بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای سری آ ایتالیا | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم کالیاری

جدول تحلیلی لیگ

ایتالیا - سری آ

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1آث میلان0000000001-1205-24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2فیورنتینا0000000011-1004-11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3آ اس رم0000000003-0110-06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4آتالانتا0000000004-0511-03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5بولونیا0000000010-3003-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6برشیا0000000008-2501-19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7کالیاری00000000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8جنووا0000000009-2202-09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9ورونا0000000009-2902-23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10اینترمیلان0000000009-0101-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11یوونتوس0000000005-1701-05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12لاتزیو0000000012-1505-03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13پارما0000000002-0209-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14اسپال0000000010-2003-08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15ناپولی0000000002-1609-25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16سمپدوریا0000000012-0104-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17ساسولو0000000004-2612-08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18تورینو0000000003-1510-27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19لچه0000000004-1911-24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20اودینزه0000000005-1012-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه کالیاری
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!
    برنامــه بازیهـــای آینــده کالیاری
کالیاری
-
برشیا
1398-06-03
کالیاری
-
اینترمیلان
1398-06-10
پارما
-
کالیاری
1398-06-24
کالیاری
-
جنووا
1398-06-31
ناپولی
-
کالیاری
1398-07-03
کالیاری
-
ورونا
1398-07-07
آ اس رم
-
کالیاری
1398-07-14
کالیاری
-
اسپال
1398-07-28
تورینو
-
کالیاری
1398-08-05
کالیاری
-
بولونیا
1398-08-08
آتالانتا
-
کالیاری
1398-08-12
کالیاری
-
فیورنتینا
1398-08-19
لچه
-
کالیاری
1398-09-03
کالیاری
-
سمپدوریا
1398-09-10
ساسولو
-
کالیاری
1398-09-17
کالیاری
-
لاتزیو
1398-09-24
اودینزه
-
کالیاری
1398-10-01
یوونتوس
-
کالیاری
1398-10-15
کالیاری
-
آث میلان
1398-10-22
برشیا
-
کالیاری
1398-10-29
اینترمیلان
-
کالیاری
1398-11-06
کالیاری
-
پارما
1398-11-13
جنووا
-
کالیاری
1398-11-20
کالیاری
-
ناپولی
1398-11-27
ورونا
-
کالیاری
1398-12-04
کالیاری
-
آ اس رم
1398-12-11
اسپال
-
کالیاری
1398-12-18
کالیاری
-
تورینو
1398-12-25
بولونیا
-
کالیاری
1399-01-03
کالیاری
-
آتالانتا
1399-01-17
فیورنتینا
-
کالیاری
1399-01-23
کالیاری
-
لچه
1399-01-31
سمپدوریا
-
کالیاری
1399-02-03
کالیاری
-
ساسولو
1399-02-07
لاتزیو
-
کالیاری
1399-02-14
کالیاری
-
اودینزه
1399-02-21
کالیاری
-
یوونتوس
1399-02-28
آث میلان
-
کالیاری
1399-03-04