مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم بوردو

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن10820318232604-21L2-6
W
D
W
W
D
W
W
W
W
W
2موناکو107122612142210-2803-03
W
W
D
L
W
W
W
W
D
W
3نانتس1062297220D1-101-20
W
W
W
D
W
L
D
W
W
W
4لیون105412515101901-27D3-3
L
D
D
W
W
W
D
W
D
W
5مارسی10532201731811-1802-17
W
W
W
D
D
W
D
L
W
D
6سنت اتین10523131031711-2905-06
W
D
L
W
L
W
D
D
W
L
7بوردو104421615116
W
W
L
D
L
-
W
W
W
D
8مونت پولیه104338621512-2004-14
W
D
D
W
W
W
D
L
D
W
9کان1050578-11501-1711-25
L
W
W
L
L
L
W
W
W
L
10تولوز104241115-41405-12W1-0
L
L
D
W
W
-
W
W
L
W
11گوئنگام104151214-213W3-104-01
W
L
D
W
L
L
W
W
D
W
12انژه10262141221203-10D2-2
L
D
D
W
L
D
D
L
D
L
13تروا10334914-512W2-101-13
L
W
W
D
L
L
D
L
W
L
14نیس103161316-31002-2412-16
W
D
L
L
L
W
W
D
L
L
15رنز102351215-3903-1711-03
L
D
L
L
W
L
D
L
L
W
16آمیان9306511-6902-10L0-1
W
L
L
L
W
-
L
W
L
W
17دیژون102351320-7904-2812-02
L
D
D
L
W
L
W
L
D
L
18استراسبورگ102351118-7912-0902-03
L
L
D
D
W
-
W
L
L
D
19لیل9135614-8604-07D0-0
D
L
L
D
L
W
L
D
L
D
20متز10109519-143W2-005-19
W
L
L
L
L
L
L
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه بوردو
انژه
2 - 2
بوردو
1396-05-15
بوردو
0 - 2
متز
1396-05-21
لیون
3 - 3
بوردو
1396-05-28
بوردو
1 - 2
تروا
1396-06-04
لیل
0 - 0
بوردو
1396-06-17
تولوز
1 - 0
بوردو
1396-06-24
بوردو
1 - 3
گوئنگام
1396-07-01
پاریسن ژرمن
2 - 6
بوردو
1396-07-08
بوردو
1 - 1
نانتس
1396-07-23
آمیان
0 - 1
بوردو
1396-07-29
    برنامــه بازیهـــای آینــده بوردو