مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

شوت - 4 تیر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی ایبار 0 - بارسلونا 2

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ ژوپیتر هلتد|سایت توپ 90

Loading ....

نتایج بازیها

هلتد - لیگ ژوپیتر

جمعه, 27 بهمن 1396
پایان
المیر سیتی
2 - 0
ایگلز
پایان
آیندهوون
1 - 3
امید الکمار
پایان
ایمن
5 - 2
گرافسچاپ
پایان
والندام
4 - 1
دودرخت
پایان
سیتارد
1 - 1
تلستار
پایان
هلموند اسپورت
2 - 0
اوترخت ب
پایان
والویک
0 - 0
کامبور
پایان
ماسترخت
4 - 1
نایمخن
دوشنبه, 23 بهمن 1396
پایان
ایگلز
0 - 1
ایمن
پایان
امید الکمار
2 - 0
سیتارد
جمعه, 20 بهمن 1396
پایان
کامبور
0 - 2
ماسترخت
پایان
گرافسچاپ
2 - 1
والندام
پایان
دن بوش
4 - 0
آیندهوون
پایان
اف سی اوس
5 - 1
المیر سیتی
پایان
اوترخت ب
5 - 2
والویک
پایان
تلستار
3 - 3
آژاکس ب
پایان
دودرخت
3 - 2
هلموند اسپورت
پنجشنبه, 19 بهمن 1396
پایان
نایمخن
2 - 0
پی اس وی آیندهوون ب
دوشنبه, 16 بهمن 1396
پایان
امید الکمار
3 - 1
اف سی اوس
پایان
آژاکس ب
2 - 0
هلموند اسپورت
پایان
پی اس وی آیندهوون ب
1 - 0
ماسترخت
جمعه, 13 بهمن 1396
پایان
المیر سیتی
1 - 2
دودرخت
پایان
کامبور
2 - 1
ایگلز
پایان
گرافسچاپ
7 - 0
اوترخت ب
پایان
دن بوش
3 - 2
تلستار
پایان
آیندهوون
3 - 1
والویک
پایان
ایمن
1 - 0
نایمخن
پایان
والندام
2 - 0
سیتارد
دوشنبه, 9 بهمن 1396
پایان
پی اس وی آیندهوون ب
4 - 1
آیندهوون
یکشنبه, 8 بهمن 1396
پایان
والندام
4 - 3
ایگلز
جمعه, 6 بهمن 1396
پایان
دودرخت
2 - 0
اف سی اوس
پایان
سیتارد
1 - 2
ایمن
پایان
هلموند اسپورت
1 - 2
المیر سیتی
پایان
اوترخت ب
1 - 3
کامبور
پایان
ماسترخت
1 - 3
گرافسچاپ
پایان
نایمخن
1 - 0
دن بوش
پایان
والویک
2 - 4
آژاکس ب
پایان
تلستار
2 - 1
امید الکمار
دوشنبه, 2 بهمن 1396
پایان
امید الکمار
1 - 1
دن بوش
پایان
آژاکس ب
3 - 2
کامبور
جمعه, 29 دی 1396
پایان
المیر سیتی
3 - 2
نایمخن
پایان
گرافسچاپ
2 - 3
پی اس وی آیندهوون ب
پایان
دودرخت
3 - 0
سیتارد
پایان
ایمن
2 - 1
والویک
پایان
اف سی اوس
2 - 0
اوترخت ب
پایان
ایگلز
3 - 1
ماسترخت
پایان
هلموند اسپورت
1 - 4
والندام
پایان
تلستار
4 - 1
آیندهوون
دوشنبه, 25 دی 1396
پایان
اف سی اوس
3 - 0
نایمخن
پایان
امید الکمار
0 - 1
کامبور
جمعه, 22 دی 1396
پایان
کامبور
3 - 2
گرافسچاپ
پایان
دن بوش
1 - 3
المیر سیتی
پایان
آیندهوون
2 - 1
ایمن
پایان
والندام
3 - 1
اف سی اوس
پایان
سیتارد
2 - 1
آژاکس ب
پایان
اوترخت ب
