مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم لیل

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن2118216715525602-03L1-3
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
2مارسی22145345222347L0-104-21
L
W
W
W
W
W
W
W
W
W
3موناکو22144451222946L0-403-17
W
W
D
D
W
W
W
W
D
W
4لیون2113624921284502-17W2-1
W
W
W
D
W
W
D
L
W
D
5نانتس2210481921-234W3-002-10
W
W
L
D
L
W
L
W
L
L
6نیس2210482831-334D1-103-03
W
D
W
D
W
L
W
W
W
W
7مونت پولیه227105201553103-10L0-3
L
W
D
D
W
W
D
L
D
W
8رنز229492730-331L1-2L0-1
L
L
L
W
W
W
W
L
L
W
9گوئنگام228592429-52904-14L0-1
D
W
W
L
L
D
D
W
W
L
10استراسبورگ227692737-102701-28L0-3
W
L
L
L
W
D
W
W
L
W
11کان2283111424-1027L0-2W1-0
D
L
L
W
L
W
L
D
L
L
12بوردو2275102431-726D0-004-07
L
L
W
L
W
D
W
L
L
L
13آمیان2274112024-42504-01L0-3
L
L
L
D
W
W
L
L
D
W
14دیژون2274113145-142505-12L0-3
W
L
D
L
L
W
W
W
W
D
15تروا2273122231-924D2-2L0-1
W
L
L
L
W
W
L
W
L
W
16سنت اتین2265112037-1723W3-105-19
L
L
W
L
L
L
D
D
L
W
17انژه2241082532-72202-24D1-1
L
W
D
W
L
L
L
D
W
W
18لیل2264121933-1422
L
D
W
L
L
L
W
W
D
L
19تولوز2255122032-1220W1-005-06
L
L
L
D
L
D
L
W
L
D
20متز2243151838-201504-28W3-0
W
W
D
W
L
L
L
D
W
W
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه لیل
لیل
0 - 3
نانتس
1396-05-15
استراسبورگ
0 - 3
لیل
1396-05-22
لیل
2 - 0
کان
1396-05-29
انژه
1 - 1
لیل
1396-06-05
لیل
0 - 0
بوردو
1396-06-17
گوئنگام
0 - 1
لیل
1396-06-25
لیل
4 - 0
موناکو
1396-06-31
آمیان
0 - 3
لیل
1396-08-29
لیل
2 - 2
تروا
1396-07-22
رنز
0 - 1
لیل
1396-07-29
لیل
1 - 0
مارسی
1396-08-07
متز
3 - 0
لیل
1396-08-14
لیل
1 - 3
سنت اتین
1396-08-26
مونت پولیه
0 - 3
لیل
1396-09-04
لیون
2 - 1
لیل
1396-09-08
لیل
0 - 1
تولوز
1396-09-11
پاریسن ژرمن
1 - 3
لیل
1396-09-18
دیژون
0 - 3
لیل
1396-09-25
لیل
1 - 1
نیس
1396-09-29
کان
1 - 0
لیل
1396-10-23
لیل
2 - 1
رنز
1396-10-27
تروا
0 - 1
لیل
1396-10-30
    برنامــه بازیهـــای آینــده لیل
لیل
-
استراسبورگ
1396-11-08
لیل
-
پاریسن ژرمن
1396-11-14
نانتس
-
لیل
1396-11-21
لیل
-
لیون
1396-11-28
لیل
-
انژه
1396-12-05
نیس
-
لیل
1396-12-12
لیل
-
مونت پولیه
1396-12-19
موناکو
-
لیل
1396-12-26
لیل
-
آمیان
1397-01-12
بوردو
-
لیل
1397-01-18
لیل
-
گوئنگام
1397-01-25
مارسی
-
لیل
1397-02-01
لیل
-
متز
1397-02-08
تولوز
-
لیل
1397-02-16
لیل
-
دیژون
1397-02-22
سنت اتین
-
لیل
1397-02-29