مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

خبر ورزشی - 30 مهر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی بارسلونا 2_0 مالاگا

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ دسته اول هلند|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

هلند - لیگ دسته اول

یکشنبه, 30 مهر 1396
14:00
آیندهوون
v
هراکلس
16:00
الکمار
v
اوترخت
16:00
فاینورد
v
آژاکس
18:15
هیرنفین
v
ویتسه
جمعه, 5 آبان 1396
21:30
توئنته
v
اکسلسیر
شنبه, 6 آبان 1396
20:00
هراکلس
v
ونلو
20:00
رودا
v
فاینورد
22:15
زوواله
v
دن هاخ
22:15
ویلم
v
آژاکس
یکشنبه, 7 آبان 1396
14:00
ویتسه
v
آیندهوون
16:00
اوترخت
v
بردا
16:00
اسپارتا روتردام
v
خرونینگن
18:15
هیرنفین
v
الکمار
جمعه, 12 آبان 1396
21:30
اسپارتا روتردام
v
هیرنفین
شنبه, 13 آبان 1396
20:00
الکمار
v
ویلم
21:15
اکسلسیر
v
رودا
21:15
هراکلس
v
خرونینگن
22:15
ونلو
v
بردا
یکشنبه, 14 آبان 1396
14:00
دن هاخ
v
فاینورد
16:00
آژاکس
v
اوترخت
16:00
ویتسه
v
زوواله
18:15
آیندهوون
v
توئنته
شنبه, 27 آبان 1396
20:00
توئنته
v
هیرنفین
20:00
فاینورد
v
ونلو
22:15
بردا
v
آژاکس
22:15
ویلم
v
اسپارتا روتردام
یکشنبه, 28 آبان 1396
14:00
دن هاخ
v
هراکلس
16:00
خرونینگن
v
ویتسه
16:00
اوترخت
v
اکسلسیر
16:00
زوواله
v
آیندهوون
18:15
رودا
v
الکمار
جمعه, 3 آذر 1396
21:30
الکمار
v
توئنته
شنبه, 4 آذر 1396
20:00
ونلو
v
ویلم
21:15
خرونینگن
v
فاینورد
21:15
هراکلس
v
بردا
22:15
هیرنفین
v
زوواله
یکشنبه, 5 آذر 1396
14:00
آژاکس
v
رودا
16:00
اکسلسیر
v
آیندهوون
16:00
اسپارتا روتردام
v
اوترخت
18:15
ویتسه
v
دن هاخ
جمعه, 10 آذر 1396
21:30
زوواله
v
اوترخت
شنبه, 11 آذر 1396
20:00
دن هاخ
v
خرونینگن
20:00
توئنته
v
آژاکس
22:15
فاینورد
v
ویتسه
22:15
ویلم
v
هراکلس
یکشنبه, 12 آذر 1396
14:00
ونلو
v
الکمار
16:00
آیندهوون
v
اسپارتا روتردام
16:00
رودا
v
هیرنفین
18:15
بردا
v
اکسلسیر
جمعه, 17 آذر 1396
21:30
ویلم
v
بردا
شنبه, 18 آذر 1396
20:00
هیرنفین
v
ونلو
21:15
الکمار
v
هراکلس
21:15
اکسلسیر
v
زوواله
22:15
توئنته
v
دن هاخ
یکشنبه, 19 آذر 1396
14:00
رودا
v
خرونینگن
16:00
اوترخت
v
فاینورد
16:00
اسپارتا روتردام
v
ویتسه
18:15
آژاکس
v
آیندهوون
سه شنبه, 21 آذر 1396
20:00
بردا
v
توئنته
22:15
زوواله
v
الکمار
چهارشنبه, 22 آذر 1396
20:00
خرونینگن
v
آیندهوون
20:00
ویتسه
v
ویلم
21:15
ونلو
v
اوترخت
22:15
دن هاخ
v
رودا
22:15
فاینورد
v
هیرنفین
پنجشنبه, 23 آذر 1396
20:00
هراکلس
v
اسپارتا روتردام
22:15
آژاکس
v
اکسلسیر
شنبه, 25 آذر 1396
20:00
هیرنفین
v
بردا
20:00
ویلم
v
زوواله
21:15
آیندهوون
