مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای سری آ ایتالیا | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم اینترمیلان

جدول تحلیلی لیگ

ایتالیا - سری آ

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1یوونتوس38305386246295L2-3D0-0
L
W
W
D
W
W
W
L
W
W
2ناپولی38287377294891D0-0D0-0
W
L
D
W
W
W
W
W
D
W
3آ اس رم38238761283377D1-1W3-1
W
W
W
D
W
W
L
W
W
D
4لاتزیو38219889494072D0-0W3-2
W
W
D
D
L
W
D
W
D
L
5اینترمیلان382012666303672
W
L
W
L
W
D
W
W
L
L
6آث میلان3818101056421464W3-2D0-0
L
W
W
D
W
D
D
L
W
W
7آتالانتا3816121057391860W2-0D0-0
W
W
D
D
L
W
D
W
W
D
8فیورنتینا38169135446857W3-0D1-1
L
W
W
L
L
W
D
L
W
L
9تورینو381315105446854D1-1L0-1
L
L
D
W
W
L
W
D
L
W
10سمپدوریا38166165660-454W3-2W5-0
L
W
L
L
L
L
D
W
W
L
11ساسولو381110172959-3043L1-2L0-1
W
L
W
W
L
D
D
W
W
L
12جنووا38118193343-1041W1-0L0-2
W
L
L
L
L
D
W
W
L
L
13اودینزه38124224863-1540L1-3W4-0
L
D
L
W
W
L
L
L
L
W
14کیه وو381010183659-2340W5-0W2-1
L
L
W
W
W
W
D
L
W
W
15بلونیا38116214052-1239W2-1D1-1
D
L
L
L
L
L
D
W
L
L
16کالیاری38116213361-2839W4-0W3-1
D
L
L
W
W
L
W
D
L
W
17فرارا38814163959-2038W2-0D1-1
L
W
W
L
W
D
D
L
W
W
18کروتونه3898214066-2635D1-1W2-0
W
W
L
D
L
L
W
D
W
D
19ورونا3874273078-4825W3-0W2-1
L
L
L
L
L
L
W
L
L
L
20بنونتو3863293384-5121W2-0W2-1
W
D
L
W
L
L
L
L
D
W
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه اینترمیلان
اینترمیلان
0 - 3
فیورنتینا
1396-05-29
آ اس رم
3 - 1
اینترمیلان
1396-06-04
اینترمیلان
0 - 2
فرارا
1396-06-19
کروتونه
2 - 0
اینترمیلان
1396-06-25
بلونیا
1 - 1
اینترمیلان
1396-06-28
اینترمیلان
0 - 1
جنووا
1396-07-02
بنونتو
2 - 1
اینترمیلان
1396-07-09
اینترمیلان
2 - 3
آث میلان
1396-07-23
ناپولی
0 - 0
اینترمیلان
1396-07-29
اینترمیلان
2 - 3
سمپدوریا
1396-08-02
ورونا
2 - 1
اینترمیلان
1396-08-08
اینترمیلان
1 - 1
تورینو
1396-08-14
اینترمیلان
0 - 2
آتالانتا
1396-08-28
کالیاری
3 - 1
اینترمیلان
1396-09-04
اینترمیلان
0 - 5
کیه وو
1396-09-12
یوونتوس
0 - 0
اینترمیلان
1396-09-18
اینترمیلان
3 - 1
اودینزه
1396-09-25
ساسولو
0 - 1
اینترمیلان
1396-10-02
اینترمیلان
0 - 0
لاتزیو
1396-10-09
فیورنتینا
1 - 1
اینترمیلان
1396-10-15
اینترمیلان
1 - 1
آ اس رم
1396-11-01
فرارا
1 - 1
اینترمیلان
1396-11-08
اینترمیلان
1 - 1
کروتونه
1396-11-14
اینترمیلان
1 - 2
بلونیا
1396-11-22
جنووا
0 - 2
اینترمیلان
1396-11-28
اینترمیلان
0 - 2
بنونتو
1396-12-05
آث میلان
0 - 0
اینترمیلان
1397-01-15
اینترمیلان
0 - 0
ناپولی
1396-12-20
سمپدوریا
5 - 0
اینترمیلان
1396-12-27
اینترمیلان
0 - 3
ورونا
1397-01-11
تورینو
0 - 1
اینترمیلان
1397-01-19
آتالانتا
0 - 0
اینترمیلان
1397-01-25
اینترمیلان
0 - 4
کالیاری
1397-01-28
کیه وو
2 - 1
اینترمیلان
1397-02-02
اینترمیلان
3 - 2
یوونتوس
1397-02-08
اودینزه
4 - 0
اینترمیلان
1397-02-16
اینترمیلان
2 - 1
ساسولو
1397-02-22
لاتزیو
3 - 2
اینترمیلان
1397-02-30
    برنامــه بازیهـــای آینــده اینترمیلان
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!