مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

ابرار ورزشی - 27 مرداد 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان 2 - استقلال خوزستان 2

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ ژوپیتر هلتد|سایت توپ 90

برنامه بازیها

هلتد - لیگ ژوپیتر

دوشنبه, 29 مرداد 1397
22:30
امید الکمار
v
المیر سیتی
جمعه, 2 شهریور 1397
22:30
المیر سیتی
v
رودا
22:30
کامبور
v
امید الکمار
22:30
دن بوش
v
والویک
22:30
آیندهوون
v
ایگلز
22:30
هلموند اسپورت
v
توئنته
22:30
آژاکس ب
v
دودرخت
22:30
اسپارتا روتردام
v
والندام
22:30
TOP Oss
v
پی اس وی آیندهوون ب
22:30
تلستار
v
ماسترخت
دوشنبه, 5 شهریور 1397
22:30
اوترخت ب
v
نایمخن
جمعه, 9 شهریور 1397
22:30
دن بوش
v
آژاکس ب
22:30
آیندهوون
v
المیر سیتی
22:30
توئنته
v
رودا
22:30
والندام
v
امید الکمار
22:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
هلموند اسپورت
22:30
ماسترخت
v
ایگلز
22:30
نایمخن
v
دودرخت
22:30
والویک
v
اسپارتا روتردام
22:30
TOP Oss
v
کامبور
22:30
تلستار
v
اوترخت ب
جمعه, 16 شهریور 1397
22:30
المیر سیتی
v
ماسترخت
22:30
کامبور
v
والویک
22:30
دودرخت
v
تلستار
22:30
ایگلز
v
والندام
22:30
هلموند اسپورت
v
دن بوش
22:30
اوترخت ب
v
پی اس وی آیندهوون ب
22:30
اسپارتا روتردام
v
آیندهوون
شنبه, 17 شهریور 1397
21:00
توئنته
v
TOP Oss
23:15
رودا
v
نایمخن
دوشنبه, 19 شهریور 1397
22:30
امید الکمار
v
آژاکس ب
جمعه, 23 شهریور 1397
22:30
المیر سیتی
v
اوترخت ب
22:30
کامبور
v
تلستار
22:30
دودرخت
v
توئنته
22:30
آیندهوون
v
ماسترخت
22:30
والندام
v
TOP Oss
22:30
امید الکمار
v
ایگلز
22:30
نایمخن
v
پی اس وی آیندهوون ب
22:30
والویک
v
رودا
یکشنبه, 25 شهریور 1397
17:00
اسپارتا روتردام
v
دن بوش
دوشنبه, 26 شهریور 1397
22:30
آژاکس ب
v
هلموند اسپورت
جمعه, 30 شهریور 1397
22:30
دن بوش
v
المیر سیتی
22:30
ایگلز
v
آژاکس ب
22:30
هلموند اسپورت
v
نایمخن
22:30
اوترخت ب
v
کامبور
22:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
والندام
22:30
ماسترخت
v
دودرخت
22:30
والویک
v
امید الکمار
22:30
رودا
v
آیندهوون
22:30
TOP Oss
v
اسپارتا روتردام
22:30
تلستار
v
توئنته
جمعه, 6 مهر 1397
22:30
المیر سیتی
v
والویک
22:30
کامبور
v
رودا
22:30
دن بوش
v
امید الکمار
22:30
توئنته
v
پی اس وی آیندهوون ب
22:30
هلموند اسپورت
v
والندام
22:30
آژاکس ب
v
آیندهوون
22:30
نایمخن
v
ایگلز
22:30
اسپارتا روتردام
v
دودرخت
22:30
تلستار
v
TOP Oss
دوشنبه, 9 مهر 1397
22:30
اوترخت ب
v
ماسترخت
جمعه, 13 مهر 1397
22:30
المیر سیتی
v
نایمخن
22:30
دودرخت
v
کامبور
22:30
آیندهوون
v
توئنته
22:30
والندام
v
والویک
22:30
ایگلز
v
اسپارتا روتردام
22:30
امید الکمار
