مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم تروا

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن9810296232503-0311-29
W
W
D
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو96122412121905-1912-09
L
W
W
D
L
-
W
W
W
D
3سنت اتین9522139417W2-104-21
D
W
D
L
W
W
W
D
D
W
4مارسی9522181531704-1412-20
L
W
W
W
D
-
W
D
L
W
5نانتس952276117L0-103-10
W
W
W
W
D
-
L
D
W
W
6لیون9441201551610-2205-06
W
L
D
D
W
W
D
W
D
W
7بوردو9441161421601-13L1-2
D
W
W
L
D
-
W
W
W
D
8کان95047611504-2810-28
W
L
W
W
L
L
W
W
W
L
9گوئنگام94141112-11312-0204-07
L
W
L
D
W
L
W
W
D
W
10انژه9261141131211-2501-17
D
L
D
D
W
-
D
D
L
D
11مونت پولیه933376112L0-105-12
L
W
D
D
W
W
D
L
D
W
12تروا933399012
D
L
W
W
D
D
L
D
L
W
13تولوز93241015-511D0-001-27
D
L
L
D
W
-
W
W
L
W
14نیس93151214-21004-01W2-1
W
W
D
L
L
L
W
W
D
L
15رنز91351115-46D1-102-24
W
L
D
L
L
-
L
D
L
L
16لیل8134613-7601-20D2-2
D
D
L
L
D
W
L
D
L
D
17آمیان8206411-7612-1603-17
W
W
L
L
L
-
-
L
W
L
18دیژون91351119-8602-0311-18
L
L
D
D
L
L
W
L
D
L
19استراسبورگ9135917-8611-0402-10
L
L
L
D
D
-
W
L
L
D
20متز9108417-13302-17W1-0
L
W
L
L
L
-
L
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه تروا
تروا
1 - 1
رنز
1396-05-14
نیس
2 - 1
تروا
1396-05-20
تروا
1 - 0
نانتس
1396-05-28
بوردو
1 - 2
تروا
1396-06-04
تروا
0 - 0
تولوز
1396-06-18
تروا
1 - 0
مونت پولیه
1396-06-25
متز
1 - 0
تروا
1396-07-01
تروا
1 - 2
سنت اتین
1396-07-09
لیل
2 - 2
تروا
1396-07-22
    برنامــه بازیهـــای آینــده تروا
تروا
-
لیون
1396-07-30
کان
-
تروا
1396-08-06
تروا
-
استراسبورگ
1396-08-13
دیژون
-
تروا
1396-08-27
تروا
-
انژه
1396-09-04
پاریسن ژرمن
-
تروا
1396-09-08
تروا
-
گوئنگام
1396-09-11
موناکو
-
تروا
1396-09-18
تروا
-
آمیان
1396-09-25
مارسی
-
تروا
1396-09-29
تروا
-
بوردو
1396-10-23
انژه
-
تروا
1396-10-27
تروا
-
لیل
1396-10-30
تولوز
-
تروا
1396-11-07
تروا
-
دیژون
1396-11-14
استراسبورگ
-
تروا
1396-11-21
تروا
-
متز
1396-11-28
رنز
-
تروا
1396-12-05
تروا
-
پاریسن ژرمن
1396-12-12
نانتس
-
تروا
1396-12-19
آمیان
-
تروا
1396-12-26
تروا
-
نیس
1397-01-12
گوئنگام
-
تروا
1397-01-18
تروا
-
مارسی
1397-01-25
سنت اتین
-
تروا
1397-02-01
تروا
-
کان
1397-02-08
لیون
-
تروا
1397-02-16
مونت پولیه
-
تروا
1397-02-22
تروا
-
موناکو
1397-02-29