بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای سری آ ایتالیا | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم بولونیا

جدول تحلیلی لیگ

ایتالیا - سری آ

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1آث میلان0000000012-0804-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2فیورنتینا0000000001-0505-17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3آ اس رم0000000009-2202-09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4آتالانتا0000000012-1505-03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5بولونیا00000000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6برشیا0000000002-0209-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7کالیاری0000000003-2210-30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8جنووا0000000002-1609-25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9ورونا0000000001-1908-25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10اینترمیلان0000000011-0304-05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11یوونتوس0000000003-0810-20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12لاتزیو0000000010-0603-01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13پارما0000000011-2404-19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14اسپال0000000008-3001-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15ناپولی0000000004-2212-01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16سمپدوریا0000000010-2703-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17ساسولو0000000004-1111-10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18تورینو0000000005-2401-12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19لچه0000000005-1012-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20اودینزه0000000002-2309-29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه بولونیا
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!
    برنامــه بازیهـــای آینــده بولونیا
ورونا
-
بولونیا
1398-06-03
بولونیا
-
اسپال
1398-06-08
برشیا
-
بولونیا
1398-06-24
بولونیا
-
آ اس رم
1398-06-31
جنووا
-
بولونیا
1398-07-03
اودینزه
-
بولونیا
1398-07-07
بولونیا
-
لاتزیو
1398-07-14
یوونتوس
-
بولونیا
1398-07-28
بولونیا
-
سمپدوریا
1398-08-05
کالیاری
-
بولونیا
1398-08-08
بولونیا
-
اینترمیلان
1398-08-12
ساسولو
-
بولونیا
1398-08-19
بولونیا
-
پارما
1398-09-03
ناپولی
-
بولونیا
1398-09-10
بولونیا
-
آث میلان
1398-09-17
بولونیا
-
آتالانتا
1398-09-24
لچه
-
بولونیا
1398-10-01
بولونیا
-
فیورنتینا
1398-10-15
تورینو
-
بولونیا
1398-10-22
بولونیا
-
ورونا
1398-10-29
اسپال
-
بولونیا
1398-11-06
بولونیا
-
برشیا
1398-11-13
آ اس رم
-
بولونیا
1398-11-20
بولونیا
-
جنووا
1398-11-27
بولونیا
-
اودینزه
1398-12-04
لاتزیو
-
بولونیا
1398-12-11
بولونیا
-
یوونتوس
1398-12-18
سمپدوریا
-
بولونیا
1398-12-25
بولونیا
-
کالیاری
1399-01-03
اینترمیلان
-
بولونیا
1399-01-17
بولونیا
-
ساسولو
1399-01-23
پارما
-
بولونیا
1399-01-31
بولونیا
-
ناپولی
1399-02-03
آث میلان
-
بولونیا
1399-02-07
آتالانتا
-
بولونیا
1399-02-14
بولونیا
-
لچه
1399-02-21
فیورنتینا
-
بولونیا
1399-02-28
بولونیا
-
تورینو
1399-03-04