مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم متز

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن342932104238190L1-5L0-5
W
W
D
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو34217679443570L0-1L1-3
W
D
W
L
L
W
W
W
W
W
3لیون34209577383969L0-5L0-2
W
W
W
W
W
L
D
W
W
W
4مارسی34209572413169L0-3L3-6
L
W
D
W
W
W
D
L
D
W
5نیس34148124545050W2-1L1-3
L
W
D
D
W
D
W
L
D
W
6سنت اتین341310114046-649W3-0L1-3
W
W
D
W
W
D
D
W
D
W
7رنز34139124341248D1-1W2-1
W
D
D
L
D
L
W
D
D
L
8مونت پولیه34101683230246L0-1W3-1
D
W
D
L
L
W
D
D
D
L
9نانتس341210123337-446D1-1L0-1
D
L
L
D
D
L
W
L
D
D
10گوئنگام34129134149-845L1-3D2-2
L
W
W
D
W
D
L
W
W
W
11بوردو34127153944-54305-19L0-2
L
L
W
W
L
D
D
L
W
L
12دیژون34119144866-1842L1-2D1-1
D
L
W
D
L
W
W
D
L
L
13آمیان34117163238-640L0-205-12
D
W
W
L
W
D
L
D
W
W
14انژه34813133846-83705-06W1-0
W
L
D
D
L
L
W
W
D
D
15کان33106172443-1936D1-1L0-1
L
L
L
L
D
L
W
D
W
L
16استراسبورگ34810163961-2234W3-0D2-2
D
D
D
L
L
W
D
L
D
L
17تولوز3389163144-1333D1-1D0-0
L
D
L
L
W
D
L
D
L
W
18تروا3485212851-2329L0-1L0-1
D
L
L
L
L
D
W
L
L
L
19لیل3478193358-2529L0-304-28
L
L
L
D
L
D
L
D
L
D
20متز3468203265-3326
D
D
L
W
D
L
D
D
L
D
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه متز
متز
3 - 1
گوئنگام
1396-05-14
بوردو
0 - 2
متز
1396-05-21
متز
1 - 0
موناکو
1396-05-27
کان
0 - 1
متز
1396-06-04
متز
5 - 1
پاریسن ژرمن
1396-06-17
انژه
1 - 0
متز
1396-06-26
متز
1 - 0
تروا
1396-07-01
نانتس
0 - 1
متز
1396-07-08
سنت اتین
1 - 3
متز
1396-07-22
متز
2 - 1
دیژون
1396-07-29
لیون
0 - 2
متز
1396-08-07
متز
3 - 0
لیل
1396-08-14
تولوز
0 - 0
متز
1396-08-27
متز
2 - 0
آمیان
1396-09-04
متز
3 - 0
مارسی
1396-09-08
نیس
1 - 3
متز
1396-09-11
متز
1 - 1
رنز
1396-09-18
مونت پولیه
3 - 1
متز
1396-09-25
متز
0 - 3
استراسبورگ
1396-09-29
دیژون
1 - 1
متز
1396-10-23
متز
0 - 3
سنت اتین
1396-10-27
موناکو
1 - 3
متز
1396-11-01
متز
1 - 2
نیس
1396-11-07
مارسی
3 - 6
متز
1396-11-13
متز
1 - 0
مونت پولیه
1396-11-21
تروا
0 - 1
متز
1396-11-28
گوئنگام
2 - 2
متز
1396-12-05
متز
1 - 1
تولوز
1396-12-12
پاریسن ژرمن
0 - 5
متز
1396-12-19
متز
1 - 1
نانتس
1396-12-27
استراسبورگ
2 - 2
متز
1397-01-12
متز
5 - 0
لیون
1397-01-19
رنز
2 - 1
متز
1397-01-25
متز
1 - 1
کان
1397-02-01
    برنامــه بازیهـــای آینــده متز
لیل
-
متز
1397-02-08
متز
-
انژه
1397-02-16
آمیان
-
متز
1397-02-22
متز
-
بوردو
1397-02-29