بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم کان

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن32263392266681L1-2L0-3
L
W
W
D
L
W
W
W
W
D
2لیل32197654282664L1-3L0-1
W
L
W
D
W
W
D
W
L
W
3لیون33178855411459D2-205-18
W
W
L
L
W
W
W
W
L
W
4سنت اتین32158948371153L0-5L1-2
L
W
W
D
W
W
L
L
W
W
5مارسی32156114943651L0-1L0-2
W
L
D
L
W
W
W
W
D
W
6مونت پولیه32121284436848D2-2L0-2
D
L
W
L
W
D
L
D
W
W
7رنس3211156323204805-11D2-2
D
W
L
D
D
W
W
D
W
D
8نیس32139102329-648D1-104-20
L
D
W
W
D
W
W
W
D
W
9استراسبورگ321014854401444D0-0D2-2
D
D
W
D
D
L
D
D
W
D
10نیم32127134747043L1-2L0-2
L
D
L
W
L
D
W
W
D
W
11رن331110124546-143L1-2L1-3
D
L
D
D
L
W
D
W
L
D
12آنژه33914104040041L0-1D1-1
D
D
D
W
L
W
W
D
D
D
13بوردو32911123034-43805-25D0-0
D
D
D
W
L
D
W
L
D
W
14نانتس32107153842-437L0-1D1-1
W
L
L
L
W
L
W
W
L
W
15تولوز32811133046-1635W2-1D1-1
W
D
L
W
L
D
D
W
L
W
16موناکو32711143146-1532L0-1W1-0
D
W
L
D
D
W
W
D
L
D
17آمیان3288162645-1932W1-0L0-1
W
D
D
D
D
W
W
W
D
D
18دیژون3377192750-232804-28W2-0
L
L
W
D
W
L
D
L
D
W
19گنگام3259182357-3424D0-005-04
L
W
L
D
D
L
W
D
W
D
20کان32411172447-2323
L
L
W
L
L
L
D
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه کان
پاریسن ژرمن
0 - 3
کان
1397-05-21
کان
1 - 1
نیس
1397-05-27
نانتس
1 - 1
کان
1397-06-03
دیژون
2 - 0
کان
1397-06-10
کان
2 - 2
لیون
1397-06-24
سنت اتین
1 - 2
کان
1397-06-31
کان
2 - 2
مونت پولیه
1397-07-04
کان
0 - 1
آمیان
1397-07-07
مارسی
0 - 2
کان
1397-07-15
کان
0 - 0
گنگام
1397-07-28
لیل
0 - 1
کان
1397-08-05
کان
2 - 1
رن
1397-08-12
بوردو
0 - 0
کان
1397-08-20
کان
1 - 0
موناکو
1397-09-03
آنژه
1 - 1
کان
1397-09-10
کان
2 - 1
نیم
1397-09-14
استراسبورگ
2 - 2
کان
1397-09-18
کان
1 - 2
تولوز
1397-09-27
رنس
2 - 2
کان
1397-10-01
کان
3 - 1
لیل
1397-10-21
کان
1 - 0
مارسی
1397-10-30
مونت پولیه
0 - 2
کان
1397-11-07
کان
1 - 0
نانتس
1397-11-24
آمیان
0 - 1
کان
1397-11-20
کان
0 - 0
استراسبورگ
1397-11-28
تولوز
1 - 1
کان
1397-12-05
کان
2 - 1
پاریسن ژرمن
1397-12-11
رن
1 - 3
کان
1397-12-19
کان
5 - 0
سنت اتین
1397-12-25
موناکو
1 - 0
کان
1398-01-11
نیم
0 - 2
کان
1398-01-17
کان
1 - 0
آنژه
1398-01-24
    برنامــه بازیهـــای آینــده کان
نیس
-
کان
1398-01-31
کان
-
دیژون
1398-02-08
گنگام
-
کان
1398-02-14
کان
-
رنس
1398-02-21
لیون
-
کان
1398-02-28
کان
-
بوردو
1398-03-04