مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

گیشـه مطبوعات ورزشی

ابرار ورزشی - 31 خرداد 1397

ویدئـــوهـای ورزشی

خلاصه بازی آرژانتین 0 - کرواسی 3 (جام جهانی روسیه)

ویدئو خلاصه بازیها و گلها

اخبار ورزشی

جدول و نتایج لیگ 2 فرانسه|سایت توپ 90

Loading ....

نتایج بازیها

فرانسه - لیگ 2

جمعه, 21 اردیبهشت 1397
C
a
n
c
کلرمونت
v
باستيا
پایان
آژاکسیو
2 - 2
نيورت
پایان
پروناس
2 - 1
سوشو
پایان
چاتروکس
2 - 2
برست
پایان
کلرمونت
2 - 2
پاریس اف سی
پایان
جی اف آژاکسیو
3 - 4
والنسینس
پایان
لي هاوور
2 - 0
تورس
پایان
لنز
2 - 1
اوسر
پایان
نانسي
3 - 0
اورلنز
پایان
کویولی
3 - 0
لوريان
پایان
رميس
2 - 2
نايمس
جمعه, 14 اردیبهشت 1397
C
a
n
c
باستيا
v
نانسي
پایان
اوسر
1 - 1
آژاکسیو
پایان
برست
2 - 0
کویولی
پایان
لوريان
6 - 0
پروناس
پایان
نايمس
4 - 0
جی اف آژاکسیو
پایان
نيورت
0 - 1
لي هاوور
پایان
اورلنز
1 - 1
چاتروکس
پایان
پاریس اف سی
2 - 1
نانسي
پایان
سوشو
1 - 3
کلرمونت
پایان
تورس
4 - 2
لنز
پایان
والنسینس
1 - 3
رميس
دوشنبه, 10 اردیبهشت 1397
پایان
رميس
0 - 1
لي هاوور
پایان
لنز
1 - 0
پاریس اف سی
شنبه, 8 اردیبهشت 1397
پایان
کلرمونت
1 - 1
نايمس
جمعه, 7 اردیبهشت 1397
پایان
پروناس
2 - 4
برست
پایان
چاتروکس
1 - 2
اوسر
پایان
جی اف آژاکسیو
1 - 0
اورلنز
پایان
لي هاوور
2 - 0
آژاکسیو
C
a
n
c
لنز
v
باستيا
پایان
نانسي
3 - 1
تورس
پایان
کویولی
2 - 2
والنسینس
پایان
رميس
3 - 1
نيورت
پایان
سوشو
0 - 2
لوريان
سه شنبه, 4 اردیبهشت 1397
پایان
اوسر
1 - 4
رميس
پایان
برست
1 - 0
کلرمونت
پایان
لي هاوور
3 - 0
نانسي
پایان
نايمس
1 - 0
لوريان
پایان
نيورت
4 - 1
جی اف آژاکسیو
پایان
اورلنز
5 - 1
پروناس
پایان
پاریس اف سی
0 - 0
چاتروکس
C
a
n
c
باستيا
v
چاتروکس
پایان
تورس
2 - 2
کویولی
پایان
والنسینس
2 - 2
سوشو
دوشنبه, 3 اردیبهشت 1397
پایان
آژاکسیو
2 - 0
لنز
شنبه, 1 اردیبهشت 1397
پایان
نانسي
2 - 1
اوسر
جمعه, 31 فروردین 1397
پایان
پروناس
2 - 2
نايمس
پایان
چاتروکس
2 - 1
نيورت
پایان
کلرمونت
4 - 2
اورلنز
پایان
جی اف آژاکسیو
3 - 2
تورس
پایان
لنز
3 - 3
لي هاوور
پایان
لوريان
0 - 1
والنسینس
پایان
کویولی
0 - 4
پاریس اف سی
C
a
