مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم رنز

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن31272295217483L1-405-12
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو3020647432426604-04L1-2
W
D
W
W
W
W
W
W
W
W
3مارسی29178459342559L0-3W3-1
D
W
L
D
W
W
D
W
W
D
4لیون29159559342554L1-2W2-0
L
D
D
D
W
D
W
L
D
W
5رنز30136113936345
D
W
W
D
W
L
W
L
W
D
6نانتس30128103030044W2-104-21
D
L
D
W
D
L
L
D
L
W
7مونت پولیه309156282534205-19W1-0
D
D
D
D
D
W
W
D
D
D
8نیس30126124043-342L0-104-08
D
D
W
W
L
W
L
D
W
L
9سنت اتین30109113344-1139D1-1D2-2
W
D
D
D
W
W
W
D
D
W
10دیژون30108124357-1438D2-2L1-2
L
W
D
D
D
D
W
W
W
D
11بوردو30107133339-637W1-0W2-0
L
D
L
D
L
W
W
D
D
L
12انژه31811123642-635W1-0W2-1
W
W
D
W
L
W
L
L
W
W
13کان30105152236-1435L0-1D2-2
D
L
W
L
L
L
L
W
D
W
14گوئنگام3098133045-1535L0-1L0-2
D
D
L
L
L
L
L
D
D
L
15استراسبورگ3088143554-193205-06L1-2
L
D
L
L
D
W
L
W
D
L
16آمیان3087152534-931W2-0W2-0
D
W
L
D
D
W
L
D
L
D
17تولوز3079142941-123004-28L2-3
D
D
D
L
D
W
L
D
L
D
18تروا3085172540-1529W2-0D1-1
W
L
L
L
D
L
W
D
W
L
19لیل3077162948-1928W1-0W2-1
D
L
L
D
L
W
L
D
L
D
20متز3056192756-292104-14D1-1
L
D
D
L
D
W
W
L
D
D
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه رنز
تروا
1 - 1
رنز
1396-05-14
رنز
2 - 1
لیون
1396-05-20
رنز
2 - 2
دیژون
1396-05-28
تولوز
2 - 3
رنز
1396-06-04
مارسی
3 - 1
رنز
1396-06-19
رنز
1 - 0
نیس
1396-06-26
سنت اتین
2 - 2
رنز
1396-07-02
رنز
1 - 0
کان
1396-07-08
گوئنگام
0 - 2
رنز
1396-07-22
رنز
0 - 1
لیل
1396-07-29
مونت پولیه
1 - 0
رنز
1396-08-06
رنز
0 - 1
بوردو
1396-08-12
استراسبورگ
1 - 2
رنز
1396-08-27
رنز
1 - 2
نانتس
1396-09-04
انژه
2 - 1
رنز
1396-09-08
رنز
0 - 2
آمیان
1396-09-11
متز
1 - 1
رنز
1396-09-18
رنز
4 - 1
پاریسن ژرمن
1396-09-25
موناکو
1 - 2
رنز
1396-09-29
رنز
3 - 0
مارسی
1396-10-23
لیل
2 - 1
رنز
1396-10-27
رنز
0 - 1
انژه
1396-10-30
دیژون
1 - 2
رنز
1396-11-06
رنز
1 - 0
گوئنگام
1396-11-15
لیون
2 - 0
رنز
1396-11-22
کان
2 - 2
رنز
1396-11-28
رنز
0 - 2
تروا
1396-12-05
آمیان
2 - 0
رنز
1396-12-12
رنز
1 - 1
سنت اتین
1396-12-19
بوردو
2 - 0
رنز
1396-12-26
    برنامــه بازیهـــای آینــده رنز
رنز
-
موناکو
1397-01-15
نیس
-
رنز
1397-01-19
رنز
-
متز
1397-01-25
نانتس
-
رنز
1397-02-01
رنز
-
تولوز
1397-02-08
رنز
-
استراسبورگ
1397-02-16
پاریسن ژرمن
-
رنز
1397-02-22
رنز
-
مونت پولیه
1397-02-29