مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم پاریسن ژرمن

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن98102962325
W
W
D
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو96122412121904-1411-26
L
W
W
D
L
-
W
W
W
D
3سنت اتین9522139417W3-004-07
D
W
D
L
W
W
W
D
D
W
4مارسی9522181531702-2410-22
L
W
W
W
D
-
W
D
L
W
5نانتس95227611711-1801-13
W
W
W
W
D
-
L
D
W
W
6لیون94412015516W2-001-20
W
L
D
D
W
W
D
W
D
W
7بوردو94411614216W6-204-21
D
W
W
L
D
-
W
W
W
D
8کان95047611512-2005-19
W
L
W
W
L
L
W
W
W
L
9گوئنگام94141112-11304-28W3-0
L
W
L
D
W
L
W
W
D
W
10انژه9261141131204-0111-04
D
L
D
D
W
-
D
D
L
D
11مونت پولیه93337611201-27D0-0
L
W
D
D
W
W
D
L
D
W
12تروا93339901211-2903-03
D
L
W
W
D
D
L
D
L
W
13تولوز93241015-511W6-202-10
D
L
L
D
W
-
W
W
L
W
14نیس93151214-21010-2703-17
W
W
D
L
L
L
W
W
D
L
15رنز91351115-4605-1212-16
W
L
D
L
L
-
L
D
L
L
16لیل8134613-7612-0902-03
D
D
L
L
D
W
L
D
L
D
17آمیان8206411-76W2-005-06
W
W
L
L
L
-
-
L
W
L
18دیژون91351119-8601-17W2-1
L
L
D
D
L
L
W
L
D
L
19استراسبورگ9135917-8602-1712-02
L
L
L
D
D
-
W
L
L
D
20متز9108417-13303-10W5-1
L
W
L
L
L
-
L
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه پاریسن ژرمن