مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای بوندسلیگا آلمان | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم مونشن گلادباخ

جدول تحلیلی لیگ

آلمان - بوندسلیگا

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1نورنبرگ0000000012-1805-11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2ماینتس0000000010-2003-09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3هوفنهایم0000000005-0412-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4بایرلورکوزن0000000008-2501-19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5بایرن مونیخ0000000003-0210-06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6مونشن گلادباخ00000000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7بورسیادورتمند0000000005-1812-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8اینتراخت فرانکفورت0000000009-2602-16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9اگسبورگ0000000001-2609-01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10شالکه0000000009-1502-02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11دوسلدورف0000000011-0303-30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12هانوفر0000000011-2404-13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13هرتابرلین0000000002-0909-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14لایپزیگ0000000004-2012-01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15فرایبورگ0000000003-1610-27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16اشتوتگارت0000000012-0804-27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17وولفسبورگ0000000002-2309-29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18وردربرمن0000000004-0611-10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه مونشن گلادباخ
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!
    برنامــه بازیهـــای آینــده مونشن گلادباخ
مونشن گلادباخ
-
بایرلورکوزن
1397-06-03
اگسبورگ
-
مونشن گلادباخ
1397-06-10
مونشن گلادباخ
-
شالکه
1397-06-24
هرتابرلین
-
مونشن گلادباخ
1397-06-31
مونشن گلادباخ
-
اینتراخت فرانکفورت
1397-07-04
وولفسبورگ
-
مونشن گلادباخ
1397-07-07
بایرن مونیخ
-
مونشن گلادباخ
1397-07-14
مونشن گلادباخ
-
ماینتس
1397-07-28
فرایبورگ
-
مونشن گلادباخ
1397-08-05
مونشن گلادباخ
-
دوسلدورف
1397-08-12
وردربرمن
-
مونشن گلادباخ
1397-08-19
مونشن گلادباخ
-
هانوفر
1397-09-03
لایپزیگ
-
مونشن گلادباخ
1397-09-10
مونشن گلادباخ
-
اشتوتگارت
1397-09-17
هوفنهایم
-
مونشن گلادباخ
1397-09-24
مونشن گلادباخ
-
نورنبرگ
1397-09-27
بورسیادورتمند
-
مونشن گلادباخ
1397-10-01
بایرلورکوزن
-
مونشن گلادباخ
1397-10-29
مونشن گلادباخ
-
اگسبورگ
1397-11-06
شالکه
-
مونشن گلادباخ
1397-11-13
مونشن گلادباخ
-
هرتابرلین
1397-11-20
اینتراخت فرانکفورت
-
مونشن گلادباخ
1397-11-27
مونشن گلادباخ
-
وولفسبورگ
1397-12-04
مونشن گلادباخ
-
بایرن مونیخ
1397-12-11
ماینتس
-
مونشن گلادباخ
1397-12-18
مونشن گلادباخ
-
فرایبورگ
1397-12-25
دوسلدورف
-
مونشن گلادباخ
1398-01-10
مونشن گلادباخ
-
وردربرمن
1398-01-17
هانوفر
-
مونشن گلادباخ
1398-01-24
مونشن گلادباخ
-
لایپزیگ
1398-01-31
اشتوتگارت
-
مونشن گلادباخ
1398-02-07
مونشن گلادباخ
-
هوفنهایم
1398-02-14
نورنبرگ
-
مونشن گلادباخ
1398-02-21
مونشن گلادباخ
-
بورسیادورتمند
1398-02-28