مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم لیون

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن26222281196268W2-1L0-2
L
W
W
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو26175464263856W3-2L2-3
W
D
W
W
W
W
D
W
W
W
3مارسی26167356292755W2-003-18
W
D
W
D
W
W
W
D
W
W
4لیون26147556322449
W
L
L
L
D
L
W
D
W
L
5نانتس261169272703904-28D0-0
L
W
L
D
D
L
W
L
L
D
6مونت پولیه2691162421338D0-003-03
W
L
W
W
D
L
D
W
W
D
7بوردو26105113235-335D3-3L1-3
W
W
W
W
L
L
L
L
W
W
8رنز26105113235-335L0-2W2-1
W
L
L
W
D
W
L
L
W
L
9نیس26105113238-63505-19W5-0
W
L
L
L
D
W
W
W
L
D
10گوئنگام2697102633-734W2-1W2-0
L
L
W
D
D
W
W
L
L
D
11سنت اتین2696112740-133302-25W5-0
L
W
W
D
W
D
L
W
W
D
12کان2695122030-103203-10W2-1
L
L
W
D
D
D
L
L
W
D
13دیژون2594123652-1631D3-304-21
L
L
W
W
L
W
W
D
W
W
14استراسبورگ2686123247-1530W4-005-12
W
L
L
W
L
W
L
W
L
W
15تروا2583142434-102705-06W5-0
L
W
L
L
W
L
W
L
W
W
16تولوز2676132233-112704-01W2-1
L
W
W
L
D
W
L
D
W
L
17لیل2676132541-1627L1-2D2-2
L
W
L
D
D
D
L
W
L
D
18آمیان2675142230-82604-14W2-1
W
L
L
L
D
L
D
W
L
D
19انژه26510112739-1225D1-1D3-3
L
W
L
L
L
W
W
W
L
L
20متز2653182347-2418W2-004-07
L
W
L
L
L
D
W
W
W
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه لیون
لیون
0 - 4
استراسبورگ
1396-05-14
رنز
2 - 1
لیون
1396-05-20
لیون
3 - 3
بوردو
1396-05-28
نانتس
0 - 0
لیون
1396-06-04
لیون
1 - 2
گوئنگام
1396-06-19
پاریسن ژرمن
0 - 2
لیون
1396-06-26
لیون
3 - 3
دیژون
1396-07-01
انژه
3 - 3
لیون
1396-07-09
لیون
2 - 3
موناکو
1396-07-21
تروا
5 - 0
لیون
1396-07-30
لیون
0 - 2
متز
1396-08-07
سنت اتین
5 - 0
لیون
1396-08-14
لیون
0 - 0
مونت پولیه
1396-08-28
نیس
5 - 0
لیون
1396-09-05
لیون
2 - 1
لیل
1396-09-08
کان
2 - 1
لیون
1396-09-12
آمیان
2 - 1
لیون
1396-09-19
لیون
0 - 2
مارسی
1396-09-26
تولوز
2 - 1
لیون
1396-09-29
لیون
1 - 1
انژه
1396-10-24
گوئنگام
2 - 0
لیون
1396-10-27
لیون
1 - 2
پاریسن ژرمن
1396-11-01
بوردو
1 - 3
لیون
1396-11-08
موناکو
2 - 3
لیون
1396-11-15
لیون
2 - 0
رنز
1396-11-22
لیل
2 - 2
لیون
1396-11-29
    برنامــه بازیهـــای آینــده لیون
لیون
-
سنت اتین
1396-12-06
مونت پولیه
-
لیون
1396-12-12
لیون
-
کان
1396-12-19
مارسی
-
لیون
1396-12-27
لیون
-
تولوز
1397-01-12
متز
-
لیون
1397-01-18
لیون
-
آمیان
1397-01-25
دیژون
-
لیون
1397-02-01
لیون
-
نانتس
1397-02-08
لیون
-
تروا
1397-02-16
استراسبورگ
-
لیون
1397-02-22
لیون
-
نیس
1397-02-29