مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

شوت - 4 تیر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی بارسلونا 2_0 مالاگا

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ آزادگان ایران|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

ایران - لیگ آزادگان

یکشنبه, 30 مهر 1396
14:45
مس رفسنجان
v
مس کرمان
15:00
صبای قم
v
شهرداری تبریز
جمعه, 5 آبان 1396
14:45
نساجی مازندران
v
برق جدید شیراز
چهارشنبه, 10 آبان 1396
13:30
نساجی مازندران
v
مس رفسنجان
13:45
ملوان
v
ماشین سازی تبریز
13:45
برق جدید شیراز
v
فجر سپاسی
13:45
اکسین البرز
v
بادران
13:45
راه آهن
v
ایرانجوان بوشهر
14:00
گل گهر
v
خونه به خونه
14:00
مس کرمان
v
صبای قم
14:00
شهرداری تبریز
v
آلومینیوم اراک
14:45
شهرداری ماهشهر
v
نفت مسجدسلیمان
سه شنبه, 16 آبان 1396
13:30
خونه به خونه
v
راه آهن
13:30
مس رفسنجان
v
برق جدید شیراز
13:45
آلومینیوم اراک
v
گل گهر
13:45
بادران
v
نساجی مازندران
13:45
فجر سپاسی
v
ملوان
13:45
ماشین سازی تبریز
v
شهرداری ماهشهر
13:45
صبای قم
v
اکسین البرز
14:30
ایرانجوان بوشهر
v
شهرداری تبریز
14:45
نفت مسجدسلیمان
v
مس کرمان
سه شنبه, 23 آبان 1396
13:15
مس رفسنجان
v
بادران
13:15
نساجی مازندران
v
صبای قم
13:30
ملوان
v
گل گهر
13:30
مس کرمان
v
ماشین سازی تبریز
13:30
برق جدید شیراز
v
نفت مسجدسلیمان
13:30
اکسین البرز
v
فجر سپاسی
13:30
راه آهن
v
آلومینیوم اراک
13:30
شهرداری تبریز
v
خونه به خونه
14:30
شهرداری ماهشهر
v
ایرانجوان بوشهر
سه شنبه, 30 آبان 1396
13:15
آلومینیوم اراک
v
شهرداری ماهشهر
13:15
بادران
v
مس کرمان
13:15
فجر سپاسی
v
شهرداری تبریز
13:15
خونه به خونه
v
ملوان
13:15
ماشین سازی تبریز
v
نساجی مازندران
13:15
صبای قم
v
مس رفسنجان
13:30
گل گهر
v
راه آهن
14:00
ایرانجوان بوشهر
v
برق جدید شیراز
14:15
نفت مسجدسلیمان
v
اکسین البرز
دوشنبه, 6 آذر 1396
13:00
مس رفسنجان
v
ماشین سازی تبریز
13:00
نساجی مازندران
v
نفت مسجدسلیمان
13:15
مس کرمان
v
فجر سپاسی
13:15
برق جدید شیراز
v
آلومینیوم اراک
13:15
اکسین البرز
v
ایرانجوان بوشهر
13:15
راه آهن
v
ملوان
13:15
صبای قم
v
بادران
13:15
شهرداری تبریز
v
گل گهر
13:30
شهرداری ماهشهر
v
خونه به خونه
دوشنبه, 13 آذر 1396
17:30
آلومینیوم اراک
v
مس کرمان
17:30
فجر سپاسی
v
نساجی مازندران
17:30
گل گهر
v
برق جدید شیراز
17:30
ایرانجوان بوشهر
v
مس رفسنجان
17:30
خونه به خونه
v
اکسین البرز
17:30
ماشین سازی تبریز
v
صبای قم
17:30
ملوان
v
شهرداری ماهشهر
17:30
نفت مسجدسلیمان
v
بادران
17:30
راه آهن
v
شهرداری تبریز
دوشنبه, 20 آذر 1396
17:30
بادران
v
ماشین سازی تبریز
17:30
مس کرمان
v
ایرانجوان بوشهر
17:30
مس رفسنجان
v
نفت مسجدسلیمان
17:30
نساجی مازندران
v
راه آهن
17:30
برق جدید شیراز
v
خونه به خونه
17:30
اکسین البرز
v
آلومینیوم اراک
17:30
صبای قم
v
فجر سپاسی
17:30
شهرداری ماهشهر
v
گل گهر
17:30
شهرداری تبریز
v
ملوان