مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

نود - 25 مرداد 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه‌بازی دی‌سی‌یونایتد 4 - پرتلند 1(دبل وین‌رونی)

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج بوندس لیگا 2 آلمان|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

آلمان - بوندس لیگا 2

جمعه, 2 شهریور 1397
21:00
بوخوم
v
سندهاوزن
21:00
دارم اشتات
v
دویسبورگ
شنبه, 3 شهریور 1397
15:30
کلن
v
اوه
15:30
گريترفورت
v
پادربورن
15:30
Magdeburg
v
اینگل اشتات
یکشنبه, 4 شهریور 1397
16:00
دینامو درسدن
v
هایدنهیم
16:00
رگنسبورگ
v
هولشتاین کیل
16:00
يونيون برلين
v
سنت پائولي
دوشنبه, 5 شهریور 1397
23:00
هامبورگ
v
آرمینیا بیفیلد
جمعه, 9 شهریور 1397
21:00
اینگل اشتات
v
اوه
21:00
پادربورن
v
بوخوم
شنبه, 10 شهریور 1397
15:30
آرمینیا بیفیلد
v
رگنسبورگ
15:30
دویسبورگ
v
گريترفورت
15:30
دینامو درسدن
v
هامبورگ
یکشنبه, 11 شهریور 1397
16:00
هایدنهیم
v
دارم اشتات
16:00
سندهاوزن
v
يونيون برلين
16:00
سنت پائولي
v
کلن
دوشنبه, 12 شهریور 1397
23:00
هولشتاین کیل
v
Magdeburg
جمعه, 23 شهریور 1397
21:00
رگنسبورگ
v
دینامو درسدن
21:00
يونيون برلين
v
دویسبورگ
شنبه, 24 شهریور 1397
15:30
دارم اشتات
v
سندهاوزن
15:30
گريترفورت
v
هولشتاین کیل
15:30
هامبورگ
v
هایدنهیم
یکشنبه, 25 شهریور 1397
16:00
بوخوم
v
اینگل اشتات
16:00
اوه
v
سنت پائولي
16:00
کلن
v
پادربورن
دوشنبه, 26 شهریور 1397
23:00
Magdeburg
v
آرمینیا بیفیلد
جمعه, 30 شهریور 1397
21:00
اینگل اشتات
v
سنت پائولي
21:00
سندهاوزن
v
کلن
شنبه, 31 شهریور 1397
15:30
آرمینیا بیفیلد
v
يونيون برلين
15:30
دینامو درسدن
v
دارم اشتات
15:30
هولشتاین کیل
v
بوخوم
یکشنبه, 1 مهر 1397
16:00
دویسبورگ
v
اوه
16:00
هایدنهیم
v
گريترفورت
16:00
هامبورگ
v
رگنسبورگ
16:00
پادربورن
v
Magdeburg
سه شنبه, 3 مهر 1397
21:00
بوخوم
v
دینامو درسدن
21:00
دارم اشتات
v
آرمینیا بیفیلد
21:00
کلن
v
اینگل اشتات
21:00
يونيون برلين
v
هولشتاین کیل
چهارشنبه, 4 مهر 1397
21:00
اوه
v
سندهاوزن
21:00
رگنسبورگ
v
هایدنهیم
21:00
Magdeburg
v
دویسبورگ
21:00
سنت پائولي
v
پادربورن
پنجشنبه, 5 مهر 1397
23:00
گريترفورت
v
هامبورگ
جمعه, 6 مهر 1397
21:00
آرمینیا بیفیلد
v
کلن
21:00
هولشتاین کیل
v
دارم اشتات
شنبه, 7 مهر 1397
15:30
دویسبورگ
v
رگنسبورگ
15:30
هایدنهیم
v
بوخوم
15:30
پادربورن
v
اوه
یکشنبه, 8 مهر 1397
16:00
دینامو درسدن
v
گريترفورت
16:00
هامبورگ
v
سنت پائولي
16:00
سندهاوزن
v
Magdeburg
دوشنبه, 9 مهر 1397
23:00
اینگل اشتات
v
يونيون برلين
یکشنبه, 15 مهر 1397
16:00
بوخوم
v
آرمینیا بیفیلد
16:00
دارم اشتات
