مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم نیس

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن382963108297993L1-2L0-3
W
D
D
L
D
W
W
W
D
L
2موناکو38248685454080W4-0D2-2
L
D
W
W
W
W
W
W
D
W
3لیون38239687434478L0-5L2-3
W
W
W
L
W
W
W
W
W
W
4مارسی382211580473377L2-4L1-2
W
D
W
D
W
L
D
W
W
W
5رنز381610125044658D1-1W1-0
D
W
W
W
D
D
L
W
W
D
6بوردو38167155348555W1-0D0-0
L
W
W
W
W
L
W
L
W
W
7سنت اتین381510134750-355W1-0L0-1
W
W
L
L
W
W
D
W
L
W
8نیس38159145352154
W
D
L
W
L
W
L
D
W
W
9نانتس381410143641-552D1-1W2-1
D
L
L
W
W
L
D
D
L
W
10مونت پولیه38111893633351W1-0L0-2
L
L
W
D
D
D
D
L
L
D
11دیژون38139165573-1848W1-0L2-3
L
L
W
L
W
D
L
L
W
W
12گوئنگام381211154859-1147W2-0W5-2
W
D
L
D
L
L
W
W
W
D
13آمیان38129173742-545W1-0L0-3
W
D
D
W
L
D
W
W
D
W
14انژه38914154252-1041D2-2D1-1
L
D
W
L
L
W
D
D
D
L
15استراسبورگ38911184467-2338L1-2D1-1
L
D
L
W
L
L
D
L
D
W
16کان38108202752-2538W4-1D1-1
D
L
L
L
D
W
L
D
L
D
17لیل38108204167-2638W2-1D1-1
L
W
W
W
L
D
L
D
W
W
18تولوز38910193854-1637L0-1W2-1
W
L
L
L
W
D
L
W
L
W
19تروا3896233259-2733L1-2W2-0
L
W
L
D
L
L
L
L
W
L
20متز3868243476-4226W3-1L1-2
D
L
L
L
L
D
L
D
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه نیس
سنت اتین
0 - 1
نیس
1396-05-14
نیس
2 - 1
تروا
1396-05-20
نیس
0 - 2
گوئنگام
1396-05-28
آمیان
0 - 3
نیس
1396-06-04
نیس
0 - 4
موناکو
1396-06-18
رنز
1 - 0
نیس
1396-06-26
نیس
2 - 2
انژه
1396-06-31
نیس
4 - 2
مارسی
1396-07-09
مونت پولیه
0 - 2
نیس
1396-07-23
نیس
2 - 1
استراسبورگ
1396-07-30
پاریسن ژرمن
0 - 3
نیس
1396-08-05
نیس
0 - 1
دیژون
1396-08-14
کان
1 - 1
نیس
1396-08-28
نیس
5 - 0
لیون
1396-09-05
تولوز
2 - 1
نیس
1396-09-08
نیس
1 - 3
متز
1396-09-11
نانتس
2 - 1
نیس
1396-09-19
نیس
0 - 1
بوردو
1396-09-26
لیل
1 - 1
نیس
1396-09-29
نیس
0 - 1
آمیان
1396-10-23
موناکو
2 - 2
نیس
1396-10-26
نیس
0 - 1
سنت اتین
1396-11-01
متز
1 - 2
نیس
1396-11-07
نیس
1 - 0
تولوز
1396-11-14
دیژون
2 - 3
نیس
1396-11-21
نیس
1 - 1
نانتس
1396-11-29
بوردو
0 - 0
نیس
1396-12-06
نیس
1 - 2
لیل
1396-12-11
گوئنگام
5 - 2
نیس
1396-12-20
نیس
2 - 1
پاریسن ژرمن
1396-12-27
تروا
2 - 0
نیس
1397-01-12
نیس
1 - 1
رنز
1397-01-19
انژه
1 - 1
نیس
1397-01-24
نیس
0 - 1
مونت پولیه
1397-02-02
استراسبورگ
1 - 1
نیس
1397-02-08
مارسی
1 - 2
نیس
1397-02-16
نیس
1 - 4
کان
1397-02-22
لیون
2 - 3
نیس
1397-02-29
    برنامــه بازیهـــای آینــده نیس
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!