مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم مارسی

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن9810296232510-2202-24
W
W
D
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو96122412121901-27L1-6
L
W
W
D
L
-
W
W
W
D
3مارسی95221815317
L
W
W
W
D
-
W
D
L
W
4سنت اتین10523131031712-0902-10
W
D
L
W
L
W
D
D
W
L
5نانتس95227611703-03W1-0
W
W
W
W
D
-
L
D
W
W
6لیون9441201551603-1712-16
W
L
D
D
W
W
D
W
D
W
7بوردو9441161421602-1711-18
D
W
W
L
D
-
W
W
W
D
8مونت پولیه104338621504-0712-02
W
D
D
W
W
W
D
L
D
W
9کان95047611511-0501-20
W
L
W
W
L
L
W
W
W
L
10گوئنگام94141112-11311-2505-12
L
W
L
D
W
L
W
W
D
W
11انژه92611411312D1-104-28
D
L
D
D
W
-
D
D
L
D
12تروا93339901212-2004-14
D
L
W
W
D
D
L
D
L
W
13تولوز93241015-511W2-003-10
D
L
L
D
W
-
W
W
L
W
14نیس93151214-21005-06W4-2
W
W
D
L
L
L
W
W
D
L
15رنز91351115-46L1-301-13
W
L
D
L
L
-
L
D
L
L
16لیل8134613-7604-2110-29
D
D
L
L
D
W
L
D
L
D
17آمیان8206411-7605-19W2-0
W
W
L
L
L
-
-
L
W
L
18دیژون91351119-86W3-004-01
L
L
D
D
L
L
W
L
D
L
19استراسبورگ9135917-8601-17D3-3
L
L
L
D
D
-
W
L
L
D
20متز9108417-13302-0311-29
L
W
L
L
L
-
L
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه مارسی
مارسی
0 - 3
دیژون
1396-05-15
نانتس
1 - 0
مارسی
1396-05-21
مارسی
1 - 1
انژه
1396-05-29
موناکو
1 - 6
مارسی
1396-06-05
مارسی
3 - 1
رنز
1396-06-19
آمیان
2 - 0
مارسی
1396-06-26
مارسی
0 - 2
تولوز
1396-07-02
نیس
4 - 2
مارسی
1396-07-09
استراسبورگ
3 - 3
مارسی
1396-07-23
    برنامــه بازیهـــای آینــده مارسی