مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم نیس

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن9810296232503-1710-27
W
W
D
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو1071226121422W4-001-17
W
W
D
L
W
W
W
W
D
W
3نانتس106229722002-1712-09
W
W
W
D
W
L
D
W
W
W
4مارسی95221815317L2-405-06
L
W
W
W
D
-
W
D
L
W
5سنت اتین10523131031701-20L0-1
W
D
L
W
L
W
D
D
W
L
6لیون9441201551611-2505-19
W
L
D
D
W
W
D
W
D
W
7بوردو10442161511612-1602-24
W
W
L
D
L
-
W
W
W
D
8مونت پولیه104338621504-21L0-2
W
D
D
W
W
W
D
L
D
W
9کان1050578-11505-1211-18
L
W
W
L
L
L
W
W
W
L
10تولوز104241115-41402-0311-29
L
L
D
W
W
-
W
W
L
W
11گوئنگام104151214-213W2-003-10
W
L
D
W
L
L
W
W
D
W
12انژه102621412212D2-204-14
L
D
D
W
L
D
D
L
D
L
13تروا933399012L1-204-01
D
L
W
W
D
D
L
D
L
W
14نیس93151214-210
W
W
D
L
L
L
W
W
D
L
15رنز102351215-3904-07W1-0
L
D
L
L
W
L
D
L
L
W
16آمیان9306511-6901-13L0-3
W
L
L
L
W
-
L
W
L
W
17دیژون102351320-7911-0502-10
L
D
D
L
W
L
W
L
D
L
18استراسبورگ9135917-8610-2204-28
L
L
L
D
D
-
W
L
L
D
19لیل9135614-8603-0312-20
D
L
L
D
L
W
L
D
L
D
20متز10109519-14312-0201-27
W
L
L
L
L
L
L
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه نیس
سنت اتین
0 - 1
نیس
1396-05-14
نیس
2 - 1
تروا
1396-05-20
نیس
0 - 2
گوئنگام
1396-05-28
آمیان
0 - 3
نیس
1396-06-04
نیس
0 - 4
موناکو
1396-06-18
رنز
1 - 0
نیس
1396-06-26
نیس
2 - 2
انژه
1396-06-31
نیس
4 - 2
مارسی
1396-07-09
مونت پولیه
0 - 2
نیس
1396-07-23
    برنامــه بازیهـــای آینــده نیس
نیس
-
استراسبورگ
1396-07-30
پاریسن ژرمن
-
نیس
1396-08-05
نیس
-
دیژون
1396-08-14
کان
-
نیس
1396-08-27
نیس
-
لیون
1396-09-04
تولوز
-
نیس
1396-09-08
نیس
-
متز
1396-09-11
نانتس
-
نیس
1396-09-18
نیس
-
بوردو
1396-09-25
لیل
-
نیس
1396-09-29
نیس
-
آمیان
1396-10-23
موناکو
-
نیس
1396-10-27
نیس
-
سنت اتین
1396-10-30
متز
-
نیس
1396-11-07
نیس
-
تولوز
1396-11-14
دیژون
-
نیس
1396-11-21
نیس
-
نانتس
1396-11-28
بوردو
-
نیس
1396-12-05
نیس
-
لیل
1396-12-12
گوئنگام
-
نیس
1396-12-19
نیس
-
پاریسن ژرمن
1396-12-26
تروا
-
نیس
1397-01-12
نیس
-
رنز
1397-01-18
انژه
-
نیس
1397-01-25
نیس
-
مونت پولیه
1397-02-01
استراسبورگ
-
نیس
1397-02-08
مارسی
-
نیس
1397-02-16
نیس
-
کان
1397-02-22
لیون
-
نیس
1397-02-29