مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم نانتس

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن9810296232501-1311-18
W
W
D
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو96122412121911-2904-07
L
W
W
D
L
-
W
W
W
D
3سنت اتین952213941704-0112-02
D
W
D
L
W
W
W
D
D
W
4مارسی95221815317L0-103-03
L
W
W
W
D
-
W
D
L
W
5نانتس952276117
W
W
W
W
D
-
L
D
W
W
6لیون94412015516D0-004-28
W
L
D
D
W
W
D
W
D
W
7بوردو9441161421601-20D1-1
D
W
W
L
D
-
W
W
W
D
8کان950476115W1-002-03
W
L
W
W
L
L
W
W
W
L
9گوئنگام94141112-11310-2101-27
L
W
L
D
W
L
W
W
D
W
10انژه9261141131212-1605-12
D
L
D
D
W
-
D
D
L
D
11مونت پولیه93337611205-06W1-0
L
W
D
D
W
W
D
L
D
W
12تروا93339901203-10W1-0
D
L
W
W
D
D
L
D
L
W
13تولوز93241015-51111-0401-17
D
L
L
D
W
-
W
W
L
W
14نیس93151214-21012-0902-17
W
W
D
L
L
L
W
W
D
L
15رنز91351115-4604-2111-25
W
L
D
L
L
-
L
D
L
L
16لیل8134613-7602-10L0-3
D
D
L
L
D
W
L
D
L
D
17آمیان8206411-7602-2412-20
W
W
L
L
L
-
-
L
W
L
18دیژون91351119-8604-1410-28
L
L
D
D
L
L
W
L
D
L
19استراسبورگ9135917-8605-19W2-1
L
L
L
D
D
-
W
L
L
D
20متز9108417-133W1-003-17
L
W
L
L
L
-
L
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه نانتس
لیل
0 - 3
نانتس
1396-05-15
نانتس
1 - 0
مارسی
1396-05-21
تروا
1 - 0
نانتس
1396-05-28
نانتس
0 - 0
لیون
1396-06-04
مونت پولیه
1 - 0
نانتس
1396-06-18
نانتس
0 - 1
کان
1396-06-25
استراسبورگ
2 - 1
نانتس
1396-07-02
نانتس
0 - 1
متز
1396-07-08
بوردو
1 - 1
نانتس
1396-07-23
    برنامــه بازیهـــای آینــده نانتس