مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای بوندسلیگا آلمان | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم اشتوتگارت

جدول تحلیلی لیگ

آلمان - بوندسلیگا

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1نورنبرگ0000000004-0611-10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2ماینتس0000000001-1908-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3هوفنهایم0000000003-1610-27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4بایرلورکوزن0000000004-1311-24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5بایرن مونیخ0000000009-0101-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6مونشن گلادباخ0000000004-2712-08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7بورسیادورتمند0000000010-2003-09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8اینتراخت فرانکفورت0000000011-0303-30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9اگسبورگ0000000012-0104-20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10شالکه0000000012-2205-18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11دوسلدورف0000000009-2102-09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12هانوفر0000000003-0210-06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13هرتابرلین0000000012-1505-04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14لایپزیگ0000000002-1609-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15فرایبورگ0000000002-0209-16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16اشتوتگارت00000000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17وولفسبورگ0000000005-1112-18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18وردربرمن0000000009-2902-23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه اشتوتگارت
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!
    برنامــه بازیهـــای آینــده اشتوتگارت
ماینتس
-
اشتوتگارت
1397-06-04
اشتوتگارت
-
بایرن مونیخ
1397-06-10
فرایبورگ
-
اشتوتگارت
1397-06-25
اشتوتگارت
-
دوسلدورف
1397-06-30
لایپزیگ
-
اشتوتگارت
1397-07-04
اشتوتگارت
-
وردربرمن
1397-07-07
هانوفر
-
اشتوتگارت
1397-07-14
اشتوتگارت
-
بورسیادورتمند
1397-07-28
هوفنهایم
-
اشتوتگارت
1397-08-05
اشتوتگارت
-
اینتراخت فرانکفورت
1397-08-12
نورنبرگ
-
اشتوتگارت
1397-08-19
بایرلورکوزن
-
اشتوتگارت
1397-09-03
اشتوتگارت
-
اگسبورگ
1397-09-10
مونشن گلادباخ
-
اشتوتگارت
1397-09-17
اشتوتگارت
-
هرتابرلین
1397-09-24
وولفسبورگ
-
اشتوتگارت
1397-09-27
اشتوتگارت
-
شالکه
1397-10-01
اشتوتگارت
-
ماینتس
1397-10-29
بایرن مونیخ
-
اشتوتگارت
1397-11-06
اشتوتگارت
-
فرایبورگ
1397-11-13
دوسلدورف
-
اشتوتگارت
1397-11-20
اشتوتگارت
-
لایپزیگ
1397-11-27
وردربرمن
-
اشتوتگارت
1397-12-04
اشتوتگارت
-
هانوفر
1397-12-11
بورسیادورتمند
-
اشتوتگارت
1397-12-18
اشتوتگارت
-
هوفنهایم
1397-12-25
اینتراخت فرانکفورت
-
اشتوتگارت
1398-01-10
اشتوتگارت
-
نورنبرگ
1398-01-17
اشتوتگارت
-
بایرلورکوزن
1398-01-24
اگسبورگ
-
اشتوتگارت
1398-01-31
اشتوتگارت
-
مونشن گلادباخ
1398-02-07
هرتابرلین
-
اشتوتگارت
1398-02-14
اشتوتگارت
-
وولفسبورگ
1398-02-21
شالکه
-
اشتوتگارت
1398-02-28