بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم استراسبورگ

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن32263392266681D1-1D2-2
L
W
W
D
L
W
W
W
W
D
2لیل32197654282664D1-1D0-0
W
L
W
D
W
W
D
W
L
W
3لیون33178855411459D2-2L0-2
W
W
L
L
W
W
W
W
L
W
4سنت اتین32158948371153D1-1L1-2
L
W
W
D
W
W
L
L
W
W
5مارسی3215611494365105-04L2-3
W
L
D
L
W
W
W
W
D
W
6مونت پولیه3212128443684804-20D1-1
D
L
W
L
W
D
L
D
W
W
7رنس32111563232048W4-0L1-2
D
W
L
D
D
W
W
D
W
D
8نیس32139102329-648W2-0L0-1
L
D
W
W
D
W
W
W
D
W
9استراسبورگ321014854401444
D
D
W
D
D
L
D
D
W
D
10نیم32127134747043L0-1D2-2
L
D
L
W
L
D
W
W
D
W
11رن331110124546-14305-18W4-1
D
L
D
D
L
W
D
W
L
D
12آنژه33914104040041L1-2D2-2
D
D
D
W
L
W
W
D
D
D
13بوردو32911123034-438W1-0W2-0
D
D
D
W
L
D
W
L
D
W
14نانتس32107153842-437L2-305-25
W
L
L
L
W
L
W
W
L
W
15تولوز32811133046-1635D1-1W2-1
W
D
L
W
L
D
D
W
L
W
16موناکو32711143146-1532W2-1W5-1
D
W
L
D
D
W
W
D
L
D
17آمیان3288162645-1932W3-104-28
W
D
D
D
D
W
W
W
D
D
18دیژون3377192750-2328W3-005-11
L
L
W
D
W
L
D
L
D
W
19گنگام3259182357-3424D3-3D1-1
L
W
L
D
D
L
W
D
W
D
20کان32411172447-2323D2-2D0-0
L
L
W
L
L
L
D
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه استراسبورگ
    برنامــه بازیهـــای آینــده استراسبورگ