بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم گنگام

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن382945105357091L1-3L0-9
L
D
W
W
L
W
D
W
D
W
2لیل38229768333575L0-2L0-3
W
D
W
W
L
L
W
W
W
W
3لیون38219870472372L2-4L1-2
W
D
W
W
W
W
L
W
D
W
4سنت اتین381991059411866L0-1L1-2
W
W
L
W
D
W
W
W
L
W
5مارسی38187136052861L1-3L0-4
L
D
L
W
W
D
W
L
L
W
6مونت پولیه381514953421159D1-1L0-2
W
D
W
D
L
W
W
W
D
D
7نیس381511123035-556D0-0L0-3
W
D
D
L
W
W
L
W
D
W
8رنس38131693942-355L0-1L1-2
D
L
L
W
W
W
D
L
L
W
9نیم38158155758-153D2-2D0-0
L
W
W
D
L
D
W
W
W
L
10رن381313125552352W2-1D1-1
D
D
D
W
W
L
D
D
D
W
11استراسبورگ3811161158481049D1-1D3-3
D
D
L
L
W
W
D
L
D
L
12نانتس38139164848048D0-0L0-5
W
W
D
D
L
L
W
W
W
L
13آنژه381016124449-546W1-0W1-0
D
W
L
L
D
D
D
D
L
D
14بوردو381011173442-841L1-3D0-0
L
L
L
L
W
D
W
L
L
L
15آمیان38911183152-2138L1-2L1-2
D
D
D
L
W
D
D
D
D
W
16تولوز38814163557-2238L1-2L0-1
L
D
D
L
L
L
W
D
D
L
17موناکو38812183857-1936D1-1W2-0
D
L
L
W
L
D
L
D
L
W
18دیژون3897223160-2934W1-0L1-2
L
L
W
L
W
L
D
W
W
W
19کان38712192954-2533D0-0D0-0
W
D
W
L
L
L
L
W
W
L
20گنگام38512212868-4027
L
D
D
D
L
W
D
L
D
D
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه گنگام
سنت اتین
1 - 2
گنگام
1397-05-20
گنگام
3 - 1
پاریسن ژرمن
1397-05-27
لیل
0 - 3
گنگام
1397-06-04
گنگام
2 - 1
تولوز
1397-06-10
مارسی
0 - 4
گنگام
1397-06-25
گنگام
3 - 1
بوردو
1397-07-01
نیم
0 - 0
گنگام
1397-07-04
آنژه
1 - 0
گنگام
1397-07-07
گنگام
1 - 1
مونت پولیه
1397-07-14
کان
0 - 0
گنگام
1397-07-28
گنگام
1 - 1
استراسبورگ
1397-08-05
نانتس
0 - 5
گنگام
1397-08-13
گنگام
4 - 2
لیون
1397-08-19
رنس
1 - 2
گنگام
1397-09-03
گنگام
0 - 0
نیس
1397-09-10
دیژون
1 - 2
گنگام
1397-09-14
گنگام
2 - 1
آمیان
1397-09-17
گنگام
1 - 2
رن
1397-10-26
موناکو
2 - 0
گنگام
1397-10-01
گنگام
1 - 0
سنت اتین
1397-10-22
پاریسن ژرمن
0 - 9
گنگام
1397-10-29
گنگام
1 - 0
رنس
1397-11-06
بوردو
0 - 0
گنگام
1397-12-01
گنگام
2 - 0
لیل
1397-11-21
لیون
1 - 2
گنگام
1397-11-26
گنگام
0 - 1
آنژه
1397-12-04
گنگام
0 - 0
نانتس
1397-12-12
تولوز
0 - 1
گنگام
1397-12-19
گنگام
0 - 1
دیژون
1397-12-25
مونت پولیه
0 - 2
گنگام
1398-01-14
گنگام
1 - 1
موناکو
1398-01-17
استراسبورگ
3 - 3
گنگام
1398-01-24
گنگام
3 - 1
مارسی
1398-01-31
نیس
0 - 3
گنگام
1398-02-08
گنگام
0 - 0
کان
1398-02-14
رن
1 - 1
گنگام
1398-02-22
گنگام
2 - 2
نیم
1398-02-28
آمیان
1 - 2
گنگام
1398-03-03
    برنامــه بازیهـــای آینــده گنگام
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!