بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم لیل

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1لیون2200909603-0712-04
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
2نیس2200422604-1809-28
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
3رن2200312602-0509-21
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
4متز2110413411-0904-11
-
-
-
D
W
-
-
-
-
W
5رنس2110202405-0209-01
-
-
-
W
D
-
-
-
-
D
6سنت اتین2110321408-2805-09
-
-
-
W
D
-
-
-
-
D
7تولوز2110211402-2210-19
-
-
-
D
W
-
-
-
-
W
8پاریسن ژرمن2101422301-2511-23
-
-
-
W
L
-
-
-
-
W
9آمیان2101220305-16L0-1
-
-
-
L
W
-
-
-
-
W
10لیل21012203
-
-
-
W
L
-
-
-
-
W
11آنژه210137-4309-1402-08
-
-
-
W
L
-
-
-
-
W
12برست2020220212-0703-14
-
-
-
D
D
-
-
-
-
D
13استراسبورگ2020110209-2502-01
-
-
-
D
D
-
-
-
-
D
14نانتس201112-11W2-102-29
-
-
-
L
D
-
-
-
-
D
15مونت پولیه201112-1112-1404-05
-
-
-
L
D
-
-
-
-
L
16بوردو201124-2110-2605-23
-
-
-
L
D
-
-
-
-
D
17مارسی201102-2102-1511-02
-
-
-
L
D
-
-
-
-
L
18دیژون200213-2011-3001-11
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
19نیم200215-4010-0504-26
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
20موناکو200206-6003-2112-21
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه لیل
لیل
1 - 2
نانتس
1398-05-20
آمیان
0 - 1
لیل
1398-05-26
    برنامــه بازیهـــای آینــده لیل
لیل
-
سنت اتین
1398-06-06
رنس
-
لیل
1398-06-10
لیل
-
آنژه
1398-06-23
رن
-
لیل
1398-06-30
لیل
-
استراسبورگ
1398-07-03
نیس
-
لیل
1398-07-06
لیل
-
نیم
1398-07-13
تولوز
-
لیل
1398-07-27
لیل
-
بوردو
1398-08-04
مارسی
-
لیل
1398-08-11
لیل
-
متز
1398-08-18
پاریسن ژرمن
-
لیل
1398-09-02
لیل
-
دیژون
1398-09-09
لیون
-
لیل
1398-09-13
لیل
-
برست
1398-09-16
لیل
-
مونت پولیه
1398-09-23
موناکو
-
لیل
1398-09-30
دیژون
-
لیل
1398-10-21
لیل
-
پاریسن ژرمن
1398-11-05
استراسبورگ
-
لیل
1398-11-12
لیل
-
رن
1398-11-16
آنژه
-
لیل
1398-11-19
لیل
-
مارسی
1398-11-26
لیل
-
تولوز
1398-12-03
نانتس
-
لیل
1398-12-10
لیل
-
لیون
1398-12-17
برست
-
لیل
1398-12-24
لیل
-
موناکو
1399-01-02
مونت پولیه
-
لیل
1399-01-17
متز
-
لیل
1399-01-23
لیل
-
نیس
1399-01-30
نیم
-
لیل
1399-02-07
لیل
-
رنس
1399-02-13
سنت اتین
-
لیل
1399-02-20
لیل
-
آمیان
1399-02-27
بوردو
-
لیل
1399-03-03