-0603-01
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
7اودینزه1100101309-1502-02
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
8آ اس رم1010330112-0804-26
-
-
-
-
D
-
-
-
-
D
9جنووا1010330112-2205-10
-
-
-
-
D
-
-
-
-
-
10بولونیا1010110104-0511-03
-
-
-
-
D
-
-
-
-
-
11ورونا1010110111-1004-11
-
-
-
-
D
-
-
-
-
D
12اینترمیلان00000000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13لچه0000000008-2601-19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14فیورنتینا100134-1005-0312-15
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
15اسپال100123-1012-0104-22
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
16ساسولو100112-1003-0810-20
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
17آث میلان100101-1002-0909-22
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
18کالیاری100101-1001-2609-01
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
19پارما100101-1010-2703-15
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
20سمپدوریا100103-3002-2309-29
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه اینترمیلان
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!
    برنامــه بازیهـــای آینــده اینترمیلان
اینترمیلان
-
لچه
1398-06-04
کالیاری
-
اینترمیلان
1398-06-10
اینترمیلان
-
اودینزه
1398-06-24
آث میلان
-
اینترمیلان
1398-06-31
اینترمیلان
-
لاتزیو
1398-07-03
سمپدوریا
-
اینترمیلان
1398-07-07
اینترمیلان
-
یوونتوس
1398-07-14
ساسولو
-
اینترمیلان
1398-07-28
اینترمیلان
-
پارما
1398-08-05
برشیا
-
اینترمیلان
1398-08-08
بولونیا
-
اینترمیلان
1398-08-12
اینترمیلان
-
ورونا
1398-08-19
تورینو
-
اینترمیلان
1398-09-03
اینترمیلان
-
اسپال
1398-09-10
اینترمیلان
-
آ اس رم
1398-09-17
فیورنتینا
-
اینترمیلان
1398-09-24
اینترمیلان
-
جنووا
1398-10-01
ناپولی
-
اینترمیلان
1398-10-15
اینترمیلان
-
آتالانتا
1398-10-22
لچه
-
اینترمیلان
1398-10-29
اینترمیلان
-
کالیاری
1398-11-06
اودینزه
-
اینترمیلان
1398-11-13
اینترمیلان
-
آث میلان
1398-11-20
لاتزیو
-
اینترمیلان
1398-11-27
اینترمیلان
-
سمپدوریا
1398-12-04
یوونتوس
-
اینترمیلان
1398-12-11
اینترمیلان
-
ساسولو
1398-12-18
پارما
-
اینترمیلان
1398-12-25
اینترمیلان
-
برشیا
1399-01-03
اینترمیلان
-
بولونیا
1399-01-17
ورونا
-
اینترمیلان
1399-01-23
اینترمیلان
-
تورینو
1399-01-31
اسپال
-
اینترمیلان
1399-02-03
آ اس رم
-
اینترمیلان
1399-02-07
اینترمیلان
-
فیورنتینا
1399-02-14
جنووا
-
اینترمیلان
1399-02-21
اینترمیلان
-
ناپولی
1399-02-28
آتالانتا
-
اینترمیلان
1399-03-04