بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم مونت پولیه

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1لیون2200909608-2705-09
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
2نیس2200422609-1403-21
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
3رن22003126L0-103-07
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
4متز2110413402-0511-02
-
-
-
D
W
-
-
-
-
W
5رنس2110202404-1810-19
-
-
-
W
D
-
-
-
-
D
6سنت اتین2110321402-0811-23
-
-
-
W
D
-
-
-
-
D
7تولوز2110211411-0905-23
-
-
-
D
W
-
-
-
-
W
8پاریسن ژرمن2101422312-0702-01
-
-
-
W
L
-
-
-
-
W
9آمیان2101220311-3001-11
-
-
-
L
W
-
-
-
-
W
10لیل2101220304-0512-14
-
-
-
W
L
-
-
-
-
W
11آنژه210137-4310-2602-22
-
-
-
W
L
-
-
-
-
W
12برست2020220212-2104-26
-
-
-
D
D
-
-
-
-
D
13استراسبورگ2020110202-2909-28
-
-
-
D
D
-
-
-
-
D
14نانتس201112-1105-1608-31
-
-
-
L
D
-
-
-
-
D
15مونت پولیه201112-11
-
-
-
L
D
-
-
-
-
L
16بوردو201124-2105-02D1-1
-
-
-
L
D
-
-
-
-
D
17مارسی201102-2103-1409-21
-
-
-
L
D
-
-
-
-
L
18دیژون200213-2001-2512-04
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
19نیم200215-4009-2504-11
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
20موناکو200206-6010-0502-15
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه مونت پولیه
    برنامــه بازیهـــای آینــده مونت پولیه
مونت پولیه
-
لیون
1398-06-05
نانتس
-
مونت پولیه
1398-06-09
مونت پولیه
-
نیس
1398-06-23
مارسی
-
مونت پولیه
1398-06-30
مونت پولیه
-
نیم
1398-07-03
استراسبورگ
-
مونت پولیه
1398-07-06
مونت پولیه
-
موناکو
1398-07-13
رنس
-
مونت پولیه
1398-07-27
مونت پولیه
-
آنژه
1398-08-04
متز
-
مونت پولیه
1398-08-11
مونت پولیه
-
تولوز
1398-08-18
سنت اتین
-
مونت پولیه
1398-09-02
مونت پولیه
-
آمیان
1398-09-09
دیژون
-
مونت پولیه
1398-09-13
مونت پولیه
-
پاریسن ژرمن
1398-09-16
لیل
-
مونت پولیه
1398-09-23
مونت پولیه
-
برست
1398-09-30
آمیان
-
مونت پولیه
1398-10-21
مونت پولیه
-
دیژون
1398-11-05
پاریسن ژرمن
-
مونت پولیه
1398-11-12
مونت پولیه
-
متز
1398-11-16
مونت پولیه
-
سنت اتین
1398-11-19
موناکو
-
مونت پولیه
1398-11-26
آنژه
-
مونت پولیه
1398-12-03
مونت پولیه
-
استراسبورگ
1398-12-10
رن
-
مونت پولیه
1398-12-17
مونت پولیه
-
مارسی
1398-12-24
نیس
-
مونت پولیه
1399-01-02
مونت پولیه
-
لیل
1399-01-17
نیم
-
مونت پولیه
1399-01-23
مونت پولیه
-
رنس
1399-01-30
برست
-
مونت پولیه
1399-02-07
مونت پولیه
-
بوردو
1399-02-13
لیون
-
مونت پولیه
1399-02-20
مونت پولیه
-
نانتس
1399-02-27
تولوز
-
مونت پولیه
1399-03-03