مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

هدف - 30 مهر 1396

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی تاتنهام 4 - لیورپول 1

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج بوندس لیگا 2 آلمان|سایت توپ 90

Loading ....

برنامه بازیها

آلمان - بوندس لیگا 2

دوشنبه, 1 آبان 1396
22:00
سندهاوزن
v
سنت پائولي
جمعه, 5 آبان 1396
20:00
آرمینیا بیفیلد
v
اینگل اشتات
20:00
سنت پائولي
v
اوه
شنبه, 6 آبان 1396
14:30
دارم اشتات
v
هولشتاین کیل
14:30
گريترفورت
v
سندهاوزن
14:30
رگنسبورگ
v
کايزسلاترن
یکشنبه, 7 آبان 1396
15:00
دویسبورگ
v
يونيون برلين
15:00
دینامو درسدن
v
برانشوایک
15:00
هایدنهیم
v
نورنبرگ
دوشنبه, 8 آبان 1396
22:00
بوخوم
v
دوسلدورف
جمعه, 12 آبان 1396
20:00
کايزسلاترن
v
بوخوم
20:00
سندهاوزن
v
دویسبورگ
شنبه, 13 آبان 1396
14:30
برانشوایک
v
دارم اشتات
14:30
رگنسبورگ
v
گريترفورت
14:30
يونيون برلين
v
سنت پائولي
یکشنبه, 14 آبان 1396
15:00
اوه
v
آرمینیا بیفیلد
15:00
دوسلدورف
v
هایدنهیم
15:00
هولشتاین کیل
v
دینامو درسدن
دوشنبه, 15 آبان 1396
22:00
نورنبرگ
v
اینگل اشتات
جمعه, 26 آبان 1396
20:00
آرمینیا بیفیلد
v
برانشوایک
20:00
دارم اشتات
v
سندهاوزن
شنبه, 27 آبان 1396
14:30
بوخوم
v
گريترفورت
14:30
هایدنهیم
v
يونيون برلين
14:30
نورنبرگ
v
هولشتاین کیل
یکشنبه, 28 آبان 1396
15:00
دویسبورگ
v
اوه
15:00
اینگل اشتات
v
دوسلدورف
15:00
سنت پائولي
v
رگنسبورگ
دوشنبه, 29 آبان 1396
22:00
دینامو درسدن
v
کايزسلاترن
جمعه, 3 آذر 1396
20:00
سندهاوزن
v
هایدنهیم
20:00
يونيون برلين
v
دارم اشتات
شنبه, 4 آذر 1396
14:30
برانشوایک
v
نورنبرگ
14:30
هولشتاین کیل
v
اینگل اشتات
14:30
رگنسبورگ
v
دویسبورگ
یکشنبه, 5 آذر 1396
15:00
اوه
v
بوخوم
15:00
گريترفورت
v
سنت پائولي
15:00
کايزسلاترن
v
آرمینیا بیفیلد
دوشنبه, 6 آذر 1396
22:00
دوسلدورف
v
دینامو درسدن
جمعه, 10 آذر 1396
20:00
آرمینیا بیفیلد
v
سنت پائولي
20:00
هایدنهیم
v
کايزسلاترن
شنبه, 11 آذر 1396
14:30
دویسبورگ
v
گريترفورت
14:30
هولشتاین کیل
v
دوسلدورف
14:30
نورنبرگ
v
سندهاوزن
یکشنبه, 12 آذر 1396
15:00
بوخوم
v
يونيون برلين
15:00
دارم اشتات
v
رگنسبورگ
15:00
دینامو درسدن
v
اوه
دوشنبه, 13 آذر 1396
22:00
اینگل اشتات
v
برانشوایک
یکشنبه, 19 آذر 1396
15:00
برانشوایک
v
هولشتاین کیل
15:00
اوه
v
دارم اشتات
15:00
دوسلدورف
v
نورنبرگ
15:00
گريترفورت
v
هایدنهیم
15:00
رگنسبورگ
v
بوخوم
15:00
کايزسلاترن
v
اینگل اشتات
15:00
سندهاوزن
v
آرمینیا بیفیلد
15:00
سنت پائولي
v
دویسبورگ
15:00
يونيون برلين
v
دینامو درسدن
یکشنبه, 26 آذر 1396
15:00
دویسبورگ
v
دینامو درسدن
15:00
