مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم تولوز

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1مارسی1100404305-18L0-4
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
2پاریسن ژرمن1100303303-3111-24
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
3موناکو1100312309-1502-02
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
4لیل1100312304-2012-22
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
5لیون1100202312-0803-02
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
6استراسبورگ1100202301-1211-03
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
7نیمس1100431308-2501-19
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
8سنت اتین1100211309-2604-28
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
9دیژون1100211312-0105-25
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
10ریمس1100101302-0912-05
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
11انژه100134-1001-2609-22
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
12گوئنگام100112-1003-0909-01
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
13مونت پولیه100112-1010-2704-13
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
14نیس100101-1010-0603-16
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
15نانتس100113-2004-0610-20
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
16رنز100113-2005-0409-29
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
17آمیان100102-2011-1005-11
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
18بوردو100102-2008-1902-16
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
19کان100103-3002-2312-15
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
20تولوز100104-40
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه تولوز
مارسی
0 - 4
تولوز
1397-05-19
    برنامــه بازیهـــای آینــده تولوز