مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

خبر ورزشی - 31 خرداد 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی فرانسه 1 - پرو 0 (جام جهانی روسیه)

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ آزادگان ایران|سایت توپ 90

Loading ....

نتایج بازیها

ایران - لیگ آزادگان

یکشنبه, 9 اردیبهشت 1397
پایان
آلومینیوم اراک
0 - 2
اکسین البرز
پایان
فجر سپاسی
6 - 1
صبای قم
پایان
گل گهر
3 - 2
شهرداری ماهشهر
پایان
ایرانجوان بوشهر
2 - 0
مس کرمان
پایان
خونه به خونه
2 - 1
برق جدید شیراز
پایان
ماشین سازی تبریز
2 - 1
بادران
پایان
ملوان
3 - 0
شهرداری تبریز
پایان
نفت مسجدسلیمان
2 - 2
مس رفسنجان
پایان
راه آهن
0 - 6
نساجی مازندران
دوشنبه, 3 اردیبهشت 1397
پایان
بادران
1 - 0
نفت مسجدسلیمان
پایان
مس کرمان
0 - 0
آلومینیوم اراک
پایان
مس رفسنجان
2 - 1
ایرانجوان بوشهر
پایان
نساجی مازندران
2 - 0
فجر سپاسی
پایان
برق جدید شیراز
4 - 0
گل گهر
پایان
اکسین البرز
0 - 0
خونه به خونه
پایان
صبای قم
0 - 4
ماشین سازی تبریز
پایان
شهرداری ماهشهر
2 - 1
ملوان
پایان
شهرداری تبریز
4 - 1
راه آهن
سه شنبه, 28 فروردین 1397
پایان
آلومینیوم اراک
1 - 0
برق جدید شیراز
پایان
بادران
7 - 0
صبای قم
پایان
فجر سپاسی
0 - 1
مس کرمان
پایان
گل گهر
5 - 2
شهرداری تبریز
پایان
ایرانجوان بوشهر
1 - 1
اکسین البرز
پایان
خونه به خونه
3 - 0
شهرداری ماهشهر
پایان
ماشین سازی تبریز
1 - 1
مس رفسنجان
پایان
ملوان
1 - 0
راه آهن
پایان
نفت مسجدسلیمان
0 - 0
نساجی مازندران
سه شنبه, 21 فروردین 1397
پایان
ملوان
1 - 0
خونه به خونه
پایان
مس کرمان
0 - 0
بادران
پایان
مس رفسنجان
7 - 0
صبای قم
پایان
نساجی مازندران
1 - 0
ماشین سازی تبریز
پایان
برق جدید شیراز
1 - 1
ایرانجوان بوشهر
پایان
اکسین البرز
0 - 1
نفت مسجدسلیمان
پایان
راه آهن
0 - 4
گل گهر
پایان
شهرداری تبریز
1 - 3
فجر سپاسی
پایان
شهرداری ماهشهر
1 - 0
آلومینیوم اراک
چهارشنبه, 15 فروردین 1397
پایان
آلومینیوم اراک
4 - 0
راه آهن
پایان
بادران
1 - 0
مس رفسنجان
پایان
فجر سپاسی
2 - 0
اکسین البرز
پایان
گل گهر
0 - 0
ملوان
پایان
خونه به خونه
1 - 0
شهرداری تبریز
پایان
ماشین سازی تبریز
0 - 1
مس کرمان
پایان
صبای قم
1 - 6
نساجی مازندران
پایان
ایرانجوان بوشهر
1 - 0
شهرداری ماهشهر
پایان
نفت مسجدسلیمان
3 - 0
برق جدید شیراز
پنجشنبه, 9 فروردین 1397
