بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول پاسورهای برتر لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

جدول پاسورهای برتر

فرانسه - لوشامپیونه

پاس گل بازیکن تیم
5Nicolas Pépéلیللوگوی تیم لیل
3Ángel Di Maríaپاریسن ژرمنلوگوی تیم پاریسن ژرمن
3Flavien Taitانژهلوگوی تیم انژه
2Edinson Cavaniپاریسن ژرمنلوگوی تیم پاریسن ژرمن
2Marcus Cocoگوئنگاملوگوی تیم گوئنگام
2Memphis Depayلیونلوگوی تیم لیون
2Myziane Maolidaنیسلوگوی تیم نیس
2Kylian Mbappéپاریسن ژرمنلوگوی تیم پاریسن ژرمن
2 Neymarپاریسن ژرمنلوگوی تیم پاریسن ژرمن
2Dimitri Payetمارسیلوگوی تیم مارسی
2Renaud Ripartنیمسلوگوی تیم نیمس
2Younousse Sankharéبوردولوگوی تیم بوردو
2Morgan Sansonمارسیلوگوی تیم مارسی
2Naïm Slitiدیژونلوگوی تیم دیژون
2Sada Thioubنیمسلوگوی تیم نیمس
2Majeed Warisنانتسلوگوی تیم نانتس
1Youssef Aït Bennasserموناکولوگوی تیم موناکو
1Jordan Amaviمارسیلوگوی تیم مارسی
1Benjamin Andréرنزلوگوی تیم رنز
1Stéphane Bahokenانژهلوگوی تیم انژه

جدول لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

# تیم P GD PTS
1پاریسن ژرمن51315
2مارسی5710
3لیل5510
4تولوز5-110
5دیژون539
6مونت پولیه518
7لیون527
8نیمس507
9رنز507
10ریمس5-27
11نیس5-37
12انژه5-16
13کان5-16
14سنت اتین5-36
15موناکو505
16استراسبورگ5-15
17نانتس5-35
18آمیان5-14
19بوردو5-44
20گوئنگام5-110