مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم گوئنگام

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن98102962325L0-304-28
W
W
D
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو96122412121904-2111-04
L
W
W
D
L
-
W
W
W
D
3سنت اتین952213941712-2003-17
D
W
D
L
W
W
W
D
D
W
4مارسی9522181531705-1211-25
L
W
W
W
D
-
W
D
L
W
5نانتس95227611701-2710-21
W
W
W
W
D
-
L
D
W
W
6لیون9441201551601-17L1-2
W
L
D
D
W
W
D
W
D
W
7بوردو9441161421604-01L1-3
D
W
W
L
D
-
W
W
W
D
8کان95047611502-1012-16
W
L
W
W
L
L
W
W
W
L
9گوئنگام94141112-113
L
W
L
D
W
L
W
W
D
W
10انژه9261141131211-1803-03
D
L
D
D
W
-
D
D
L
D
11مونت پولیه93337611211-2902-17
L
W
D
D
W
W
D
L
D
W
12تروا93339901204-0712-02
D
L
W
W
D
D
L
D
L
W
13تولوز93241015-511D1-105-19
D
L
L
D
W
-
W
W
L
W
14نیس93151214-21003-10L0-2
W
W
D
L
L
L
W
W
D
L
15رنز91351115-46W2-002-03
W
L
D
L
L
-
L
D
L
L
16لیل8134613-76W1-004-14
D
D
L
L
D
W
L
D
L
D
17آمیان8206411-7610-2801-20
W
W
L
L
L
-
-
L
W
L
18دیژون91351119-8612-0905-06
L
L
D
D
L
L
W
L
D
L
19استراسبورگ9135917-86W2-001-13
L
L
L
D
D
-
W
L
L
D
20متز9108417-13302-24W3-1
L
W
L
L
L
-
L
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه گوئنگام