مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم تولوز

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن10820318232602-10L2-6
W
D
W
W
D
W
W
W
W
W
2موناکو107122612142202-24L2-3
W
W
D
L
W
W
W
W
D
W
3نانتس106229722001-1711-04
W
W
W
D
W
L
D
W
W
W
4لیون105412515101912-2004-01
L
D
D
W
W
W
D
W
D
W
5مارسی10532201731803-10L0-2
W
W
W
D
D
W
D
L
W
D
6سنت اتین10523131031710-2901-13
W
D
L
W
L
W
D
D
W
L
7بوردو104421615116L0-105-12
W
W
L
D
L
-
W
W
W
D
8مونت پولیه1043386215W1-001-20
W
D
D
W
W
W
D
L
D
W
9کان1050578-11512-0904-14
L
W
W
L
L
L
W
W
W
L
10تولوز104241115-414
L
L
D
W
W
-
W
W
L
W
11گوئنگام104151214-21305-19D1-1
W
L
D
W
L
L
W
W
D
W
12انژه10262141221204-21W1-0
L
D
D
W
L
D
D
L
D
L
13تروا10334914-51201-27D0-0
L
W
W
D
L
L
D
L
W
L
14نیس103161316-31011-2902-03
W
D
L
L
L
W
W
D
L
L
15رنز102351215-39W3-204-28
L
D
L
L
W
L
D
L
L
W
16آمیان9306511-69W1-002-17
W
L
L
L
W
-
L
W
L
W
17دیژون102351320-7904-0711-25
L
D
D
L
W
L
W
L
D
L
18استراسبورگ102351118-7903-1712-16
L
L
D
D
W
-
W
L
L
D
19لیل9135614-8605-0612-02
D
L
L
D
L
W
L
D
L
D
20متز10109519-14311-1803-03
W
L
L
L
L
L
L
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه تولوز
موناکو
2 - 3
تولوز
1396-05-13
تولوز
0 - 1
مونت پولیه
1396-05-21
پاریسن ژرمن
2 - 6
تولوز
1396-05-29
تولوز
2 - 3
رنز
1396-06-04
تروا
0 - 0
تولوز
1396-06-18
تولوز
1 - 0
بوردو
1396-06-24
مارسی
0 - 2
تولوز
1396-07-02
گوئنگام
1 - 1
تولوز
1396-07-08
تولوز
0 - 1
آمیان
1396-07-22
انژه
1 - 0
تولوز
1396-07-29
    برنامــه بازیهـــای آینــده تولوز