بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم نانتس

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن32263392266681W3-2L0-1
L
W
W
D
L
W
W
W
W
D
2لیل32197654282664L2-3L1-2
W
L
W
D
W
W
D
W
L
W
3لیون33178855411459W2-1D1-1
W
W
L
L
W
W
W
W
L
W
4سنت اتین32158948371153D1-1L0-3
L
W
W
D
W
W
L
L
W
W
5مارسی32156114943651W3-204-28
W
L
D
L
W
W
W
W
D
W
6مونت پولیه32121284436848W2-005-18
D
L
W
L
W
D
L
D
W
W
7رنس32111563232048D0-0L0-1
D
W
L
D
D
W
W
D
W
D
8نیس32139102329-648L1-205-11
L
D
W
W
D
W
W
W
D
W
9استراسبورگ32101485440144405-25W3-2
D
D
W
D
D
L
D
D
W
D
10نیم32127134747043L2-4L0-1
L
D
L
W
L
D
W
W
D
W
11رن331110124546-143L0-1D1-1
D
L
D
D
L
W
D
W
L
D
12آنژه33914104040041D1-1L0-1
D
D
D
W
L
W
W
D
D
D
13بوردو32911123034-438W1-0L0-3
D
D
D
W
L
D
W
L
D
W
14نانتس32107153842-437
W
L
L
L
W
L
W
W
L
W
15تولوز32811133046-1635W4-0L0-1
W
D
L
W
L
D
D
W
L
W
16موناکو32711143146-1532L1-3L0-1
D
W
L
D
D
W
W
D
L
D
17آمیان3288162645-193204-21W2-1
W
D
D
D
D
W
W
W
D
D
18دیژون3377192750-232805-04L0-2
L
L
W
D
W
L
D
L
D
W
19گنگام3259182357-3424W5-0D0-0
L
W
L
D
D
L
W
D
W
D
20کان32411172447-2323D1-1W1-0
L
L
W
L
L
L
D
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه نانتس
نانتس
3 - 1
موناکو
1397-05-20
دیژون
0 - 2
نانتس
1397-05-27
نانتس
1 - 1
کان
1397-06-03
استراسبورگ
3 - 2
نانتس
1397-06-10
نانتس
0 - 0
رنس
1397-06-25
لیل
1 - 2
نانتس
1397-06-31
نانتس
2 - 1
نیس
1397-07-03
لیون
1 - 1
نانتس
1397-07-07
بوردو
0 - 3
نانتس
1397-07-15
نانتس
0 - 4
تولوز
1397-07-28
آمیان
2 - 1
نانتس
1397-08-05
نانتس
0 - 5
گنگام
1397-08-13
رن
1 - 1
نانتس
1397-08-20
نانتس
1 - 1
آنژه
1397-09-03
سنت اتین
0 - 3
نانتس
1397-09-09
نانتس
2 - 3
مارسی
1397-09-14
نیم
0 - 1
نانتس
1397-10-26
نانتس
0 - 2
مونت پولیه
1397-10-18
پاریسن ژرمن
0 - 1
نانتس
1397-10-01
نانتس
1 - 0
رن
1397-10-23
آنژه
0 - 1
نانتس
1397-10-30
نانتس
1 - 1
سنت اتین
1397-11-10
کان
1 - 0
نانتس
1397-11-24
نانتس
4 - 2
نیم
1397-11-21
موناکو
0 - 1
نانتس
1397-11-27
نانتس
0 - 1
بوردو
1397-12-05
گنگام
0 - 0
نانتس
1397-12-12
نانتس
2 - 3
پاریسن ژرمن
1398-01-28
رنس
0 - 1
نانتس
1397-12-26
نانتس
3 - 2
لیل
1398-01-11
تولوز
0 - 1
نانتس
1398-01-18
نانتس
1 - 2
لیون
1398-01-23
    برنامــه بازیهـــای آینــده نانتس