مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای بوندسلیگا آلمان | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم فرایبورگ

جدول تحلیلی لیگ

آلمان - بوندسلیگا

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1نورنبرگ0000000005-1812-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2ماینتس0000000011-1004-06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3هوفنهایم0000000001-2609-01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4بایرلورکوزن0000000010-0603-02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5بایرن مونیخ0000000003-3011-03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6مونشن گلادباخ0000000010-2703-16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7بورسیادورتمند0000000004-2012-01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8اینتراخت فرانکفورت0000000008-2501-19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9اگسبورگ0000000002-2309-30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10شالکه0000000009-2502-16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11دوسلدورف0000000005-0412-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12هانوفر0000000012-1805-11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13هرتابرلین0000000003-0910-20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14لایپزیگ0000000012-0804-27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15فرایبورگ00000000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16اشتوتگارت0000000009-1602-02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17وولفسبورگ0000000002-0909-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18وردربرمن0000000011-2404-13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه فرایبورگ
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!
    برنامــه بازیهـــای آینــده فرایبورگ
فرایبورگ
-
اینتراخت فرانکفورت
1397-06-03
هوفنهایم
-
فرایبورگ
1397-06-10
فرایبورگ
-
اشتوتگارت
1397-06-25
وولفسبورگ
-
فرایبورگ
1397-06-31
فرایبورگ
-
شالکه
1397-07-03
اگسبورگ
-
فرایبورگ
1397-07-08
فرایبورگ
-
بایرلورکوزن
1397-07-14
هرتابرلین
-
فرایبورگ
1397-07-28
فرایبورگ
-
مونشن گلادباخ
1397-08-05
بایرن مونیخ
-
فرایبورگ
1397-08-12
فرایبورگ
-
ماینتس
1397-08-19
فرایبورگ
-
وردربرمن
1397-09-03
بورسیادورتمند
-
فرایبورگ
1397-09-10
فرایبورگ
-
لایپزیگ
1397-09-17
دوسلدورف
-
فرایبورگ
1397-09-24
فرایبورگ
-
هانوفر
1397-09-27
نورنبرگ
-
فرایبورگ
1397-10-01
اینتراخت فرانکفورت
-
فرایبورگ
1397-10-29
فرایبورگ
-
هوفنهایم
1397-11-06
اشتوتگارت
-
فرایبورگ
1397-11-13
فرایبورگ
-
وولفسبورگ
1397-11-20
شالکه
-
فرایبورگ
1397-11-27
فرایبورگ
-
اگسبورگ
1397-12-04
بایرلورکوزن
-
فرایبورگ
1397-12-11
فرایبورگ
-
هرتابرلین
1397-12-18
مونشن گلادباخ
-
فرایبورگ
1397-12-25
فرایبورگ
-
بایرن مونیخ
1398-01-10
ماینتس
-
فرایبورگ
1398-01-17
وردربرمن
-
فرایبورگ
1398-01-24
فرایبورگ
-
بورسیادورتمند
1398-01-31
لایپزیگ
-
فرایبورگ
1398-02-07
فرایبورگ
-
دوسلدورف
1398-02-14
هانوفر
-
فرایبورگ
1398-02-21
فرایبورگ
-
نورنبرگ
1398-02-28