مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای بوندسلیگا آلمان | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم وردربرمن

جدول تحلیلی لیگ

آلمان - بوندسلیگا

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1نورنبرگ0000000009-1602-02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2ماینتس0000000003-3011-03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3هوفنهایم0000000012-1805-11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4بایرلورکوزن0000000010-2703-16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5بایرن مونیخ0000000012-0104-20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6مونشن گلادباخ0000000011-1004-06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7بورسیادورتمند0000000005-0412-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8اینتراخت فرانکفورت0000000001-2609-01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9اگسبورگ0000000002-0909-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10شالکه0000000003-0910-20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11دوسلدورف0000000012-0804-27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12هانوفر0000000008-2501-19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13هرتابرلین0000000009-2502-16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14لایپزیگ0000000005-1812-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15فرایبورگ0000000004-1311-24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16اشتوتگارت0000000002-2309-29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17وولفسبورگ0000000010-0603-02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18وردربرمن00000000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه وردربرمن
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!
    برنامــه بازیهـــای آینــده وردربرمن
وردربرمن
-
هانوفر
1397-06-03
اینتراخت فرانکفورت
-
وردربرمن
1397-06-10
وردربرمن
-
نورنبرگ
1397-06-25
اگسبورگ
-
وردربرمن
1397-06-31
وردربرمن
-
هرتابرلین
1397-07-03
اشتوتگارت
-
وردربرمن
1397-07-07
وردربرمن
-
وولفسبورگ
1397-07-14
شالکه
-
وردربرمن
1397-07-28
وردربرمن
-
بایرلورکوزن
1397-08-05
ماینتس
-
وردربرمن
1397-08-12
وردربرمن
-
مونشن گلادباخ
1397-08-19
فرایبورگ
-
وردربرمن
1397-09-03
وردربرمن
-
بایرن مونیخ
1397-09-10
وردربرمن
-
دوسلدورف
1397-09-17
بورسیادورتمند
-
وردربرمن
1397-09-24
وردربرمن
-
هوفنهایم
1397-09-27
لایپزیگ
-
وردربرمن
1397-10-01
هانوفر
-
وردربرمن
1397-10-29
وردربرمن
-
اینتراخت فرانکفورت
1397-11-06
نورنبرگ
-
وردربرمن
1397-11-13
وردربرمن
-
اگسبورگ
1397-11-20
هرتابرلین
-
وردربرمن
1397-11-27
وردربرمن
-
اشتوتگارت
1397-12-04
وولفسبورگ
-
وردربرمن
1397-12-11
وردربرمن
-
شالکه
1397-12-18
بایرلورکوزن
-
وردربرمن
1397-12-25
وردربرمن
-
ماینتس
1398-01-10
مونشن گلادباخ
-
وردربرمن
1398-01-17
وردربرمن
-
فرایبورگ
1398-01-24
بایرن مونیخ
-
وردربرمن
1398-01-31
دوسلدورف
-
وردربرمن
1398-02-07
وردربرمن
-
بورسیادورتمند
1398-02-14
هوفنهایم
-
وردربرمن
1398-02-21
وردربرمن
-
لایپزیگ
1398-02-28