بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم تولوز

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن382945105357091L0-1L0-1
L
D
W
W
L
W
D
W
D
W
2لیل38229768333575D0-0W2-1
W
D
W
W
L
L
W
W
W
W
3لیون38219870472372D2-2L1-5
W
D
W
W
W
W
L
W
D
W
4سنت اتین381991059411866L2-3L0-2
W
W
L
W
D
W
W
W
L
W
5مارسی38187136052861L2-5L0-4
L
D
L
W
W
D
W
L
L
W
6مونت پولیه381514953421159L0-3L1-2
W
D
W
D
L
W
W
W
D
D
7نیس381511123035-556D1-1D1-1
W
D
D
L
W
W
L
W
D
W
8رنس38131693942-355D1-1W1-0
D
L
L
W
W
W
D
L
L
W
9نیم38158155758-153W1-0W1-0
L
W
W
D
L
D
W
W
W
L
10رن381313125552352D2-2D1-1
D
D
D
W
W
L
D
D
D
W
11استراسبورگ3811161158481049L1-2D1-1
D
D
L
L
W
W
D
L
D
L
12نانتس38139164848048W1-0L0-4
W
W
D
D
L
L
W
W
W
L
13آنژه381016124449-546D0-0D0-0
D
W
L
L
D
D
D
D
L
D
14بوردو381011173442-841W2-1L1-2
L
L
L
L
W
D
W
L
L
L
15آمیان38911183152-2138L0-1D0-0
D
D
D
L
W
D
D
D
D
W
16تولوز38814163557-2238
L
D
D
L
L
L
W
D
D
L
17موناکو38812183857-1936D1-1L1-2
D
L
L
W
L
D
L
D
L
W
18دیژون3897223160-2934D2-2L1-2
L
L
W
L
W
L
D
W
W
W
19کان38712192954-2533D1-1L1-2
W
D
W
L
L
L
L
W
W
L
20گنگام38512212868-4027W1-0W2-1
L
D
D
D
L
W
D
L
D
D
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه تولوز
مارسی
0 - 4
تولوز
1397-05-19
تولوز
1 - 2
بوردو
1397-05-28
تولوز
0 - 1
نیم
1397-06-03
گنگام
2 - 1
تولوز
1397-06-10
تولوز
1 - 1
موناکو
1397-06-24
آنژه
0 - 0
تولوز
1397-06-31
تولوز
3 - 2
سنت اتین
1397-07-03
رن
1 - 1
تولوز
1397-07-08
تولوز
1 - 1
نیس
1397-07-13
نانتس
0 - 4
تولوز
1397-07-28
تولوز
3 - 0
مونت پولیه
1397-08-05
استراسبورگ
1 - 1
تولوز
1397-08-12
تولوز
1 - 0
آمیان
1397-08-19
پاریسن ژرمن
0 - 1
تولوز
1397-09-03
تولوز
2 - 2
دیژون
1397-09-11
رنس
1 - 0
تولوز
1397-09-14
تولوز
2 - 2
لیون
1397-10-26
کان
1 - 2
تولوز
1397-09-27
لیل
2 - 1
تولوز
1397-10-01
تولوز
2 - 1
استراسبورگ
1397-10-23
نیم
1 - 0
تولوز
1397-10-29
تولوز
0 - 0
آنژه
1397-11-07
موناکو
1 - 2
تولوز
1397-11-13
تولوز
1 - 1
رنس
1397-11-21
بوردو
1 - 2
تولوز
1397-11-28
تولوز
1 - 1
کان
1397-12-05
لیون
1 - 5
تولوز
1397-12-12
تولوز
0 - 1
گنگام
1397-12-19
نیس
1 - 1
تولوز
1397-12-24
تولوز
1 - 0
پاریسن ژرمن
1398-01-11
تولوز
0 - 1
نانتس
1398-01-18
مونت پولیه
1 - 2
تولوز
1398-01-25
تولوز
0 - 0
لیل
1398-02-01
سنت اتین
0 - 2
تولوز
1398-02-08
تولوز
2 - 2
رن
1398-02-15
آمیان
0 - 0
تولوز
1398-02-21
تولوز
5 - 2
مارسی
1398-02-28
دیژون
1 - 2
تولوز
1398-03-03
    برنامــه بازیهـــای آینــده تولوز
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!