v
دن هاخ
22:15
توئنته
v
ویتسه
22:15
رودا
v
ونلو
یکشنبه, 26 آذر 1396
14:00
اسپارتا روتردام
v
فاینورد
16:00
الکمار
v
آژاکس
16:00
اوترخت
v
هراکلس
18:15
اکسلسیر
v
خرونینگن
جمعه, 1 دی 1396
21:30
دن هاخ
v
زوواله
شنبه, 2 دی 1396
20:00
ونلو
v
هراکلس
21:15
الکمار
v
هیرنفین
21:15
آیندهوون
v
ویتسه
22:15
اکسلسیر
v
توئنته
یکشنبه, 3 دی 1396
14:00
خرونینگن
v
اسپارتا روتردام
16:00
آژاکس
v
ویلم
16:00
بردا
v
اوترخت
18:15
فاینورد
v
رودا
جمعه, 29 دی 1396
21:30
اوترخت
v
الکمار
شنبه, 30 دی 1396
20:00
رودا
v
توئنته
21:15
دن هاخ
v
ونلو
21:15
زوواله
v
بردا
22:15
ویتسه
v
هیرنفین
یکشنبه, 1 بهمن 1396
14:00
اسپارتا روتردام
v
اکسلسیر
16:00
آژاکس
v
فاینورد
16:00
ویلم
v
خرونینگن
18:15
هراکلس
v
آیندهوون
جمعه, 6 بهمن 1396
21:30
هیرنفین
v
اسپارتا روتردام
شنبه, 7 بهمن 1396
20:00
خرونینگن
v
هراکلس
21:15
توئنته
v
آیندهوون
21:15
زوواله
v
ویتسه
22:15
بردا
v
ونلو
یکشنبه, 8 بهمن 1396
14:00
اوترخت
v
آژاکس
16:00
فاینورد
v
دن هاخ
16:00
رودا
v
اکسلسیر
18:15
ویلم
v
الکمار
جمعه, 13 بهمن 1396
21:30
ویتسه
v
خرونینگن
شنبه, 14 بهمن 1396
20:00
هیرنفین
v
توئنته
21:15
الکمار
v
رودا
21:15
آیندهوون
v
زوواله
22:15
هراکلس
v
دن هاخ
یکشنبه, 15 بهمن 1396
14:00
اکسلسیر
v
اوترخت
16:00
اسپارتا روتردام
v
ویلم
16:00
ونلو
v
فاینورد
18:15
آژاکس
v
بردا
سه شنبه, 17 بهمن 1396
20:00
توئنته
v
الکمار
22:15
زوواله
v
هیرنفین
چهارشنبه, 18 بهمن 1396
20:00
اوترخت
v
اسپارتا روتردام
20:00
آیندهوون
v
اکسلسیر
21:15
ویلم
v
ونلو
22:15
بردا
v
هراکلس
22:15
رودا
v
آژاکس
پنجشنبه, 19 بهمن 1396
20:00
دن هاخ
v
ویتسه
22:15
فاینورد
v
خرونینگن
شنبه, 21 بهمن 1396
20:00
اوترخت
v
زوواله
20:00
هراکلس
v
ویلم
21:15
اسپارتا روتردام
v
آیندهوون
22:15
الکمار
v
ونلو
22:15
هیرنفین
v
رودا
یکشنبه, 22 بهمن 1396
14:00
آژاکس
v
توئنته
16:00
اکسلسیر
v
بردا
16:00
ویتسه
v
فاینورد
18:15
خرونینگن
v
دن هاخ
جمعه, 27 بهمن 1396
21:30
ونلو
v
خرونینگن
شنبه, 28 بهمن 1396
20:00
ویتسه
v
اکسلسیر
21:15
بردا
v
الکمار
21:15
آیندهوون
v
هیرنفین
22:15
دن هاخ
v
ویلم
یکشنبه, 29 بهمن 1396
14:00
رودا
v
اوترخت
16:00
توئنته
v
اسپارتا روتردام
16:00
فاینورد
v
هراکلس
18:15
زوواله
v
آژاکس
جمعه, 4 اسفند 1396
21:30
خرونینگن
v
بردا
شنبه, 5 اسفند 1396
20:00
الکمار
v
اسپارتا روتردام
21:15
هراکلس
v
زوواله
21:15
هیرنفین
v
اکسلسیر
22:15
ونلو
v
ویتسه
یکشنبه, 6 اسفند 1396
14:00
آژاکس
v
دن هاخ
16:00
فاینورد
v
آیندهوون
16:00
ویلم
v
رودا
18:15
اوترخت
v
توئنته
جمعه, 11 اسفند 1396
21:30
هیرنفین
v
ویلم
