مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم مونت پولیه

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن382963108297993D0-0L0-4
W
D
D
L
D
W
W
W
D
L
2موناکو38248685454080D0-0D1-1
L
D
W
W
W
W
W
W
D
W
3لیون38239687434478D1-1D0-0
W
W
W
L
W
W
W
W
W
W
4مارسی382211580473377D1-1D0-0
W
D
W
D
W
L
D
W
W
W
5رنز381610125044658L0-1D1-1
D
W
W
W
D
D
L
W
W
D
6بوردو38167155348555L1-3W2-0
L
W
W
W
W
L
W
L
W
W
7سنت اتین381510134750-355L0-1W1-0
W
W
L
L
W
W
D
W
L
W
8نیس38159145352154W2-0L0-1
W
D
L
W
L
W
L
D
W
W
9نانتس381410143641-552L0-1W2-0
D
L
L
W
W
L
D
D
L
W
10مونت پولیه38111893633351
L
L
W
D
D
D
D
L
L
D
11دیژون38139165573-1848D2-2L1-2
L
L
W
L
W
D
L
L
W
W
12گوئنگام381211154859-1147D1-1D0-0
W
D
L
D
L
L
W
W
W
D
13آمیان38129173742-545D1-1D1-1
W
D
D
W
L
D
W
W
D
W
14انژه38914154252-1041W2-1D1-1
L
D
W
L
L
W
D
D
D
L
15استراسبورگ38911184467-2338D1-1D0-0
L
D
L
W
L
L
D
L
D
W
16کان38108202752-2538W1-0W3-1
D
L
L
L
D
W
L
D
L
D
17لیل38108204167-2638W3-0D1-1
L
W
W
W
L
D
L
D
W
W
18تولوز38910193854-1637W2-1L0-1
W
L
L
L
W
D
L
W
L
W
19تروا3896233259-2733D1-1W1-0
L
W
L
D
L
L
L
L
W
L
20متز3868243476-4226L1-3W1-0
D
L
L
L
L
D
L
D
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه مونت پولیه
مونت پولیه
0 - 1
کان
1396-05-14
تولوز
0 - 1
مونت پولیه
1396-05-21
مونت پولیه
1 - 1
استراسبورگ
1396-05-28
دیژون
1 - 2
مونت پولیه
1396-06-04
مونت پولیه
1 - 0
نانتس
1396-06-18
تروا
1 - 0
مونت پولیه
1396-06-25
مونت پولیه
0 - 0
پاریسن ژرمن
1396-07-01
موناکو
1 - 1
مونت پولیه
1396-07-07
مونت پولیه
0 - 2
نیس
1396-07-23
سنت اتین
1 - 0
مونت پولیه
1396-07-28
مونت پولیه
1 - 0
رنز
1396-08-06
مونت پولیه
1 - 1
آمیان
1396-08-13
لیون
0 - 0
مونت پولیه
1396-08-28
مونت پولیه
0 - 3
لیل
1396-09-04
گوئنگام
0 - 0
مونت پولیه
1396-09-08
مونت پولیه
1 - 1
مارسی
1396-09-12
انژه
1 - 1
مونت پولیه
1396-09-18
مونت پولیه
3 - 1
متز
1396-09-25
بوردو
2 - 0
مونت پولیه
1396-09-29
مونت پولیه
0 - 0
موناکو
1396-10-23
آمیان
1 - 1
مونت پولیه
1396-10-27
مونت پولیه
1 - 2
تولوز
1396-10-30
پاریسن ژرمن
0 - 4
مونت پولیه
1396-11-07
مونت پولیه
1 - 2
انژه
1396-11-14
متز
1 - 0
مونت پولیه
1396-11-21
مونت پولیه
1 - 1
گوئنگام
1396-11-28
استراسبورگ
0 - 0
مونت پولیه
1396-12-04
مونت پولیه
1 - 1
لیون
1396-12-13
لیل
1 - 1
مونت پولیه
1396-12-19
مونت پولیه
2 - 2
دیژون
1396-12-26
کان
3 - 1
مونت پولیه
1397-01-12
مارسی
0 - 0
مونت پولیه
1397-01-19
مونت پولیه
3 - 1
بوردو
1397-01-26
نیس
0 - 1
مونت پولیه
1397-02-02
مونت پولیه
1 - 0
سنت اتین
1397-02-07
نانتس
2 - 0
مونت پولیه
1397-02-16
مونت پولیه
1 - 1
تروا
1397-02-22
رنز
1 - 1
مونت پولیه
1397-02-29
    برنامــه بازیهـــای آینــده مونت پولیه
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!