مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم گوئنگام

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن382963108297993L0-3D2-2
W
D
D
L
D
W
W
W
D
L
2موناکو38248685454080W3-1L0-6
L
D
W
W
W
W
W
W
D
W
3لیون38239687434478L0-2L1-2
W
W
W
L
W
W
W
W
W
W
4مارسی382211580473377D3-3L0-1
W
D
W
D
W
L
D
W
W
W
5رنز381610125044658W2-0W1-0
D
W
W
W
D
D
L
W
W
D
6بوردو38167155348555W2-1L1-3
L
W
W
W
W
L
W
L
W
W
7سنت اتین381510134750-355W2-1L0-2
W
W
L
L
W
W
D
W
L
W
8نیس38159145352154L2-5L0-2
W
D
L
W
L
W
L
D
W
W
9نانتس381410143641-552L0-3L1-2
D
L
L
W
W
L
D
D
L
W
10مونت پولیه38111893633351D0-0D1-1
L
L
W
D
D
D
D
L
L
D
11دیژون38139165573-1848W4-0L1-3
L
L
W
L
W
D
L
L
W
W
12گوئنگام381211154859-1147
W
D
L
D
L
L
W
W
W
D
13آمیان38129173742-545D1-1L1-3
W
D
D
W
L
D
W
W
D
W
14انژه38914154252-1041D1-1L0-3
L
D
W
L
L
W
D
D
D
L
15استراسبورگ38911184467-2338W2-0W2-0
L
D
L
W
L
L
D
L
D
W
16کان38108202752-2538D0-0D0-0
D
L
L
L
D
W
L
D
L
D
17لیل38108204167-2638W1-0D2-2
L
W
W
W
L
D
L
D
W
W
18تولوز38910193854-1637D1-1L1-2
W
L
L
L
W
D
L
W
L
W
19تروا3896233259-2733W4-0W1-0
L
W
L
D
L
L
L
L
W
L
20متز3868243476-4226D2-2W3-1
D
L
L
L
L
D
L
D
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه گوئنگام
متز
3 - 1
گوئنگام
1396-05-14
گوئنگام
3 - 0
پاریسن ژرمن
1396-05-22
نیس
0 - 2
گوئنگام
1396-05-28
گوئنگام
0 - 2
استراسبورگ
1396-06-05
لیون
1 - 2
گوئنگام
1396-06-19
گوئنگام
0 - 1
لیل
1396-06-25
بوردو
1 - 3
گوئنگام
1396-07-01
گوئنگام
1 - 1
تولوز
1396-07-08
گوئنگام
0 - 2
رنز
1396-07-22
نانتس
1 - 2
گوئنگام
1396-07-29
گوئنگام
1 - 1
آمیان
1396-08-06
موناکو
0 - 6
گوئنگام
1396-08-13
گوئنگام
1 - 1
انژه
1396-08-27
مارسی
0 - 1
گوئنگام
1396-09-05
گوئنگام
0 - 0
مونت پولیه
1396-09-08
تروا
1 - 0
گوئنگام
1396-09-11
گوئنگام
0 - 4
دیژون
1396-09-18
کان
0 - 0
گوئنگام
1396-09-25
گوئنگام
1 - 2
سنت اتین
1396-09-29
استراسبورگ
2 - 0
گوئنگام
1396-10-22
گوئنگام
2 - 0
لیون
1396-10-27
آمیان
1 - 3
گوئنگام
1396-10-30
گوئنگام
3 - 0
نانتس
1396-11-07
رنز
1 - 0
گوئنگام
1396-11-15
گوئنگام
0 - 0
کان
1396-11-21
مونت پولیه
1 - 1
گوئنگام
1396-11-28
گوئنگام
2 - 2
متز
1396-12-05
انژه
0 - 3
گوئنگام
1396-12-12
گوئنگام
5 - 2
نیس
1396-12-20
سنت اتین
0 - 2
گوئنگام
1396-12-27
گوئنگام
1 - 2
بوردو
1397-01-12
گوئنگام
0 - 4
تروا
1397-01-18
لیل
2 - 2
گوئنگام
1397-01-25
گوئنگام
1 - 3
موناکو
1397-02-01
پاریسن ژرمن
2 - 2
گوئنگام
1397-02-09
دیژون
1 - 3
گوئنگام
1397-02-16
گوئنگام
3 - 3
مارسی
1397-02-21
تولوز
1 - 2
گوئنگام
1397-02-29
    برنامــه بازیهـــای آینــده گوئنگام
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!