مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم استراسبورگ

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن26222281196268W2-1L2-5
L
W
W
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو2617546426385603-10L0-3
W
D
W
W
W
W
D
W
W
W
3مارسی25157355292652D3-3L0-2
W
W
D
W
D
W
W
W
D
W
4لیون2514655430244805-12L0-4
W
W
L
L
L
L
W
D
W
L
5نانتس2511592626038L1-205-19
D
L
W
L
D
L
W
L
L
D
6مونت پولیه259106232033702-23D1-1
D
W
L
W
W
D
L
D
W
W
7بوردو25105103234-235L0-2W3-0
L
W
W
W
W
L
L
L
W
W
8رنز25104113033-334W2-105-06
W
W
L
L
W
W
L
L
W
L
9نیس25104113137-63404-28W2-1
D
W
L
L
L
W
W
W
W
L
10گوئنگام2596102532-733L0-2L0-2
L
L
L
W
D
W
W
L
L
D
11کان2594121828-1031D0-003-03
W
L
L
W
D
L
D
L
L
W
12دیژون2594123652-1631W3-2D1-1
L
L
W
W
L
W
W
D
W
W
13سنت اتین2586112640-143004-14D2-2
L
L
W
W
D
D
L
W
W
D
14استراسبورگ2686123247-1530
W
L
L
W
L
W
L
W
L
W
15تولوز2575132233-1126W2-103-17
D
L
W
W
L
W
L
D
W
L
16لیل2575132339-1626W3-0L1-2
L
L
W
L
D
W
D
L
W
L
17آمیان2574142230-825L0-104-21
D
W
L
L
L
L
L
D
W
L
18انژه25510102738-1125D2-204-07
W
L
W
L
L
D
W
W
W
L
19تروا2473142334-1124W2-1L0-3
L
L
W
L
L
W
L
W
L
W
20متز2553172346-231804-01L0-3
W
L
W
L
L
D
W
W
W
L