بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

نتایج و برنامه بازیهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

برنامه مسابقات هفته 37

جدول لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

# تیم P GD PTS
1پاریسن ژرمن377291
2لیل373775
3لیون372269
4سنت اتین371865
5مونت پولیه371259
6مارسی37758
7نیم37053
8نیس37-753
9رنس37-552
10رن37149
11نانتس37148
12استراسبورگ37946
13آنژه37-545
14بوردو37-938
15تولوز37-2138
16موناکو37-1736
17آمیان37-2235
18کان37-2433
19دیژون37-3031
20گنگام37-3927