مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم استراسبورگ

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن382963108297993W2-1L2-5
W
D
D
L
D
W
W
W
D
L
2موناکو38248685454080L1-3L0-3
L
D
W
W
W
W
W
W
D
W
3لیون38239687434478W3-2L0-4
W
W
W
L
W
W
W
W
W
W
4مارسی382211580473377D3-3L0-2
W
D
W
D
W
L
D
W
W
W
5رنز381610125044658W2-1L1-2
D
W
W
W
D
D
L
W
W
D
6بوردو38167155348555L0-2W3-0
L
W
W
W
W
L
W
L
W
W
7سنت اتین381510134750-355L0-1D2-2
W
W
L
L
W
W
D
W
L
W
8نیس38159145352154D1-1W2-1
W
D
L
W
L
W
L
D
W
W
9نانتس381410143641-552L1-2L0-1
D
L
L
W
W
L
D
D
L
W
10مونت پولیه38111893633351D0-0D1-1
L
L
W
D
D
D
D
L
L
D
11دیژون38139165573-1848W3-2D1-1
L
L
W
L
W
D
L
L
W
W
12گوئنگام381211154859-1147L0-2L0-2
W
D
L
D
L
L
W
W
W
D
13آمیان38129173742-545L0-1L1-3
W
D
D
W
L
D
W
W
D
W
14انژه38914154252-1041D2-2D1-1
L
D
W
L
L
W
D
D
D
L
15استراسبورگ38911184467-2338
L
D
L
W
L
L
D
L
D
W
16کان38108202752-2538D0-0L0-2
D
L
L
L
D
W
L
D
L
D
17لیل38108204167-2638W3-0L1-2
L
W
W
W
L
D
L
D
W
W
18تولوز38910193854-1637W2-1D2-2
W
L
L
L
W
D
L
W
L
W
19تروا3896233259-2733W2-1L0-3
L
W
L
D
L
L
L
L
W
L
20متز3868243476-4226D2-2L0-3
D
L
L
L
L
D
L
D
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه استراسبورگ
لیون
0 - 4
استراسبورگ
1396-05-14
استراسبورگ
0 - 3
لیل
1396-05-22
مونت پولیه
1 - 1
استراسبورگ
1396-05-28
گوئنگام
0 - 2
استراسبورگ
1396-06-05
استراسبورگ
1 - 0
آمیان
1396-06-18
موناکو
0 - 3
استراسبورگ
1396-06-25
استراسبورگ
2 - 1
نانتس
1396-07-02
دیژون
1 - 1
استراسبورگ
1396-07-08
استراسبورگ
3 - 3
مارسی
1396-07-23
نیس
2 - 1
استراسبورگ
1396-07-30
استراسبورگ
2 - 2
انژه
1396-08-06
تروا
0 - 3
استراسبورگ
1396-08-13
استراسبورگ
1 - 2
رنز
1396-08-27
سنت اتین
2 - 2
استراسبورگ
1396-09-03
استراسبورگ
0 - 0
کان
1396-09-07
استراسبورگ
1 - 2
پاریسن ژرمن
1396-09-11
بوردو
3 - 0
استراسبورگ
1396-09-17
استراسبورگ
1 - 2
تولوز
1396-09-25
متز
0 - 3
استراسبورگ
1396-09-29
استراسبورگ
2 - 0
گوئنگام
1396-10-22
مارسی
0 - 2
استراسبورگ
1396-10-26
استراسبورگ
2 - 3
دیژون
1396-10-30
لیل
1 - 2
استراسبورگ
1396-11-08
استراسبورگ
2 - 0
بوردو
1396-11-14
استراسبورگ
1 - 2
تروا
1396-11-22
پاریسن ژرمن
2 - 5
استراسبورگ
1396-11-28
استراسبورگ
0 - 0
مونت پولیه
1396-12-04
کان
0 - 2
استراسبورگ
1396-12-13
استراسبورگ
3 - 1
موناکو
1396-12-18
تولوز
2 - 2
استراسبورگ
1396-12-26
استراسبورگ
2 - 2
متز
1397-01-12
انژه
1 - 1
استراسبورگ
1397-01-18
استراسبورگ
1 - 0
سنت اتین
1397-01-25
آمیان
1 - 3
استراسبورگ
1397-02-01
استراسبورگ
1 - 1
نیس
1397-02-08
رنز
1 - 2
استراسبورگ
1397-02-16
استراسبورگ
2 - 3
لیون
1397-02-22
نانتس
0 - 1
استراسبورگ
1397-02-29
    برنامــه بازیهـــای آینــده استراسبورگ
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!