مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم تروا

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن2622228119626803-03L0-2
L
W
W
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو2617546426385605-19L2-3
W
D
W
W
W
W
D
W
W
W
3مارسی2515735529265204-14L1-3
W
W
D
W
D
W
W
W
D
W
4لیون25146554302448L0-505-06
W
W
L
L
L
L
W
D
W
L
5نانتس2511592626038L0-103-10
D
L
W
L
D
L
W
L
L
D
6مونت پولیه2591062320337L0-105-12
D
W
L
W
W
D
L
D
W
W
7بوردو25105103234-235L0-1L1-2
L
W
W
W
W
L
L
L
W
W
8رنز25104113033-334D1-102-24
W
W
L
L
W
W
L
L
W
L
9نیس25104113137-63404-01W2-1
D
W
L
L
L
W
W
W
W
L
10گوئنگام2596102532-733L0-104-07
L
L
L
W
D
W
W
L
L
D
11کان2594121828-103104-28L0-1
W
L
L
W
D
L
D
L
L
W
12دیژون2594123652-163102-20L1-3
L
L
W
W
L
W
W
D
W
W
13سنت اتین2586112640-1430W2-104-21
L
L
W
W
D
D
L
W
W
D
14استراسبورگ2686123247-1530W3-0L1-2
W
L
L
W
L
W
L
W
L
W
15تولوز2575132233-1126D0-0L0-1
D
L
W
W
L
W
L
D
W
L
16لیل2575132339-1626W1-0D2-2
L
L
W
L
D
W
D
L
W
L
17آمیان2574142230-825W1-003-17
D
W
L
L
L
L
L
D
W
L
18انژه25510102738-1125W3-0L1-3
W
L
W
L
L
D
W
W
W
L
19تروا2473142334-1124
L
L
W
L
L
W
L
W
L
W
20متز2553172346-231802-17W1-0
W
L
W
L
L
D
W
W
W
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه تروا
تروا
1 - 1
رنز
1396-05-14
نیس
2 - 1
تروا
1396-05-20
تروا
1 - 0
نانتس
1396-05-28
بوردو
1 - 2
تروا
1396-06-04
تروا
0 - 0
تولوز
1396-06-18
تروا
1 - 0
مونت پولیه
1396-06-25
متز
1 - 0
تروا
1396-07-01
تروا
1 - 2
سنت اتین
1396-07-09
لیل
2 - 2
تروا
1396-07-22
تروا
5 - 0
لیون
1396-07-30
کان
0 - 1
تروا
1396-08-06
تروا
0 - 3
استراسبورگ
1396-08-13
دیژون
1 - 3
تروا
1396-08-27
تروا
0 - 3
انژه
1396-09-04
پاریسن ژرمن
0 - 2
تروا
1396-09-08
تروا
1 - 0
گوئنگام
1396-09-11
موناکو
2 - 3
تروا
1396-09-18
تروا
0 - 1
آمیان
1396-09-25
مارسی
1 - 3
تروا
1396-09-29
تروا
1 - 0
بوردو
1396-10-23
انژه
1 - 3
تروا
1396-10-27
تروا
0 - 1
لیل
1396-10-30
تولوز
0 - 1
تروا
1396-11-07
استراسبورگ
1 - 2
تروا
1396-11-22
    برنامــه بازیهـــای آینــده تروا
تروا
-
دیژون
1396-12-01
تروا
-
متز
1396-11-28
رنز
-
تروا
1396-12-05
تروا
-
پاریسن ژرمن
1396-12-12
نانتس
-
تروا
1396-12-19
آمیان
-
تروا
1396-12-26
تروا
-
نیس
1397-01-12
گوئنگام
-
تروا
1397-01-18
تروا
-
مارسی
1397-01-25
سنت اتین
-
تروا
1397-02-01
تروا
-
کان
1397-02-08
لیون
-
تروا
1397-02-16
مونت پولیه
-
تروا
1397-02-22
تروا
-
موناکو
1397-02-29