مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم مارسی

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن26222281196268D2-202-25
L
W
W
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو26175464263856D2-2L1-6
W
D
W
W
W
W
D
W
W
W
3مارسی26167356292755
W
D
W
D
W
W
W
D
W
W
4لیون2614755632244903-18L0-2
W
L
L
L
D
L
W
D
W
L
5نانتس261169272703903-03W1-0
L
W
L
D
D
L
W
L
L
D
6مونت پولیه269116242133804-07D1-1
W
L
W
W
D
L
D
W
W
D
7بوردو26105113235-335W1-0D1-1
W
W
W
W
L
L
L
L
W
W
8رنز26105113235-335L1-3W3-0
W
L
L
W
D
W
L
L
W
L
9نیس26105113238-63505-06W4-2
W
L
L
L
D
W
W
W
L
D
10گوئنگام2697102633-734W1-005-12
L
L
W
D
D
W
W
L
L
D
11سنت اتین2696112740-1333W3-0D2-2
L
W
W
D
W
D
L
W
W
D
12کان2695122030-1032W5-0W2-0
L
L
W
D
D
D
L
L
W
D
13دیژون2594123652-1631W3-004-01
L
L
W
W
L
W
W
D
W
W
14استراسبورگ2686123247-1530W2-0D3-3
W
L
L
W
L
W
L
W
L
W
15تروا2583142434-1027W3-104-14
L
W
L
L
W
L
W
L
W
W
16تولوز2676132233-1127W2-003-10
L
W
W
L
D
W
L
D
W
L
17لیل2676132541-162704-21W1-0
L
W
L
D
D
D
L
W
L
D
18آمیان2675142230-82605-19W2-0
W
L
L
L
D
L
D
W
L
D
19انژه26510112739-1225D1-104-28
L
W
L
L
L
W
W
W
L
L
20متز2653182347-2418W6-3W3-0
L
W
L
L
L
D
W
W
W
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه مارسی
مارسی
0 - 3
دیژون
1396-05-15
نانتس
1 - 0
مارسی
1396-05-21
مارسی
1 - 1
انژه
1396-05-29
موناکو
1 - 6
مارسی
1396-06-05
مارسی
3 - 1
رنز
1396-06-19
آمیان
2 - 0
مارسی
1396-06-26
مارسی
0 - 2
تولوز
1396-07-02
نیس
4 - 2
مارسی
1396-07-09
استراسبورگ
3 - 3
مارسی
1396-07-23
مارسی
2 - 2
پاریسن ژرمن
1396-07-30
لیل
1 - 0
مارسی
1396-08-07
مارسی
0 - 5
کان
1396-08-14
بوردو
1 - 1
مارسی
1396-08-28
مارسی
0 - 1
گوئنگام
1396-09-05
متز
3 - 0
مارسی
1396-09-08
مونت پولیه
1 - 1
مارسی
1396-09-12
مارسی
0 - 3
سنت اتین
1396-09-19
لیون
0 - 2
مارسی
1396-09-26
مارسی
1 - 3
تروا
1396-09-29
رنز
3 - 0
مارسی
1396-10-23
مارسی
0 - 2
استراسبورگ
1396-10-26
کان
2 - 0
مارسی
1396-10-29
مارسی
2 - 2
موناکو
1396-11-08
مارسی
3 - 6
متز
1396-11-13
سنت اتین
2 - 2
مارسی
1396-11-20
مارسی
0 - 1
بوردو
1396-11-29
    برنامــه بازیهـــای آینــده مارسی