بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای سری آ ایتالیا | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم آتالانتا

جدول تحلیلی لیگ

ایتالیا - سری آ

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1لاتزیو1100303303-0810-20
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
2ناپولی1100431303-2210-30
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
3آتالانتا11003213
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
4تورینو1100211309-0101-26
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
5برشیا1100101304-2212-01
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
6یوونتوس1100101311-2404-19
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
7اودینزه1100101310-2703-15
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
8آ اس رم1010330102-1609-25
-
-
-
-
D
-
-
-
-
D
9جنووا1010330102-0209-15
-
-
-
-
D
-
-
-
-
-
10بولونیا1010110105-0312-15
-
-
-
-
D
-
-
-
-
-
11ورونا1010110112-0804-26
-
-
-
-
D
-
-
-
-
D
12اینترمیلان0000000005-2401-12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13لچه0000000010-0603-01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14فیورنتینا100134-1009-2202-09
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
15اسپال100123-1001-19W3-2
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
16ساسولو100112-1002-2309-29
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
17آث میلان100101-1012-2205-10
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
18کالیاری100101-1011-0304-05
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
19پارما100101-1001-0505-17
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
20سمپدوریا100103-3004-1111-10
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه آتالانتا
    برنامــه بازیهـــای آینــده آتالانتا
آتالانتا
-
تورینو
1398-06-10
جنووا
-
آتالانتا
1398-06-24
آتالانتا
-
فیورنتینا
1398-06-31
آ اس رم
-
آتالانتا
1398-07-03
ساسولو
-
آتالانتا
1398-07-07
آتالانتا
-
لچه
1398-07-14
لاتزیو
-
آتالانتا
1398-07-28
آتالانتا
-
اودینزه
1398-08-05
ناپولی
-
آتالانتا
1398-08-08
آتالانتا
-
کالیاری
1398-08-12
سمپدوریا
-
آتالانتا
1398-08-19
آتالانتا
-
یوونتوس
1398-09-03
برشیا
-
آتالانتا
1398-09-10
آتالانتا
-
ورونا
1398-09-17
بولونیا
-
آتالانتا
1398-09-24
آتالانتا
-
آث میلان
1398-10-01
آتالانتا
-
پارما
1398-10-15
اینترمیلان
-
آتالانتا
1398-10-22
آتالانتا
-
اسپال
1398-10-29
تورینو
-
آتالانتا
1398-11-06
آتالانتا
-
جنووا
1398-11-13
فیورنتینا
-
آتالانتا
1398-11-20
آتالانتا
-
آ اس رم
1398-11-27
آتالانتا
-
ساسولو
1398-12-04
لچه
-
آتالانتا
1398-12-11
آتالانتا
-
لاتزیو
1398-12-18
اودینزه
-
آتالانتا
1398-12-25
آتالانتا
-
ناپولی
1399-01-03
کالیاری
-
آتالانتا
1399-01-17
آتالانتا
-
سمپدوریا
1399-01-23
یوونتوس
-
آتالانتا
1399-01-31
آتالانتا
-
برشیا
1399-02-03
ورونا
-
آتالانتا
1399-02-07
آتالانتا
-
بولونیا
1399-02-14
آث میلان
-
آتالانتا
1399-02-21
پارما
-
آتالانتا
1399-02-28
آتالانتا
-
اینترمیلان
1399-03-04