شنبه, 12 اسفند 1396
20:00
اکسلسیر
v
الکمار
20:00
آیندهوون
v
اوترخت
22:15
بردا
v
فاینورد
22:15
رودا
v
هراکلس
یکشنبه, 13 اسفند 1396
14:00
زوواله
v
ونلو
16:00
اسپارتا روتردام
v
دن هاخ
16:00
ویتسه
v
آژاکس
18:15
توئنته
v
خرونینگن
جمعه, 18 اسفند 1396
21:30
هراکلس
v
توئنته
شنبه, 19 اسفند 1396
20:00
دن هاخ
v
بردا
21:15
ونلو
v
اکسلسیر
21:15
ویلم
v
آیندهوون
22:15
رودا
v
اسپارتا روتردام
یکشنبه, 20 اسفند 1396
14:00
خرونینگن
v
زوواله
16:00
آژاکس
v
هیرنفین
16:00
اوترخت
v
ویتسه
18:15
فاینورد
v
الکمار
جمعه, 25 اسفند 1396
21:30
اکسلسیر
v
دن هاخ
شنبه, 26 اسفند 1396
20:00
توئنته
v
ویلم
21:15
آیندهوون
v
ونلو
21:15
ویتسه
v
هراکلس
22:15
هیرنفین
v
اوترخت
یکشنبه, 27 اسفند 1396
14:00
الکمار
v
خرونینگن
16:00
بردا
v
رودا
16:00
اسپارتا روتردام
v
آژاکس
18:15
زوواله
v
فاینورد
شنبه, 11 فروردین 1397
20:00
زوواله
v
اسپارتا روتردام
20:00
ویتسه
v
رودا
21:15
آیندهوون
v
بردا
22:15
دن هاخ
v
الکمار
22:15
ویلم
v
اوترخت
یکشنبه, 12 فروردین 1397
14:00
ونلو
v
توئنته
16:00
خرونینگن
v
آژاکس
16:00
هراکلس
v
هیرنفین
18:15
فاینورد
v
اکسلسیر
جمعه, 17 فروردین 1397
21:30
اکسلسیر
v
ویلم
شنبه, 18 فروردین 1397
20:00
بردا
v
ویتسه
21:15
الکمار
v
آیندهوون
21:15
رودا
v
زوواله
22:15
اسپارتا روتردام
v
ونلو
یکشنبه, 19 فروردین 1397
14:00
اوترخت
v
دن هاخ
16:00
توئنته
v
فاینورد
16:00
هیرنفین
v
خرونینگن
18:15
آژاکس
v
هراکلس
جمعه, 24 فروردین 1397
21:30
هراکلس
v
الکمار
شنبه, 25 فروردین 1397
20:00
دن هاخ
v
توئنته
21:15
ونلو
v
هیرنفین
21:15
ویتسه
v
اسپارتا روتردام
22:15
زوواله
v
اکسلسیر
یکشنبه, 26 فروردین 1397
14:00
بردا
v
ویلم
16:00
خرونینگن
v
رودا
16:00
فاینورد
v
اوترخت
18:15
آیندهوون
v
آژاکس
سه شنبه, 28 فروردین 1397
20:00
توئنته
v
زوواله
22:15
هیرنفین
v
دن هاخ
چهارشنبه, 29 فروردین 1397
20:00
الکمار
v
ویتسه
20:00
رودا
v
آیندهوون
21:15
اکسلسیر
v
هراکلس
22:15
آژاکس
v
ونلو
22:15
اسپارتا روتردام
v
بردا
پنجشنبه, 30 فروردین 1397
20:00
اوترخت
v
خرونینگن
22:15
ویلم
v
فاینورد
یکشنبه, 9 اردیبهشت 1397
16:00
دن هاخ
v
آیندهوون
16:00
آژاکس
v
الکمار
16:00
خرونینگن
v
اکسلسیر
16:00
فاینورد
v
اسپارتا روتردام
16:00
هراکلس
v
اوترخت
16:00
بردا
v
هیرنفین
16:00
زوواله
v
ویلم
16:00
ونلو
v
رودا
16:00
ویتسه
v
توئنته
یکشنبه, 16 اردیبهشت 1397
16:00
الکمار
v
زوواله
16:00
اکسلسیر
v
آژاکس
16:00
توئنته
v
بردا
16:00
اوترخت
v
ونلو
16:00
آیندهوون
v
خرونینگن
16:00
رودا
v
دن هاخ
16:00
هیرنفین
v
فاینورد
16:00
اسپارتا روتردام
v
هراکلس
16:00
ویلم
v
ویتسه