مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

خبر ورزشی - 21 آذر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی الجزیره 1 - رئال مادرید 2

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ دسته اول هلند|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

هلند - لیگ دسته اول

شنبه, 25 آذر 1396
21:00
هیرنفین
v
بردا
21:00
ویلم
v
زوواله
22:15
آیندهوون
v
دن هاخ
23:15
توئنته
v
ویتسه
23:15
رودا
v
ونلو
یکشنبه, 26 آذر 1396
15:00
اسپارتا روتردام
v
فاینورد
17:00
الکمار
v
آژاکس
17:00
اوترخت
v
هراکلس
19:15
اکسلسیر
v
خرونینگن
جمعه, 1 دی 1396
22:30
دن هاخ
v
زوواله
شنبه, 2 دی 1396
21:00
بردا
v
اوترخت
22:15
الکمار
v
هیرنفین
22:15
آیندهوون
v
ویتسه
23:15
اکسلسیر
v
توئنته
یکشنبه, 3 دی 1396
15:00
خرونینگن
v
اسپارتا روتردام
17:00
آژاکس
v
ویلم
17:00
ونلو
v
هراکلس
19:15
فاینورد
v
رودا
سه شنبه, 26 دی 1396
22:30
اسپارتا روتردام
v
ویتسه
جمعه, 29 دی 1396
22:30
اوترخت
v
الکمار
شنبه, 30 دی 1396
21:00
رودا
v
توئنته
22:15
دن هاخ
v
ونلو
22:15
زوواله
v
بردا
23:15
ویتسه
v
هیرنفین
یکشنبه, 1 بهمن 1396
15:00
اسپارتا روتردام
v
اکسلسیر
17:00
آژاکس
v
فاینورد
17:00
ویلم
v
خرونینگن
19:15
هراکلس
v
آیندهوون
چهارشنبه, 4 بهمن 1396
22:30
اوترخت
v
فاینورد
جمعه, 6 بهمن 1396
22:30
هیرنفین
v
اسپارتا روتردام
شنبه, 7 بهمن 1396
21:00
خرونینگن
v
هراکلس
22:15
توئنته
v
آیندهوون
22:15
زوواله
v
ویتسه
23:15
بردا
v
ونلو
یکشنبه, 8 بهمن 1396
15:00
اوترخت
v
آژاکس
17:00
فاینورد
v
دن هاخ
17:00
رودا
v
اکسلسیر
19:15
ویلم
v
الکمار
جمعه, 13 بهمن 1396
22:30
ویتسه
v
خرونینگن
شنبه, 14 بهمن 1396
21:00
هیرنفین
v
توئنته
22:15
الکمار
v
رودا
22:15
آیندهوون
v
زوواله
23:15
هراکلس
v
دن هاخ
یکشنبه, 15 بهمن 1396
15:00
اکسلسیر
v
اوترخت
17:00
اسپارتا روتردام
v
ویلم
17:00
ونلو
v
فاینورد
19:15
آژاکس
v
بردا
سه شنبه, 17 بهمن 1396
21:00
توئنته
v
الکمار
23:15
زوواله
v
هیرنفین
چهارشنبه, 18 بهمن 1396
21:00
اوترخت
v
اسپارتا روتردام
21:00
آیندهوون
v
اکسلسیر
22:15
ویلم
v
ونلو
23:15
بردا
v
هراکلس
23:15
رودا
v
آژاکس
پنجشنبه, 19 بهمن 1396
21:00
دن هاخ
v
ویتسه
23:15
فاینورد
v
خرونینگن
شنبه, 21 بهمن 1396
21:00
اوترخت
v
زوواله
21:00
هراکلس
v
ویلم
22:15
اسپارتا روتردام
v
آیندهوون
23:15
الکمار
v
ونلو
23:15
هیرنفین
v
رودا
یکشنبه, 22 بهمن 1396
15:00
آژاکس
v
توئنته
17:00
اکسلسیر
v
بردا
17:00
ویتسه
v
فاینورد
19:15
خرونینگن
v
دن هاخ
جمعه, 27 بهمن 1396
22:30
ونلو
v
خرونینگن
شنبه, 28 بهمن 1396
21:00
ویتسه
v
اکسلسیر
22:15
بردا
v
الکمار
22:15
آیندهوون
v
هیرنفین
23:15
دن هاخ
v
ویلم
یکشنبه, 29 بهمن 1396
15:00
رودا
v
اوترخت
17:00
توئنته
v
اسپارتا روتردام
17:00
فاینورد
v
هراکلس
19:15
زوواله
v
آژاکس
جمعه, 4 اسفند 1396
22:30
خرونینگن
v
بردا
شنبه, 5 اسفند 1396
21:00
الکمار
