مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم کان

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن9810296232505-1912-20
W
W
D
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو96122412121905-0610-21
L
W
W
D
L
-
W
W
W
D
3مارسی9522181531701-2011-05
L
W
W
W
D
-
W
D
L
W
4سنت اتین105231310317L0-101-27
W
D
L
W
L
W
D
D
W
L
5نانتس95227611702-03L0-1
W
W
W
W
D
-
L
D
W
W
6لیون9441201551612-0203-10
W
L
D
D
W
W
D
W
D
W
7بوردو9441161421611-2501-17
D
W
W
L
D
-
W
W
W
D
8مونت پولیه104338621504-01L0-1
W
D
D
W
W
W
D
L
D
W
9کان950476115
W
L
W
W
L
L
W
W
W
L
10گوئنگام94141112-11312-1602-10
L
W
L
D
W
L
W
W
D
W
11انژه92611411312L0-203-17
D
L
D
D
W
-
D
D
L
D
12تروا93339901210-2804-28
D
L
W
W
D
D
L
D
L
W
13تولوز93241015-51104-1412-09
D
L
L
D
W
-
W
W
L
W
14نیس93151214-21011-1805-12
W
W
D
L
L
L
W
W
D
L
15رنز91351115-4602-17W1-0
W
L
D
L
L
-
L
D
L
L
16لیل8134613-7601-13W2-0
D
D
L
L
D
W
L
D
L
D
17آمیان8206411-76W1-004-07
W
W
L
L
L
-
-
L
W
L
18دیژون91351119-86W2-102-24
L
L
D
D
L
L
W
L
D
L
19استراسبورگ9135917-8603-0311-29
L
L
L
D
D
-
W
L
L
D
20متز9108417-133W1-004-21
L
W
L
L
L
-
L
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه کان
مونت پولیه
0 - 1
کان
1396-05-14
کان
1 - 0
سنت اتین
1396-05-21
لیل
2 - 0
کان
1396-05-29
کان
0 - 1
متز
1396-06-04
کان
1 - 2
دیژون
1396-06-18
نانتس
0 - 1
کان
1396-06-25
کان
0 - 1
آمیان
1396-07-01
رنز
1 - 0
کان
1396-07-08
کان
2 - 0
انژه
1396-07-22
    برنامــه بازیهـــای آینــده کان
موناکو
-
کان
1396-07-29
کان
-
تروا
1396-08-06
مارسی
-
کان
1396-08-14
کان
-
نیس
1396-08-27
کان
-
بوردو
1396-09-04
استراسبورگ
-
کان
1396-09-08
کان
-
لیون
1396-09-11
تولوز
-
کان
1396-09-18
کان
-
گوئنگام
1396-09-25
پاریسن ژرمن
-
کان
1396-09-29
کان
-
لیل
1396-10-23
بوردو
-
کان
1396-10-27
کان
-
مارسی
1396-10-30
سنت اتین
-
کان
1396-11-07
کان
-
نانتس
1396-11-14
گوئنگام
-
کان
1396-11-21
کان
-
رنز
1396-11-28
دیژون
-
کان
1396-12-05
کان
-
استراسبورگ
1396-12-12
لیون
-
کان
1396-12-19
انژه
-
کان
1396-12-26
کان
-
مونت پولیه
1397-01-12
آمیان
-
کان
1397-01-18
کان
-
تولوز
1397-01-25
متز
-
کان
1397-02-01
تروا
-
کان
1397-02-08
کان
-
موناکو
1397-02-16
نیس
-
کان
1397-02-22
کان
-
پاریسن ژرمن
1397-02-29