v
هلموند اسپورت
22:30
آژاکس ب
v
تلستار
22:30
ماسترخت
v
دن بوش
22:30
رودا
v
پی اس وی آیندهوون ب
22:30
TOP Oss
v
اوترخت ب
جمعه, 20 مهر 1397
22:30
دن بوش
v
دودرخت
22:30
والندام
v
المیر سیتی
22:30
هلموند اسپورت
v
تلستار
22:30
امید الکمار
v
اوترخت ب
22:30
نایمخن
v
آیندهوون
22:30
والویک
v
TOP Oss
یکشنبه, 22 مهر 1397
14:45
ایگلز
v
رودا
17:00
اسپارتا روتردام
v
کامبور
19:15
توئنته
v
ماسترخت
دوشنبه, 23 مهر 1397
22:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
آژاکس ب
جمعه, 27 مهر 1397
22:30
المیر سیتی
v
ایگلز
22:30
کامبور
v
هلموند اسپورت
22:30
دودرخت
v
امید الکمار
22:30
آیندهوون
v
والندام
22:30
آژاکس ب
v
والویک
22:30
ماسترخت
v
پی اس وی آیندهوون ب
22:30
رودا
v
اسپارتا روتردام
22:30
TOP Oss
v
دن بوش
22:30
تلستار
v
نایمخن
دوشنبه, 30 مهر 1397
22:30
اوترخت ب
v
توئنته
جمعه, 4 آبان 1397
22:30
دن بوش
v
آیندهوون
22:30
توئنته
v
المیر سیتی
22:30
والندام
v
آژاکس ب
22:30
ایگلز
v
کامبور
22:30
هلموند اسپورت
v
ماسترخت
22:30
امید الکمار
v
رودا
22:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
دودرخت
22:30
نایمخن
v
TOP Oss
22:30
والویک
v
اوترخت ب
22:30
اسپارتا روتردام
v
تلستار
جمعه, 11 آبان 1397
22:30
کامبور
v
آژاکس ب
22:30
دودرخت
v
والندام
22:30
توئنته
v
والویک
22:30
هلموند اسپورت
v
المیر سیتی
22:30
اوترخت ب
v
رودا
22:30
ماسترخت
v
اسپارتا روتردام
22:30
نایمخن
v
امید الکمار
22:30
TOP Oss
v
آیندهوون
22:30
تلستار
v
ایگلز
دوشنبه, 14 آبان 1397
22:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
دن بوش
جمعه, 18 آبان 1397
22:30
المیر سیتی
v
کامبور
22:30
دن بوش
v
توئنته
22:30
آیندهوون
v
تلستار
22:30
والندام
v
ماسترخت
22:30
ایگلز
v
دودرخت
22:30
امید الکمار
v
TOP Oss
22:30
آژاکس ب
v
نایمخن
22:30
والویک
v
پی اس وی آیندهوون ب
22:30
رودا
v
هلموند اسپورت
22:30
اسپارتا روتردام
v
اوترخت ب
شنبه, 26 آبان 1397
21:00
پی اس وی آیندهوون ب
v
امید الکمار
22:15
دودرخت
v
آیندهوون
22:15
هلموند اسپورت
v
والویک
22:15
TOP Oss
v
المیر سیتی
23:15
کامبور
v
والندام
یکشنبه, 27 آبان 1397
14:45
ماسترخت
v
رودا
17:00
توئنته
v
ایگلز
17:00
تلستار
v
دن بوش
19:15
نایمخن
v
اسپارتا روتردام
سه شنبه, 29 آبان 1397
22:30
اوترخت ب
v
آژاکس ب
جمعه, 2 آذر 1397
22:30
المیر سیتی
v
دودرخت
22:30
دن بوش
v
کامبور
22:30
آیندهوون
v
هلموند اسپورت
22:30
والندام
v
اوترخت ب
22:30
ایگلز
v
TOP Oss
22:30
آژاکس ب
v
ماسترخت
22:30
والویک
v
نایمخن
22:30
رودا
v
تلستار
22:30
اسپارتا روتردام
v
پی اس وی آیندهوون ب
دوشنبه, 5 آذر 1397
22:30
امید الکمار
v
توئنته
جمعه, 9 آذر 1397
22:30
کامبور
v
آیندهوون
22:30
