مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای سری آ ایتالیا | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم کالیاری

جدول تحلیلی لیگ

ایتالیا - سری آ

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1یوونتوس1100321304-0311-04
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
2ناپولی1100211312-1605-05
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
3آث میلان0000000009-1602-10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4فیورنتینا0000000003-1710-21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5آ اس رم0000000012-0904-28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6آتالانتا0000000002-0309-02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7بلونیا0000000010-0703-10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8کالیاری00000000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9امپولی0000000001-2008-19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10فروسینونه0000000004-2012-02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11جنووا0000000012-2605-19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12اینترمیلان0000000003-0309-30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13پارما0000000002-1709-23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14فرارا0000000004-0711-11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15سمپدوریا0000000009-2602-24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16ساسولو0000000008-2601-27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17تورینو0000000011-2504-14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18اودینزه0000000005-2612-29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19کیه وو100123-1010-2803-31
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
20لاتزیو100112-1005-1212-22
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه کالیاری
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!
    برنامــه بازیهـــای آینــده کالیاری
امپولی
-
کالیاری
1397-05-28
کالیاری
-
ساسولو
1397-06-04
آتالانتا
-
کالیاری
1397-06-11
کالیاری
-
آث میلان
1397-06-25
پارما
-
کالیاری
1397-07-01
کالیاری
-
سمپدوریا
1397-07-04
اینترمیلان
-
کالیاری
1397-07-08
کالیاری
-
بلونیا
1397-07-15
فیورنتینا
-
کالیاری
1397-07-29
کالیاری
-
کیه وو
1397-08-06
یوونتوس
-
کالیاری
1397-08-13
فرارا
-
کالیاری
1397-08-20
کالیاری
-
تورینو
1397-09-04
فروسینونه
-
کالیاری
1397-09-11
کالیاری
-
آ اس رم
1397-09-18
کالیاری
-
ناپولی
1397-09-25
لاتزیو
-
کالیاری
1397-10-01
کالیاری
-
جنووا
1397-10-05
اودینزه
-
کالیاری
1397-10-08
کالیاری
-
امپولی
1397-10-30
ساسولو
-
کالیاری
1397-11-07
کالیاری
-
آتالانتا
1397-11-14
آث میلان
-
کالیاری
1397-11-21
کالیاری
-
پارما
1397-11-28
سمپدوریا
-
کالیاری
1397-12-05
کالیاری
-
اینترمیلان
1397-12-12
بلونیا
-
کالیاری
1397-12-19
کالیاری
-
فیورنتینا
1397-12-26
کیه وو
-
کالیاری
1398-01-11
کالیاری
-
یوونتوس
1398-01-14
کالیاری
-
فرارا
1398-01-18
تورینو
-
کالیاری
1398-01-25
کالیاری
-
فروسینونه
1398-01-31
آ اس رم
-
کالیاری
1398-02-08
ناپولی
-
کالیاری
1398-02-15
کالیاری
-
لاتزیو
1398-02-22
جنووا
-
کالیاری
1398-02-29
کالیاری
-
اودینزه
1398-03-05