بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم استراسبورگ

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن382945105357091D1-1D2-2
L
D
W
W
L
W
D
W
D
W
2لیل38229768333575D1-1D0-0
W
D
W
W
L
L
W
W
W
W
3لیون38219870472372D2-2L0-2
W
D
W
W
W
W
L
W
D
W
4سنت اتین381991059411866D1-1L1-2
W
W
L
W
D
W
W
W
L
W
5مارسی38187136052861D1-1L2-3
L
D
L
W
W
D
W
L
L
W
6مونت پولیه381514953421159L1-3D1-1
W
D
W
D
L
W
W
W
D
D
7نیس381511123035-556W2-0L0-1
W
D
D
L
W
W
L
W
D
W
8رنس38131693942-355W4-0L1-2
D
L
L
W
W
W
D
L
L
W
9نیم38158155758-153L0-1D2-2
L
W
W
D
L
D
W
W
W
L
10رن381313125552352L0-2W4-1
D
D
D
W
W
L
D
D
D
W
11استراسبورگ3811161158481049
D
D
L
L
W
W
D
L
D
L
12نانتس38139164848048L2-3W1-0
W
W
D
D
L
L
W
W
W
L
13آنژه381016124449-546L1-2D2-2
D
W
L
L
D
D
D
D
L
D
14بوردو381011173442-841W1-0W2-0
L
L
L
L
W
D
W
L
L
L
15آمیان38911183152-2138W3-1D0-0
D
D
D
L
W
D
D
D
D
W
16تولوز38814163557-2238D1-1W2-1
L
D
D
L
L
L
W
D
D
L
17موناکو38812183857-1936W2-1W5-1
D
L
L
W
L
D
L
D
L
W
18دیژون3897223160-2934W3-0L1-2
L
L
W
L
W
L
D
W
W
W
19کان38712192954-2533D2-2D0-0
W
D
W
L
L
L
L
W
W
L
20گنگام38512212868-4027D3-3D1-1
L
D
D
D
L
W
D
L
D
D
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه استراسبورگ
بوردو
2 - 0
استراسبورگ
1397-05-21
استراسبورگ
1 - 1
سنت اتین
1397-05-28
لیون
0 - 2
استراسبورگ
1397-06-02
استراسبورگ
3 - 2
نانتس
1397-06-10
مونت پولیه
1 - 1
استراسبورگ
1397-06-24
استراسبورگ
1 - 3
آمیان
1397-06-31
مارسی
2 - 3
استراسبورگ
1397-07-04
استراسبورگ
0 - 3
دیژون
1397-07-07
آنژه
2 - 2
استراسبورگ
1397-07-14
استراسبورگ
1 - 2
موناکو
1397-07-28
گنگام
1 - 1
استراسبورگ
1397-08-05
استراسبورگ
1 - 1
تولوز
1397-08-12
لیل
0 - 0
استراسبورگ
1397-08-18
استراسبورگ
1 - 0
نیم
1397-09-03
رن
4 - 1
استراسبورگ
1397-09-11
استراسبورگ
1 - 1
پاریسن ژرمن
1397-09-14
استراسبورگ
2 - 2
کان
1397-09-18
رنس
1 - 2
استراسبورگ
1397-09-24
استراسبورگ
0 - 2
نیس
1397-10-01
تولوز
2 - 1
استراسبورگ
1397-10-23
موناکو
5 - 1
استراسبورگ
1397-10-29
استراسبورگ
0 - 1
بوردو
1397-11-06
سنت اتین
1 - 2
استراسبورگ
1397-11-24
استراسبورگ
2 - 1
آنژه
1397-11-20
کان
0 - 0
استراسبورگ
1397-11-28
استراسبورگ
1 - 1
لیل
1397-12-03
نیس
0 - 1
استراسبورگ
1397-12-12
استراسبورگ
2 - 2
لیون
1397-12-18
نیم
2 - 2
استراسبورگ
1397-12-25
استراسبورگ
0 - 4
رنس
1398-01-14
پاریسن ژرمن
2 - 2
استراسبورگ
1398-01-18
استراسبورگ
3 - 3
گنگام
1398-01-24
استراسبورگ
3 - 1
مونت پولیه
1398-01-31
آمیان
0 - 0
استراسبورگ
1398-02-08
استراسبورگ
1 - 1
مارسی
1398-02-13
دیژون
1 - 2
استراسبورگ
1398-02-21
استراسبورگ
2 - 0
رن
1398-02-28
نانتس
1 - 0
استراسبورگ
1398-03-03
    برنامــه بازیهـــای آینــده استراسبورگ
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!