دودرخت
v
والویک
22:30
توئنته
v
آژاکس ب
22:30
هلموند اسپورت
v
اسپارتا روتردام
22:30
ماسترخت
v
امید الکمار
22:30
نایمخن
v
والندام
22:30
TOP Oss
v
رودا
22:30
تلستار
v
المیر سیتی
دوشنبه, 12 آذر 1397
22:30
اوترخت ب
v
دن بوش
22:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
ایگلز
جمعه, 16 آذر 1397
22:30
دن بوش
v
نایمخن
22:30
آیندهوون
v
اوترخت ب
22:30
والندام
v
توئنته
22:30
ایگلز
v
هلموند اسپورت
22:30
آژاکس ب
v
TOP Oss
22:30
والویک
v
ماسترخت
22:30
رودا
v
دودرخت
22:30
اسپارتا روتردام
v
المیر سیتی
دوشنبه, 19 آذر 1397
22:30
امید الکمار
v
تلستار
22:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
کامبور
جمعه, 23 آذر 1397
22:30
المیر سیتی
v
آژاکس ب
22:30
کامبور
v
توئنته
22:30
آیندهوون
v
والویک
22:30
ایگلز
v
دن بوش
22:30
اوترخت ب
v
دودرخت
22:30
نایمخن
v
ماسترخت
22:30
رودا
v
والندام
22:30
اسپارتا روتردام
v
امید الکمار
22:30
TOP Oss
v
هلموند اسپورت
22:30
تلستار
v
پی اس وی آیندهوون ب
جمعه, 30 آذر 1397
22:30
دن بوش
v
رودا
22:30
دودرخت
v
TOP Oss
22:30
توئنته
v
نایمخن
22:30
والندام
v
تلستار
22:30
هلموند اسپورت
v
اوترخت ب
22:30
امید الکمار
v
آیندهوون
22:30
آژاکس ب
v
اسپارتا روتردام
22:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
المیر سیتی
22:30
ماسترخت
v
کامبور
22:30
والویک
v
ایگلز
یکشنبه, 23 دی 1397
17:00
المیر سیتی
v
والندام
17:00
کامبور
v
اسپارتا روتردام
17:00
دودرخت
v
دن بوش
17:00
آیندهوون
v
نایمخن
17:00
آژاکس ب
v
پی اس وی آیندهوون ب
17:00
اوترخت ب
v
امید الکمار
17:00
ماسترخت
v
توئنته
17:00
رودا
v
ایگلز
17:00
TOP Oss
v
والویک
17:00
تلستار
v
هلموند اسپورت
جمعه, 28 دی 1397
22:30
دن بوش
v
TOP Oss
22:30
توئنته
v
اوترخت ب
22:30
والندام
v
آیندهوون
22:30
ایگلز
v
المیر سیتی
22:30
هلموند اسپورت
v
کامبور
22:30
امید الکمار
v
دودرخت
22:30
نایمخن
v
تلستار
22:30
والویک
v
آژاکس ب
22:30
اسپارتا روتردام
v
رودا
دوشنبه, 1 بهمن 1397
22:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
ماسترخت
جمعه, 5 بهمن 1397
22:30
المیر سیتی
v
توئنته
22:30
کامبور
v
ایگلز
22:30
دودرخت
v
پی اس وی آیندهوون ب
22:30
آیندهوون
v
دن بوش
22:30
ماسترخت
v
هلموند اسپورت
22:30
رودا
v
امید الکمار
22:30
TOP Oss
v
نایمخن
22:30
تلستار
v
اسپارتا روتردام
دوشنبه, 8 بهمن 1397
22:30
آژاکس ب
v
والندام
22:30
اوترخت ب
v
والویک
جمعه, 12 بهمن 1397
22:30
دودرخت
v
آژاکس ب
22:30
توئنته
v
هلموند اسپورت
22:30
والندام
v
اسپارتا روتردام
22:30
ایگلز
v
آیندهوون
22:30
ماسترخت
v
تلستار
22:30
نایمخن
v
اوترخت ب
22:30
والویک
v
دن بوش
22:30
رودا
v
المیر سیتی
دوشنبه, 15 بهمن 1397
22:30
