بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم نانتس

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن382945105357091W3-2L0-1
L
D
W
W
L
W
D
W
D
W
2لیل38229768333575L2-3L1-2
W
D
W
W
L
L
W
W
W
W
3لیون38219870472372W2-1D1-1
W
D
W
W
W
W
L
W
D
W
4سنت اتین381991059411866D1-1L0-3
W
W
L
W
D
W
W
W
L
W
5مارسی38187136052861W3-2W2-1
L
D
L
W
W
D
W
L
L
W
6مونت پولیه381514953421159W2-0D1-1
W
D
W
D
L
W
W
W
D
D
7نیس381511123035-556L1-2D1-1
W
D
D
L
W
W
L
W
D
W
8رنس38131693942-355D0-0L0-1
D
L
L
W
W
W
D
L
L
W
9نیم38158155758-153L2-4L0-1
L
W
W
D
L
D
W
W
W
L
10رن381313125552352L0-1D1-1
D
D
D
W
W
L
D
D
D
W
11استراسبورگ3811161158481049L0-1W3-2
D
D
L
L
W
W
D
L
D
L
12نانتس38139164848048
W
W
D
D
L
L
W
W
W
L
13آنژه381016124449-546D1-1L0-1
D
W
L
L
D
D
D
D
L
D
14بوردو381011173442-841W1-0L0-3
L
L
L
L
W
D
W
L
L
L
15آمیان38911183152-2138W3-2W2-1
D
D
D
L
W
D
D
D
D
W
16تولوز38814163557-2238W4-0L0-1
L
D
D
L
L
L
W
D
D
L
17موناکو38812183857-1936L1-3L0-1
D
L
L
W
L
D
L
D
L
W
18دیژون3897223160-2934W3-0L0-2
L
L
W
L
W
L
D
W
W
W
19کان38712192954-2533D1-1W1-0
W
D
W
L
L
L
L
W
W
L
20گنگام38512212868-4027W5-0D0-0
L
D
D
D
L
W
D
L
D
D
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه نانتس
نانتس
3 - 1
موناکو
1397-05-20
دیژون
0 - 2
نانتس
1397-05-27
نانتس
1 - 1
کان
1397-06-03
استراسبورگ
3 - 2
نانتس
1397-06-10
نانتس
0 - 0
رنس
1397-06-25
لیل
1 - 2
نانتس
1397-06-31
نانتس
2 - 1
نیس
1397-07-03
لیون
1 - 1
نانتس
1397-07-07
بوردو
0 - 3
نانتس
1397-07-15
نانتس
0 - 4
تولوز
1397-07-28
آمیان
2 - 1
نانتس
1397-08-05
نانتس
0 - 5
گنگام
1397-08-13
رن
1 - 1
نانتس
1397-08-20
نانتس
1 - 1
آنژه
1397-09-03
سنت اتین
0 - 3
نانتس
1397-09-09
نانتس
2 - 3
مارسی
1397-09-14
نیم
0 - 1
نانتس
1397-10-26
نانتس
0 - 2
مونت پولیه
1397-10-18
پاریسن ژرمن
0 - 1
نانتس
1397-10-01
نانتس
1 - 0
رن
1397-10-23
آنژه
0 - 1
نانتس
1397-10-30
نانتس
1 - 1
سنت اتین
1397-11-10
کان
1 - 0
نانتس
1397-11-24
نانتس
4 - 2
نیم
1397-11-21
موناکو
0 - 1
نانتس
1397-11-27
نانتس
0 - 1
بوردو
1397-12-05
گنگام
0 - 0
نانتس
1397-12-12
نانتس
2 - 3
پاریسن ژرمن
1398-01-28
رنس
0 - 1
نانتس
1397-12-26
نانتس
3 - 2
لیل
1398-01-11
تولوز
0 - 1
نانتس
1398-01-18
نانتس
1 - 2
لیون
1398-01-23
نانتس
2 - 3
آمیان
1398-02-01
مارسی
2 - 1
نانتس
1398-02-08
نانتس
0 - 3
دیژون
1398-02-15
نیس
1 - 1
نانتس
1398-02-21
مونت پولیه
1 - 1
نانتس
1398-02-28
نانتس
1 - 0
استراسبورگ
1398-03-03
    برنامــه بازیهـــای آینــده نانتس
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!