n
c
کویولی
v
باستيا
پایان
رميس
1 - 0
آژاکسیو
پایان
سوشو
1 - 1
برست
دوشنبه, 27 فروردین 1397
پایان
برست
3 - 0
لوريان
شنبه, 25 فروردین 1397
پایان
پاریس اف سی
0 - 3
رميس
جمعه, 24 فروردین 1397
پایان
آژاکسیو
2 - 0
نانسي
پایان
اوسر
1 - 2
کلرمونت
پایان
لي هاوور
2 - 1
جی اف آژاکسیو
پایان
نايمس
0 - 2
سوشو
پایان
نيورت
2 - 2
لنز
پایان
اورلنز
2 - 1
کویولی
C
a
n
c
باستيا
v
رميس
پایان
تورس
0 - 1
چاتروکس
پایان
والنسینس
2 - 2
پروناس
دوشنبه, 20 فروردین 1397
پایان
لنز
1 - 1
نانسي
جمعه, 17 فروردین 1397
پایان
پروناس
1 - 1
تورس
پایان
برست
3 - 1
والنسینس
پایان
چاتروکس
0 - 2
آژاکسیو
پایان
کلرمونت
2 - 2
نيورت
پایان
جی اف آژاکسیو
3 - 1
اوسر
پایان
لوريان
2 - 0
پاریس اف سی
C
a
n
c
لوريان
v
باستيا
پایان
کویولی
1 - 3
نايمس
پایان
سوشو
3 - 2
اورلنز
سه شنبه, 14 فروردین 1397
پایان
تورس
1 - 2
والنسینس
دوشنبه, 13 فروردین 1397
پایان
لنز
2 - 1
چاتروکس
شنبه, 11 فروردین 1397
پایان
نانسي
0 - 2
رميس
جمعه, 10 فروردین 1397
پایان
آژاکسیو
2 - 1
کلرمونت
پایان
اوسر
3 - 1
پروناس
پایان
لي هاوور
0 - 2
کویولی
پایان
نايمس
1 - 0
والنسینس
پایان
نيورت
1 - 1
سوشو
پایان
اورلنز
1 - 1
برست
پایان
پاریس اف سی
0 - 0
جی اف آژاکسیو
C
a
n
c
باستيا
v
جی اف آژاکسیو
پایان
تورس
3 - 1
لوريان
دوشنبه, 28 اسفند 1396
پایان
برست
0 - 2
نايمس
شنبه, 26 اسفند 1396
پایان
رميس
3 - 1
لنز
جمعه, 25 اسفند 1396
پایان
پروناس
0 - 1
نيورت
پایان
چاتروکس
2 - 1
لي هاوور
پایان
کلرمونت
2 - 0
نانسي
پایان
جی اف آژاکسیو
0 - 1
آژاکسیو
پایان
لوريان
3 - 1
اورلنز
پایان
کویولی
4 - 1
اوسر
پایان
سوشو
0 - 0
تورس
پایان
والنسینس
2 - 4
پاریس اف سی
C
a
n
c
والنسینس
v
باستيا
سه شنبه, 22 اسفند 1396
پایان
سوشو
0 - 4
اوسر
دوشنبه, 21 اسفند 1396
پایان
لنز
0 - 1
پروناس
شنبه, 19 اسفند 1396
پایان
پاریس اف سی
2 - 0
سوشو
جمعه, 18 اسفند 1396
پایان
آژاکسیو
2 - 0
کویولی
پایان
اوسر
1 - 2
برست
پایان
لي هاوور
2 - 1
کلرمونت
پایان
نانسي
1 - 0
جی اف آژاکسیو
پایان
نيورت
1 - 2
لوريان
پایان
اورلنز
1 - 4
نايمس
پایان
رميس
4 - 0
چاتروکس
C
a
n
c
باستيا
v
سوشو
دوشنبه, 14 اسفند 1396
پایان
لوريان
1 - 0