پایان
گل گهر
1 - 1
آلومینیوم اراک
پایان
ملوان
2 - 1
فجر سپاسی
پایان
مس کرمان
1 - 2
نفت مسجدسلیمان
پایان
نساجی مازندران
4 - 1
بادران
پایان
برق جدید شیراز
1 - 1
مس رفسنجان
پایان
اکسین البرز
8 - 0
صبای قم
پایان
راه آهن
0 - 3
خونه به خونه
پایان
شهرداری تبریز
2 - 1
ایرانجوان بوشهر
پایان
شهرداری ماهشهر
1 - 1
ماشین سازی تبریز
دوشنبه, 28 اسفند 1396
پایان
آلومینیوم اراک
0 - 0
شهرداری تبریز
پایان
خونه به خونه
0 - 0
گل گهر
شنبه, 26 اسفند 1396
پایان
بادران
2 - 2
اکسین البرز
پایان
فجر سپاسی
2 - 0
برق جدید شیراز
پایان
ماشین سازی تبریز
1 - 2
ملوان
پایان
مس رفسنجان
0 - 0
نساجی مازندران
پایان
صبای قم
0 - 2
مس کرمان
پایان
ایرانجوان بوشهر
3 - 2
راه آهن
پایان
نفت مسجدسلیمان
1 - 1
شهرداری ماهشهر
چهارشنبه, 23 اسفند 1396
پایان
خونه به خونه
0 - 0
آلومینیوم اراک
یکشنبه, 20 اسفند 1396
پایان
گل گهر
2 - 1
نفت مسجدسلیمان
پایان
ملوان
0 - 0
ایرانجوان بوشهر
پایان
مس کرمان
2 - 1
مس رفسنجان
پایان
برق جدید شیراز
0 - 1
نساجی مازندران
پایان
اکسین البرز
0 - 0
ماشین سازی تبریز
پایان
راه آهن
1 - 7
فجر سپاسی
پایان
شهرداری تبریز
3 - 1
صبای قم
پایان
شهرداری ماهشهر
1 - 1
بادران
یکشنبه, 13 اسفند 1396
پایان
آلومینیوم اراک
0 - 0
ملوان
پایان
بادران
3 - 1
برق جدید شیراز
پایان
فجر سپاسی
2 - 1
شهرداری ماهشهر
پایان
ماشین سازی تبریز
0 - 0
خونه به خونه
پایان
مس رفسنجان
0 - 0
اکسین البرز
پایان
نساجی مازندران
1 - 0
مس کرمان
پایان
صبای قم
0 - 1
راه آهن
پایان
ایرانجوان بوشهر
0 - 1
گل گهر
پایان
نفت مسجدسلیمان
2 - 1
شهرداری تبریز
یکشنبه, 6 اسفند 1396
پایان
آلومینیوم اراک
2 - 1
ایرانجوان بوشهر
پایان
گل گهر
1 - 1
فجر سپاسی
پایان
خونه به خونه
1 - 0
بادران
پایان
ملوان
1 - 1
نفت مسجدسلیمان
پایان
برق جدید شیراز
1 - 0
ماشین سازی تبریز
پایان
اکسین البرز
1 - 1
مس کرمان
پایان
راه آهن
1 - 0
مس رفسنجان
پایان
شهرداری تبریز
2 - 2
نساجی مازندران
پایان
شهرداری ماهشهر
3 - 1
صبای قم
دوشنبه, 30 بهمن 1396
پایان
ماشین سازی تبریز
1 - 2
شهرداری تبریز
پایان
مس کرمان
1 - 0
شهرداری ماهشهر
پایان
نساجی مازندران
2 - 2
اکسین البرز
یکشنبه, 29 بهمن 1396
پایان
بادران
1 - 1
گل گهر
پایان
فجر سپاسی
3 - 0
آلومینیوم اراک
پایان
مس رفسنجان
0 - 0
ملوان
پایان
صبای قم
1 - 1
برق جدید شیراز
پایان
