مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

هدف - 26 مهر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی رئال مادرید 1 - تاتنهام 1

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج سوپر لیگ یونان|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

یونان - سوپر لیگ

شنبه, 29 مهر 1396
16:30
لوادیاکوس
v
گیانیا
18:45
کرکیرا
v
پانتولیکوس
21:00
لامیا
v
پاناتینایکوس
یکشنبه, 30 مهر 1396
16:30
آستراس تریپولیس
v
پانیونیوس
18:45
آپولون
v
ژانزی
18:45
پلاتانیاس
v
لاریسا
21:00
المپیاکوس
v
پائوک
دوشنبه, 1 آبان 1396
20:00
آیک آتن
v
آترومیتوس
شنبه, 6 آبان 1396
15:30
لاریسا
v
لوادیاکوس
17:45
گیانیا
v
کرکیرا
20:00
پاناتینایکوس
v
المپیاکوس
یکشنبه, 7 آبان 1396
15:30
ژانزی
v
آترومیتوس
17:45
لامیا
v
پلاتانیاس
17:45
پانتولیکوس
v
آپولون
20:00
پانیونیوس
v
آیک آتن
دوشنبه, 8 آبان 1396
20:00
پائوک
v
آستراس تریپولیس
شنبه, 13 آبان 1396
15:30
پانتولیکوس
v
ژانزی
17:45
آترومیتوس
v
پانیونیوس
20:00
آستراس تریپولیس
v
پاناتینایکوس
یکشنبه, 14 آبان 1396
15:30
المپیاکوس
v
پلاتانیاس
17:45
کرکیرا
v
لاریسا
17:45
آپولون
v
گیانیا
20:00
آیک آتن
v
پائوک
دوشنبه, 15 آبان 1396
20:00
لوادیاکوس
v
لامیا
شنبه, 27 آبان 1396
15:30
لامیا
v
کرکیرا
17:45
لاریسا
v
آپولون
20:00
المپیاکوس
v
لوادیاکوس
یکشنبه, 28 آبان 1396
15:30
ژانزی
v
پانیونیوس
17:45
گیانیا
v
پانتولیکوس
17:45
پلاتانیاس
v
آستراس تریپولیس
20:00
پاناتینایکوس
v
آیک آتن
دوشنبه, 29 آبان 1396
20:00
پائوک
v
آترومیتوس
شنبه, 4 آذر 1396
15:30
گیانیا
v
ژانزی
17:45
آپولون
v
لامیا
20:00
آترومیتوس
v
پاناتینایکوس
یکشنبه, 5 آذر 1396
15:30
پانیونیوس
v
پائوک
17:45
آستراس تریپولیس
v
لوادیاکوس
17:45
پانتولیکوس
v
لاریسا
20:00
کرکیرا
v
المپیاکوس
دوشنبه, 6 آذر 1396
20:00
آیک آتن
v
پلاتانیاس
شنبه, 11 آذر 1396
15:30
آستراس تریپولیس
v
کرکیرا
17:45
ژانزی
v
پائوک
20:00
المپیاکوس
v
آپولون
یکشنبه, 12 آذر 1396
15:30
پاناتینایکوس
v
پانیونیوس
17:45
لاریسا
v
گیانیا
17:45
لامیا
v
پانتولیکوس
20:00
لوادیاکوس
v
آیک آتن
دوشنبه, 13 آذر 1396
20:00
پلاتانیاس
v
آترومیتوس
شنبه, 18 آذر 1396
15:30
لاریسا
v
ژانزی
17:45
پانیونیوس
v
پلاتانیاس
20:00
پانتولیکوس
v
المپیاکوس
یکشنبه, 19 آذر 1396
15:30
آپولون
v
آستراس تریپولیس
17:45
آترومیتوس
v
لوادیاکوس
17:45
گیانیا
v
لامیا
20:00
پائوک
v
پاناتینایکوس
دوشنبه, 20 آذر 1396
20:00
آیک آتن
v
کرکیرا
شنبه, 25 آذر 1396
15:30
کرکیرا
v
آترومیتوس
17:45
آیک آتن
v
آپولون
20:00
پلاتانیاس
v
پائوک
یکشنبه, 26 آذر 1396
15:30
المپیاکوس
v
گیانیا
17:45
آستراس تریپولیس
v
پانتولیکوس
17:45
لامیا
v
لاریسا
20:00
ژانزی
v
پاناتینایکوس
دوشنبه, 27 آذر 1396
20:00
لوادیاکوس
v
پانیونیوس