بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای سری آ ایتالیا | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم فیورنتینا

جدول تحلیلی لیگ

ایتالیا - سری آ

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1آث میلان0000000002-2309-29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2فیورنتینا00000000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3آ اس رم0000000012-2205-10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4آتالانتا0000000002-0909-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5بولونیا0000000005-1701-05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6برشیا0000000003-0810-20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7کالیاری0000000004-1111-10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8جنووا0000000001-2609-01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9ورونا0000000004-1911-24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10اینترمیلان0000000012-1505-03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11یوونتوس0000000009-1502-02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12لاتزیو0000000010-2703-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13پارما0000000011-0304-05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14اسپال0000000001-1205-24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15ناپولی0000000008-2401-19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16سمپدوریا0000000009-2502-16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17ساسولو0000000003-2210-30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18تورینو0000000004-2612-08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19لچه0000000012-0104-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20اودینزه0000000010-0603-01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه فیورنتینا
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!
    برنامــه بازیهـــای آینــده فیورنتینا
فیورنتینا
-
ناپولی
1398-06-02
جنووا
-
فیورنتینا
1398-06-10
فیورنتینا
-
یوونتوس
1398-06-24
آتالانتا
-
فیورنتینا
1398-06-31
فیورنتینا
-
سمپدوریا
1398-07-03
آث میلان
-
فیورنتینا
1398-07-07
فیورنتینا
-
اودینزه
1398-07-14
برشیا
-
فیورنتینا
1398-07-28
فیورنتینا
-
لاتزیو
1398-08-05
ساسولو
-
فیورنتینا
1398-08-08
فیورنتینا
-
پارما
1398-08-12
کالیاری
-
فیورنتینا
1398-08-19
ورونا
-
فیورنتینا
1398-09-03
فیورنتینا
-
لچه
1398-09-10
تورینو
-
فیورنتینا
1398-09-17
فیورنتینا
-
اینترمیلان
1398-09-24
فیورنتینا
-
آ اس رم
1398-10-01
بولونیا
-
فیورنتینا
1398-10-15
فیورنتینا
-
اسپال
1398-10-22
ناپولی
-
فیورنتینا
1398-10-29
فیورنتینا
-
جنووا
1398-11-06
یوونتوس
-
فیورنتینا
1398-11-13
فیورنتینا
-
آتالانتا
1398-11-20
سمپدوریا
-
فیورنتینا
1398-11-27
فیورنتینا
-
آث میلان
1398-12-04
اودینزه
-
فیورنتینا
1398-12-11
فیورنتینا
-
برشیا
1398-12-18
لاتزیو
-
فیورنتینا
1398-12-25
فیورنتینا
-
ساسولو
1399-01-03
پارما
-
فیورنتینا
1399-01-17
فیورنتینا
-
کالیاری
1399-01-23
فیورنتینا
-
ورونا
1399-01-31
لچه
-
فیورنتینا
1399-02-03
فیورنتینا
-
تورینو
1399-02-07
اینترمیلان
-
فیورنتینا
1399-02-14
آ اس رم
-
فیورنتینا
1399-02-21
فیورنتینا
-
بولونیا
1399-02-28
اسپال
-
فیورنتینا
1399-03-04