لي هاوور
شنبه, 12 اسفند 1396
پایان
نايمس
2 - 1
پاریس اف سی
جمعه, 11 اسفند 1396
پایان
پروناس
5 - 4
آژاکسیو
پایان
برست
1 - 3
تورس
پایان
چاتروکس
1 - 0
نانسي
پایان
کلرمونت
2 - 1
رميس
C
a
n
c
نايمس
v
باستيا
پایان
کویولی
1 - 2
نيورت
پایان
والنسینس
0 - 1
اورلنز
پایان
جی اف آژاکسیو
1 - 1
لنز
دوشنبه, 7 اسفند 1396
پایان
نانسي
0 - 2
لوريان
شنبه, 5 اسفند 1396
پایان
پاریس اف سی
0 - 1
برست
جمعه, 4 اسفند 1396
پایان
آژاکسیو
3 - 2
سوشو
پایان
اوسر
2 - 0
والنسینس
پایان
چاتروکس
4 - 1
جی اف آژاکسیو
پایان
لي هاوور
0 - 0
پروناس
پایان
لنز
0 - 1
کلرمونت
پایان
نيورت
1 - 4
نايمس
پایان
رميس
2 - 1
کویولی
C
a
n
c
باستيا
v
برست
پایان
تورس
1 - 1
اورلنز
دوشنبه, 30 بهمن 1396
پایان
کویولی
1 - 2
لنز
شنبه, 28 بهمن 1396
پایان
لوريان
1 - 3
اوسر
جمعه, 27 بهمن 1396
پایان
پروناس
3 - 2
نانسي
پایان
برست
2 - 0
نيورت
پایان
کلرمونت
1 - 1
چاتروکس
پایان
جی اف آژاکسیو
1 - 2
رميس
پایان
نايمس
2 - 2
تورس
پایان
اورلنز
1 - 1
پاریس اف سی
C
a
n
c
اورلنز
v
باستيا
پایان
سوشو
3 - 2
لي هاوور
پایان
والنسینس
2 - 0
آژاکسیو
دوشنبه, 23 بهمن 1396
پایان
اوسر
0 - 0
نايمس
شنبه, 21 بهمن 1396
پایان
لنز
1 - 1
والنسینس
جمعه, 20 بهمن 1396
پایان
آژاکسیو
3 - 2
لوريان
پایان
چاتروکس
3 - 1
پروناس
پایان
کلرمونت
1 - 0
جی اف آژاکسیو
پایان
لي هاوور
1 - 0
برست
پایان
نانسي
1 - 2
کویولی
پایان
نيورت
2 - 3
اورلنز
پایان
رميس
3 - 0
سوشو
پایان
تورس
1 - 2
پاریس اف سی
C
a
n
c
تورس
v
باستيا
دوشنبه, 16 بهمن 1396
پایان
برست
0 - 0
رميس
شنبه, 14 بهمن 1396
پایان
لوريان
1 - 1
لنز
جمعه, 13 بهمن 1396
پایان
پروناس
0 - 2
کلرمونت
پایان
نايمس
1 - 1
آژاکسیو
پایان
اورلنز
2 - 1
لي هاوور
پایان
پاریس اف سی
0 - 1
نيورت
پایان
کویولی
0 - 1
چاتروکس
C
a
n
c
باستيا
v
نيورت
پایان
سوشو
4 - 1
جی اف آژاکسیو
پایان
تورس
0 - 2
اوسر
پایان
والنسینس
0 - 1
نانسي
سه شنبه, 10 بهمن 1396
پایان
لنز
0 - 1
سوشو
دوشنبه, 9 بهمن 1396
پایان
رميس
0 - 1
لوريان
شنبه, 7 بهمن 1396
پایان
لي هاوور
2 - 1
نايمس
پایان
آژاکسیو
2 - 1
تورس
جمعه, 6 بهمن 1396
پایان
اوسر
1 - 1
پاریس اف سی
C
a
n
c
اوسر
v
باستيا
پایان
چاتروکس