v
اسپارتا روتردام
22:15
هراکلس
v
زوواله
22:15
هیرنفین
v
اکسلسیر
23:15
ونلو
v
ویتسه
یکشنبه, 6 اسفند 1396
15:00
آژاکس
v
دن هاخ
17:00
فاینورد
v
آیندهوون
17:00
ویلم
v
رودا
19:15
اوترخت
v
توئنته
جمعه, 11 اسفند 1396
22:30
هیرنفین
v
ویلم
شنبه, 12 اسفند 1396
21:00
اکسلسیر
v
الکمار
21:00
آیندهوون
v
اوترخت
23:15
بردا
v
فاینورد
23:15
رودا
v
هراکلس
یکشنبه, 13 اسفند 1396
15:00
زوواله
v
ونلو
17:00
اسپارتا روتردام
v
دن هاخ
17:00
ویتسه
v
آژاکس
19:15
توئنته
v
خرونینگن
جمعه, 18 اسفند 1396
22:30
هراکلس
v
توئنته
شنبه, 19 اسفند 1396
21:00
دن هاخ
v
بردا
22:15
ونلو
v
اکسلسیر
22:15
ویلم
v
آیندهوون
23:15
رودا
v
اسپارتا روتردام
یکشنبه, 20 اسفند 1396
15:00
خرونینگن
v
زوواله
17:00
آژاکس
v
هیرنفین
17:00
اوترخت
v
ویتسه
19:15
فاینورد
v
الکمار
جمعه, 25 اسفند 1396
22:30
اکسلسیر
v
دن هاخ
شنبه, 26 اسفند 1396
21:00
توئنته
v
ویلم
22:15
آیندهوون
v
ونلو
22:15
ویتسه
v
هراکلس
23:15
هیرنفین
v
اوترخت
یکشنبه, 27 اسفند 1396
15:00
الکمار
v
خرونینگن
17:00
بردا
v
رودا
17:00
اسپارتا روتردام
v
آژاکس
19:15
زوواله
v
فاینورد
شنبه, 11 فروردین 1397
21:00
زوواله
v
اسپارتا روتردام
21:00
ویتسه
v
رودا
22:15
آیندهوون
v
بردا
23:15
دن هاخ
v
الکمار
23:15
ویلم
v
اوترخت
یکشنبه, 12 فروردین 1397
15:00
ونلو
v
توئنته
17:00
خرونینگن
v
آژاکس
17:00
هراکلس
v
هیرنفین
19:15
فاینورد
v
اکسلسیر
جمعه, 17 فروردین 1397
22:30
اکسلسیر
v
ویلم
شنبه, 18 فروردین 1397
21:00
بردا
v
ویتسه
22:15
الکمار
v
آیندهوون
22:15
رودا
v
زوواله
23:15
اسپارتا روتردام
v
ونلو
یکشنبه, 19 فروردین 1397
15:00
اوترخت
v
دن هاخ
17:00
توئنته
v
فاینورد
17:00
هیرنفین
v
خرونینگن
19:15
آژاکس
v
هراکلس
جمعه, 24 فروردین 1397
22:30
هراکلس
v
الکمار
شنبه, 25 فروردین 1397
21:00
دن هاخ
v
توئنته
22:15
ونلو
v
هیرنفین
22:15
ویتسه
v
اسپارتا روتردام
23:15
زوواله
v
اکسلسیر
یکشنبه, 26 فروردین 1397
15:00
بردا
v
ویلم
17:00
خرونینگن
v
رودا
17:00
فاینورد
v
اوترخت
19:15
آیندهوون
v
آژاکس
سه شنبه, 28 فروردین 1397
21:00
توئنته
v
زوواله
23:15
هیرنفین
v
دن هاخ
چهارشنبه, 29 فروردین 1397
21:00
الکمار
v
ویتسه
21:00
رودا
v
آیندهوون
22:15
اکسلسیر
v
هراکلس
23:15
آژاکس
v
ونلو
23:15
اسپارتا روتردام
v
بردا
پنجشنبه, 30 فروردین 1397
21:00
اوترخت
v
خرونینگن
23:15
ویلم
v
فاینورد
یکشنبه, 9 اردیبهشت 1397
17:00
دن هاخ
v
آیندهوون
17:00
آژاکس
v
الکمار
17:00
خرونینگن
v
اکسلسیر
17:00
فاینورد
v
اسپارتا روتردام
17:00
هراکلس
v
اوترخت
17:00
بردا
v
هیرنفین
17:00
زوواله
v
ویلم
17:00
ونلو
v
رودا
17:00
ویتسه
v
توئنته
یکشنبه, 16 اردیبهشت 1397
17:00
الکمار
v
زوواله
17:00
اکسلسیر
v
آژاکس
17:00
توئنته
v
بردا
17:00
اوترخت
v
ونلو
17:00
آیندهوون
v
خرونینگن
17:00
رودا
v
دن هاخ
17:00
هیرنفین
v
فاینورد
17:00
اسپارتا روتردام
v
هراکلس
17:00
ویلم
v
ویتسه