v
هامبورگ
16:00
اوه
v
هولشتاین کیل
16:00
کلن
v
دویسبورگ
16:00
گريترفورت
v
رگنسبورگ
16:00
اینگل اشتات
v
پادربورن
16:00
Magdeburg
v
دینامو درسدن
16:00
سنت پائولي
v
سندهاوزن
16:00
يونيون برلين
v
هایدنهیم
یکشنبه, 29 مهر 1397
16:00
آرمینیا بیفیلد
v
گريترفورت
16:00
دویسبورگ
v
سنت پائولي
16:00
دینامو درسدن
v
اوه
16:00
هایدنهیم
v
Magdeburg
16:00
هامبورگ
v
بوخوم
16:00
هولشتاین کیل
v
کلن
16:00
رگنسبورگ
v
دارم اشتات
16:00
پادربورن
v
يونيون برلين
16:00
سندهاوزن
v
اینگل اشتات
یکشنبه, 6 آبان 1397
16:00
بوخوم
v
رگنسبورگ
16:00
دارم اشتات
v
گريترفورت
16:00
اوه
v
آرمینیا بیفیلد
16:00
کلن
v
هایدنهیم
16:00
اینگل اشتات
v
دویسبورگ
16:00
Magdeburg
v
هامبورگ
16:00
پادربورن
v
سندهاوزن
16:00
سنت پائولي
v
هولشتاین کیل
16:00
يونيون برلين
v
دینامو درسدن
یکشنبه, 13 آبان 1397
16:00
آرمینیا بیفیلد
v
سنت پائولي
16:00
دارم اشتات
v
Magdeburg
16:00
دویسبورگ
v
پادربورن
16:00
دینامو درسدن
v
سندهاوزن
16:00
هایدنهیم
v
اوه
16:00
گريترفورت
v
بوخوم
16:00
هامبورگ
v
کلن
16:00
هولشتاین کیل
v
اینگل اشتات
16:00
رگنسبورگ
v
يونيون برلين
یکشنبه, 20 آبان 1397
16:00
بوخوم
v
دارم اشتات
16:00
اوه
v
هامبورگ
16:00
کلن
v
دینامو درسدن
16:00
اینگل اشتات
v
آرمینیا بیفیلد
16:00
Magdeburg
v
رگنسبورگ
16:00
پادربورن
v
هولشتاین کیل
16:00
سندهاوزن
v
دویسبورگ
16:00
سنت پائولي
v
هایدنهیم
16:00
يونيون برلين
v
گريترفورت
یکشنبه, 4 آذر 1397
16:00
آرمینیا بیفیلد
v
دویسبورگ
16:00
بوخوم
v
اوه
16:00
دارم اشتات
v
کلن
16:00
دینامو درسدن
v
اینگل اشتات
16:00
هایدنهیم
v
پادربورن
16:00
گريترفورت
v
Magdeburg
16:00
هامبورگ
v
يونيون برلين
16:00
هولشتاین کیل
v
سندهاوزن
16:00
رگنسبورگ
v
سنت پائولي
یکشنبه, 11 آذر 1397
16:00
دویسبورگ
v
هولشتاین کیل
16:00
اوه
v
رگنسبورگ
16:00
کلن
v
گريترفورت
16:00
اینگل اشتات
v
هامبورگ
16:00
Magdeburg
v
بوخوم
16:00
پادربورن
v
آرمینیا بیفیلد
16:00
سندهاوزن
v
هایدنهیم
16:00
سنت پائولي
v
دینامو درسدن
16:00
يونيون برلين
v
دارم اشتات
یکشنبه, 18 آذر 1397
16:00
آرمینیا بیفیلد
v
سندهاوزن
16:00
بوخوم
v
سنت پائولي
16:00
دارم اشتات
v
اینگل اشتات
16:00
دینامو درسدن
v
هولشتاین کیل
16:00
هایدنهیم
v
دویسبورگ
16:00
گريترفورت
v
اوه
16:00
هامبورگ
v
پادربورن
16:00
رگنسبورگ
v
کلن
16:00
Magdeburg
v
يونيون برلين
یکشنبه, 25 آذر 1397
16:00
دویسبورگ
v
هامبورگ
16:00
اوه
v
دارم اشتات
16:00
کلن
v
Magdeburg
16:00
هولشتاین کیل
v
آرمینیا بیفیلد
16:00
اینگل اشتات
v
هایدنهیم
16:00
پادربورن
v
دینامو درسدن
16:00
سندهاوزن
v
رگنسبورگ
16:00
سنت پائولي
v
گريترفورت
16:00
