بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم رن

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1لیون2200909603-2112-14
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
2نیس2200422609-0101-25
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
3رن22003126
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
4متز2110413404-1812-04
-
-
-
D
W
-
-
-
-
W
5رنس2110202410-0502-15
-
-
-
W
D
-
-
-
-
D
6سنت اتین2110321411-3004-11
-
-
-
W
D
-
-
-
-
D
7تولوز2110211410-2602-29
-
-
-
D
W
-
-
-
-
W
8پاریسن ژرمن21014223W2-105-16
-
-
-
W
L
-
-
-
-
W
9آمیان2101220311-0904-05
-
-
-
L
W
-
-
-
-
W
10لیل2101220309-2102-05
-
-
-
W
L
-
-
-
-
W
11آنژه210137-4312-0705-02
-
-
-
W
L
-
-
-
-
W
12برست2020220202-0809-14
-
-
-
D
D
-
-
-
-
D
13استراسبورگ2020110204-2608-25
-
-
-
D
D
-
-
-
-
D
14نانتس201112-1102-0109-25
-
-
-
L
D
-
-
-
-
D
15مونت پولیه201112-1103-07W1-0
-
-
-
L
D
-
-
-
-
L
16بوردو201124-2112-2103-14
-
-
-
L
D
-
-
-
-
D
17مارسی201102-2101-1109-28
-
-
-
L
D
-
-
-
-
L
18دیژون200213-2005-0911-23
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
19نیم200215-4002-2211-02
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
20موناکو200206-6005-2310-19
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه رن
    برنامــه بازیهـــای آینــده رن
استراسبورگ
-
رن
1398-06-03
رن
-
نیس
1398-06-10
برست
-
رن
1398-06-23
رن
-
لیل
1398-06-30
نانتس
-
رن
1398-07-03
مارسی
-
رن
1398-07-06
رن
-
رنس
1398-07-13
موناکو
-
رن
1398-07-27
رن
-
تولوز
1398-08-04
نیم
-
رن
1398-08-11
رن
-
آمیان
1398-08-18
دیژون
-
رن
1398-09-02
رن
-
سنت اتین
1398-09-09
متز
-
رن
1398-09-13
رن
-
آنژه
1398-09-16
لیون
-
رن
1398-09-23
رن
-
بوردو
1398-09-30
رن
-
مارسی
1398-10-21
نیس
-
رن
1398-11-05
رن
-
نانتس
1398-11-12
لیل
-
رن
1398-11-16
رن
-
برست
1398-11-19
رنس
-
رن
1398-11-26
رن
-
نیم
1398-12-03
تولوز
-
رن
1398-12-10
رن
-
مونت پولیه
1398-12-17
بوردو
-
رن
1398-12-24
رن
-
لیون
1399-01-02
آمیان
-
رن
1399-01-17
سنت اتین
-
رن
1399-01-23
رن
-
متز
1399-01-30
رن
-
استراسبورگ
1399-02-07
آنژه
-
رن
1399-02-13
رن
-
دیژون
1399-02-20
پاریسن ژرمن
-
رن
1399-02-27
رن
-
موناکو
1399-03-03