مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم کان

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن382963108297993D0-0L1-3
W
D
D
L
D
W
W
W
D
L
2موناکو38248685454080L1-2L0-2
L
D
W
W
W
W
W
W
D
W
3لیون38239687434478L1-2L0-1
W
W
W
L
W
W
W
W
W
W
4مارسی382211580473377L0-2L0-5
W
D
W
D
W
L
D
W
W
W
5رنز381610125044658D2-2W1-0
D
W
W
W
D
D
L
W
W
D
6بوردو38167155348555W1-0W2-0
L
W
W
W
W
L
W
L
W
W
7سنت اتین381510134750-355L0-1L1-2
W
W
L
L
W
W
D
W
L
W
8نیس38159145352154D1-1L1-4
W
D
L
W
L
W
L
D
W
W
9نانتس381410143641-552W3-2L0-1
D
L
L
W
W
L
D
D
L
W
10مونت پولیه38111893633351L1-3L0-1
L
L
W
D
D
D
D
L
L
D
11دیژون38139165573-1848W2-1L0-2
L
L
W
L
W
D
L
L
W
W
12گوئنگام381211154859-1147D0-0D0-0
W
D
L
D
L
L
W
W
W
D
13آمیان38129173742-545W1-0L0-3
W
D
D
W
L
D
W
W
D
W
14انژه38914154252-1041L0-2L0-3
L
D
W
L
L
W
D
D
D
L
15استراسبورگ38911184467-2338W2-0D0-0
L
D
L
W
L
L
D
L
D
W
16کان38108202752-2538
D
L
L
L
D
W
L
D
L
D
17لیل38108204167-2638L0-1W2-0
L
W
W
W
L
D
L
D
W
W
18تولوز38910193854-1637D0-0L0-2
W
L
L
L
W
D
L
W
L
W
19تروا3896233259-2733W1-0L1-3
L
W
L
D
L
L
L
L
W
L
20متز3868243476-4226W1-0D1-1
D
L
L
L
L
D
L
D
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه کان
مونت پولیه
0 - 1
کان
1396-05-14
کان
1 - 0
سنت اتین
1396-05-21
لیل
2 - 0
کان
1396-05-29
کان
0 - 1
متز
1396-06-04
کان
1 - 2
دیژون
1396-06-18
نانتس
0 - 1
کان
1396-06-25
کان
0 - 1
آمیان
1396-07-01
رنز
1 - 0
کان
1396-07-08
کان
2 - 0
انژه
1396-07-22
موناکو
0 - 2
کان
1396-07-29
کان
0 - 1
تروا
1396-08-06
مارسی
0 - 5
کان
1396-08-14
کان
1 - 1
نیس
1396-08-28
کان
0 - 1
بوردو
1396-09-04
استراسبورگ
0 - 0
کان
1396-09-07
کان
2 - 1
لیون
1396-09-12
تولوز
0 - 2
کان
1396-09-18
کان
0 - 0
گوئنگام
1396-09-25
پاریسن ژرمن
1 - 3
کان
1396-09-29
کان
1 - 0
لیل
1396-10-23
بوردو
2 - 0
کان
1396-10-26
کان
2 - 0
مارسی
1396-10-29
سنت اتین
1 - 2
کان
1396-11-07
کان
2 - 3
نانتس
1396-11-15
گوئنگام
0 - 0
کان
1396-11-21
کان
2 - 2
رنز
1396-11-28
دیژون
0 - 2
کان
1396-12-05
کان
0 - 2
استراسبورگ
1396-12-13
لیون
0 - 1
کان
1396-12-20
انژه
0 - 3
کان
1396-12-26
کان
3 - 1
مونت پولیه
1397-01-12
آمیان
0 - 3
کان
1397-01-18
کان
0 - 0
تولوز
1397-02-05
متز
1 - 1
کان
1397-02-01
تروا
1 - 3
کان
1397-02-08
کان
2 - 1
موناکو
1397-02-16
نیس
1 - 4
کان
1397-02-22
کان
0 - 0
پاریسن ژرمن
1397-02-29
    برنامــه بازیهـــای آینــده کان
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!