بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم مارسی

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن6600205151810-2703-16
W
W
W
W
W
-
-
W
W
W
2لیل641111561301-2609-30
D
W
L
W
W
-
-
W
W
W
3سنت اتین733189-11203-0212-08
D
D
L
W
W
-
-
W
D
W
4مونت پولیه63216421105-2511-03
W
D
W
D
W
-
L
D
D
W
5تولوز7322810-211W4-005-18
W
W
D
D
L
-
W
W
D
L
6مارسی63121611510
L
D
W
W
L
-
-
W
D
W
7لیون631210641005-11L2-4
L
W
L
D
W
-
W
W
L
W
8دیژون63129631011-1002-09
W
W
L
L
D
-
-
W
L
L
9انژه73139901003-3112-22
L
W
W
D
W
-
-
L
W
D
10نیس731369-31003-0910-20
L
W
W
L
W
-
-
L
L
W
11استراسبورگ6222981809-2605-04
D
L
L
D
W
-
-
D
L
W
12نیمس622213130804-13L1-3
W
L
L
D
D
-
-
-
W
L
13ریمس622235-2812-0102-02
W
L
L
D
D
-
-
W
L
D
14بوردو6213911-2712-1504-06
L
W
L
D
W
-
-
L
W
D
15رنز6213810-27D2-202-23
W
D
W
L
L
-
-
W
W
L
16موناکو713389-1601-12W3-2
L
L
D
D
L
-
D
L
D
L
17کان613279-2610-0701-19
D
D
W
D
L
-
-
-
D
D
18نانتس7124712-5504-2812-05
D
W
D
L
L
-
L
D
D
L
19آمیان6114811-3402-1611-24
L
W
D
L
L
-
-
L
W
L
20گوئنگام6006417-130W4-004-20
L
L
L
L
L
-
-
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه مارسی
مارسی
0 - 4
تولوز
1397-05-19
نیمس
1 - 3
مارسی
1397-05-28
مارسی
2 - 2
رنز
1397-06-04
موناکو
3 - 2
مارسی
1397-06-11
مارسی
0 - 4
گوئنگام
1397-06-25
لیون
2 - 4
مارسی
1397-07-01
    برنامــه بازیهـــای آینــده مارسی