مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم نیس

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن2622228119626803-19L0-3
L
W
W
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو27176467293857W4-0D2-2
D
W
W
W
D
W
D
W
W
W
3مارسی26167356292755L2-405-06
W
D
W
D
W
W
W
D
W
W
4لیون26147556322449L0-505-19
W
L
L
L
D
L
W
D
W
L
5مونت پولیه279126242133904-21L0-2
L
W
W
D
D
L
D
W
W
D
6نانتس27116102728-139D1-1W2-1
W
L
D
D
L
W
L
L
D
L
7رنز27115113435-13804-07W1-0
L
L
W
D
W
L
L
W
L
W
8بوردو26105113235-335W1-002-25
W
W
W
W
L
L
L
L
W
W
9نیس26105113238-635
W
L
L
L
D
W
W
W
L
D
10گوئنگام2798102835-735W2-003-11
L
W
D
D
D
W
L
L
D
D
11دیژون27105123852-1435W1-0L2-3
W
D
W
L
W
W
D
W
W
W
12سنت اتین2696112740-1333W1-0L0-1
L
W
W
D
W
D
L
W
W
D
13کان2795132032-123205-12D1-1
L
W
D
D
L
D
L
L
W
D
14استراسبورگ2787123247-1531L1-204-28
L
L
W
L
D
L
W
L
W
D
15آمیان2785142330-729W1-0L0-3
L
L
L
D
W
L
D
W
L
D
16انژه27610112940-1128D2-204-14
W
L
L
L
W
W
W
W
L
L
17تولوز2777132536-1128L0-1W2-1
W
W
L
D
D
L
D
W
L
D
18تروا2784152436-1228L1-204-01
L
D
L
W
L
W
L
W
D
W
19لیل2776142643-172703-02D1-1
W
L
D
D
L
L
W
L
D
L
20متز2754182549-2419W3-1L1-2
W
L
L
L
D
D
W
W
W
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه نیس
سنت اتین
0 - 1
نیس
1396-05-14
نیس
2 - 1
تروا
1396-05-20
نیس
0 - 2
گوئنگام
1396-05-28
آمیان
0 - 3
نیس
1396-06-04
نیس
0 - 4
موناکو
1396-06-18
رنز
1 - 0
نیس
1396-06-26
نیس
2 - 2
انژه
1396-06-31
نیس
4 - 2
مارسی
1396-07-09
مونت پولیه
0 - 2
نیس
1396-07-23
نیس
2 - 1
استراسبورگ
1396-07-30
پاریسن ژرمن
0 - 3
نیس
1396-08-05
نیس
0 - 1
دیژون
1396-08-14
کان
1 - 1
نیس
1396-08-28
نیس
5 - 0
لیون
1396-09-05
تولوز
2 - 1
نیس
1396-09-08
نیس
1 - 3
متز
1396-09-11
نانتس
2 - 1
نیس
1396-09-19
نیس
0 - 1
بوردو
1396-09-26
لیل
1 - 1
نیس
1396-09-29
نیس
0 - 1
آمیان
1396-10-23
موناکو
2 - 2
نیس
1396-10-26
نیس
0 - 1
سنت اتین
1396-11-01
متز
1 - 2
نیس
1396-11-07
نیس
1 - 0
تولوز
1396-11-14
دیژون
2 - 3
نیس
1396-11-21
نیس
1 - 1
نانتس
1396-11-29
    برنامــه بازیهـــای آینــده نیس
بوردو
-
نیس
1396-12-06
نیس
-
لیل
1396-12-11
گوئنگام
-
نیس
1396-12-20
نیس
-
پاریسن ژرمن
1396-12-28
تروا
-
نیس
1397-01-12
نیس
-
رنز
1397-01-18
انژه
-
نیس
1397-01-25
نیس
-
مونت پولیه
1397-02-01
استراسبورگ
-
نیس
1397-02-08
مارسی
-
نیس
1397-02-16
نیس
-
کان
1397-02-22
لیون
-
نیس
1397-02-29