يونيون برلين
v
بوخوم
یکشنبه, 2 دی 1397
16:00
آرمینیا بیفیلد
v
هایدنهیم
16:00
دویسبورگ
v
دینامو درسدن
16:00
اوه
v
يونيون برلين
16:00
کلن
v
بوخوم
16:00
هولشتاین کیل
v
هامبورگ
16:00
اینگل اشتات
v
رگنسبورگ
16:00
پادربورن
v
دارم اشتات
16:00
سندهاوزن
v
گريترفورت
16:00
سنت پائولي
v
Magdeburg
چهارشنبه, 10 بهمن 1397
20:00
بوخوم
v
دویسبورگ
20:00
دارم اشتات
v
سنت پائولي
20:00
دینامو درسدن
v
آرمینیا بیفیلد
20:00
هایدنهیم
v
هولشتاین کیل
20:00
گريترفورت
v
اینگل اشتات
20:00
هامبورگ
v
سندهاوزن
20:00
رگنسبورگ
v
پادربورن
20:00
Magdeburg
v
اوه
20:00
يونيون برلين
v
کلن
یکشنبه, 14 بهمن 1397
16:00
آرمینیا بیفیلد
v
هامبورگ
16:00
دویسبورگ
v
دارم اشتات
16:00
اوه
v
کلن
16:00
هایدنهیم
v
دینامو درسدن
16:00
هولشتاین کیل
v
رگنسبورگ
16:00
اینگل اشتات
v
Magdeburg
16:00
پادربورن
v
گريترفورت
16:00
سندهاوزن
v
بوخوم
16:00
سنت پائولي
v
يونيون برلين
یکشنبه, 21 بهمن 1397
16:00
بوخوم
v
پادربورن
16:00
دارم اشتات
v
هایدنهیم
16:00
اوه
v
اینگل اشتات
16:00
کلن
v
سنت پائولي
16:00
گريترفورت
v
دویسبورگ
16:00
هامبورگ
v
دینامو درسدن
16:00
رگنسبورگ
v
آرمینیا بیفیلد
16:00
Magdeburg
v
هولشتاین کیل
16:00
يونيون برلين
v
سندهاوزن
یکشنبه, 28 بهمن 1397
16:00
آرمینیا بیفیلد
v
Magdeburg
16:00
دویسبورگ
v
يونيون برلين
16:00
دینامو درسدن
v
رگنسبورگ
16:00
هایدنهیم
v
هامبورگ
16:00
هولشتاین کیل
v
گريترفورت
16:00
اینگل اشتات
v
بوخوم
16:00
پادربورن
v
کلن
16:00
سندهاوزن
v
دارم اشتات
16:00
سنت پائولي
v
اوه
یکشنبه, 5 اسفند 1397
16:00
بوخوم
v
هولشتاین کیل
16:00
دارم اشتات
v
دینامو درسدن
16:00
اوه
v
دویسبورگ
16:00
کلن
v
سندهاوزن
16:00
گريترفورت
v
هایدنهیم
16:00
رگنسبورگ
v
هامبورگ
16:00
Magdeburg
v
پادربورن
16:00
سنت پائولي
v
اینگل اشتات
16:00
يونيون برلين
v
آرمینیا بیفیلد
یکشنبه, 12 اسفند 1397
16:00
آرمینیا بیفیلد
v
دارم اشتات
16:00
دویسبورگ
v
Magdeburg
16:00
دینامو درسدن
v
بوخوم
16:00
هایدنهیم
v
رگنسبورگ
16:00
هامبورگ
v
گريترفورت
16:00
هولشتاین کیل
v
يونيون برلين
16:00
اینگل اشتات
v
کلن
16:00
پادربورن
v
سنت پائولي
16:00
سندهاوزن
v
اوه
یکشنبه, 19 اسفند 1397
16:00
بوخوم
v
هایدنهیم
16:00
دارم اشتات
v
هولشتاین کیل
16:00
اوه
v
پادربورن
16:00
کلن
v
آرمینیا بیفیلد
16:00
گريترفورت
v
دینامو درسدن
16:00
رگنسبورگ
v
دویسبورگ
16:00
Magdeburg
v
سندهاوزن
16:00
سنت پائولي
v
هامبورگ
16:00
يونيون برلين
v
اینگل اشتات
یکشنبه, 26 اسفند 1397
16:00
آرمینیا بیفیلد
v
بوخوم
16:00
دویسبورگ
v
کلن
16:00
دینامو درسدن
v
Magdeburg
16:00
هایدنهیم
v
يونيون برلين
16:00
هامبورگ
v