1 - 1
سوشو
پایان
کلرمونت
1 - 1
کویولی
پایان
جی اف آژاکسیو
1 - 2
پروناس
پایان
لنز
0 - 1
اورلنز
پایان
نانسي
2 - 2
برست
پایان
نيورت
1 - 2
والنسینس
سه شنبه, 3 بهمن 1396
پایان
جی اف آژاکسیو
2 - 0
نايمس
دوشنبه, 2 بهمن 1396
پایان
پاریس اف سی
2 - 1
آژاکسیو
شنبه, 30 دی 1396
پایان
نايمس
3 - 0
چاتروکس
جمعه, 29 دی 1396
پایان
پروناس
0 - 2
رميس
پایان
برست
1 - 1
لنز
پایان
لوريان
1 - 1
کلرمونت
پایان
اورلنز
2 - 3
اوسر
پایان
کویولی
0 - 2
جی اف آژاکسیو
C
a
n
c
باستيا
v
آژاکسیو
پایان
سوشو
1 - 0
نانسي
پایان
تورس
2 - 1
نيورت
پایان
والنسینس
1 - 1
لي هاوور
سه شنبه, 26 دی 1396
پایان
آژاکسیو
1 - 1
اورلنز
پایان
اوسر
5 - 0
نيورت
پایان
پروناس
3 - 5
کویولی
پایان
چاتروکس
3 - 1
لوريان
پایان
کلرمونت
3 - 0
والنسینس
پایان
جی اف آژاکسیو
1 - 1
برست
پایان
لي هاوور
1 - 1
پاریس اف سی
C
a
n
c
لي هاوور
v
باستيا
پایان
نانسي
0 - 2
نايمس
پایان
رميس
1 - 0
تورس
شنبه, 23 دی 1396
پایان
لوريان
4 - 1
جی اف آژاکسیو
جمعه, 22 دی 1396
پایان
اوسر
1 - 1
لي هاوور
پایان
برست
2 - 3
آژاکسیو
پایان
نايمس
0 - 1
لنز
پایان
نيورت
0 - 0
نانسي
پایان
اورلنز
0 - 2
رميس
پایان
پاریس اف سی
2 - 0
پروناس
C
a
n
c
باستيا
v
پروناس
پایان
سوشو
0 - 1
کویولی
پایان
تورس
0 - 0
کلرمونت
پایان
والنسینس
1 - 2
چاتروکس
دوشنبه, 27 آذر 1396
پایان
لنز
2 - 0
تورس
شنبه, 25 آذر 1396
پایان
رميس
5 - 1
والنسینس
جمعه, 24 آذر 1396
پایان
آژاکسیو
3 - 1
اوسر
پایان
پروناس
2 - 2
لوريان
پایان
چاتروکس
0 - 0
اورلنز
پایان
کلرمونت
0 - 2
سوشو
پایان
لي هاوور
2 - 1
نيورت
پایان
نانسي
0 - 1
پاریس اف سی
C
a
n
c
نانسي
v
باستيا
پایان
کویولی
1 - 4
برست
سه شنبه, 21 آذر 1396
پایان
اورلنز
2 - 0
جی اف آژاکسیو
دوشنبه, 20 آذر 1396
پایان
نايمس
3 - 1
کلرمونت
شنبه, 18 آذر 1396
پایان
آژاکسیو
1 - 0
لي هاوور
جمعه, 17 آذر 1396
پایان
اوسر
1 - 2
چاتروکس
پایان
برست
3 - 0
پروناس
پایان
لوريان
2 - 1
سوشو
پایان
نيورت
1 - 2
رميس
پایان
پاریس اف سی
2 - 2
لنز
C
a
n
c
باستيا
v
لنز
پایان
تورس
1 - 2
نانسي
پایان
والنسینس
1 - 1
کویولی
سه شنبه, 7 آذر 1396
C
a
n
c
چاتروکس
v
باستيا
پایان
پروناس
4 - 0
اورلنز
پایان
چاتروکس
