مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

ابرار ورزشی - 25 آذر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی بادران 1 - پرسپولیس 2

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج سوپر لیگ یونان|سایت توپ 90

Loading ....

نتایج بازیها

یونان - سوپر لیگ

دوشنبه, 20 آذر 1396
پایان
آیک آتن
3 - 1
کرکیرا
یکشنبه, 19 آذر 1396
پایان
آپولون
1 - 3
آستراس تریپولیس
پایان
آترومیتوس
1 - 0
لوادیاکوس
پایان
گیانیا
1 - 1
لامیا
پایان
پائوک
4 - 0
پاناتینایکوس
شنبه, 18 آذر 1396
پایان
لاریسا
1 - 0
ژانزی
پایان
پانیونیوس
2 - 1
پلاتانیاس
پایان
پانتولیکوس
1 - 4
المپیاکوس
دوشنبه, 13 آذر 1396
پایان
پلاتانیاس
1 - 3
آترومیتوس
یکشنبه, 12 آذر 1396
پایان
پاناتینایکوس
0 - 1
پانیونیوس
پایان
لاریسا
1 - 1
گیانیا
پایان
لامیا
2 - 2
پانتولیکوس
پایان
لوادیاکوس
0 - 2
آیک آتن
شنبه, 11 آذر 1396
پایان
آستراس تریپولیس
4 - 0
کرکیرا
پایان
ژانزی
0 - 3
پائوک
پایان
المپیاکوس
3 - 1
آپولون
دوشنبه, 6 آذر 1396
پایان
آیک آتن
3 - 0
پلاتانیاس
یکشنبه, 5 آذر 1396
پایان
پانیونیوس
2 - 2
پائوک
پایان
آستراس تریپولیس
2 - 0
لوادیاکوس
پایان
پانتولیکوس
3 - 1
لاریسا
پایان
کرکیرا
1 - 3
المپیاکوس
شنبه, 4 آذر 1396
پایان
گیانیا
1 - 1
ژانزی
پایان
آپولون
1 - 1
لامیا
پایان
آترومیتوس
1 - 1
پاناتینایکوس
دوشنبه, 29 آبان 1396
پایان
پائوک
2 - 1
آترومیتوس
یکشنبه, 28 آبان 1396
پایان
ژانزی
2 - 0
پانیونیوس
پایان
گیانیا
1 - 1
پانتولیکوس
پایان
پلاتانیاس
0 - 3
آستراس تریپولیس
پایان
پاناتینایکوس
1 - 1
آیک آتن
شنبه, 27 آبان 1396
پایان
لامیا
1 - 1
کرکیرا
پایان
لاریسا
1 - 0
آپولون
پایان
المپیاکوس
2 - 1
لوادیاکوس
دوشنبه, 15 آبان 1396
پایان
لوادیاکوس
0 - 0
لامیا
یکشنبه, 14 آبان 1396
پایان
المپیاکوس
5 - 1
پلاتانیاس
پایان
کرکیرا
1 - 1
لاریسا
پایان
آپولون
4 - 3
گیانیا
پایان
آیک آتن
1 - 0
پائوک
شنبه, 13 آبان 1396
پایان
پانتولیکوس
1 - 3
ژانزی
پایان
آترومیتوس
0 - 0
پانیونیوس
پایان
آستراس تریپولیس
1 - 0
پاناتینایکوس
دوشنبه, 8 آبان 1396
پایان
پائوک
2 - 0
آستراس تریپولیس
یکشنبه, 7 آبان 1396
پایان
ژانزی
0 - 2
آترومیتوس
پایان
لامیا
2 - 0
پلاتانیاس
پایان
پانتولیکوس
1 - 1
آپولون
پایان
پانیونیوس
0 - 1
آیک آتن
شنبه, 6 آبان 1396
پایان
لاریسا
1 - 0
لوادیاکوس
پایان
گیانیا
2 - 1
کرکیرا
پایان
پاناتینایکوس
1 - 0
المپیاکوس
دوشنبه, 1 آبان 1396
پایان
آیک آتن
0 - 1
آترومیتوس
یکشنبه, 30 مهر 1396
پایان
آستراس تریپولیس
0 - 1
پانیونیوس
پایان
آپولون
2 - 0
ژانزی
پایان
پلاتانیاس
0 - 1
لاریسا
پایان
