مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم رنز

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن9810296232512-1605-12
W
W
D
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو107122612142204-0112-20
W
W
D
L
W
W
W
W
D
W
3نانتس106229722011-2504-21
W
W
W
D
W
L
D
W
W
W
4مارسی9522181531701-13W3-1
L
W
W
W
D
-
W
D
L
W
5سنت اتین10523131031703-10D2-2
W
D
L
W
L
W
D
D
W
L
6لیون94412015516L1-202-10
W
L
D
D
W
W
D
W
D
W
7بوردو10442161511611-0303-17
W
W
L
D
L
-
W
W
W
D
8مونت پولیه104338621505-1910-28
W
D
D
W
W
W
D
L
D
W
9کان1050578-115L0-102-17
L
W
W
L
L
L
W
W
W
L
10تولوز104241115-41404-28L2-3
L
L
D
W
W
-
W
W
L
W
11گوئنگام104151214-21302-03L0-2
W
L
D
W
L
L
W
W
D
W
12انژه10262141221201-2011-29
L
D
D
W
L
D
D
L
D
L
13تروا93339901202-24D1-1
D
L
W
W
D
D
L
D
L
W
14نیس93151214-210L0-104-07
W
W
D
L
L
L
W
W
D
L
15رنز102351215-39
L
D
L
L
W
L
D
L
L
W
16آمیان9306511-6912-0203-03
W
L
L
L
W
-
L
W
L
W
17دیژون102351320-79D2-201-27
L
D
D
L
W
L
W
L
D
L
18استراسبورگ9135917-8605-0611-18
L
L
L
D
D
-
W
L
L
D
19لیل9135614-86W1-001-17
D
L
L
D
L
W
L
D
L
D
20متز10109519-14304-1412-09
W
L
L
L
L
L
L
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه رنز
تروا
1 - 1
رنز
1396-05-14
رنز
2 - 1
لیون
1396-05-20
رنز
2 - 2
دیژون
1396-05-28
تولوز
2 - 3
رنز
1396-06-04
مارسی
3 - 1
رنز
1396-06-19
رنز
1 - 0
نیس
1396-06-26
سنت اتین
2 - 2
رنز
1396-07-02
رنز
1 - 0
کان
1396-07-08
گوئنگام
0 - 2
رنز
1396-07-22
رنز
0 - 1
لیل
1396-07-29
    برنامــه بازیهـــای آینــده رنز
مونت پولیه
-
رنز
1396-08-06
رنز
-
بوردو
1396-08-12
استراسبورگ
-
رنز
1396-08-27
رنز
-
نانتس
1396-09-04
انژه
-
رنز
1396-09-08
رنز
-
آمیان
1396-09-11
متز
-
رنز
1396-09-18
رنز
-
پاریسن ژرمن
1396-09-25
موناکو
-
رنز
1396-09-29
رنز
-
مارسی
1396-10-23
لیل
-
رنز
1396-10-27
رنز
-
انژه
1396-10-30
دیژون
-
رنز
1396-11-07
رنز
-
گوئنگام
1396-11-14
لیون
-
رنز
1396-11-21
کان
-
رنز
1396-11-28
رنز
-
تروا
1396-12-05
آمیان
-
رنز
1396-12-12
رنز
-
سنت اتین
1396-12-19
بوردو
-
رنز
1396-12-26
رنز
-
موناکو
1397-01-12
نیس
-
رنز
1397-01-18
رنز
-
متز
1397-01-25
نانتس
-
رنز
1397-02-01
رنز
-
تولوز
1397-02-08
رنز
-
استراسبورگ
1397-02-16
پاریسن ژرمن
-
رنز
1397-02-22
رنز
-
مونت پولیه
1397-02-29