0 - 0
پاریس اف سی
پایان
کلرمونت
1 - 2
برست
پایان
جی اف آژاکسیو
0 - 2
نيورت
پایان
لنز
2 - 0
آژاکسیو
پایان
لوريان
1 - 2
نايمس
پایان
نانسي
0 - 3
لي هاوور
پایان
کویولی
4 - 0
تورس
پایان
سوشو
3 - 1
والنسینس
دوشنبه, 6 آذر 1396
پایان
رميس
2 - 0
اوسر
شنبه, 4 آذر 1396
پایان
لي هاوور
1 - 0
لنز
جمعه, 3 آذر 1396
پایان
آژاکسیو
0 - 1
رميس
پایان
اوسر
1 - 1
نانسي
پایان
برست
1 - 0
سوشو
پایان
نايمس
4 - 0
پروناس
پایان
نيورت
2 - 1
چاتروکس
پایان
اورلنز
1 - 2
کلرمونت
پایان
پاریس اف سی
2 - 0
کویولی
C
a
n
c
باستيا
v
کویولی
پایان
تورس
1 - 2
جی اف آژاکسیو
پایان
والنسینس
4 - 2
لوريان
دوشنبه, 29 آبان 1396
پایان
لنز
3 - 1
نيورت
شنبه, 27 آبان 1396
پایان
لوريان
4 - 2
برست
جمعه, 26 آبان 1396
پایان
پروناس
1 - 3
والنسینس
پایان
چاتروکس
1 - 0
تورس
پایان
کلرمونت
1 - 0
اوسر
پایان
جی اف آژاکسیو
1 - 1
لي هاوور
پایان
نانسي
2 - 2
آژاکسیو
پایان
کویولی
1 - 0
اورلنز
پایان
رميس
1 - 1
پاریس اف سی
C
a
n
c
رميس
v
باستيا
پایان
سوشو
2 - 1
نايمس
دوشنبه, 15 آبان 1396
پایان
لي هاوور
0 - 0
رميس
شنبه, 13 آبان 1396
پایان
نانسي
1 - 1
لنز
جمعه, 12 آبان 1396
پایان
آژاکسیو
1 - 2
چاتروکس
پایان
اوسر
0 - 1
جی اف آژاکسیو
پایان
نايمس
4 - 1
کویولی
پایان
نيورت
1 - 1
کلرمونت
پایان
اورلنز
3 - 3
سوشو
پایان
پاریس اف سی
1 - 1
لوريان
C
a
n
c
باستيا
v
لوريان
پایان
تورس
3 - 2
پروناس
پایان
والنسینس
0 - 0
برست
دوشنبه, 8 آبان 1396
پایان
چاتروکس
0 - 0
لنز
شنبه, 6 آبان 1396
پایان
کلرمونت
1 - 1
آژاکسیو
پایان
لوريان
2 - 0
تورس
پایان
رميس
3 - 0
نانسي
پایان
والنسینس
1 - 2
نايمس
جمعه, 5 آبان 1396
پایان
پروناس
1 - 1
اوسر
پایان
برست
0 - 1
اورلنز
پایان
جی اف آژاکسیو
0 - 0
پاریس اف سی
C
a
n
c
جی اف آژاکسیو
v
باستيا
پایان
کویولی
0 - 2
لي هاوور
پایان
سوشو
2 - 1
نيورت
دوشنبه, 1 آبان 1396
پایان
آژاکسیو
2 - 0
جی اف آژاکسیو
شنبه, 29 مهر 1396
پایان
لنز
0 - 1
رميس
جمعه, 28 مهر 1396
پایان
اوسر
2 - 1
کویولی
پایان
لي هاوور
1 - 1
چاتروکس
پایان
نانسي
2 - 2
کلرمونت
پایان
نايمس
4 - 0
برست
پایان
نيورت
2 - 0
پروناس
پایان
اورلنز
1 - 2
لوريان
پایان
پاریس اف سی
3 - 2
والنسینس
