مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم لیل

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن9810296232502-0312-09
W
W
D
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو1071226121422L0-403-17
W
W
D
L
W
W
W
W
D
W
3نانتس1062297220W3-002-10
W
W
W
D
W
L
D
W
W
W
4لیون105412515101902-1711-29
L
D
D
W
W
W
D
W
D
W
5مارسی9522181531710-2904-21
L
W
W
W
D
-
W
D
L
W
6سنت اتین10523131031711-1805-19
W
D
L
W
L
W
D
D
W
L
7بوردو104421615116D0-004-07
W
W
L
D
L
-
W
W
W
D
8مونت پولیه104338621503-1011-25
W
D
D
W
W
W
D
L
D
W
9کان1050578-115L0-201-13
L
W
W
L
L
L
W
W
W
L
10تولوز104241115-41412-0205-06
L
L
D
W
W
-
W
W
L
W
11گوئنگام104151214-21304-14L0-1
W
L
D
W
L
L
W
W
D
W
12انژه10262141221202-24D1-1
L
D
D
W
L
D
D
L
D
L
13تروا10334914-512D2-201-20
L
W
W
D
L
L
D
L
W
L
14نیس103161316-31012-2003-03
W
D
L
L
L
W
W
D
L
L
15رنز102351215-3901-17L0-1
L
D
L
L
W
L
D
L
L
W
16آمیان9306511-6904-0109-30
W
L
L
L
W
-
L
W
L
W
17دیژون102351320-7905-1212-16
L
D
D
L
W
L
W
L
D
L
18استراسبورگ102351118-7901-27L0-3
L
L
D
D
W
-
W
L
L
D
19لیل9135614-86
D
L
L
D
L
W
L
D
L
D
20متز10109519-14304-2811-04
W
L
L
L
L
L
L
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه لیل
لیل
0 - 3
نانتس
1396-05-15
استراسبورگ
0 - 3
لیل
1396-05-22
لیل
2 - 0
کان
1396-05-29
انژه
1 - 1
لیل
1396-06-05
لیل
0 - 0
بوردو
1396-06-17
گوئنگام
0 - 1
لیل
1396-06-25
لیل
4 - 0
موناکو
1396-06-31
لیل
2 - 2
تروا
1396-07-22
رنز
0 - 1
لیل
1396-07-29
    برنامــه بازیهـــای آینــده لیل
آمیان
-
لیل
1396-07-08
لیل
-
مارسی
1396-08-07
متز
-
لیل
1396-08-13
لیل
-
سنت اتین
1396-08-27
مونت پولیه
-
لیل
1396-09-04
لیون
-
لیل
1396-09-08
لیل
-
تولوز
1396-09-11
پاریسن ژرمن
-
لیل
1396-09-18
دیژون
-
لیل
1396-09-25
لیل
-
نیس
1396-09-29
کان
-
لیل
1396-10-23
لیل
-
رنز
1396-10-27
تروا
-
لیل
1396-10-30
لیل
-
استراسبورگ
1396-11-07
لیل
-
پاریسن ژرمن
1396-11-14
نانتس
-
لیل
1396-11-21
لیل
-
لیون
1396-11-28
لیل
-
انژه
1396-12-05
نیس
-
لیل
1396-12-12
لیل
-
مونت پولیه
1396-12-19
موناکو
-
لیل
1396-12-26
لیل
-
آمیان
1397-01-12
بوردو
-
لیل
1397-01-18
لیل
-
گوئنگام
1397-01-25
مارسی
-
لیل
1397-02-01
لیل
-
متز
1397-02-08
تولوز
-
لیل
1397-02-16
لیل
-
دیژون
1397-02-22
سنت اتین
-
لیل
1397-02-29