ایرانجوان بوشهر
0 - 2
خونه به خونه
پایان
نفت مسجدسلیمان
2 - 1
راه آهن
چهارشنبه, 25 بهمن 1396
پایان
شهرداری ماهشهر
1 - 0
اکسین البرز
سه شنبه, 24 بهمن 1396
پایان
گل گهر
5 - 1
صبای قم
پایان
خونه به خونه
1 - 0
نفت مسجدسلیمان
پایان
ملوان
3 - 0
نساجی مازندران
پایان
راه آهن
0 - 4
بادران
دوشنبه, 23 بهمن 1396
پایان
آلومینیوم اراک
2 - 2
ماشین سازی تبریز
پایان
برق جدید شیراز
0 - 1
مس کرمان
پایان
شهرداری تبریز
1 - 2
مس رفسنجان
پایان
ایرانجوان بوشهر
0 - 1
فجر سپاسی
پنجشنبه, 19 بهمن 1396
پایان
خونه به خونه
2 - 1
نساجی مازندران
پایان
ملوان
2 - 2
صبای قم
پایان
راه آهن
1 - 2
اکسین البرز
شنبه, 14 بهمن 1396
پایان
بادران
1 - 1
شهرداری تبریز
پایان
فجر سپاسی
1 - 1
خونه به خونه
پایان
ماشین سازی تبریز
1 - 0
راه آهن
پایان
مس کرمان
1 - 1
ملوان
پایان
مس رفسنجان
1 - 0
گل گهر
پایان
نفت مسجدسلیمان
2 - 2
آلومینیوم اراک
پایان
نساجی مازندران
1 - 0
شهرداری ماهشهر
پایان
اکسین البرز
1 - 0
برق جدید شیراز
پایان
صبای قم
3 - 4
ایرانجوان بوشهر
یکشنبه, 8 بهمن 1396
پایان
آلومینیوم اراک
0 - 0
بادران
پایان
فجر سپاسی
1 - 0
نفت مسجدسلیمان
پایان
گل گهر
5 - 1
مس کرمان
پایان
ایرانجوان بوشهر
0 - 2
ماشین سازی تبریز
پایان
شهرداری ماهشهر
1 - 1
مس رفسنجان
پایان
شهرداری تبریز
2 - 0
برق جدید شیراز
دوشنبه, 2 بهمن 1396
پایان
نفت مسجدسلیمان
3 - 0
ایرانجوان بوشهر
یکشنبه, 1 بهمن 1396
پایان
بادران
1 - 1
ملوان
پایان
ماشین سازی تبریز
0 - 0
گل گهر
پایان
مس کرمان
2 - 1
راه آهن
پایان
مس رفسنجان
2 - 1
فجر سپاسی
پایان
نساجی مازندران
1 - 0
آلومینیوم اراک
پایان
برق جدید شیراز
3 - 4
شهرداری ماهشهر
پایان
اکسین البرز
1 - 0
شهرداری تبریز
پایان
صبای قم
1 - 2
خونه به خونه
یکشنبه, 24 دی 1396
پایان
آلومینیوم اراک
0 - 0
مس رفسنجان
پایان
فجر سپاسی
3 - 0
ماشین سازی تبریز
پایان
گل گهر
3 - 1
نساجی مازندران
پایان
ایرانجوان بوشهر
0 - 3
بادران
پایان
خونه به خونه
2 - 1
مس کرمان
پایان
ملوان
1 - 0
اکسین البرز
پایان
نفت مسجدسلیمان
2 - 1
صبای قم
پایان
راه آهن
0 - 0
برق جدید شیراز
پایان
شهرداری تبریز
2 - 1
شهرداری ماهشهر
یکشنبه, 17 دی 1396
پایان
بادران
0 - 0
فجر سپاسی
پایان
ماشین سازی تبریز
0 - 0
نفت مسجدسلیمان
پایان
مس کرمان
0 - 2
شهرداری تبریز
پایان
مس رفسنجان
1 - 0
خونه به خونه
پایان
نساجی مازندران