برانشوایک
v
دوسلدورف
15:00
اوه
v
هایدنهیم
15:00
گريترفورت
v
دارم اشتات
15:00
رگنسبورگ
v
آرمینیا بیفیلد
15:00
کايزسلاترن
v
نورنبرگ
15:00
سندهاوزن
v
هولشتاین کیل
15:00
سنت پائولي
v
بوخوم
15:00
يونيون برلين
v
اینگل اشتات
چهارشنبه, 4 بهمن 1396
15:00
آرمینیا بیفیلد
v
گريترفورت
15:00
بوخوم
v
دویسبورگ
15:00
دارم اشتات
v
کايزسلاترن
15:00
دینامو درسدن
v
سنت پائولي
15:00
هایدنهیم
v
برانشوایک
15:00
دوسلدورف
v
اوه
15:00
هولشتاین کیل
v
يونيون برلين
15:00
اینگل اشتات
v
سندهاوزن
15:00
نورنبرگ
v
رگنسبورگ
یکشنبه, 8 بهمن 1396
15:00
بوخوم
v
آرمینیا بیفیلد
15:00
دویسبورگ
v
هایدنهیم
15:00
اوه
v
برانشوایک
15:00
گريترفورت
v
هولشتاین کیل
15:00
رگنسبورگ
v
اینگل اشتات
15:00
کايزسلاترن
v
دوسلدورف
15:00
سندهاوزن
v
دینامو درسدن
15:00
سنت پائولي
v
دارم اشتات
15:00
يونيون برلين
v
نورنبرگ
یکشنبه, 15 بهمن 1396
15:00
آرمینیا بیفیلد
v
يونيون برلين
15:00
دارم اشتات
v
دویسبورگ
15:00
دینامو درسدن
v
بوخوم
15:00
برانشوایک
v
کايزسلاترن
15:00
هایدنهیم
v
سنت پائولي
15:00
دوسلدورف
v
سندهاوزن
15:00
هولشتاین کیل
v
رگنسبورگ
15:00
اینگل اشتات
v
گريترفورت
15:00
نورنبرگ
v
اوه
یکشنبه, 22 بهمن 1396
15:00
بوخوم
v
دارم اشتات
15:00
دویسبورگ
v
آرمینیا بیفیلد
15:00
اوه
v
اینگل اشتات
15:00
گريترفورت
v
دینامو درسدن
15:00
رگنسبورگ
v
هایدنهیم
15:00
کايزسلاترن
v
هولشتاین کیل
15:00
سندهاوزن
v
برانشوایک
15:00
سنت پائولي
v
نورنبرگ
15:00
يونيون برلين
v
دوسلدورف
یکشنبه, 29 بهمن 1396
15:00
آرمینیا بیفیلد
v
دارم اشتات
15:00
دینامو درسدن
v
رگنسبورگ
15:00
برانشوایک
v
يونيون برلين
15:00
هایدنهیم
v
بوخوم
15:00
دوسلدورف
v
گريترفورت
15:00
هولشتاین کیل
v
اوه
15:00
اینگل اشتات
v
سنت پائولي
15:00
کايزسلاترن
v
سندهاوزن
15:00
نورنبرگ
v
دویسبورگ
یکشنبه, 6 اسفند 1396
15:00
آرمینیا بیفیلد
v
دینامو درسدن
15:00
بوخوم
v
نورنبرگ
15:00
دارم اشتات
v
هایدنهیم
15:00
دویسبورگ
v
اینگل اشتات
15:00
اوه
v
کايزسلاترن
15:00
گريترفورت
v
برانشوایک
15:00
رگنسبورگ
v
دوسلدورف
15:00
سنت پائولي
v
هولشتاین کیل
15:00
يونيون برلين
v
سندهاوزن
یکشنبه, 13 اسفند 1396
15:00
دینامو درسدن
v
دارم اشتات
15:00
برانشوایک
v
رگنسبورگ
15:00
هایدنهیم
v
آرمینیا بیفیلد
15:00
دوسلدورف
v
سنت پائولي
15:00
هولشتاین کیل
v
دویسبورگ
15:00
اینگل اشتات
v
بوخوم
15:00
کايزسلاترن
v
يونيون برلين
15:00
نورنبرگ
v
گريترفورت
15:00
سندهاوزن
v
اوه
یکشنبه, 20 اسفند 1396
15:00
آرمینیا بیفیلد
v
نورنبرگ
15:00
بوخوم
v
هولشتاین کیل
15:00
دارم اشتات
v
اینگل اشتات
15:00
دویسبورگ
v
دوسلدورف
15:00
دینامو درسدن
v
هایدنهیم
15:00
