مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم تولوز

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن2118216715525602-10L2-6
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
2مارسی2214534522234703-10L0-2
L
W
W
W
W
W
W
W
W
W
3موناکو2214445122294602-24L2-3
W
W
D
D
W
W
W
W
D
W
4لیون21136249212845L1-204-01
W
W
W
D
W
W
D
L
W
D
5نانتس2210481921-234D1-1L1-2
W
W
L
D
L
W
L
W
L
L
6نیس2210482831-334L1-202-03
W
D
W
D
W
L
W
W
W
W
7مونت پولیه2271052015531W1-0L1-2
L
W
D
D
W
W
D
L
D
W
8رنز229492730-331W3-204-28
L
L
L
W
W
W
W
L
L
W
9گوئنگام228592429-52905-19D1-1
D
W
W
L
L
D
D
W
W
L
10استراسبورگ227692737-102703-17L1-2
W
L
L
L
W
D
W
W
L
W
11کان2283111424-1027W2-004-14
D
L
L
W
L
W
L
D
L
L
12بوردو2275102431-726L0-105-12
L
L
W
L
W
D
W
L
L
L
13آمیان2274112024-425W1-002-17
L
L
L
D
W
W
L
L
D
W
14دیژون2274113145-142504-07L1-3
W
L
D
L
L
W
W
W
W
D
15تروا2273122231-92401-27D0-0
W
L
L
L
W
W
L
W
L
W
16سنت اتین2265112037-1723D0-0L0-2
L
L
W
L
L
L
D
D
L
W
17انژه2241082532-72204-21W1-0
L
W
D
W
L
L
L
D
W
W
18لیل2264121933-142205-06L0-1
L
D
W
L
L
L
W
W
D
L
19تولوز2255122032-1220
L
L
L
D
L
D
L
W
L
D
20متز2243151838-2015D0-003-03
W
W
D
W
L
L
L
D
W
W
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه تولوز
موناکو
2 - 3
تولوز
1396-05-13
تولوز
0 - 1
مونت پولیه
1396-05-21
پاریسن ژرمن
2 - 6
تولوز
1396-05-29
تولوز
2 - 3
رنز
1396-06-04
تروا
0 - 0
تولوز
1396-06-18
تولوز
1 - 0
بوردو
1396-06-24
مارسی
0 - 2
تولوز
1396-07-02
گوئنگام
1 - 1
تولوز
1396-07-08
تولوز
0 - 1
آمیان
1396-07-22
انژه
1 - 0
تولوز
1396-07-29
تولوز
0 - 0
سنت اتین
1396-08-07
نانتس
1 - 2
تولوز
1396-08-13
تولوز
0 - 0
متز
1396-08-27
دیژون
1 - 3
تولوز
1396-09-04
تولوز
2 - 1
نیس
1396-09-08
لیل
0 - 1
تولوز
1396-09-11
تولوز
0 - 2
کان
1396-09-18
استراسبورگ
1 - 2
تولوز
1396-09-25
تولوز
2 - 1
لیون
1396-09-29
سنت اتین
0 - 2
تولوز
1396-10-24
تولوز
1 - 1
نانتس
1396-10-27
مونت پولیه
1 - 2
تولوز
1396-10-30
    برنامــه بازیهـــای آینــده تولوز