0 - 2
دودرخت
پایان
پی اس وی آیندهوون ب
1 - 2
هلموند اسپورت
پایان
ماسترخت
0 - 0
تلستار
پایان
نایمخن
5 - 1
ایگلز
پایان
والویک
1 - 0
امید الکمار
شنبه, 2 دی 1396
پایان
سیتارد
3 - 1
اوترخت ب
جمعه, 1 دی 1396
پایان
المیر سیتی
5 - 1
آیندهوون
پایان
دودرخت
2 - 3
پی اس وی آیندهوون ب
پایان
ایمن
2 - 2
دن بوش
پایان
اف سی اوس
1 - 0
ماسترخت
پایان
ایگلز
0 - 0
والویک
پایان
هلموند اسپورت
3 - 0
کامبور
پایان
امید الکمار
2 - 7
نایمخن
پایان
آژاکس ب
7 - 0
والندام
پایان
تلستار
3 - 2
گرافسچاپ
دوشنبه, 27 آذر 1396
پایان
هلموند اسپورت
0 - 0
آیندهوون
پایان
آژاکس ب
1 - 0
دن بوش
جمعه, 24 آذر 1396
پایان
کامبور
3 - 0
دودرخت
پایان
گرافسچاپ
1 - 1
اف سی اوس
پایان
دن بوش
2 - 4
سیتارد
پایان
آیندهوون
3 - 2
ایگلز
پایان
ایمن
2 - 2
آژاکس ب
پایان
اوترخت ب
0 - 1
تلستار
پایان
پی اس وی آیندهوون ب
3 - 2
المیر سیتی
پایان
ماسترخت
3 - 0
امید الکمار
پایان
نایمخن
1 - 1
هلموند اسپورت
پایان
والویک
1 - 3
والندام
سه شنبه, 21 آذر 1396
پایان
ایگلز
1 - 1
پی اس وی آیندهوون ب
جمعه, 17 آذر 1396
پایان
المیر سیتی
2 - 1
گرافسچاپ
پایان
والندام
2 - 1
اوترخت ب
پایان
سیتارد
6 - 0
والویک
پایان
دودرخت
2 - 4
ماسترخت
پایان
تلستار
0 - 0
ایمن
دوشنبه, 13 آذر 1396
پایان
اوترخت ب
1 - 2
ایمن
پایان
پی اس وی آیندهوون ب
2 - 3
سیتارد
جمعه, 10 آذر 1396
پایان
کامبور
2 - 1
تلستار
پایان
گرافسچاپ
1 - 0
امید الکمار
پایان
دن بوش
3 - 0
ایگلز
پایان
آیندهوون
1 - 3
اف سی اوس
پایان
والندام
1 - 1
المیر سیتی
پایان
ماسترخت
0 - 4
آژاکس ب
پایان
نایمخن
6 - 0
دودرخت
پایان
والویک
1 - 0
هلموند اسپورت
دوشنبه, 6 آذر 1396
پایان
المیر سیتی
3 - 2
والویک
پایان
دن بوش
1 - 1
گرافسچاپ
پایان
آیندهوون
2 - 1
کامبور
پایان
ایمن
2 - 1
ماسترخت
پایان
اف سی اوس
0 - 3
پی اس وی آیندهوون ب
پایان
ایگلز
0 - 0
اوترخت ب
پایان
هلموند اسپورت
1 - 3
سیتارد
پایان
امید الکمار
0 - 2
والندام
پایان
آژاکس ب
3 - 0
دودرخت
پایان
تلستار
3 - 2
نایمخن
جمعه, 3 آذر 1396
پایان
کامبور
2 - 2
دن بوش
پایان
گرافسچاپ
4 - 0
آیندهوون
پایان
دودرخت
3 - 2
امید الکمار
پایان
والندام
2 - 3
ایمن
پایان
سیتارد
2 - 1
ایگلز
پایان
اوترخت ب
2 - 4
المیر سیتی
پایان
پی اس وی آیندهوون ب
6 - 0
تلستار
پایان
ماسترخت
3 - 1
هلموند اسپورت
پایان
نایمخن
2 - 1
آژاکس ب
پایان
والویک
2 - 1
اف سی اوس
دوشنبه, 29 آبان 1396
پایان
امید الکمار
4 - 2
آژاکس ب
پایان
پی اس وی آیندهوون ب
2 - 0
اوترخت ب