گريترفورت
v
کايزسلاترن
15:00
رگنسبورگ
v
سندهاوزن
15:00
سنت پائولي
v
برانشوایک
15:00
يونيون برلين
v
اوه
یکشنبه, 27 اسفند 1396
15:00
برانشوایک
v
دویسبورگ
15:00
اوه
v
گريترفورت
15:00
دوسلدورف
v
آرمینیا بیفیلد
15:00
هولشتاین کیل
v
هایدنهیم
15:00
اینگل اشتات
v
دینامو درسدن
15:00
کايزسلاترن
v
سنت پائولي
15:00
نورنبرگ
v
دارم اشتات
15:00
سندهاوزن
v
بوخوم
15:00
يونيون برلين
v
رگنسبورگ
یکشنبه, 12 فروردین 1397
15:00
آرمینیا بیفیلد
v
هولشتاین کیل
15:00
بوخوم
v
برانشوایک
15:00
دارم اشتات
v
دوسلدورف
15:00
دویسبورگ
v
کايزسلاترن
15:00
دینامو درسدن
v
نورنبرگ
15:00
هایدنهیم
v
اینگل اشتات
15:00
گريترفورت
v
يونيون برلين
15:00
رگنسبورگ
v
اوه
15:00
سنت پائولي
v
سندهاوزن
یکشنبه, 19 فروردین 1397
15:00
برانشوایک
v
دینامو درسدن
15:00
اوه
v
سنت پائولي
15:00
دوسلدورف
v
بوخوم
15:00
هولشتاین کیل
v
دارم اشتات
15:00
اینگل اشتات
v
آرمینیا بیفیلد
15:00
کايزسلاترن
v
رگنسبورگ
15:00
نورنبرگ
v
هایدنهیم
15:00
سندهاوزن
v
گريترفورت
15:00
يونيون برلين
v
دویسبورگ
یکشنبه, 26 فروردین 1397
15:00
آرمینیا بیفیلد
v
اوه
15:00
بوخوم
v
کايزسلاترن
15:00
دارم اشتات
v
برانشوایک
15:00
دویسبورگ
v
سندهاوزن
15:00
دینامو درسدن
v
هولشتاین کیل
15:00
هایدنهیم
v
دوسلدورف
15:00
گريترفورت
v
رگنسبورگ
15:00
اینگل اشتات
v
نورنبرگ
15:00
سنت پائولي
v
يونيون برلين
یکشنبه, 2 اردیبهشت 1397
15:00
برانشوایک
v
آرمینیا بیفیلد
15:00
اوه
v
دویسبورگ
15:00
دوسلدورف
v
اینگل اشتات
15:00
گريترفورت
v
بوخوم
15:00
هولشتاین کیل
v
نورنبرگ
15:00
رگنسبورگ
v
سنت پائولي
15:00
کايزسلاترن
v
دینامو درسدن
15:00
سندهاوزن
v
دارم اشتات
15:00
يونيون برلين
v
هایدنهیم
یکشنبه, 9 اردیبهشت 1397
15:00
آرمینیا بیفیلد
v
کايزسلاترن
15:00
بوخوم
v
اوه
15:00
دارم اشتات
v
يونيون برلين
15:00
دویسبورگ
v
رگنسبورگ
15:00
دینامو درسدن
v
دوسلدورف
15:00
هایدنهیم
v
سندهاوزن
15:00
اینگل اشتات
v
هولشتاین کیل
15:00
نورنبرگ
v
برانشوایک
15:00
سنت پائولي
v
گريترفورت
یکشنبه, 16 اردیبهشت 1397
17:00
برانشوایک
v
اینگل اشتات
17:00
اوه
v
دینامو درسدن
17:00
دوسلدورف
v
هولشتاین کیل
17:00
گريترفورت
v
دویسبورگ
17:00
رگنسبورگ
v
دارم اشتات
17:00
کايزسلاترن
v
هایدنهیم
17:00
سندهاوزن
v
نورنبرگ
17:00
سنت پائولي
v
آرمینیا بیفیلد
17:00
يونيون برلين
v
بوخوم
یکشنبه, 23 اردیبهشت 1397
17:00
آرمینیا بیفیلد
v
سندهاوزن
17:00
بوخوم
v
رگنسبورگ
17:00
دارم اشتات
v
اوه
17:00
دویسبورگ
v
سنت پائولي
17:00
دینامو درسدن
v
يونيون برلين
17:00
هایدنهیم
v
گريترفورت
17:00
هولشتاین کیل
v
برانشوایک
17:00
اینگل اشتات
v
کايزسلاترن
17:00
نورنبرگ
v
دوسلدورف