امید الکمار
v
کامبور
22:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
TOP Oss
جمعه, 19 بهمن 1397
22:30
المیر سیتی
v
امید الکمار
22:30
کامبور
v
نایمخن
22:30
دن بوش
v
والندام
22:30
آیندهوون
v
پی اس وی آیندهوون ب
22:30
هلموند اسپورت
v
دودرخت
22:30
اسپارتا روتردام
v
توئنته
22:30
TOP Oss
v
ماسترخت
22:30
تلستار
v
والویک
دوشنبه, 22 بهمن 1397
22:30
آژاکس ب
v
رودا
22:30
اوترخت ب
v
ایگلز
جمعه, 26 بهمن 1397
22:30
دودرخت
v
اسپارتا روتردام
22:30
آیندهوون
v
آژاکس ب
22:30
والندام
v
هلموند اسپورت
22:30
ایگلز
v
نایمخن
22:30
امید الکمار
v
دن بوش
22:30
ماسترخت
v
اوترخت ب
22:30
والویک
v
المیر سیتی
22:30
رودا
v
کامبور
22:30
TOP Oss
v
تلستار
دوشنبه, 29 بهمن 1397
22:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
توئنته
جمعه, 3 اسفند 1397
22:30
کامبور
v
دودرخت
22:30
دن بوش
v
ماسترخت
22:30
توئنته
v
آیندهوون
22:30
هلموند اسپورت
v
امید الکمار
22:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
رودا
22:30
نایمخن
v
المیر سیتی
22:30
والویک
v
والندام
22:30
تلستار
v
آژاکس ب
یکشنبه, 5 اسفند 1397
17:00
اسپارتا روتردام
v
ایگلز
دوشنبه, 6 اسفند 1397
22:30
اوترخت ب
v
TOP Oss
جمعه, 10 اسفند 1397
22:30
المیر سیتی
v
آیندهوون
22:30
کامبور
v
TOP Oss
22:30
دودرخت
v
نایمخن
22:30
ایگلز
v
ماسترخت
22:30
هلموند اسپورت
v
پی اس وی آیندهوون ب
22:30
آژاکس ب
v
دن بوش
22:30
اوترخت ب
v
تلستار
22:30
رودا
v
توئنته
22:30
اسپارتا روتردام
v
والویک
دوشنبه, 13 اسفند 1397
22:30
امید الکمار
v
والندام
جمعه, 17 اسفند 1397
22:30
دن بوش
v
هلموند اسپورت
22:30
آیندهوون
v
اسپارتا روتردام
22:30
والندام
v
ایگلز
22:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
اوترخت ب
22:30
ماسترخت
v
المیر سیتی
22:30
نایمخن
v
رودا
22:30
والویک
v
کامبور
22:30
TOP Oss
v
توئنته
22:30
تلستار
v
دودرخت
دوشنبه, 20 اسفند 1397
22:30
آژاکس ب
v
امید الکمار
جمعه, 24 اسفند 1397
22:30
المیر سیتی
v
اسپارتا روتردام
22:30
کامبور
v
پی اس وی آیندهوون ب
22:30
دودرخت
v
رودا
22:30
توئنته
v
والندام
22:30
هلموند اسپورت
v
ایگلز
22:30
اوترخت ب
v
آیندهوون
22:30
ماسترخت
v
والویک
22:30
نایمخن
v
دن بوش
22:30
TOP Oss
v
آژاکس ب
22:30
تلستار
v
امید الکمار
جمعه, 2 فروردین 1398
22:30
المیر سیتی
v
TOP Oss
22:30
دن بوش
v
تلستار
22:30
آیندهوون
v
دودرخت
22:30
والندام
v
کامبور
22:30
والویک
v
هلموند اسپورت
یکشنبه, 4 فروردین 1398
14:45
اسپارتا روتردام
v
نایمخن
17:00
ایگلز
v
توئنته
19:15
رودا
v
ماسترخت
دوشنبه, 5 فروردین 1398
22:30
امید الکمار
v
پی اس وی آیندهوون ب
22:30
آژاکس ب
v
اوترخت ب
جمعه, 9 فروردین 1398
22:30
کامبور
v
المیر سیتی
