مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم کان

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن3026229320738005-19L1-3
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو3020647432426605-06L0-2
W
D
W
W
W
W
W
W
W
W
3مارسی29178459342559L0-2L0-5
D
W
L
D
W
W
D
W
W
D
4لیون29159559342554L1-2L0-1
L
D
D
D
W
D
W
L
D
W
5رنز30136113936345D2-2W1-0
D
W
W
D
W
L
W
L
W
D
6نانتس29127102929043W3-2L0-1
D
D
L
D
W
L
L
D
L
W
7نیس29126113941-242D1-105-12
L
D
D
W
W
W
W
L
D
W
8مونت پولیه299146262334104-01L0-1
W
D
D
D
D
D
W
W
D
D
9بوردو30107133339-637W1-0W2-0
L
D
L
D
L
W
W
D
D
L
10دیژون29107124155-1437W2-1L0-2
W
L
W
D
D
D
W
W
W
D
11سنت اتین2999113144-1336L0-1L1-2
D
W
D
D
D
L
W
W
D
D
12کان29105142233-1135
D
D
L
W
L
L
L
W
D
W
13گوئنگام2998123043-1335D0-0D0-0
D
D
D
L
L
L
L
D
D
L
14انژه30711123342-932L0-203-17
L
W
W
D
L
W
W
L
L
W
15استراسبورگ2987143352-1931W2-0D0-0
W
L
D
L
L
W
L
W
D
L
16آمیان2986152433-930W1-004-07
L
D
W
L
D
D
W
L
D
L
17تولوز2978142739-122904-14L0-2
L
D
D
D
L
D
W
L
D
L
18تروا2984172439-1528W1-004-28
L
W
L
L
L
L
W
D
W
L
19لیل3077162948-1928L0-1W2-0
D
L
L
D
L
W
L
D
L
D
20متز2955192655-2920W1-004-21
L
L
D
D
L
W
W
W
L
D
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه کان
مونت پولیه
0 - 1
کان
1396-05-14
کان
1 - 0
سنت اتین
1396-05-21
لیل
2 - 0
کان
1396-05-29
کان
0 - 1
متز
1396-06-04
کان
1 - 2
دیژون
1396-06-18
نانتس
0 - 1
کان
1396-06-25
کان
0 - 1
آمیان
1396-07-01
رنز
1 - 0
کان
1396-07-08
کان
2 - 0
انژه
1396-07-22
موناکو
0 - 2
کان
1396-07-29
کان
0 - 1
تروا
1396-08-06
مارسی
0 - 5
کان
1396-08-14
کان
1 - 1
نیس
1396-08-28
کان
0 - 1
بوردو
1396-09-04
استراسبورگ
0 - 0
کان
1396-09-07
کان
2 - 1
لیون
1396-09-12
تولوز
0 - 2
کان
1396-09-18
کان
0 - 0
گوئنگام
1396-09-25
پاریسن ژرمن
1 - 3
کان
1396-09-29
کان
1 - 0
لیل
1396-10-23
بوردو
2 - 0
کان
1396-10-26
کان
2 - 0
مارسی
1396-10-29
سنت اتین
1 - 2
کان
1396-11-07
کان
2 - 3
نانتس
1396-11-15
گوئنگام
0 - 0
کان
1396-11-21
کان
2 - 2
رنز
1396-11-28
دیژون
0 - 2
کان
1396-12-05
کان
0 - 2
استراسبورگ
1396-12-13
لیون
0 - 1
کان
1396-12-20
    برنامــه بازیهـــای آینــده کان
انژه
-
کان
1396-12-26
کان
-
مونت پولیه
1397-01-12
آمیان
-
کان
1397-01-18
کان
-
تولوز
1397-01-25
متز
-
کان
1397-02-01
تروا
-
کان
1397-02-08
کان
-
موناکو
1397-02-16
نیس
-
کان
1397-02-22
کان
-
پاریسن ژرمن
1397-02-29