مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم پاریسن ژرمن

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن382963108297993
W
D
D
L
D
W
W
W
D
L
2موناکو38248685454080W7-1W2-1
L
D
W
W
W
W
W
W
D
W
3لیون38239687434478W2-0L1-2
W
W
W
L
W
W
W
W
W
W
4مارسی382211580473377W3-0D2-2
W
D
W
D
W
L
D
W
W
W
5رنز381610125044658L0-2W4-1
D
W
W
W
D
D
L
W
W
D
6بوردو38167155348555W6-2W1-0
L
W
W
W
W
L
W
L
W
W
7سنت اتین381510134750-355W3-0D1-1
W
W
L
L
W
W
D
W
L
W
8نیس38159145352154W3-0W2-1
W
D
L
W
L
W
L
D
W
W
9نانتس381410143641-552W4-1W1-0
D
L
L
W
W
L
D
D
L
W
10مونت پولیه38111893633351W4-0D0-0
L
L
W
D
D
D
D
L
L
D
11دیژون38139165573-1848W8-0W2-1
L
L
W
L
W
D
L
L
W
W
12گوئنگام381211154859-1147D2-2W3-0
W
D
L
D
L
L
W
W
W
D
13آمیان38129173742-545W2-0D2-2
W
D
D
W
L
D
W
W
D
W
14انژه38914154252-1041W2-1W5-0
L
D
W
L
L
W
D
D
D
L
15استراسبورگ38911184467-2338W5-2L1-2
L
D
L
W
L
L
D
L
D
W
16کان38108202752-2538W3-1D0-0
D
L
L
L
D
W
L
D
L
D
17لیل38108204167-2638W3-1W3-0
L
W
W
W
L
D
L
D
W
W
18تولوز38910193854-1637W6-2W1-0
W
L
L
L
W
D
L
W
L
W
19تروا3896233259-2733W2-0W2-0
L
W
L
D
L
L
L
L
W
L
20متز3868243476-4226W5-0W5-1
D
L
L
L
L
D
L
D
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه پاریسن ژرمن
پاریسن ژرمن
0 - 2
آمیان
1396-05-14
گوئنگام
3 - 0
پاریسن ژرمن
1396-05-22
پاریسن ژرمن
2 - 6
تولوز
1396-05-29
پاریسن ژرمن
0 - 3
سنت اتین
1396-06-03
متز
5 - 1
پاریسن ژرمن
1396-06-17
پاریسن ژرمن
0 - 2
لیون
1396-06-26
مونت پولیه
0 - 0
پاریسن ژرمن
1396-07-01
پاریسن ژرمن
2 - 6
بوردو
1396-07-08
دیژون
2 - 1
پاریسن ژرمن
1396-07-22
مارسی
2 - 2
پاریسن ژرمن
1396-07-30
پاریسن ژرمن
0 - 3
نیس
1396-08-05
انژه
5 - 0
پاریسن ژرمن
1396-08-13
پاریسن ژرمن
1 - 4
نانتس
1396-08-27
موناکو
2 - 1
پاریسن ژرمن
1396-09-05
پاریسن ژرمن
0 - 2
تروا
1396-09-08
استراسبورگ
1 - 2
پاریسن ژرمن
1396-09-11
پاریسن ژرمن
1 - 3
لیل
1396-09-18
رنز
4 - 1
پاریسن ژرمن
1396-09-25
پاریسن ژرمن
1 - 3
کان
1396-09-29
نانتس
1 - 0
پاریسن ژرمن
1396-10-24
پاریسن ژرمن
0 - 8
دیژون
1396-10-27
لیون
1 - 2
پاریسن ژرمن
1396-11-01
پاریسن ژرمن
0 - 4
مونت پولیه
1396-11-07
لیل
3 - 0
پاریسن ژرمن
1396-11-14
تولوز
1 - 0
پاریسن ژرمن
1396-11-21
پاریسن ژرمن
2 - 5
استراسبورگ
1396-11-28
پاریسن ژرمن
0 - 3
مارسی
1396-12-06
تروا
2 - 0
پاریسن ژرمن
1396-12-12
پاریسن ژرمن
0 - 5
متز
1396-12-19
نیس
2 - 1
پاریسن ژرمن
1396-12-27
پاریسن ژرمن
1 - 2
انژه
1396-12-23
سنت اتین
1 - 1
پاریسن ژرمن
1397-01-17
پاریسن ژرمن
1 - 7
موناکو
1397-01-26
بوردو
1 - 0
پاریسن ژرمن
1397-02-02
پاریسن ژرمن
2 - 2
گوئنگام
1397-02-09
آمیان
2 - 2
پاریسن ژرمن
1397-02-14
پاریسن ژرمن
2 - 0
رنز
1397-02-22
کان
0 - 0
پاریسن ژرمن
1397-02-29
    برنامــه بازیهـــای آینــده پاریسن ژرمن
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!