مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم گوئنگام

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن26222281196268L0-304-28
L
W
W
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو2717646729385704-21L0-6
D
W
W
W
D
W
D
W
W
W
3مارسی2616735629275505-12L0-1
W
D
W
D
W
W
W
D
W
W
4لیون26147556322449L0-2L1-2
W
L
L
L
D
L
W
D
W
L
5مونت پولیه2791262421339D0-0D1-1
L
W
W
D
D
L
D
W
W
D
6نانتس27116102728-139L0-3L1-2
W
L
D
D
L
W
L
L
D
L
7رنز27115113435-138W2-0W1-0
L
L
W
D
W
L
L
W
L
W
8بوردو27106113235-33604-01L1-3
W
W
W
L
D
L
L
W
W
D
9نیس27106113238-63603-11L0-2
L
L
L
D
D
W
W
W
L
D
10گوئنگام2798102835-735
L
W
D
D
D
W
L
L
D
D
11دیژون27105123852-1435W4-005-06
W
D
W
L
W
W
D
W
W
W
12سنت اتین2696112740-1333W2-103-19
L
W
W
D
W
D
L
W
W
D
13کان2795132032-1232D0-0D0-0
L
W
D
D
L
D
L
L
W
D
14استراسبورگ2787123247-1531W2-0W2-0
L
L
W
L
D
L
W
L
W
D
15آمیان2785142330-729D1-1L1-3
L
L
L
D
W
L
D
W
L
D
16انژه27610112940-1128D1-103-03
W
L
L
L
W
W
W
W
L
L
17تولوز2777132536-1128D1-105-19
W
W
L
D
D
L
D
W
L
D
18تروا2784152436-122804-07W1-0
L
D
L
W
L
W
L
W
D
W
19لیل2776142643-1727W1-004-14
W
L
D
D
L
L
W
L
D
L
20متز2754182549-2419D2-2W3-1
W
L
L
L
D
D
W
W
W
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه گوئنگام
    برنامــه بازیهـــای آینــده گوئنگام