1 - 0
ایرانجوان بوشهر
پایان
برق جدید شیراز
0 - 0
ملوان
پایان
اکسین البرز
2 - 2
گل گهر
پایان
صبای قم
1 - 4
آلومینیوم اراک
پایان
شهرداری ماهشهر
3 - 1
راه آهن
پنجشنبه, 23 آذر 1396
پایان
ملوان
1 - 2
مس رفسنجان
یکشنبه, 19 آذر 1396
پایان
بادران
2 - 0
ماشین سازی تبریز
پایان
مس کرمان
2 - 1
ایرانجوان بوشهر
پایان
نساجی مازندران
2 - 1
راه آهن
پایان
برق جدید شیراز
2 - 2
خونه به خونه
پایان
اکسین البرز
2 - 0
آلومینیوم اراک
پایان
صبای قم
0 - 1
فجر سپاسی
پایان
شهرداری ماهشهر
1 - 0
گل گهر
شنبه, 18 آذر 1396
پایان
مس رفسنجان
1 - 1
نفت مسجدسلیمان
پایان
شهرداری تبریز
0 - 1
ملوان
یکشنبه, 12 آذر 1396
پایان
آلومینیوم اراک
0 - 2
مس کرمان
پایان
فجر سپاسی
0 - 0
نساجی مازندران
پایان
گل گهر
1 - 2
برق جدید شیراز
پایان
خونه به خونه
1 - 0
اکسین البرز
پایان
ماشین سازی تبریز
0 - 0
صبای قم
پایان
ملوان
2 - 1
شهرداری ماهشهر
پایان
راه آهن
1 - 2
شهرداری تبریز
پایان
ایرانجوان بوشهر
2 - 1
مس رفسنجان
پایان
نفت مسجدسلیمان
3 - 3
بادران
دوشنبه, 6 آذر 1396
پایان
مس رفسنجان
0 - 0
ماشین سازی تبریز
پایان
نساجی مازندران
0 - 1
نفت مسجدسلیمان
پایان
مس کرمان
0 - 1
فجر سپاسی
پایان
برق جدید شیراز
0 - 1
آلومینیوم اراک
پایان
اکسین البرز
3 - 2
ایرانجوان بوشهر
پایان
راه آهن
1 - 1
ملوان
پایان
صبای قم
2 - 3
بادران
پایان
شهرداری تبریز
1 - 0
گل گهر
پایان
شهرداری ماهشهر
1 - 2
خونه به خونه
سه شنبه, 30 آبان 1396
پایان
آلومینیوم اراک
2 - 1
شهرداری ماهشهر
پایان
بادران
1 - 0
مس کرمان
پایان
فجر سپاسی
3 - 1
شهرداری تبریز
پایان
خونه به خونه
0 - 0
ملوان
پایان
ماشین سازی تبریز
1 - 0
نساجی مازندران
پایان
صبای قم
0 - 2
مس رفسنجان
پایان
گل گهر
1 - 0
راه آهن
پایان
ایرانجوان بوشهر
1 - 1
برق جدید شیراز
پایان
نفت مسجدسلیمان
1 - 0
اکسین البرز
سه شنبه, 23 آبان 1396
پایان
مس کرمان
1 - 0
ماشین سازی تبریز
پایان
مس رفسنجان
2 - 3
بادران
پایان
نساجی مازندران
1 - 0
صبای قم
پایان
ملوان
1 - 1
گل گهر
پایان
برق جدید شیراز
0 - 0
نفت مسجدسلیمان
پایان
اکسین البرز
1 - 0
فجر سپاسی
پایان
راه آهن
1 - 2
آلومینیوم اراک
پایان
شهرداری تبریز
0 - 0
خونه به خونه
پایان
شهرداری ماهشهر
0 - 1
ایرانجوان بوشهر
چهارشنبه, 17 آبان 1396
پایان
نفت مسجدسلیمان
2 - 1
مس کرمان
سه شنبه, 16 آبان 1396
پایان
خونه به خونه
1 - 0
راه آهن
