بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم کان

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن382945105357091L1-2L0-3
L
D
W
W
L
W
D
W
D
W
2لیل38229768333575L1-3L0-1
W
D
W
W
L
L
W
W
W
W
3لیون38219870472372D2-2L0-4
W
D
W
W
W
W
L
W
D
W
4سنت اتین381991059411866L0-5L1-2
W
W
L
W
D
W
W
W
L
W
5مارسی38187136052861L0-1L0-2
L
D
L
W
W
D
W
L
L
W
6مونت پولیه381514953421159D2-2L0-2
W
D
W
D
L
W
W
W
D
D
7نیس381511123035-556D1-1W1-0
W
D
D
L
W
W
L
W
D
W
8رنس38131693942-355W3-2D2-2
D
L
L
W
W
W
D
L
L
W
9نیم38158155758-153L1-2L0-2
L
W
W
D
L
D
W
W
W
L
10رن381313125552352L1-2L1-3
D
D
D
W
W
L
D
D
D
W
11استراسبورگ3811161158481049D0-0D2-2
D
D
L
L
W
W
D
L
D
L
12نانتس38139164848048L0-1D1-1
W
W
D
D
L
L
W
W
W
L
13آنژه381016124449-546L0-1D1-1
D
W
L
L
D
D
D
D
L
D
14بوردو381011173442-841L0-1D0-0
L
L
L
L
W
D
W
L
L
L
15آمیان38911183152-2138W1-0L0-1
D
D
D
L
W
D
D
D
D
W
16تولوز38814163557-2238W2-1D1-1
L
D
D
L
L
L
W
D
D
L
17موناکو38812183857-1936L0-1W1-0
D
L
L
W
L
D
L
D
L
W
18دیژون3897223160-2934W1-0W2-0
L
L
W
L
W
L
D
W
W
W
19کان38712192954-2533
W
D
W
L
L
L
L
W
W
L
20گنگام38512212868-4027D0-0D0-0
L
D
D
D
L
W
D
L
D
D
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه کان
پاریسن ژرمن
0 - 3
کان
1397-05-21
کان
1 - 1
نیس
1397-05-27
نانتس
1 - 1
کان
1397-06-03
دیژون
2 - 0
کان
1397-06-10
کان
2 - 2
لیون
1397-06-24
سنت اتین
1 - 2
کان
1397-06-31
کان
2 - 2
مونت پولیه
1397-07-04
کان
0 - 1
آمیان
1397-07-07
مارسی
0 - 2
کان
1397-07-15
کان
0 - 0
گنگام
1397-07-28
لیل
0 - 1
کان
1397-08-05
کان
2 - 1
رن
1397-08-12
بوردو
0 - 0
کان
1397-08-20
کان
1 - 0
موناکو
1397-09-03
آنژه
1 - 1
کان
1397-09-10
کان
2 - 1
نیم
1397-09-14
استراسبورگ
2 - 2
کان
1397-09-18
کان
1 - 2
تولوز
1397-09-27
رنس
2 - 2
کان
1397-10-01
کان
3 - 1
لیل
1397-10-21
کان
1 - 0
مارسی
1397-10-30
مونت پولیه
0 - 2
کان
1397-11-07
کان
1 - 0
نانتس
1397-11-24
آمیان
0 - 1
کان
1397-11-20
کان
0 - 0
استراسبورگ
1397-11-28
تولوز
1 - 1
کان
1397-12-05
کان
2 - 1
پاریسن ژرمن
1397-12-11
رن
1 - 3
کان
1397-12-19
کان
5 - 0
سنت اتین
1397-12-25
موناکو
1 - 0
کان
1398-01-11
نیم
0 - 2
کان
1398-01-17
کان
1 - 0
آنژه
1398-01-24
نیس
1 - 0
کان
1398-01-31
کان
0 - 1
دیژون
1398-02-08
گنگام
0 - 0
کان
1398-02-14
کان
2 - 3
رنس
1398-02-21
لیون
0 - 4
کان
1398-02-28
کان
1 - 0
بوردو
1398-03-03
    برنامــه بازیهـــای آینــده کان
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!