المپیاکوس
1 - 0
پائوک
شنبه, 29 مهر 1396
پایان
لوادیاکوس
1 - 1
گیانیا
پایان
کرکیرا
1 - 0
پانتولیکوس
پایان
لامیا
1 - 1
پاناتینایکوس
دوشنبه, 24 مهر 1396
پایان
پاناتینایکوس
2 - 1
لاریسا
یکشنبه, 23 مهر 1396
پایان
پائوک
4 - 0
لامیا
پایان
آپولون
0 - 0
کرکیرا
پایان
پانتولیکوس
0 - 1
لوادیاکوس
پایان
ژانزی
1 - 1
آیک آتن
شنبه, 22 مهر 1396
پایان
گیانیا
3 - 1
پلاتانیاس
پایان
آترومیتوس
1 - 0
آستراس تریپولیس
پایان
پانیونیوس
3 - 4
المپیاکوس
دوشنبه, 10 مهر 1396
پایان
لامیا
1 - 0
پانیونیوس
یکشنبه, 9 مهر 1396
پایان
المپیاکوس
0 - 1
آترومیتوس
پایان
کرکیرا
0 - 2
ژانزی
پایان
لوادیاکوس
2 - 1
آپولون
پایان
آستراس تریپولیس
2 - 0
آیک آتن
شنبه, 8 مهر 1396
پایان
پلاتانیاس
0 - 3
پانتولیکوس
پایان
پاناتینایکوس
2 - 0
گیانیا
پایان
لاریسا
1 - 1
پائوک
دوشنبه, 3 مهر 1396
پایان
ژانزی
0 - 0
آستراس تریپولیس
یکشنبه, 2 مهر 1396
پایان
پائوک
1 - 0
گیانیا
پایان
کرکیرا
1 - 1
لوادیاکوس
پایان
پانیونیوس
4 - 1
لاریسا
پایان
آیک آتن
3 - 2
المپیاکوس
شنبه, 1 مهر 1396
پایان
آپولون
0 - 1
پلاتانیاس
پایان
آترومیتوس
3 - 0
لامیا
پایان
پانتولیکوس
2 - 0
پاناتینایکوس
دوشنبه, 27 شهریور 1396
پایان
گیانیا
1 - 1
پانیونیوس
یکشنبه, 26 شهریور 1396
پایان
پاناتینایکوس
1 - 0
آپولون
پایان
لاریسا
0 - 0
آترومیتوس
پایان
پلاتانیاس
0 - 0
کرکیرا
پایان
لامیا
0 - 1
آیک آتن
شنبه, 25 شهریور 1396
پایان
لوادیاکوس
1 - 0
ژانزی
پایان
پائوک
1 - 0
پانتولیکوس
پایان
المپیاکوس
1 - 1
آستراس تریپولیس
دوشنبه, 20 شهریور 1396
پایان
آپولون
0 - 0
پائوک
یکشنبه, 19 شهریور 1396
پایان
پانیونیوس
1 - 1
پانتولیکوس
پایان
آیک آتن
4 - 0
لاریسا
پایان
لوادیاکوس
1 - 1
پلاتانیاس
پایان
کرکیرا
1 - 0
پاناتینایکوس
شنبه, 18 شهریور 1396
پایان
آستراس تریپولیس
1 - 3
لامیا
پایان
آترومیتوس
0 - 0
گیانیا
پایان
ژانزی
1 - 1
المپیاکوس
دوشنبه, 6 شهریور 1396
پایان
لاریسا
1 - 1
آستراس تریپولیس
یکشنبه, 5 شهریور 1396
پایان
پائوک
3 - 1
کرکیرا
پایان
پاناتینایکوس
0 - 0
لوادیاکوس
پایان
پانیونیوس
2 - 0
آپولون
پایان
گیانیا
0 - 0
آیک آتن
شنبه, 4 شهریور 1396
پایان
پلاتانیاس
0 - 2
ژانزی
پایان
پانتولیکوس
2 - 2
آترومیتوس
پایان
لامیا
0 - 1
المپیاکوس
دوشنبه, 30 مرداد 1396
پایان
آترومیتوس
1 - 1
آپولون
یکشنبه, 29 مرداد 1396
پایان
آیک آتن
2 - 0
پانتولیکوس
پایان
کرکیرا
0 - 1
پانیونیوس
پایان
لوادیاکوس
0 - 0
پائوک
پایان
پلاتانیاس
1 - 1
پاناتینایکوس
شنبه, 28 مرداد 1396
پایان
آستراس تریپولیس
1 - 2
گیانیا
پایان
ژانزی
0 - 0
لامیا
پایان
المپیاکوس
4 - 1
لاریسا