بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم رنس

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن3226339226668105-25L1-4
L
W
W
D
L
W
W
W
W
D
2لیل32197654282664D1-1D1-1
W
L
W
D
W
W
D
W
L
W
3لیون33178855411459W1-0D1-1
W
W
L
L
W
W
W
W
L
W
4سنت اتین3215894837115304-21L0-2
L
W
W
D
W
W
L
L
W
W
5مارسی32156114943651W2-1D0-0
W
L
D
L
W
W
W
W
D
W
6مونت پولیه32121284436848L0-1W4-2
D
L
W
L
W
D
L
D
W
W
7رنس32111563232048
D
W
L
D
D
W
W
D
W
D
8نیس32139102329-648D1-1W1-0
L
D
W
W
D
W
W
W
D
W
9استراسبورگ321014854401444W2-1L0-4
D
D
W
D
D
L
D
D
W
D
10نیم3212713474704305-04D0-0
L
D
L
W
L
D
W
W
D
W
11رن331110124546-143W2-0W2-0
D
L
D
D
L
W
D
W
L
D
12آنژه33914104040041D1-104-28
D
D
D
W
L
W
W
D
D
D
13بوردو32911123034-438D0-005-18
D
D
D
W
L
D
W
L
D
W
14نانتس32107153842-437W1-0D0-0
W
L
L
L
W
L
W
W
L
W
15تولوز32811133046-1635L0-1D1-1
W
D
L
W
L
D
D
W
L
W
16موناکو32711143146-1532W1-0D0-0
D
W
L
D
D
W
W
D
L
D
17آمیان3288162645-1932D2-2L1-4
W
D
D
D
D
W
W
W
D
D
18دیژون3377192750-2328D0-0D1-1
L
L
W
D
W
L
D
L
D
W
19گنگام3259182357-3424W2-1W1-0
L
W
L
D
D
L
W
D
W
D
20کان32411172447-2323D2-205-11
L
L
W
L
L
L
D
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه رنس
نیس
1 - 0
رنس
1397-05-20
رنس
0 - 1
لیون
1397-05-26
آمیان
1 - 4
رنس
1397-06-03
رنس
1 - 0
مونت پولیه
1397-06-10
نانتس
0 - 0
رنس
1397-06-25
رنس
0 - 0
دیژون
1397-06-31
پاریسن ژرمن
1 - 4
رنس
1397-07-04
رنس
0 - 0
بوردو
1397-07-07
نیم
0 - 0
رنس
1397-07-14
رنس
1 - 1
آنژه
1397-07-28
رن
2 - 0
رنس
1397-08-06
رنس
0 - 1
موناکو
1397-08-12
سنت اتین
0 - 2
رنس
1397-08-19
رنس
1 - 2
گنگام
1397-09-03
مارسی
0 - 0
رنس
1397-09-11
رنس
1 - 0
تولوز
1397-09-14
لیل
1 - 1
رنس
1397-09-18
رنس
1 - 2
استراسبورگ
1397-09-24
رنس
2 - 2
کان
1397-10-01
لیون
1 - 1
رنس
1397-10-21
رنس
1 - 1
نیس
1397-10-29
گنگام
1 - 0
رنس
1397-11-06
رنس
1 - 2
مارسی
1397-11-13
تولوز
1 - 1
رنس
1397-11-21
رنس
0 - 2
رن
1397-11-28
مونت پولیه
4 - 2
رنس
1397-12-05
رنس
2 - 2
آمیان
1397-12-11
دیژون
1 - 1
رنس
1397-12-18
رنس
0 - 1
نانتس
1397-12-26
استراسبورگ
0 - 4
رنس
1398-01-14
رنس
1 - 1
لیل
1398-01-18
موناکو
0 - 0
رنس
1398-01-24
    برنامــه بازیهـــای آینــده رنس
رنس
-
سنت اتین
1398-02-01
آنژه
-
رنس
1398-02-08
رنس
-
نیم
1398-02-14
کان
-
رنس
1398-02-21
بوردو
-
رنس
1398-02-28
رنس
-
پاریسن ژرمن
1398-03-04