بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم گوئنگام

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن55001741315L1-301-19
W
W
W
W
W
-
-
W
W
W
2مارسی531114771004-20L0-4
W
L
D
W
W
-
-
W
D
W
3لیل53119451002-09L0-3
W
D
W
L
W
-
-
-
W
W
4تولوز531167-110L1-203-09
L
W
W
W
D
-
-
W
W
D
5دیژون5302963903-1612-05
W
W
W
L
L
-
-
W
L
L
6مونت پولیه5221541810-0603-31
L
W
D
W
D
-
-
L
D
D
7لیون5212642711-1002-16
W
L
W
L
D
-
-
W
W
L
8نیمس521212120705-1809-26
W
W
L
L
D
-
-
-
W
L
9رنز5212770712-1505-11
L
W
D
W
L
-
-
-
W
W
10ریمس521235-2701-2611-24
W
W
L
L
D
-
-
-
W
L
11نیس521247-3712-0104-28
L
D
L
W
W
-
-
L
L
W
12انژه520389-1602-2309-29
L
L
L
W
W
-
-
-
L
W
13کان513167-1605-0410-20
L
D
D
W
D
-
-
-
D
D
14سنت اتین513136-3601-12L1-2
W
D
D
D
L
-
-
-
W
D
15موناکو5122770504-0612-22
W
D
L
L
D
-
-
-
D
L
16استراسبورگ512267-1510-2704-13
W
D
L
L
D
-
-
-
D
L
17نانتس512258-3503-0211-03
L
L
D
W
D
-
-
L
D
D
18آمیان511378-1412-0805-25
L
L
W
D
L
-
-
L
W
L
19بوردو5113610-4409-2302-02
L
L
W
L
D
-
-
L
W
D
20گوئنگام5005314-110
L
L
L
L
L
-
-
-
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه گوئنگام