مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم لیل

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1مارسی1100404309-2901-26
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
2پاریسن ژرمن1100303304-1311-03
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
3موناکو1100312303-1608-18
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
4لیل11003123
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
5لیون1100202312-0105-04
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
6استراسبورگ1100202311-1002-23
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
7نیمس1100431304-2812-15
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
8سنت اتین1100211310-0603-09
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
9دیژون1100211303-0210-20
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
10ریمس1100101312-0804-06
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
11انژه100134-1005-1809-01
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
12گوئنگام100112-1008-2602-09
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
13مونت پولیه100112-1002-1612-05
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
14نیس100101-1002-0211-24
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
15نانتس100113-2009-2203-31
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
16رنز100113-20W3-105-25
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
17آمیان100102-2001-1909-15
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
18بوردو100102-2005-1109-26
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
19کان100103-3010-2701-12
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
20تولوز100104-4012-2204-20
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه لیل
لیل
1 - 3
رنز
1397-05-20
    برنامــه بازیهـــای آینــده لیل
موناکو
-
لیل
1397-05-27
لیل
-
گوئنگام
1397-06-04
انژه
-
لیل
1397-06-10
آمیان
-
لیل
1397-06-24
لیل
-
نانتس
1397-06-31
بوردو
-
لیل
1397-07-04
لیل
-
مارسی
1397-07-07
لیل
-
سنت اتین
1397-07-14
دیژون
-
لیل
1397-07-28
لیل
-
کان
1397-08-05
پاریسن ژرمن
-
لیل
1397-08-12
لیل
-
استراسبورگ
1397-08-19
نیس
-
لیل
1397-09-03
لیل
-
لیون
1397-09-10
مونت پولیه
-
لیل
1397-09-14
لیل
-
ریمس
1397-09-17
نیمس
-
لیل
1397-09-24
لیل
-
تولوز
1397-10-01
کان
-
لیل
1397-10-22
لیل
-
آمیان
1397-10-29
مارسی
-
لیل
1397-11-06
لیل
-
نیس
1397-11-13
گوئنگام
-
لیل
1397-11-20
لیل
-
مونت پولیه
1397-11-27
استراسبورگ
-
لیل
1397-12-04
لیل
-
دیژون
1397-12-11
سنت اتین
-
لیل
1397-12-18
لیل
-
موناکو
1397-12-25
نانتس
-
لیل
1398-01-11
ریمس
-
لیل
1398-01-17
لیل
-
پاریسن ژرمن
1398-01-24
تولوز
-
لیل
1398-01-31
لیل
-
نیمس
1398-02-08
لیون
-
لیل
1398-02-14
لیل
-
بوردو
1398-02-21
لیل
-
انژه
1398-02-28
رنز
-
لیل
1398-03-04