بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای سری آ ایتالیا | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم آث میلان

جدول تحلیلی لیگ

ایتالیا - سری آ

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1آث میلان00000000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2فیورنتینا0000000009-2902-23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3آ اس رم0000000003-1510-27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4آتالانتا0000000005-1012-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5بولونیا0000000004-2612-08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6برشیا0000000008-3101-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7کالیاری0000000005-2401-12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8جنووا0000000003-0110-06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9ورونا0000000002-0209-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10اینترمیلان0000000009-2202-09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11یوونتوس0000000004-1111-10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12لاتزیو0000000011-0304-05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13پارما0000000004-2212-01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14اسپال0000000010-3003-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15ناپولی0000000011-2404-19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16سمپدوریا0000000001-0505-17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17ساسولو0000000012-1505-03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18تورینو0000000002-1609-25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19لچه0000000010-2003-08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20اودینزه0000000001-1908-25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه آث میلان
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!
    برنامــه بازیهـــای آینــده آث میلان
اودینزه
-
آث میلان
1398-06-03
آث میلان
-
برشیا
1398-06-09
ورونا
-
آث میلان
1398-06-24
آث میلان
-
اینترمیلان
1398-06-31
تورینو
-
آث میلان
1398-07-03
آث میلان
-
فیورنتینا
1398-07-07
جنووا
-
آث میلان
1398-07-14
آث میلان
-
لچه
1398-07-28
آ اس رم
-
آث میلان
1398-08-05
آث میلان
-
اسپال
1398-08-08
آث میلان
-
لاتزیو
1398-08-12
یوونتوس
-
آث میلان
1398-08-19
آث میلان
-
ناپولی
1398-09-03
پارما
-
آث میلان
1398-09-10
بولونیا
-
آث میلان
1398-09-17
آث میلان
-
ساسولو
1398-09-24
آتالانتا
-
آث میلان
1398-10-01
آث میلان
-
سمپدوریا
1398-10-15
کالیاری
-
آث میلان
1398-10-22
آث میلان
-
اودینزه
1398-10-29
برشیا
-
آث میلان
1398-11-06
آث میلان
-
ورونا
1398-11-13
اینترمیلان
-
آث میلان
1398-11-20
آث میلان
-
تورینو
1398-11-27
فیورنتینا
-
آث میلان
1398-12-04
آث میلان
-
جنووا
1398-12-11
لچه
-
آث میلان
1398-12-18
آث میلان
-
آ اس رم
1398-12-25
اسپال
-
آث میلان
1399-01-03
لاتزیو
-
آث میلان
1399-01-17
آث میلان
-
یوونتوس
1399-01-23
ناپولی
-
آث میلان
1399-01-31
آث میلان
-
پارما
1399-02-03
آث میلان
-
بولونیا
1399-02-07
ساسولو
-
آث میلان
1399-02-14
آث میلان
-
آتالانتا
1399-02-21
سمپدوریا
-
آث میلان
1399-02-28
آث میلان
-
کالیاری
1399-03-04