مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم استراسبورگ

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن9810296232512-0202-17
W
W
D
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو96122412121903-10L0-3
L
W
W
D
L
-
W
W
W
D
3سنت اتین952213941704-1411-25
D
W
D
L
W
W
W
D
D
W
4مارسی95221815317D3-301-17
L
W
W
W
D
-
W
D
L
W
5نانتس952276117L1-205-19
W
W
W
W
D
-
L
D
W
W
6لیون9441201551605-12L0-4
W
L
D
D
W
W
D
W
D
W
7بوردو9441161421602-0312-09
D
W
W
L
D
-
W
W
W
D
8کان95047611511-2903-03
W
L
W
W
L
L
W
W
W
L
9گوئنگام94141112-11301-13L0-2
L
W
L
D
W
L
W
W
D
W
10انژه9261141131210-2804-07
D
L
D
D
W
-
D
D
L
D
11مونت پولیه93337611202-24D1-1
L
W
D
D
W
W
D
L
D
W
12تروا93339901202-1011-04
D
L
W
W
D
D
L
D
L
W
13تولوز93241015-51112-1603-17
D
L
L
D
W
-
W
W
L
W
14نیس93151214-21004-2810-22
W
W
D
L
L
L
W
W
D
L
15رنز91351115-4611-1805-06
W
L
D
L
L
-
L
D
L
L
16لیل8134613-76W3-001-27
D
D
L
L
D
W
L
D
L
D
17آمیان8206411-76L0-104-21
W
W
L
L
L
-
-
L
W
L
18دیژون91351119-8601-20D1-1
L
L
D
D
L
L
W
L
D
L
19استراسبورگ9135917-86
L
L
L
D
D
-
W
L
L
D
20متز9108417-13304-0112-20
L
W
L
L
L
-
L
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه استراسبورگ