مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم بوردو

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن33283210323808704-22L2-6
W
W
W
D
W
W
W
W
W
W
2موناکو34217679443570L0-2L1-2
W
D
W
L
L
W
W
W
W
W
3لیون34209577383969W3-1D3-3
W
W
W
W
W
L
D
W
W
W
4مارسی34209572413169D1-1L0-1
L
W
D
W
W
W
D
L
D
W
5نیس34148124545050D0-0L0-1
L
W
D
D
W
D
W
L
D
W
6سنت اتین341310114046-649W3-005-06
W
W
D
W
W
D
D
W
D
W
7رنز34139124341248L0-2L0-1
W
D
D
L
D
L
W
D
D
L
8مونت پولیه34101683230246L0-2W3-1
D
W
D
L
L
W
D
D
D
L
9نانتس341210123337-446D1-1W1-0
D
L
L
D
D
L
W
L
D
D
10گوئنگام34129134149-845W3-1L1-2
L
W
W
D
W
D
L
W
W
W
11بوردو33127143943-443
D
L
L
W
W
W
D
D
L
W
12دیژون34119144866-184204-28L2-3
D
L
W
D
L
W
W
D
L
L
13آمیان34117163238-640W3-2L0-1
D
W
W
L
W
D
L
D
W
W
14انژه34813133846-837D0-0D2-2
W
L
D
D
L
L
W
W
D
D
15کان33106172443-1936L0-2L0-1
L
L
L
L
D
L
W
D
W
L
16استراسبورگ34810163961-2234L0-3W2-0
D
D
D
L
L
W
D
L
D
L
17تولوز3389163144-133305-12W1-0
L
D
L
L
W
D
L
D
L
W
18تروا3485212851-2329W2-1W1-0
D
L
L
L
L
D
W
L
L
L
19لیل3478193358-2529W2-1D0-0
L
L
L
D
L
D
L
D
L
D
20متز3468203265-3326W2-005-19
D
D
L
W
D
L
D
D
L
D
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه بوردو
انژه
2 - 2
بوردو
1396-05-15
بوردو
0 - 2
متز
1396-05-21
لیون
3 - 3
بوردو
1396-05-28
بوردو
1 - 2
تروا
1396-06-04
لیل
0 - 0
بوردو
1396-06-17
تولوز
1 - 0
بوردو
1396-06-24
بوردو
1 - 3
گوئنگام
1396-07-01
پاریسن ژرمن
2 - 6
بوردو
1396-07-08
بوردو
1 - 1
نانتس
1396-07-23
آمیان
0 - 1
بوردو
1396-07-29
بوردو
2 - 0
موناکو
1396-08-06
رنز
0 - 1
بوردو
1396-08-12
بوردو
1 - 1
مارسی
1396-08-28
کان
0 - 1
بوردو
1396-09-04
بوردو
0 - 3
سنت اتین
1396-09-07
دیژون
2 - 3
بوردو
1396-09-10
بوردو
3 - 0
استراسبورگ
1396-09-17
نیس
0 - 1
بوردو
1396-09-26
بوردو
2 - 0
مونت پولیه
1396-09-29
تروا
1 - 0
بوردو
1396-10-23
بوردو
2 - 0
کان
1396-10-26
نانتس
1 - 0
بوردو
1396-10-30
بوردو
1 - 3
لیون
1396-11-08
استراسبورگ
2 - 0
بوردو
1396-11-14
بوردو
2 - 3
آمیان
1396-11-21
مارسی
0 - 1
بوردو
1396-11-29
بوردو
0 - 0
نیس
1396-12-06
موناکو
1 - 2
بوردو
1396-12-11
بوردو
0 - 0
انژه
1396-12-19
بوردو
2 - 0
رنز
1396-12-26
گوئنگام
1 - 2
بوردو
1397-01-12
بوردو
1 - 2
لیل
1397-01-18
مونت پولیه
3 - 1
بوردو
1397-01-26
    برنامــه بازیهـــای آینــده بوردو