بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم بوردو

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن372944104327291D2-2L0-1
W
L
D
W
W
W
D
W
D
W
2لیل37229667303775W1-0L0-1
D
W
D
W
W
L
W
W
W
W
3لیون37209867452269L2-3D1-1
W
W
D
W
W
W
L
W
D
W
4سنت اتین371981058401865W3-2L0-3
W
W
W
L
W
W
W
W
L
W
5مونت پولیه371514853411259L1-2L0-2
W
W
D
W
D
W
W
W
D
D
6مارسی37177135952758W2-0L0-1
W
L
D
L
W
W
D
W
L
L
7نیم37158145555053D3-3L1-2
W
L
W
W
D
W
D
W
W
W
8نیس371411122835-753L0-1L0-1
L
W
D
D
L
D
W
L
W
D
9رنس37121693641-552L0-1D0-0
L
D
L
L
W
D
W
D
L
L
10رن371213125251149D1-1L0-2
L
D
D
D
W
W
L
D
D
D
11نانتس37139154847148W3-0L0-1
W
W
W
D
D
W
L
W
W
W
12استراسبورگ371016115748946L0-2L0-1
L
D
D
L
L
W
D
L
D
L
13آنژه371015124348-545L0-1W2-1
L
D
W
L
L
D
D
D
D
L
14بوردو37911173342-938
L
L
L
L
L
D
W
L
L
L
15تولوز37814153455-2138W2-1L1-2
D
L
D
D
L
L
W
D
D
L
16موناکو37812173855-1736W2-1D1-1
L
D
L
L
W
D
L
D
L
W
17آمیان37811182951-2235D1-1D0-0
L
D
D
D
L
W
D
D
D
D
18کان37712182953-2433D0-005-24
W
W
D
W
L
L
L
L
W
W
19دیژون3787222959-3031W1-0D0-0
W
L
L
W
L
D
L
D
W
W
20گنگام37512202766-3927D0-0W3-1
L
L
D
D
D
W
D
L
D
D
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه بوردو
بوردو
2 - 0
استراسبورگ
1397-05-21
تولوز
1 - 2
بوردو
1397-05-28
بوردو
1 - 2
موناکو
1397-06-04
رن
0 - 2
بوردو
1397-06-11
بوردو
3 - 3
نیم
1397-06-25
گنگام
3 - 1
بوردو
1397-07-01
بوردو
0 - 1
لیل
1397-07-04
رنس
0 - 0
بوردو
1397-07-07
بوردو
0 - 3
نانتس
1397-07-15
مونت پولیه
0 - 2
بوردو
1397-07-29
بوردو
1 - 0
نیس
1397-08-06
لیون
1 - 1
بوردو
1397-08-12
بوردو
0 - 0
کان
1397-08-20
دیژون
0 - 0
بوردو
1397-09-03
بوردو
2 - 2
پاریسن ژرمن
1397-09-11
بوردو
2 - 3
سنت اتین
1397-09-14
آنژه
2 - 1
بوردو
1397-10-25
مارسی
0 - 1
بوردو
1397-11-16
بوردو
1 - 1
آمیان
1397-10-02
نیس
0 - 1
بوردو
1397-10-22
بوردو
0 - 1
دیژون
1397-10-30
استراسبورگ
0 - 1
بوردو
1397-11-06
بوردو
0 - 0
گنگام
1397-12-01
پاریسن ژرمن
0 - 1
بوردو
1397-11-20
بوردو
1 - 2
تولوز
1397-11-28
نانتس
0 - 1
بوردو
1397-12-05
بوردو
2 - 1
مونت پولیه
1397-12-14
موناکو
1 - 1
بوردو
1397-12-18
بوردو
1 - 1
رن
1397-12-26
آمیان
0 - 0
بوردو
1398-01-11
بوردو
0 - 2
مارسی
1398-01-16
سنت اتین
0 - 3
بوردو
1398-01-25
نیم
1 - 2
بوردو
1398-01-31
بوردو
3 - 2
لیون
1398-02-06
بوردو
1 - 0
آنژه
1398-02-14
لیل
0 - 1
بوردو
1398-02-22
بوردو
1 - 0
رنس
1398-02-28
    برنامــه بازیهـــای آینــده بوردو
کان
-
بوردو
1398-03-03