پایان
مس رفسنجان
1 - 2
برق جدید شیراز
پایان
آلومینیوم اراک
0 - 1
گل گهر
پایان
بادران
1 - 0
نساجی مازندران
پایان
فجر سپاسی
2 - 1
ملوان
پایان
ماشین سازی تبریز
2 - 1
شهرداری ماهشهر
پایان
صبای قم
0 - 1
اکسین البرز
پایان
ایرانجوان بوشهر
2 - 1
شهرداری تبریز
چهارشنبه, 10 آبان 1396
پایان
گل گهر
0 - 0
خونه به خونه
پایان
نساجی مازندران
3 - 1
مس رفسنجان
پایان
ملوان
2 - 0
ماشین سازی تبریز
پایان
برق جدید شیراز
1 - 1
فجر سپاسی
پایان
اکسین البرز
2 - 2
بادران
پایان
راه آهن
1 - 1
ایرانجوان بوشهر
پایان
مس کرمان
3 - 1
صبای قم
پایان
شهرداری تبریز
0 - 0
آلومینیوم اراک
پایان
شهرداری ماهشهر
1 - 3
نفت مسجدسلیمان
پنجشنبه, 4 آبان 1396
پایان
نساجی مازندران
1 - 1
برق جدید شیراز
یکشنبه, 30 مهر 1396
پایان
مس رفسنجان
1 - 0
مس کرمان
پایان
صبای قم
1 - 1
شهرداری تبریز
شنبه, 29 مهر 1396
پایان
آلومینیوم اراک
0 - 1
خونه به خونه
پایان
بادران
1 - 2
شهرداری ماهشهر
پایان
فجر سپاسی
1 - 0
راه آهن
پایان
ماشین سازی تبریز
2 - 2
اکسین البرز
پایان
ایرانجوان بوشهر
1 - 1
ملوان
پایان
نفت مسجدسلیمان
2 - 0
گل گهر
دوشنبه, 24 مهر 1396
پایان
ملوان
1 - 0
آلومینیوم اراک
پایان
گل گهر
1 - 2
ایرانجوان بوشهر
پایان
خونه به خونه
0 - 0
ماشین سازی تبریز
پایان
برق جدید شیراز
2 - 0
بادران
پایان
راه آهن
0 - 1
صبای قم
پایان
اکسین البرز
1 - 1
مس رفسنجان
پایان
شهرداری تبریز
0 - 1
نفت مسجدسلیمان
پایان
مس کرمان
1 - 2
نساجی مازندران
پایان
شهرداری ماهشهر
0 - 0
فجر سپاسی
سه شنبه, 18 مهر 1396
پایان
مس رفسنجان
1 - 0
راه آهن
پایان
نساجی مازندران
2 - 0
شهرداری تبریز
پایان
بادران
0 - 0
خونه به خونه
پایان
فجر سپاسی
1 - 2
گل گهر
پایان
صبای قم
1 - 1
شهرداری ماهشهر
پایان
ماشین سازی تبریز
0 - 1
برق جدید شیراز
پایان
مس کرمان
1 - 0
اکسین البرز
پایان
ایرانجوان بوشهر
2 - 2
آلومینیوم اراک
پایان
نفت مسجدسلیمان
2 - 2
ملوان
چهارشنبه, 12 مهر 1396
پایان
آلومینیوم اراک
0 - 0
فجر سپاسی
پایان
خونه به خونه
3 - 1
ایرانجوان بوشهر
پایان
برق جدید شیراز
2 - 1
صبای قم
پایان
اکسین البرز
1 - 0
نساجی مازندران
پایان
شهرداری تبریز
0 - 1
ماشین سازی تبریز
پایان
گل گهر
0 - 0
بادران
پایان
شهرداری ماهشهر
0 - 0
مس کرمان
پنجشنبه, 6 مهر 1396
پایان
راه آهن
0 - 1
نفت مسجدسلیمان
دوشنبه, 3 مهر 1396
پایان
اکسین البرز
1 - 0
