بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم تولوز

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن32263392266681L0-1L0-1
L
W
W
D
L
W
W
W
W
D
2لیل3219765428266404-21W2-1
W
L
W
D
W
W
D
W
L
W
3لیون33178855411459D2-2L1-5
W
W
L
L
W
W
W
W
L
W
4سنت اتین32158948371153L2-304-28
L
W
W
D
W
W
L
L
W
W
5مارسی3215611494365105-18L0-4
W
L
D
L
W
W
W
W
D
W
6مونت پولیه32121284436848L0-3L1-2
D
L
W
L
W
D
L
D
W
W
7رنس32111563232048D1-1W1-0
D
W
L
D
D
W
W
D
W
D
8نیس32139102329-648D1-1D1-1
L
D
W
W
D
W
W
W
D
W
9استراسبورگ321014854401444L1-2D1-1
D
D
W
D
D
L
D
D
W
D
10نیم32127134747043W1-0W1-0
L
D
L
W
L
D
W
W
D
W
11رن331110124546-14305-04D1-1
D
L
D
D
L
W
D
W
L
D
12آنژه33914104040041D0-0D0-0
D
D
D
W
L
W
W
D
D
D
13بوردو32911123034-438W2-1L1-2
D
D
D
W
L
D
W
L
D
W
14نانتس32107153842-437W1-0L0-4
W
L
L
L
W
L
W
W
L
W
15تولوز32811133046-1635
W
D
L
W
L
D
D
W
L
W
16موناکو32711143146-1532D1-1L1-2
D
W
L
D
D
W
W
D
L
D
17آمیان3288162645-1932L0-105-11
W
D
D
D
D
W
W
W
D
D
18دیژون3377192750-2328D2-205-25
L
L
W
D
W
L
D
L
D
W
19گنگام3259182357-3424W1-0W2-1
L
W
L
D
D
L
W
D
W
D
20کان32411172447-2323D1-1L1-2
L
L
W
L
L
L
D
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه تولوز
مارسی
0 - 4
تولوز
1397-05-19
تولوز
1 - 2
بوردو
1397-05-28
تولوز
0 - 1
نیم
1397-06-03
گنگام
2 - 1
تولوز
1397-06-10
تولوز
1 - 1
موناکو
1397-06-24
آنژه
0 - 0
تولوز
1397-06-31
تولوز
3 - 2
سنت اتین
1397-07-03
رن
1 - 1
تولوز
1397-07-08
تولوز
1 - 1
نیس
1397-07-13
نانتس
0 - 4
تولوز
1397-07-28
تولوز
3 - 0
مونت پولیه
1397-08-05
استراسبورگ
1 - 1
تولوز
1397-08-12
تولوز
1 - 0
آمیان
1397-08-19
پاریسن ژرمن
0 - 1
تولوز
1397-09-03
تولوز
2 - 2
دیژون
1397-09-11
رنس
1 - 0
تولوز
1397-09-14
تولوز
2 - 2
لیون
1397-10-26
کان
1 - 2
تولوز
1397-09-27
لیل
2 - 1
تولوز
1397-10-01
تولوز
2 - 1
استراسبورگ
1397-10-23
نیم
1 - 0
تولوز
1397-10-29
تولوز
0 - 0
آنژه
1397-11-07
موناکو
1 - 2
تولوز
1397-11-13
تولوز
1 - 1
رنس
1397-11-21
بوردو
1 - 2
تولوز
1397-11-28
تولوز
1 - 1
کان
1397-12-05
لیون
1 - 5
تولوز
1397-12-12
تولوز
0 - 1
گنگام
1397-12-19
نیس
1 - 1
تولوز
1397-12-24
تولوز
1 - 0
پاریسن ژرمن
1398-01-11
تولوز
0 - 1
نانتس
1398-01-18
مونت پولیه
1 - 2
تولوز
1398-01-25
    برنامــه بازیهـــای آینــده تولوز
تولوز
-
لیل
1398-02-01
سنت اتین
-
تولوز
1398-02-08
تولوز
-
رن
1398-02-14
آمیان
-
تولوز
1398-02-21
تولوز
-
مارسی
1398-02-28
دیژون
-
تولوز
1398-03-04