مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم لیون

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن9810296232501-20L0-2
W
W
D
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو961224121219W3-202-03
L
W
W
D
L
-
W
W
W
D
3سنت اتین952213941702-2411-05
D
W
D
L
W
W
W
D
D
W
4مارسی9522181531712-1603-17
L
W
W
W
D
-
W
D
L
W
5نانتس95227611704-28D0-0
W
W
W
W
D
-
L
D
W
W
6لیون94412015516
W
L
D
D
W
W
D
W
D
W
7بوردو94411614216D3-301-27
D
W
W
L
D
-
W
W
W
D
8کان95047611503-1012-02
W
L
W
W
L
L
W
W
W
L
9گوئنگام94141112-113W2-101-17
L
W
L
D
W
L
W
W
D
W
10انژه9261141131201-13D3-3
D
L
D
D
W
-
D
D
L
D
11مونت پولیه93337611211-1803-03
L
W
D
D
W
W
D
L
D
W
12تروا93339901205-0610-22
D
L
W
W
D
D
L
D
L
W
13تولوز93241015-51104-0112-20
D
L
L
D
W
-
W
W
L
W
14نیس93151214-21005-1911-25
W
W
D
L
L
L
W
W
D
L
15رنز91351115-4602-10W2-1
W
L
D
L
L
-
L
D
L
L
16لیل8134613-7611-2902-17
D
D
L
L
D
W
L
D
L
D
17آمیان8206411-7604-1412-09
W
W
L
L
L
-
-
L
W
L
18دیژون91351119-86D3-304-21
L
L
D
D
L
L
W
L
D
L
19استراسبورگ9135917-86W4-005-12
L
L
L
D
D
-
W
L
L
D
20متز9108417-13310-2904-07
L
W
L
L
L
-
L
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه لیون
لیون
0 - 4
استراسبورگ
1396-05-14
رنز
2 - 1
لیون
1396-05-20
لیون
3 - 3
بوردو
1396-05-28
نانتس
0 - 0
لیون
1396-06-04
لیون
1 - 2
گوئنگام
1396-06-19
پاریسن ژرمن
0 - 2
لیون
1396-06-26
لیون
3 - 3
دیژون
1396-07-01
انژه
3 - 3
لیون
1396-07-09
لیون
2 - 3
موناکو
1396-07-21
    برنامــه بازیهـــای آینــده لیون
تروا
-
لیون
1396-07-30
لیون
-
متز
1396-08-07
سنت اتین
-
لیون
1396-08-14
لیون
-
مونت پولیه
1396-08-27
نیس
-
لیون
1396-09-04
لیون
-
لیل
1396-09-08
کان
-
لیون
1396-09-11
آمیان
-
لیون
1396-09-18
لیون
-
مارسی
1396-09-25
تولوز
-
لیون
1396-09-29
لیون
-
انژه
1396-10-23
گوئنگام
-
لیون
1396-10-27
لیون
-
پاریسن ژرمن
1396-10-30
بوردو
-
لیون
1396-11-07
موناکو
-
لیون
1396-11-14
لیون
-
رنز
1396-11-21
لیل
-
لیون
1396-11-28
لیون
-
سنت اتین
1396-12-05
مونت پولیه
-
لیون
1396-12-12
لیون
-
کان
1396-12-19
مارسی
-
لیون
1396-12-26
لیون
-
تولوز
1397-01-12
متز
-
لیون
1397-01-18
لیون
-
آمیان
1397-01-25
دیژون
-
لیون
1397-02-01
لیون
-
نانتس
1397-02-08
لیون
-
تروا
1397-02-16
استراسبورگ
-
لیون
1397-02-22
لیون
-
نیس
1397-02-29