مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم مونت پولیه

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن98102962325D0-001-27
W
W
D
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو96122412121901-13D1-1
L
W
W
D
L
-
W
W
W
D
3مارسی9522181531712-0204-07
L
W
W
W
D
-
W
D
L
W
4سنت اتین10523131031704-28W1-0
W
D
L
W
L
W
D
D
W
L
5نانتس952276117L0-105-06
W
W
W
W
D
-
L
D
W
W
6لیون9441201551603-0311-18
W
L
D
D
W
W
D
W
D
W
7بوردو9441161421604-1412-20
D
W
W
L
D
-
W
W
W
D
8مونت پولیه1043386215
W
D
D
W
W
W
D
L
D
W
9کان950476115W1-004-01
W
L
W
W
L
L
W
W
W
L
10گوئنگام94141112-11302-1711-29
L
W
L
D
W
L
W
W
D
W
11انژه9261141131202-0312-09
D
L
D
D
W
-
D
D
L
D
12تروا93339901205-12W1-0
D
L
W
W
D
D
L
D
L
W
13تولوز93241015-51101-20L0-1
D
L
L
D
W
-
W
W
L
W
14نیس93151214-210W2-004-21
W
W
D
L
L
L
W
W
D
L
15رنز91351115-4610-2805-19
W
L
D
L
L
-
L
D
L
L
16لیل8134613-7611-2503-10
D
D
L
L
D
W
L
D
L
D
17آمیان8206411-7611-0401-17
W
W
L
L
L
-
-
L
W
L
18دیژون91351119-8603-17L1-2
L
L
D
D
L
L
W
L
D
L
19استراسبورگ9135917-86D1-102-24
L
L
L
D
D
-
W
L
L
D
20متز9108417-13312-1602-10
L
W
L
L
L
-
L
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه مونت پولیه