جمعه, 26 آبان 1396
پایان
کامبور
1 - 0
سیتارد
پایان
گرافسچاپ
1 - 3
نایمخن
پایان
دن بوش
3 - 1
والندام
پایان
آیندهوون
3 - 2
ماسترخت
پایان
ایمن
2 - 2
المیر سیتی
پایان
اف سی اوس
0 - 0
هلموند اسپورت
پایان
ایگلز
0 - 3
دودرخت
پایان
والویک
4 - 1
تلستار
جمعه, 12 آبان 1396
پایان
المیر سیتی
3 - 2
امید الکمار
پایان
دودرخت
0 - 3
دن بوش
پایان
والندام
1 - 0
پی اس وی آیندهوون ب
پایان
سیتارد
4 - 0
اف سی اوس
پایان
هلموند اسپورت
3 - 1
ایمن
پایان
آژاکس ب
0 - 5
گرافسچاپ
پایان
اوترخت ب
1 - 2
آیندهوون
پایان
ماسترخت
0 - 0
والویک
پایان
نایمخن
3 - 1
کامبور
پایان
تلستار
3 - 1
ایگلز
یکشنبه, 7 آبان 1396
پایان
ماسترخت
2 - 1
والندام
پایان
تلستار
4 - 0
المیر سیتی
جمعه, 5 آبان 1396
پایان
کامبور
0 - 1
پی اس وی آیندهوون ب
پایان
گرافسچاپ
2 - 0
سیتارد
پایان
دن بوش
2 - 2
هلموند اسپورت
پایان
آیندهوون
2 - 3
آژاکس ب
پایان
ایمن
1 - 1
اف سی اوس
پایان
ایگلز
2 - 1
امید الکمار
پایان
نایمخن
3 - 1
اوترخت ب
پایان
والویک
1 - 0
دودرخت
دوشنبه, 1 آبان 1396
پایان
اف سی اوس
2 - 1
امید الکمار
جمعه, 28 مهر 1396
پایان
المیر سیتی
1 - 1
کامبور
پایان
دودرخت
1 - 1
گرافسچاپ
پایان
اف سی اوس
1 - 1
دن بوش
پایان
والندام
0 - 2
نایمخن
پایان
سیتارد
2 - 2
آیندهوون
پایان
ایگلز
4 - 1
آژاکس ب
پایان
هلموند اسپورت
1 - 2
تلستار
پایان
امید الکمار
2 - 1
ایمن
پایان
اوترخت ب
2 - 1
ماسترخت
پایان
پی اس وی آیندهوون ب
3 - 2
والویک
دوشنبه, 24 مهر 1396
پایان
امید الکمار
1 - 3
هلموند اسپورت
پایان
آژاکس ب
3 - 0
المیر سیتی
یکشنبه, 23 مهر 1396
پایان
گرافسچاپ
1 - 1
ایگلز
جمعه, 21 مهر 1396
پایان
کامبور
1 - 3
اف سی اوس
پایان
دن بوش
1 - 0
اوترخت ب
پایان
آیندهوون
1 - 0
والندام
پایان
ایمن
3 - 1
پی اس وی آیندهوون ب
پایان
ماسترخت
1 - 2
سیتارد
پایان
نایمخن
2 - 0
والویک
پایان
تلستار
3 - 0
دودرخت
یکشنبه, 16 مهر 1396
پایان
والویک
1 - 1
دن بوش
جمعه, 14 مهر 1396
پایان
المیر سیتی
3 - 2
ماسترخت
پایان
ایمن
2 - 0
کامبور
پایان
اف سی اوس
1 - 6
ایگلز
پایان
والندام
3 - 4
تلستار
پایان
سیتارد
1 - 2
نایمخن
پایان
آژاکس ب
2 - 1
اوترخت ب
پایان
پی اس وی آیندهوون ب
1 - 2
امید الکمار
پایان
دودرخت
4 - 3
آیندهوون
پایان
هلموند اسپورت
0 - 2
گرافسچاپ
جمعه, 7 مهر 1396
پایان
کامبور
1 - 1
والویک
پایان
گرافسچاپ
2 - 2
ایمن
پایان
دن بوش
5 - 0
پی اس وی آیندهوون ب
پایان
دودرخت
2 - 2
والندام
پایان
اف سی اوس
0 - 3
آژاکس ب
پایان
ایگلز
2 - 1
المیر سیتی
پایان
