مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم متز

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن22006156
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
2دیژون22004136
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
3ریمس22002026
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
4موناکو21103124
-
-
-
W
D
-
-
-
-
D
5لیل21103124
-
-
-
W
D
-
-
-
-
W
6مارسی11004043
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
7استراسبورگ11002023
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
8نیمس11004313
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
9سنت اتین11002113
-
-
-
-
W
-
-
-
-
W
10لیون21012113
-
-
-
W
L
-
-
-
-
W
11مونت پولیه21013303
-
-
-
L
W
-
-
-
-
L
12رنز210123-13
-
-
-
L
W
-
-
-
-
W
13نیس201112-11
-
-
-
L
D
-
-
-
-
L
14کان201114-31
-
-
-
L
D
-
-
-
-
D
15انژه200235-20
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
16بوردو100102-20
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
17گوئنگام200225-30
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
18آمیان200214-30
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
19نانتس200215-40
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
20تولوز100104-40
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه متز
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!
    برنامــه بازیهـــای آینــده متز
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!