مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم نانتس

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن31272295217483L0-1L1-4
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو30206474324266W1-004-07
W
D
W
W
W
W
W
W
W
W
3مارسی30178561372459L0-1D1-1
W
L
D
W
L
D
W
W
D
L
4لیون30169562362657D0-004-28
D
D
D
W
W
D
W
L
D
W
5رنز3013611393634504-21L1-2
D
W
W
D
W
L
W
L
W
D
6نانتس30128103030044
D
L
D
W
D
L
L
D
L
W
7مونت پولیه309156282534205-06W1-0
D
D
D
D
D
W
W
D
D
D
8نیس30126124043-342L1-2D1-1
D
D
W
W
L
W
L
D
W
L
9سنت اتین30109113344-113904-01D1-1
W
D
D
D
W
W
W
D
D
W
10دیژون30108124357-143804-14L0-1
L
W
D
D
D
D
W
W
W
D
11بوردو30107133339-637L0-1D1-1
L
D
L
D
L
W
W
D
D
L
12انژه31811123642-635W1-005-12
W
W
D
W
L
W
L
L
W
W
13کان30105152236-1435W1-0L2-3
D
L
W
L
L
L
L
W
D
W
14گوئنگام3098133045-1535W2-1W3-0
D
D
L
L
L
L
L
D
D
L
15استراسبورگ3088143554-193205-19W2-1
L
D
L
L
D
W
L
W
D
L
16آمیان3087152534-931L0-1W1-0
D
W
L
D
D
W
L
D
L
D
17تولوز3079142941-1230W2-1D1-1
D
D
D
L
D
W
L
D
L
D
18تروا3085172540-1529W1-0W1-0
W
L
L
L
D
L
W
D
W
L
19لیل3077162948-1928D2-2L0-3
D
L
L
D
L
W
L
D
L
D
20متز3056192756-2921W1-0D1-1
L
D
D
L
D
W
W
L
D
D
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه نانتس
لیل
0 - 3
نانتس
1396-05-15
نانتس
1 - 0
مارسی
1396-05-21
تروا
1 - 0
نانتس
1396-05-28
نانتس
0 - 0
لیون
1396-06-04
مونت پولیه
1 - 0
نانتس
1396-06-18
نانتس
0 - 1
کان
1396-06-25
استراسبورگ
2 - 1
نانتس
1396-07-02
نانتس
0 - 1
متز
1396-07-08
بوردو
1 - 1
نانتس
1396-07-23
نانتس
1 - 2
گوئنگام
1396-07-29
دیژون
0 - 1
نانتس
1396-08-06
نانتس
1 - 2
تولوز
1396-08-13
پاریسن ژرمن
1 - 4
نانتس
1396-08-27
رنز
1 - 2
نانتس
1396-09-04
نانتس
0 - 1
موناکو
1396-09-08
سنت اتین
1 - 1
نانتس
1396-09-12
نانتس
2 - 1
نیس
1396-09-19
نانتس
0 - 1
انژه
1396-09-26
آمیان
1 - 0
نانتس
1396-09-29
نانتس
1 - 0
پاریسن ژرمن
1396-10-24
تولوز
1 - 1
نانتس
1396-10-27
نانتس
1 - 0
بوردو
1396-10-30
گوئنگام
3 - 0
نانتس
1396-11-07
کان
2 - 3
نانتس
1396-11-15
نانتس
2 - 2
لیل
1396-11-22
نیس
1 - 1
نانتس
1396-11-29
نانتس
1 - 0
آمیان
1396-12-05
مارسی
1 - 1
نانتس
1396-12-13
نانتس
0 - 1
تروا
1396-12-19
متز
1 - 1
نانتس
1396-12-27
    برنامــه بازیهـــای آینــده نانتس