بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای بوندسلیگا آلمان | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم کلن

جدول تحلیلی لیگ

آلمان - بوندسلیگا

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1بورسیادورتمند1100514308-2301-25
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
2لایپزیگ1100404304-1111-23
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
3فرایبورگ1100303302-0108-31
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
4دوسلدورف1100312303-2111-02
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
5بایرلورکوزن1100321312-1405-02
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
6وولفسبورگ1100211301-18L1-2
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
7اینتراخت فرانکفورت1100101305-0912-17
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
8بایرن مونیخ1010220102-1509-21
-
-
-
-
D
-
-
-
-
D
9هرتابرلین1010220109-2902-22
-
-
-
-
D
-
-
-
-
-
10مونشن گلادباخ1010000109-1402-08
-
-
-
-
D
-
-
-
-
D
11شالکه1010000102-2910-05
-
-
-
-
D
-
-
-
-
-
12پادربورن100123-1010-1903-07
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
13کلن100112-10
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
14هوفنهایم100101-1011-0904-04
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
15وردربرمن100113-2012-2105-16
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
16ماینتس100103-3003-1410-26
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
17آگزبورگ100115-4011-3004-18
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
18یونیون برلین100104-4004-2512-07
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه کلن