مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم لیل

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن332832103238087L0-3L1-3
W
W
W
D
W
W
W
W
W
W
2موناکو34217679443570L0-4L1-2
W
D
W
L
L
W
W
W
W
W
3لیون34209577383969D2-2W2-1
W
W
W
W
W
L
D
W
W
W
4مارسی34209572413169L0-1L1-5
L
W
D
W
W
W
D
L
D
W
5نیس34148124545050D1-1L1-2
L
W
D
D
W
D
W
L
D
W
6سنت اتین341310114046-649W3-105-19
W
W
D
W
W
D
D
W
D
W
7رنز34139124341248L1-2L0-1
W
D
D
L
D
L
W
D
D
L
8مونت پولیه34101683230246D1-1L0-3
D
W
D
L
L
W
D
D
D
L
9نانتس341210123337-446W3-0D2-2
D
L
L
D
D
L
W
L
D
D
10گوئنگام34129134149-845D2-2L0-1
L
W
W
D
W
D
L
W
W
W
11بوردو33127143943-443D0-0L1-2
D
L
L
W
W
W
D
D
L
W
12دیژون34119144866-184205-12L0-3
D
L
W
D
L
W
W
D
L
L
13آمیان34117163238-640L0-1L0-3
D
W
W
L
W
D
L
D
W
W
14انژه34813133846-837L1-2D1-1
W
L
D
D
L
L
W
W
D
D
15کان33106172443-1936L0-2W1-0
L
L
L
L
D
L
W
D
W
L
16استراسبورگ34810163961-2234W2-1L0-3
D
D
D
L
L
W
D
L
D
L
17تولوز3389163144-1333W1-005-06
L
D
L
L
W
D
L
D
L
W
18تروا3485212851-2329D2-2L0-1
D
L
L
L
L
D
W
L
L
L
19لیل3478193358-2529
L
L
L
D
L
D
L
D
L
D
20متز3468203265-332604-28W3-0
D
D
L
W
D
L
D
D
L
D
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه لیل
لیل
0 - 3
نانتس
1396-05-15
استراسبورگ
0 - 3
لیل
1396-05-22
لیل
2 - 0
کان
1396-05-29
انژه
1 - 1
لیل
1396-06-05
لیل
0 - 0
بوردو
1396-06-17
گوئنگام
0 - 1
لیل
1396-06-25
لیل
4 - 0
موناکو
1396-06-31
آمیان
0 - 3
لیل
1396-08-29
لیل
2 - 2
تروا
1396-07-22
رنز
0 - 1
لیل
1396-07-29
لیل
1 - 0
مارسی
1396-08-07
متز
3 - 0
لیل
1396-08-14
لیل
1 - 3
سنت اتین
1396-08-26
مونت پولیه
0 - 3
لیل
1396-09-04
لیون
2 - 1
لیل
1396-09-08
لیل
0 - 1
تولوز
1396-09-11
پاریسن ژرمن
1 - 3
لیل
1396-09-18
دیژون
0 - 3
لیل
1396-09-25
لیل
1 - 1
نیس
1396-09-29
کان
1 - 0
لیل
1396-10-23
لیل
2 - 1
رنز
1396-10-27
تروا
0 - 1
لیل
1396-10-30
لیل
1 - 2
استراسبورگ
1396-11-08
لیل
3 - 0
پاریسن ژرمن
1396-11-14
نانتس
2 - 2
لیل
1396-11-22
لیل
2 - 2
لیون
1396-11-29
لیل
2 - 1
انژه
1396-12-05
نیس
1 - 2
لیل
1396-12-11
لیل
1 - 1
مونت پولیه
1396-12-19
موناکو
1 - 2
لیل
1396-12-25
لیل
1 - 0
آمیان
1397-01-12
بوردو
1 - 2
لیل
1397-01-18
لیل
2 - 2
گوئنگام
1397-01-25
مارسی
1 - 5
لیل
1397-02-01
    برنامــه بازیهـــای آینــده لیل
لیل
-
متز
1397-02-08
تولوز
-
لیل
1397-02-16
لیل
-
دیژون
1397-02-22
سنت اتین
-
لیل
1397-02-29