C
a
n
c
باستيا
v
والنسینس
پایان
تورس
0 - 1
سوشو
دوشنبه, 24 مهر 1396
پایان
لوريان
0 - 0
نيورت
شنبه, 22 مهر 1396
پایان
کلرمونت
3 - 0
لي هاوور
جمعه, 21 مهر 1396
پایان
پروناس
0 - 6
لنز
پایان
برست
1 - 1
اوسر
پایان
چاتروکس
3 - 1
رميس
پایان
جی اف آژاکسیو
2 - 1
نانسي
پایان
نايمس
4 - 1
اورلنز
پایان
کویولی
0 - 1
آژاکسیو
پایان
سوشو
1 - 0
پاریس اف سی
C
a
n
c
سوشو
v
باستيا
پایان
والنسینس
2 - 0
تورس
دوشنبه, 10 مهر 1396
پایان
لي هاوور
3 - 2
لوريان
شنبه, 8 مهر 1396
پایان
رميس
1 - 0
کلرمونت
جمعه, 7 مهر 1396
پایان
آژاکسیو
2 - 0
پروناس
پایان
اوسر
2 - 0
سوشو
پایان
لنز
2 - 0
جی اف آژاکسیو
پایان
نانسي
4 - 1
چاتروکس
پایان
نيورت
2 - 1
کویولی
پایان
اورلنز
3 - 4
والنسینس
پایان
پاریس اف سی
2 - 1
نايمس
C
a
n
c
باستيا
v
نايمس
پایان
تورس
1 - 2
برست
دوشنبه, 3 مهر 1396
پایان
کلرمونت
1 - 0
لنز
شنبه, 1 مهر 1396
پایان
لوريان
0 - 0
نانسي
جمعه, 31 شهریور 1396
پایان
پروناس
2 - 1
لي هاوور
پایان
برست
1 - 1
پاریس اف سی
C
a
n
c
برست
v
باستيا
پایان
جی اف آژاکسیو
2 - 1
چاتروکس
پایان
نايمس
1 - 5
نيورت
پایان
اورلنز
1 - 1
تورس
پایان
کویولی
1 - 2
رميس
پایان
سوشو
1 - 6
آژاکسیو
پایان
والنسینس
0 - 2
اوسر
سه شنبه, 28 شهریور 1396
C
a
n
c
باستيا
v
اورلنز
پایان
آژاکسیو
3 - 0
والنسینس
پایان
اوسر
1 - 0
لوريان
پایان
چاتروکس
0 - 2
کلرمونت
پایان
لي هاوور
1 - 0
سوشو
پایان
نانسي
2 - 1
پروناس
پایان
نيورت
0 - 2
برست
پایان
پاریس اف سی
1 - 0
اورلنز
پایان
رميس
5 - 0
جی اف آژاکسیو
پایان
تورس
0 - 4
نايمس
دوشنبه, 27 شهریور 1396
پایان
لنز
2 - 0
کویولی
شنبه, 25 شهریور 1396
پایان
سوشو
2 - 4
رميس
جمعه, 24 شهریور 1396
پایان
پروناس
3 - 0
چاتروکس
پایان
برست
1 - 0
لي هاوور
پایان
جی اف آژاکسیو
2 - 1
کلرمونت
پایان
لوريان
2 - 0
آژاکسیو
پایان
نايمس
3 - 0
اوسر
پایان
اورلنز
3 - 1
نيورت
پایان
پاریس اف سی
2 - 0
تورس
پایان
کویولی
2 - 0
نانسي
C
a
n
c
باستيا
v
تورس
پایان
والنسینس
1 - 0
لنز
دوشنبه, 20 شهریور 1396
پایان
رميس
0 - 1
برست
شنبه, 18 شهریور 1396
پایان
لنز
2 - 3
لوريان
جمعه, 17 شهریور 1396
پایان
آژاکسیو
1 - 4
نايمس
پایان
اوسر
1 - 1
تورس
پایان
چاتروکس