امید الکمار
1 - 2
آیندهوون
پایان
اوترخت ب
0 - 0
هلموند اسپورت
پایان
نایمخن
4 - 1
ماسترخت
پایان
تلستار
0 - 6
سیتارد
دوشنبه, 3 مهر 1396
پایان
آژاکس ب
1 - 1
تلستار
پایان
پی اس وی آیندهوون ب
3 - 3
نایمخن
جمعه, 31 شهریور 1396
پایان
المیر سیتی
2 - 2
اف سی اوس
پایان
آیندهوون
0 - 1
دن بوش
پایان
ایمن
0 - 0
ایگلز
پایان
والندام
0 - 0
گرافسچاپ
پایان
سیتارد
5 - 1
امید الکمار
پایان
هلموند اسپورت
1 - 2
دودرخت
پایان
ماسترخت
1 - 1
کامبور
پایان
والویک
2 - 2
اوترخت ب
جمعه, 24 شهریور 1396
پایان
دودرخت
1 - 1
المیر سیتی
C
a
n
c
اف سی اوس
0 - 2
امید الکمار
پایان
سیتارد
1 - 0
والندام
پایان
ایگلز
1 - 3
کامبور
پایان
هلموند اسپورت
1 - 4
آژاکس ب
پایان
اوترخت ب
1 - 4
گرافسچاپ
پایان
ماسترخت
0 - 0
پی اس وی آیندهوون ب
پایان
نایمخن
1 - 1
ایمن
پایان
والویک
0 - 1
آیندهوون
پایان
تلستار
3 - 2
دن بوش
سه شنبه, 21 شهریور 1396
پایان
امید الکمار
2 - 2
تلستار
دوشنبه, 20 شهریور 1396
پایان
آژاکس ب
1 - 1
والویک
جمعه, 17 شهریور 1396
پایان
المیر سیتی
3 - 1
هلموند اسپورت
پایان
گرافسچاپ
1 - 2
ماسترخت
پایان
دن بوش
3 - 0
نایمخن
پایان
آیندهوون
1 - 2
پی اس وی آیندهوون ب
پایان
ایمن
0 - 0
سیتارد
پایان
اف سی اوس
3 - 1
دودرخت
پایان
ایگلز
1 - 1
والندام
پایان
کامبور
2 - 2
اوترخت ب
یکشنبه, 12 شهریور 1396
پایان
والندام
0 - 1
کامبور
شنبه, 11 شهریور 1396
پایان
والویک
0 - 0
گرافسچاپ
جمعه, 10 شهریور 1396
پایان
دودرخت
2 - 2
ایمن
پایان
سیتارد
2 - 1
المیر سیتی
پایان
هلموند اسپورت
1 - 1
ایگلز
پایان
اوترخت ب
1 - 0
امید الکمار
پایان
پی اس وی آیندهوون ب
0 - 3
آژاکس ب
پایان
نایمخن
2 - 1
آیندهوون
پایان
تلستار
3 - 3
اف سی اوس
پایان
ماسترخت
3 - 0
دن بوش
جمعه, 3 شهریور 1396
پایان
المیر سیتی
1 - 1
دن بوش
پایان
گرافسچاپ
2 - 0
کامبور
پایان
ایمن
1 - 1
آیندهوون
پایان
اف سی اوس
1 - 0
والندام
پایان
ایگلز
1 - 1
نایمخن
پایان
هلموند اسپورت
1 - 2
پی اس وی آیندهوون ب
پایان
امید الکمار
2 - 1
والویک
پایان
آژاکس ب
4 - 2
سیتارد
پایان
دودرخت
2 - 1
اوترخت ب
پایان
تلستار
0 - 0
ماسترخت
دوشنبه, 30 مرداد 1396
پایان
اوترخت ب
0 - 3
اف سی اوس
پایان
پی اس وی آیندهوون ب
2 - 2
گرافسچاپ
جمعه, 27 مرداد 1396
پایان
دن بوش
1 - 3
امید الکمار
پایان
آیندهوون
2 - 2
تلستار
پایان
سیتارد
5 - 1
دودرخت
پایان
ماسترخت
4 - 3
ایگلز
پایان
نایمخن
3 - 1
المیر سیتی
پایان
والویک
0 - 2
ایمن
پایان
کامبور
1 - 2
آژاکس ب
پایان
والندام
2 - 2
هلموند اسپورت