بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم مارسی

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1لیون2200909611-0904-18
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
2نیس2200422604-2608-28
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
3رن2200312609-2801-11
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
4متز2110413405-1612-14
-
-
-
D
W
-
-
-
-
W
5رنس21102024L0-205-23
-
-
-
W
D
-
-
-
-
D
6سنت اتین2110321409-0102-05
-
-
-
W
D
-
-
-
-
D
7تولوز2110211402-0811-23
-
-
-
D
W
-
-
-
-
W
8پاریسن ژرمن2101422303-2110-27
-
-
-
W
L
-
-
-
-
W
9آمیان2101220303-0710-05
-
-
-
L
W
-
-
-
-
W
10لیل2101220311-0202-15
-
-
-
W
L
-
-
-
-
W
11آنژه210137-4301-2512-04
-
-
-
W
L
-
-
-
-
W
12برست2020220211-3004-05
-
-
-
D
D
-
-
-
-
D
13استراسبورگ2020110210-1905-02
-
-
-
D
D
-
-
-
-
D
14نانتس201112-1102-22D0-0
-
-
-
L
D
-
-
-
-
D
15مونت پولیه201112-1109-2103-14
-
-
-
L
D
-
-
-
-
L
16بوردو201124-2112-0702-01
-
-
-
L
D
-
-
-
-
D
17مارسی201102-21
-
-
-
L
D
-
-
-
-
L
18دیژون200213-2004-1109-25
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
19نیم200215-4012-2102-29
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
20موناکو200206-6005-0909-14
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه مارسی
مارسی
2 - 0
رنس
1398-05-19
نانتس
0 - 0
مارسی
1398-05-26
    برنامــه بازیهـــای آینــده مارسی