بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم استراسبورگ

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1لیون2200909611-3002-15
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
2نیس2200422610-2604-11
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
3رن2200312608-2504-26
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
4متز21104134D1-101-11
-
-
-
D
W
-
-
-
-
W
5رنس2110202402-08D0-0
-
-
-
W
D
-
-
-
-
D
6سنت اتین2110321412-2103-21
-
-
-
W
D
-
-
-
-
D
7تولوز2110211412-0702-05
-
-
-
D
W
-
-
-
-
W
8پاریسن ژرمن2101422303-0709-14
-
-
-
W
L
-
-
-
-
W
9آمیان2101220302-2211-23
-
-
-
L
W
-
-
-
-
W
10لیل2101220302-0109-25
-
-
-
W
L
-
-
-
-
W
11آنژه210137-4304-0511-02
-
-
-
W
L
-
-
-
-
W
12برست2020220204-1812-04
-
-
-
D
D
-
-
-
-
D
13استراسبورگ20201102
-
-
-
D
D
-
-
-
-
D
14نانتس201112-1109-2105-23
-
-
-
L
D
-
-
-
-
D
15مونت پولیه201112-1109-2802-29
-
-
-
L
D
-
-
-
-
L
16بوردو201124-2105-1612-14
-
-
-
L
D
-
-
-
-
D
17مارسی201102-2105-0210-19
-
-
-
L
D
-
-
-
-
L
18دیژون200213-2003-1410-05
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
19نیم200215-4011-0905-09
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
20موناکو200206-6009-0101-25
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه استراسبورگ
    برنامــه بازیهـــای آینــده استراسبورگ
استراسبورگ
-
رن
1398-06-03
استراسبورگ
-
موناکو
1398-06-10
پاریسن ژرمن
-
استراسبورگ
1398-06-23
استراسبورگ
-
نانتس
1398-06-30
لیل
-
استراسبورگ
1398-07-03
استراسبورگ
-
مونت پولیه
1398-07-06
دیژون
-
استراسبورگ
1398-07-13
مارسی
-
استراسبورگ
1398-07-27
استراسبورگ
-
نیس
1398-08-04
آنژه
-
استراسبورگ
1398-08-11
استراسبورگ
-
نیم
1398-08-18
آمیان
-
استراسبورگ
1398-09-02
استراسبورگ
-
لیون
1398-09-09
برست
-
استراسبورگ
1398-09-13
استراسبورگ
-
تولوز
1398-09-16
بوردو
-
استراسبورگ
1398-09-23
استراسبورگ
-
سنت اتین
1398-09-30
متز
-
استراسبورگ
1398-10-21
موناکو
-
استراسبورگ
1398-11-05
استراسبورگ
-
لیل
1398-11-12
تولوز
-
استراسبورگ
1398-11-16
استراسبورگ
-
رنس
1398-11-19
لیون
-
استراسبورگ
1398-11-26
استراسبورگ
-
آمیان
1398-12-03
مونت پولیه
-
استراسبورگ
1398-12-10
استراسبورگ
-
پاریسن ژرمن
1398-12-17
استراسبورگ
-
دیژون
1398-12-24
سنت اتین
-
استراسبورگ
1399-01-02
استراسبورگ
-
آنژه
1399-01-17
نیس
-
استراسبورگ
1399-01-23
استراسبورگ
-
برست
1399-01-30
رن
-
استراسبورگ
1399-02-07
استراسبورگ
-
مارسی
1399-02-13
نیم
-
استراسبورگ
1399-02-20
استراسبورگ
-
بوردو
1399-02-27
نانتس
-
استراسبورگ
1399-03-03