شهرداری ماهشهر
یکشنبه, 2 مهر 1396
پایان
مس رفسنجان
0 - 0
شهرداری تبریز
پایان
نساجی مازندران
2 - 1
ملوان
پایان
فجر سپاسی
1 - 0
ایرانجوان بوشهر
پایان
صبای قم
2 - 2
گل گهر
پایان
ماشین سازی تبریز
1 - 2
آلومینیوم اراک
پایان
مس کرمان
0 - 0
برق جدید شیراز
شنبه, 1 مهر 1396
پایان
بادران
1 - 0
راه آهن
پایان
نفت مسجدسلیمان
0 - 1
خونه به خونه
دوشنبه, 27 شهریور 1396
پایان
آلومینیوم اراک
1 - 1
نفت مسجدسلیمان
پایان
خونه به خونه
1 - 2
فجر سپاسی
پایان
ملوان
3 - 2
مس کرمان
پایان
برق جدید شیراز
1 - 0
اکسین البرز
پایان
راه آهن
0 - 0
ماشین سازی تبریز
پایان
شهرداری تبریز
2 - 2
بادران
پایان
گل گهر
0 - 0
مس رفسنجان
پایان
ایرانجوان بوشهر
0 - 0
صبای قم
پایان
شهرداری ماهشهر
2 - 2
نساجی مازندران
شنبه, 11 شهریور 1396
پایان
نساجی مازندران
1 - 0
خونه به خونه
پایان
مس رفسنجان
1 - 0
شهرداری ماهشهر
پایان
برق جدید شیراز
1 - 0
شهرداری تبریز
پایان
صبای قم
1 - 1
ملوان
پایان
بادران
3 - 1
آلومینیوم اراک
پایان
اکسین البرز
2 - 0
راه آهن
پایان
ماشین سازی تبریز
1 - 1
ایرانجوان بوشهر
پایان
مس کرمان
3 - 1
گل گهر
پایان
نفت مسجدسلیمان
1 - 0
فجر سپاسی
یکشنبه, 5 شهریور 1396
پایان
آلومینیوم اراک
0 - 2
نساجی مازندران
پایان
فجر سپاسی
1 - 0
مس رفسنجان
پایان
خونه به خونه
4 - 0
صبای قم
پایان
ملوان
1 - 1
بادران
پایان
راه آهن
0 - 3
مس کرمان
پایان
شهرداری تبریز
1 - 0
اکسین البرز
پایان
گل گهر
2 - 1
ماشین سازی تبریز
پایان
ایرانجوان بوشهر
0 - 1
نفت مسجدسلیمان
پایان
شهرداری ماهشهر
1 - 0
برق جدید شیراز
دوشنبه, 23 مرداد 1396
پایان
مس رفسنجان
2 - 2
آلومینیوم اراک
پایان
بادران
3 - 1
ایرانجوان بوشهر
پایان
ماشین سازی تبریز
3 - 0
فجر سپاسی
پایان
مس کرمان
2 - 2
خونه به خونه
پایان
نساجی مازندران
0 - 1
گل گهر
پایان
برق جدید شیراز
1 - 0
راه آهن
پایان
اکسین البرز
1 - 0
ملوان
پایان
صبای قم
0 - 1
نفت مسجدسلیمان
پایان
شهرداری ماهشهر
4 - 2
شهرداری تبریز
دوشنبه, 16 مرداد 1396
پایان
آلومینیوم اراک
0 - 0
صبای قم
پایان
فجر سپاسی
0 - 1
بادران
پایان
خونه به خونه
1 - 1
مس رفسنجان
پایان
ملوان
1 - 0
برق جدید شیراز
پایان
راه آهن
0 - 4
شهرداری ماهشهر
پایان
شهرداری تبریز
0 - 1
مس کرمان
پایان
گل گهر
1 - 1
اکسین البرز
پایان
ایرانجوان بوشهر
0 - 1
نساجی مازندران
پایان
نفت مسجدسلیمان
3 - 0
ماشین سازی تبریز