بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم پاریسن ژرمن

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1رن3300514905-16L1-2
-
-
W
W
W
-
-
-
-
W
2لیون2200909602-0809-22
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
3پاریسن ژرمن32018266
-
-
W
L
W
-
-
-
W
W
4نیس2200422603-1410-19
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
5آنژه320167-1610-0504-11
-
-
W
L
W
-
-
-
W
W
6برست3120321505-0211-09
-
-
D
D
W
-
-
-
D
W
7سنت اتین2110321404-1812-14
-
-
-
W
D
-
-
-
-
D
8رنس3111211409-2504-26
-
-
W
D
L
-
-
-
-
D
9متز3111440404-0508-30
-
-
D
W
L
-
-
-
-
W
10بوردو3111440402-2209-28
-
-
L
D
W
-
-
-
-
D
11نانتس3111330412-0402-05
-
-
L
D
W
-
-
-
-
D
12تولوز311125-34W4-005-09
-
-
D
W
L
-
-
-
-
W
13لیل2101220311-2301-25
-
-
-
W
L
-
-
-
-
W
14آمیان310234-1312-2102-15
-
-
L
W
L
-
-
-
W
L
15استراسبورگ302113-2209-1403-07
-
-
D
D
L
-
-
-
D
L
16مونت پولیه201112-1102-0112-07
-
-
-
L
D
-
-
-
-
L
17مارسی201102-2110-2703-21
-
-
-
L
D
-
-
-
-
L
18نیم301237-41W3-005-23
-
-
L
L
D
-
-
-
-
L
19موناکو301228-6101-1111-30
-
-
L
L
D
-
-
-
L
D
20دیژون300315-4002-2911-02
-
-
L
L
L
-
-
-
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه پاریسن ژرمن
    برنامــه بازیهـــای آینــده پاریسن ژرمن
متز
-
پاریسن ژرمن
1398-06-08
پاریسن ژرمن
-
استراسبورگ
1398-06-23
لیون
-
پاریسن ژرمن
1398-06-31
پاریسن ژرمن
-
رنس
1398-07-03
بوردو
-
پاریسن ژرمن
1398-07-06
پاریسن ژرمن
-
آنژه
1398-07-13
نیس
-
پاریسن ژرمن
1398-07-27
پاریسن ژرمن
-
مارسی
1398-08-05
دیژون
-
پاریسن ژرمن
1398-08-11
برست
-
پاریسن ژرمن
1398-08-18
پاریسن ژرمن
-
لیل
1398-09-02
موناکو
-
پاریسن ژرمن
1398-09-09
پاریسن ژرمن
-
نانتس
1398-09-13
مونت پولیه
-
پاریسن ژرمن
1398-09-16
سنت اتین
-
پاریسن ژرمن
1398-09-23
پاریسن ژرمن
-
آمیان
1398-09-30
پاریسن ژرمن
-
موناکو
1398-10-21
لیل
-
پاریسن ژرمن
1398-11-05
پاریسن ژرمن
-
مونت پولیه
1398-11-12
نانتس
-
پاریسن ژرمن
1398-11-16
پاریسن ژرمن
-
لیون
1398-11-19
آمیان
-
پاریسن ژرمن
1398-11-26
پاریسن ژرمن
-
بوردو
1398-12-03
پاریسن ژرمن
-
دیژون
1398-12-10
استراسبورگ
-
پاریسن ژرمن
1398-12-17
پاریسن ژرمن
-
نیس
1398-12-24
مارسی
-
پاریسن ژرمن
1399-01-02
پاریسن ژرمن
-
متز
1399-01-17
آنژه
-
پاریسن ژرمن
1399-01-23
پاریسن ژرمن
-
سنت اتین
1399-01-30
رنس
-
پاریسن ژرمن
1399-02-07
پاریسن ژرمن
-
برست
1399-02-13
تولوز
-
پاریسن ژرمن
1399-02-20
پاریسن ژرمن
-
رن
1399-02-27
نیم
-
پاریسن ژرمن
1399-03-03