دارم اشتات
16:00
هولشتاین کیل
v
اوه
16:00
رگنسبورگ
v
گريترفورت
16:00
پادربورن
v
اینگل اشتات
16:00
سندهاوزن
v
سنت پائولي
یکشنبه, 11 فروردین 1398
16:00
بوخوم
v
هامبورگ
16:00
دارم اشتات
v
رگنسبورگ
16:00
اوه
v
دینامو درسدن
16:00
کلن
v
هولشتاین کیل
16:00
گريترفورت
v
آرمینیا بیفیلد
16:00
اینگل اشتات
v
سندهاوزن
16:00
Magdeburg
v
هایدنهیم
16:00
سنت پائولي
v
دویسبورگ
16:00
يونيون برلين
v
پادربورن
یکشنبه, 18 فروردین 1398
16:00
آرمینیا بیفیلد
v
اوه
16:00
دویسبورگ
v
اینگل اشتات
16:00
دینامو درسدن
v
يونيون برلين
16:00
هایدنهیم
v
کلن
16:00
گريترفورت
v
دارم اشتات
16:00
هامبورگ
v
Magdeburg
16:00
هولشتاین کیل
v
سنت پائولي
16:00
رگنسبورگ
v
بوخوم
16:00
سندهاوزن
v
پادربورن
یکشنبه, 25 فروردین 1398
16:00
بوخوم
v
گريترفورت
16:00
اوه
v
هایدنهیم
16:00
کلن
v
هامبورگ
16:00
اینگل اشتات
v
هولشتاین کیل
16:00
Magdeburg
v
دارم اشتات
16:00
پادربورن
v
دویسبورگ
16:00
سندهاوزن
v
دینامو درسدن
16:00
سنت پائولي
v
آرمینیا بیفیلد
16:00
يونيون برلين
v
رگنسبورگ
یکشنبه, 1 اردیبهشت 1398
16:00
آرمینیا بیفیلد
v
اینگل اشتات
16:00
دارم اشتات
v
بوخوم
16:00
دویسبورگ
v
سندهاوزن
16:00
دینامو درسدن
v
کلن
16:00
هایدنهیم
v
سنت پائولي
16:00
گريترفورت
v
يونيون برلين
16:00
هامبورگ
v
اوه
16:00
هولشتاین کیل
v
پادربورن
16:00
رگنسبورگ
v
Magdeburg
یکشنبه, 8 اردیبهشت 1398
16:00
دویسبورگ
v
آرمینیا بیفیلد
16:00
اوه
v
بوخوم
16:00
کلن
v
دارم اشتات
16:00
اینگل اشتات
v
دینامو درسدن
16:00
Magdeburg
v
گريترفورت
16:00
پادربورن
v
هایدنهیم
16:00
سندهاوزن
v
هولشتاین کیل
16:00
سنت پائولي
v
رگنسبورگ
16:00
يونيون برلين
v
هامبورگ
یکشنبه, 15 اردیبهشت 1398
16:00
آرمینیا بیفیلد
v
پادربورن
16:00
بوخوم
v
Magdeburg
16:00
دارم اشتات
v
يونيون برلين
16:00
دینامو درسدن
v
سنت پائولي
16:00
هایدنهیم
v
سندهاوزن
16:00
گريترفورت
v
کلن
16:00
هامبورگ
v
اینگل اشتات
16:00
هولشتاین کیل
v
دویسبورگ
16:00
رگنسبورگ
v
اوه
یکشنبه, 22 اردیبهشت 1398
18:00
دویسبورگ
v
هایدنهیم
18:00
اوه
v
گريترفورت
18:00
کلن
v
رگنسبورگ
18:00
هولشتاین کیل
v
دینامو درسدن
18:00
اینگل اشتات
v
دارم اشتات
18:00
پادربورن
v
هامبورگ
18:00
سندهاوزن
v
آرمینیا بیفیلد
18:00
سنت پائولي
v
بوخوم
18:00
يونيون برلين
v
Magdeburg
یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398
18:00
آرمینیا بیفیلد
v
هولشتاین کیل
18:00
بوخوم
v
يونيون برلين
18:00
دارم اشتات
v
اوه
18:00
دینامو درسدن
v
پادربورن
18:00
هایدنهیم
v
اینگل اشتات
18:00
گريترفورت
v
سنت پائولي
18:00
هامبورگ
v
دویسبورگ
18:00
رگنسبورگ
v
سندهاوزن
18:00
Magdeburg
v
کلن