3 - 2
کویولی
پایان
کلرمونت
4 - 1
پروناس
پایان
جی اف آژاکسیو
0 - 1
سوشو
پایان
لي هاوور
1 - 1
اورلنز
پایان
نانسي
3 - 0
والنسینس
پایان
نيورت
0 - 2
پاریس اف سی
C
a
n
c
نيورت
v
باستيا
دوشنبه, 6 شهریور 1396
پایان
اورلنز
2 - 0
لنز
شنبه, 4 شهریور 1396
پایان
لوريان
2 - 1
رميس
جمعه, 3 شهریور 1396
پایان
پروناس
2 - 0
جی اف آژاکسیو
پایان
برست
2 - 1
نانسي
پایان
نايمس
1 - 0
لي هاوور
پایان
پاریس اف سی
2 - 1
اوسر
پایان
کویولی
0 - 2
کلرمونت
C
a
n
c
باستيا
v
اوسر
پایان
سوشو
1 - 5
چاتروکس
پایان
تورس
1 - 3
آژاکسیو
پایان
والنسینس
4 - 1
نيورت
دوشنبه, 30 مرداد 1396
پایان
چاتروکس
1 - 0
نايمس
شنبه, 28 مرداد 1396
پایان
لنز
2 - 4
برست
جمعه, 27 مرداد 1396
پایان
آژاکسیو
2 - 0
پاریس اف سی
C
a
n
c
آژاکسیو
v
باستيا
پایان
اوسر
1 - 3
اورلنز
پایان
کلرمونت
0 - 2
لوريان
پایان
جی اف آژاکسیو
1 - 0
کویولی
پایان
لي هاوور
1 - 0
والنسینس
پایان
نانسي
2 - 2
سوشو
پایان
نيورت
2 - 1
تورس
پایان
رميس
3 - 0
پروناس
دوشنبه, 23 مرداد 1396
پایان
لوريان
3 - 0
چاتروکس
پایان
نايمس
0 - 0
نانسي
شنبه, 21 مرداد 1396
پایان
سوشو
3 - 2
لنز
جمعه, 20 مرداد 1396
پایان
برست
0 - 0
جی اف آژاکسیو
پایان
نيورت
2 - 0
اوسر
پایان
اورلنز
0 - 0
آژاکسیو
پایان
پاریس اف سی
0 - 3
لي هاوور
پایان
کویولی
1 - 4
پروناس
C
a
n
c
باستيا
v
لي هاوور
پایان
تورس
0 - 1
رميس
پایان
والنسینس
0 - 0
کلرمونت
شنبه, 14 مرداد 1396
پایان
رميس
2 - 0
اورلنز
جمعه, 13 مرداد 1396
پایان
آژاکسیو
2 - 1
برست
پایان
پروناس
1 - 2
پاریس اف سی
C
a
n
c
پروناس
v
باستيا
پایان
چاتروکس
0 - 1
والنسینس
پایان
کلرمونت
2 - 0
تورس
پایان
جی اف آژاکسیو
0 - 0
لوريان
پایان
لي هاوور
4 - 1
اوسر
پایان
لنز
1 - 2
نايمس
پایان
نانسي
0 - 0
نيورت
پایان
کویولی
1 - 1
سوشو
دوشنبه, 9 مرداد 1396
پایان
اوسر
1 - 0
لنز
شنبه, 7 مرداد 1396
پایان
لوريان
1 - 1
کویولی
جمعه, 6 مرداد 1396
پایان
برست
2 - 3
چاتروکس
پایان
نايمس
0 - 1
رميس
پایان
نيورت
0 - 0
آژاکسیو
پایان
اورلنز
3 - 1
نانسي
پایان
پاریس اف سی
0 - 0
کلرمونت
C
a
n
c
باستيا
v
کلرمونت
پایان
سوشو
2 - 0
پروناس
پایان
تورس
0 - 3
لي هاوور
پایان
والنسینس
1 - 1
جی اف آژاکسیو