22:30
دودرخت
v
ایگلز
22:30
توئنته
v
دن بوش
22:30
هلموند اسپورت
v
رودا
22:30
اوترخت ب
v
اسپارتا روتردام
22:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
والویک
22:30
ماسترخت
v
والندام
22:30
نایمخن
v
آژاکس ب
22:30
TOP Oss
v
امید الکمار
22:30
تلستار
v
آیندهوون
دوشنبه, 12 فروردین 1398
22:30
المیر سیتی
v
هلموند اسپورت
22:30
دن بوش
v
پی اس وی آیندهوون ب
22:30
آیندهوون
v
TOP Oss
22:30
والندام
v
دودرخت
22:30
ایگلز
v
تلستار
22:30
امید الکمار
v
نایمخن
22:30
آژاکس ب
v
کامبور
22:30
والویک
v
توئنته
22:30
رودا
v
اوترخت ب
22:30
اسپارتا روتردام
v
ماسترخت
جمعه, 16 فروردین 1398
22:30
دن بوش
v
اسپارتا روتردام
22:30
توئنته
v
دودرخت
22:30
ایگلز
v
امید الکمار
22:30
هلموند اسپورت
v
آژاکس ب
22:30
اوترخت ب
v
المیر سیتی
22:30
ماسترخت
v
آیندهوون
22:30
رودا
v
والویک
22:30
TOP Oss
v
والندام
22:30
تلستار
v
کامبور
دوشنبه, 19 فروردین 1398
22:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
نایمخن
جمعه, 23 فروردین 1398
22:30
المیر سیتی
v
دن بوش
22:30
کامبور
v
اوترخت ب
22:30
دودرخت
v
ماسترخت
22:30
آیندهوون
v
رودا
22:30
توئنته
v
تلستار
22:30
والندام
v
پی اس وی آیندهوون ب
22:30
امید الکمار
v
والویک
22:30
نایمخن
v
هلموند اسپورت
یکشنبه, 25 فروردین 1398
17:00
اسپارتا روتردام
v
TOP Oss
دوشنبه, 26 فروردین 1398
22:30
آژاکس ب
v
ایگلز
جمعه, 30 فروردین 1398
22:30
المیر سیتی
v
تلستار
22:30
دن بوش
v
اوترخت ب
22:30
آیندهوون
v
کامبور
22:30
والندام
v
نایمخن
22:30
ایگلز
v
پی اس وی آیندهوون ب
22:30
امید الکمار
v
ماسترخت
22:30
آژاکس ب
v
توئنته
22:30
والویک
v
دودرخت
22:30
رودا
v
TOP Oss
22:30
اسپارتا روتردام
v
هلموند اسپورت
دوشنبه, 2 اردیبهشت 1398
17:00
کامبور
v
دن بوش
17:00
دودرخت
v
المیر سیتی
17:00
توئنته
v
امید الکمار
17:00
هلموند اسپورت
v
آیندهوون
17:00
اوترخت ب
v
والندام
17:00
پی اس وی آیندهوون ب
v
اسپارتا روتردام
17:00
ماسترخت
v
آژاکس ب
17:00
نایمخن
v
والویک
17:00
TOP Oss
v
ایگلز
17:00
تلستار
v
رودا
جمعه, 6 اردیبهشت 1398
22:30
المیر سیتی
v
پی اس وی آیندهوون ب
22:30
کامبور
v
ماسترخت
22:30
آیندهوون
v
امید الکمار
22:30
ایگلز
v
والویک
22:30
اوترخت ب
v
هلموند اسپورت
22:30
نایمخن
v
توئنته
22:30
رودا
v
دن بوش
22:30
اسپارتا روتردام
v
آژاکس ب
22:30
TOP Oss
v
دودرخت
22:30
تلستار
v
والندام
جمعه, 13 اردیبهشت 1398
22:30
دن بوش
v
ایگلز
22:30
دودرخت
v
اوترخت ب
22:30
توئنته
v
کامبور
22:30
والندام
v
رودا
22:30
هلموند اسپورت
v
TOP Oss
22:30
امید الکمار
v
اسپارتا روتردام
22:30
آژاکس ب
v
المیر سیتی
22:30
پی اس وی آیندهوون ب
v
تلستار
22:30
ماسترخت
v
نایمخن
22:30
والویک
v
آیندهوون