بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول پاسورهای برتر لوشامپیونه فرانسه

پاس گل بازیکن تیم
3 Juan Bernatپاریسن ژرمنلوگوی تیم پاریسن ژرمن
3 Thiago Mendesلیونلوگوی تیم لیون
2Rayan Aït Nouriآنژهلوگوی تیم آنژه
2Houssem Aouarلیونلوگوی تیم لیون
2Mathias Autretبرستلوگوی تیم برست
2Pierrick Capelleآنژهلوگوی تیم آنژه
2Mehmet Çelikلیللوگوی تیم لیل
2Wylan Cyprienنیسلوگوی تیم نیس
2Zinedine Ferhatنیملوگوی تیم نیم
2Valère Germainمارسیلوگوی تیم مارسی
2Dimitri Liénardاستراسبورگلوگوی تیم استراسبورگ
2Jeff Reine-Adélaïdeآنژهلوگوی تیم آنژه
2Bertrand Traoréلیونلوگوی تیم لیون
2Hamari Traoréرنلوگوی تیم رن
1Mehdi Abeidنانتسلوگوی تیم نانتس
1Ludovic Ajorqueاستراسبورگلوگوی تیم استراسبورگ
1Chadrac Akoloآمیانلوگوی تیم آمیان
1Rachid Aliouiآنژهلوگوی تیم آنژه
1Jordan Amaviمارسیلوگوی تیم مارسی
1Kelvin Amian Adouتولوزلوگوی تیم تولوز

جدول لوشامپیونه فرانسه

# تیم P GD PTS
1پاریسن ژرمن5912
2رن5310
3نانتس5210
4مارسی5110
5لیل529
6نیس519
7آنژه509
8لیون588
9بوردو528
10تولوز5-18
11رنس527
12مونت پولیه507
13برست5-26
14نیم5-15
15سنت اتین5-35
16آمیان5-34
17متز5-44
18استراسبورگ5-33
19موناکو5-72
20دیژون5-61