مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم تولوز

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن342932104238190L0-1L2-6
W
W
D
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو34217679443570D3-3L2-3
W
D
W
L
L
W
W
W
W
W
3لیون34209577383969L1-2L0-2
W
W
W
W
W
L
D
W
W
W
4مارسی34209572413169L1-2L0-2
L
W
D
W
W
W
D
L
D
W
5نیس34148124545050L1-2W1-0
L
W
D
D
W
D
W
L
D
W
6سنت اتین341310114046-649D0-0L0-2
W
W
D
W
W
D
D
W
D
W
7رنز34139124341248W3-204-29
W
D
D
L
D
L
W
D
D
L
8مونت پولیه34101683230246W1-0L1-2
D
W
D
L
L
W
D
D
D
L
9نانتس341210123337-446D1-1L1-2
D
L
L
D
D
L
W
L
D
D
10گوئنگام34129134149-84505-19D1-1
L
W
W
D
W
D
L
W
W
W
11بوردو34127153944-543L0-105-12
L
L
W
W
L
D
D
L
W
L
12دیژون34119144866-1842L0-1L1-3
D
L
W
D
L
W
W
D
L
L
13آمیان34117163238-640W1-0D0-0
D
W
W
L
W
D
L
D
W
W
14انژه34813133846-837W2-0W1-0
W
L
D
D
L
L
W
W
D
D
15کان33106172443-1936W2-004-25
L
L
L
L
D
L
W
D
W
L
16استراسبورگ34810163961-2234D2-2L1-2
D
D
D
L
L
W
D
L
D
L
17تولوز3389163144-1333
L
D
L
L
W
D
L
D
L
W
18تروا3485212851-2329W1-0D0-0
D
L
L
L
L
D
W
L
L
L
19لیل3478193358-252905-06L0-1
L
L
L
D
L
D
L
D
L
D
20متز3468203265-3326D0-0D1-1
D
D
L
W
D
L
D
D
L
D
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه تولوز
موناکو
2 - 3
تولوز
1396-05-13
تولوز
0 - 1
مونت پولیه
1396-05-21
پاریسن ژرمن
2 - 6
تولوز
1396-05-29
تولوز
2 - 3
رنز
1396-06-04
تروا
0 - 0
تولوز
1396-06-18
تولوز
1 - 0
بوردو
1396-06-24
مارسی
0 - 2
تولوز
1396-07-02
گوئنگام
1 - 1
تولوز
1396-07-08
تولوز
0 - 1
آمیان
1396-07-22
انژه
1 - 0
تولوز
1396-07-29
تولوز
0 - 0
سنت اتین
1396-08-07
نانتس
1 - 2
تولوز
1396-08-13
تولوز
0 - 0
متز
1396-08-27
دیژون
1 - 3
تولوز
1396-09-04
تولوز
2 - 1
نیس
1396-09-08
لیل
0 - 1
تولوز
1396-09-11
تولوز
0 - 2
کان
1396-09-18
استراسبورگ
1 - 2
تولوز
1396-09-25
تولوز
2 - 1
لیون
1396-09-29
سنت اتین
0 - 2
تولوز
1396-10-24
تولوز
1 - 1
نانتس
1396-10-27
مونت پولیه
1 - 2
تولوز
1396-10-30
تولوز
0 - 1
تروا
1396-11-07
نیس
1 - 0
تولوز
1396-11-14
تولوز
1 - 0
پاریسن ژرمن
1396-11-21
آمیان
0 - 0
تولوز
1396-11-28
تولوز
3 - 3
موناکو
1396-12-05
متز
1 - 1
تولوز
1396-12-12
تولوز
2 - 1
مارسی
1396-12-20
تولوز
2 - 2
استراسبورگ
1396-12-26
لیون
0 - 2
تولوز
1397-01-12
تولوز
1 - 0
دیژون
1397-01-18
تولوز
0 - 2
انژه
1397-02-01
    برنامــه بازیهـــای آینــده تولوز
کان
-
تولوز
1397-02-05
رنز
-
تولوز
1397-02-09
تولوز
-
لیل
1397-02-16
بوردو
-
تولوز
1397-02-22
تولوز
-
گوئنگام
1397-02-29