مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم رنز

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن382963108297993L1-4W2-0
W
D
D
L
D
W
W
W
D
L
2موناکو38248685454080D1-1L1-2
L
D
W
W
W
W
W
W
D
W
3لیون38239687434478L1-2W2-0
W
W
W
L
W
W
W
W
W
W
4مارسی382211580473377L0-3W3-1
W
D
W
D
W
L
D
W
W
W
5رنز381610125044658
D
W
W
W
D
D
L
W
W
D
6بوردو38167155348555W1-0W2-0
L
W
W
W
W
L
W
L
W
W
7سنت اتین381510134750-355D1-1D2-2
W
W
L
L
W
W
D
W
L
W
8نیس38159145352154L0-1D1-1
W
D
L
W
L
W
L
D
W
W
9نانتس381410143641-552W2-1D1-1
D
L
L
W
W
L
D
D
L
W
10مونت پولیه38111893633351D1-1W1-0
L
L
W
D
D
D
D
L
L
D
11دیژون38139165573-1848D2-2L1-2
L
L
W
L
W
D
L
L
W
W
12گوئنگام381211154859-1147L0-1L0-2
W
D
L
D
L
L
W
W
W
D
13آمیان38129173742-545W2-0W2-0
W
D
D
W
L
D
W
W
D
W
14انژه38914154252-1041W1-0W2-1
L
D
W
L
L
W
D
D
D
L
15استراسبورگ38911184467-2338W2-1L1-2
L
D
L
W
L
L
D
L
D
W
16کان38108202752-2538L0-1D2-2
D
L
L
L
D
W
L
D
L
D
17لیل38108204167-2638W1-0W2-1
L
W
W
W
L
D
L
D
W
W
18تولوز38910193854-1637W2-1L2-3
W
L
L
L
W
D
L
W
L
W
19تروا3896233259-2733W2-0D1-1
L
W
L
D
L
L
L
L
W
L
20متز3868243476-4226L1-2D1-1
D
L
L
L
L
D
L
D
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه رنز
تروا
1 - 1
رنز
1396-05-14
رنز
2 - 1
لیون
1396-05-20
رنز
2 - 2
دیژون
1396-05-28
تولوز
2 - 3
رنز
1396-06-04
مارسی
3 - 1
رنز
1396-06-19
رنز
1 - 0
نیس
1396-06-26
سنت اتین
2 - 2
رنز
1396-07-02
رنز
1 - 0
کان
1396-07-08
گوئنگام
0 - 2
رنز
1396-07-22
رنز
0 - 1
لیل
1396-07-29
مونت پولیه
1 - 0
رنز
1396-08-06
رنز
0 - 1
بوردو
1396-08-12
استراسبورگ
1 - 2
رنز
1396-08-27
رنز
1 - 2
نانتس
1396-09-04
انژه
2 - 1
رنز
1396-09-08
رنز
0 - 2
آمیان
1396-09-11
متز
1 - 1
رنز
1396-09-18
رنز
4 - 1
پاریسن ژرمن
1396-09-25
موناکو
1 - 2
رنز
1396-09-29
رنز
3 - 0
مارسی
1396-10-23
لیل
2 - 1
رنز
1396-10-27
رنز
0 - 1
انژه
1396-10-30
دیژون
1 - 2
رنز
1396-11-06
رنز
1 - 0
گوئنگام
1396-11-15
لیون
2 - 0
رنز
1396-11-22
کان
2 - 2
رنز
1396-11-28
رنز
0 - 2
تروا
1396-12-05
آمیان
2 - 0
رنز
1396-12-12
رنز
1 - 1
سنت اتین
1396-12-19
بوردو
2 - 0
رنز
1396-12-26
رنز
1 - 1
موناکو
1397-01-15
نیس
1 - 1
رنز
1397-01-19
رنز
2 - 1
متز
1397-01-25
نانتس
1 - 1
رنز
1397-01-31
رنز
1 - 2
تولوز
1397-02-09
رنز
1 - 2
استراسبورگ
1397-02-16
پاریسن ژرمن
2 - 0
رنز
1397-02-22
رنز
1 - 1
مونت پولیه
1397-02-29
    برنامــه بازیهـــای آینــده رنز
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!