مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم متز

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن98102962325L1-503-10
W
W
D
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو1071226121422L0-101-20
W
W
D
L
W
W
W
W
D
W
3نانتس106229722003-17L0-1
W
W
W
D
W
L
D
W
W
W
4لیون105412515101904-0710-29
L
D
D
W
W
W
D
W
D
W
5مارسی9522181531711-2902-03
L
W
W
W
D
-
W
D
L
W
6سنت اتین10523131031701-17L1-3
W
D
L
W
L
W
D
D
W
L
7بوردو10442161511605-19L0-2
W
W
L
D
L
-
W
W
W
D
8مونت پولیه104338621502-1012-16
W
D
D
W
W
W
D
L
D
W
9کان1050578-11504-21L0-1
L
W
W
L
L
L
W
W
W
L
10تولوز104241115-41403-0311-18
L
L
D
W
W
-
W
W
L
W
11گوئنگام104151214-213L1-302-24
W
L
D
W
L
L
W
W
D
W
12انژه10262141221205-06W1-0
L
D
D
W
L
D
D
L
D
L
13تروا10334914-512L0-102-17
L
W
W
D
L
L
D
L
W
L
14نیس103161316-31001-2712-02
W
D
L
L
L
W
W
D
L
L
15رنز102351215-3912-0904-14
L
D
L
L
W
L
D
L
L
W
16آمیان9306511-6911-2505-12
W
L
L
L
W
-
L
W
L
W
17دیژون102351320-79L1-201-13
L
D
D
L
W
L
W
L
D
L
18استراسبورگ102351118-7912-2004-01
L
L
D
D
W
-
W
L
L
D
19لیل9135614-8611-0404-28
D
L
L
D
L
W
L
D
L
D
20متز10109519-143
W
L
L
L
L
L
L
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه متز
متز
3 - 1
گوئنگام
1396-05-14
بوردو
0 - 2
متز
1396-05-21
متز
1 - 0
موناکو
1396-05-27
کان
0 - 1
متز
1396-06-04
متز
5 - 1
پاریسن ژرمن
1396-06-17
انژه
1 - 0
متز
1396-06-26
متز
1 - 0
تروا
1396-07-01
نانتس
0 - 1
متز
1396-07-08
سنت اتین
1 - 3
متز
1396-07-22
متز
2 - 1
دیژون
1396-07-29
    برنامــه بازیهـــای آینــده متز
لیون
-
متز
1396-08-07
متز
-
لیل
1396-08-13
تولوز
-
متز
1396-08-27
متز
-
آمیان
1396-09-04
متز
-
مارسی
1396-09-08
نیس
-
متز
1396-09-11
متز
-
رنز
1396-09-18
مونت پولیه
-
متز
1396-09-25
متز
-
استراسبورگ
1396-09-29
دیژون
-
متز
1396-10-23
متز
-
سنت اتین
1396-10-27
موناکو
-
متز
1396-10-30
متز
-
نیس
1396-11-07
مارسی
-
متز
1396-11-14
متز
-
مونت پولیه
1396-11-21
تروا
-
متز
1396-11-28
گوئنگام
-
متز
1396-12-05
متز
-
تولوز
1396-12-12
پاریسن ژرمن
-
متز
1396-12-19
متز
-
نانتس
1396-12-26
استراسبورگ
-
متز
1397-01-12
متز
-
لیون
1397-01-18
رنز
-
متز
1397-01-25
متز
-
کان
1397-02-01
لیل
-
متز
1397-02-08
متز
-
انژه
1397-02-16
آمیان
-
متز
1397-02-22
متز
-
بوردو
1397-02-29