بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم متز

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1لیون2200909602-2210-26
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
2نیس2200422605-0912-07
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
3رن2200312612-0404-18
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
4متز21104134
-
-
-
D
W
-
-
-
-
W
5رنس2110202411-2301-25
-
-
-
W
D
-
-
-
-
D
6سنت اتین2110321402-0109-25
-
-
-
W
D
-
-
-
-
D
7تولوز2110211409-2803-14
-
-
-
D
W
-
-
-
-
W
8پاریسن ژرمن2101422308-3004-05
-
-
-
W
L
-
-
-
-
W
9آمیان2101220309-2102-29
-
-
-
L
W
-
-
-
-
W
10لیل2101220304-1111-09
-
-
-
W
L
-
-
-
-
W
11آنژه210137-4305-2308-24
-
-
-
W
L
-
-
-
-
W
12برست2020220203-2110-05
-
-
-
D
D
-
-
-
-
D
13استراسبورگ2020110201-11D1-1
-
-
-
D
D
-
-
-
-
D
14نانتس201112-1110-1902-15
-
-
-
L
D
-
-
-
-
D
15مونت پولیه201112-1111-0202-05
-
-
-
L
D
-
-
-
-
L
16بوردو201124-2102-0809-14
-
-
-
L
D
-
-
-
-
D
17مارسی201102-2112-1405-16
-
-
-
L
D
-
-
-
-
L
18دیژون200213-2004-2612-21
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
19نیم200215-4003-0711-30
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
20موناکو200206-60W3-005-02
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه متز
استراسبورگ
1 - 1
متز
1398-05-20
متز
0 - 3
موناکو
1398-05-26
    برنامــه بازیهـــای آینــده متز
آنژه
-
متز
1398-06-02
متز
-
پاریسن ژرمن
1398-06-08
بوردو
-
متز
1398-06-23
متز
-
آمیان
1398-06-30
سنت اتین
-
متز
1398-07-03
متز
-
تولوز
1398-07-06
برست
-
متز
1398-07-13
متز
-
نانتس
1398-07-27
لیون
-
متز
1398-08-04
متز
-
مونت پولیه
1398-08-11
لیل
-
متز
1398-08-18
متز
-
رنس
1398-09-02
نیم
-
متز
1398-09-09
متز
-
رن
1398-09-13
نیس
-
متز
1398-09-16
متز
-
مارسی
1398-09-23
دیژون
-
متز
1398-09-30
متز
-
استراسبورگ
1398-10-21
رنس
-
متز
1398-11-05
متز
-
سنت اتین
1398-11-12
مونت پولیه
-
متز
1398-11-16
متز
-
بوردو
1398-11-19
نانتس
-
متز
1398-11-26
متز
-
لیون
1398-12-03
آمیان
-
متز
1398-12-10
متز
-
نیم
1398-12-17
تولوز
-
متز
1398-12-24
متز
-
برست
1399-01-02
پاریسن ژرمن
-
متز
1399-01-17
متز
-
لیل
1399-01-23
رن
-
متز
1399-01-30
متز
-
دیژون
1399-02-07
موناکو
-
متز
1399-02-13
متز
-
نیس
1399-02-20
مارسی
-
متز
1399-02-27
متز
-
آنژه
1399-03-03