بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم گنگام

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن32263392266681L1-3L0-9
L
W
W
D
L
W
W
W
W
D
2لیل32197654282664L0-2L0-3
W
L
W
D
W
W
D
W
L
W
3لیون33178855411459L2-4L1-2
W
W
L
L
W
W
W
W
L
W
4سنت اتین32158948371153L0-1L1-2
L
W
W
D
W
W
L
L
W
W
5مارسی3215611494365104-20L0-4
W
L
D
L
W
W
W
W
D
W
6مونت پولیه32121284436848D1-1L0-2
D
L
W
L
W
D
L
D
W
W
7رنس32111563232048L0-1L1-2
D
W
L
D
D
W
W
D
W
D
8نیس32139102329-648D0-004-28
L
D
W
W
D
W
W
W
D
W
9استراسبورگ321014854401444D1-1D3-3
D
D
W
D
D
L
D
D
W
D
10نیم3212713474704305-18D0-0
L
D
L
W
L
D
W
W
D
W
11رن331110124546-143W2-105-11
D
L
D
D
L
W
D
W
L
D
12آنژه33914104040041W1-0W1-0
D
D
D
W
L
W
W
D
D
D
13بوردو32911123034-438L1-3D0-0
D
D
D
W
L
D
W
L
D
W
14نانتس32107153842-437D0-0L0-5
W
L
L
L
W
L
W
W
L
W
15تولوز32811133046-1635L1-2L0-1
W
D
L
W
L
D
D
W
L
W
16موناکو32711143146-1532D1-1W2-0
D
W
L
D
D
W
W
D
L
D
17آمیان3288162645-1932L1-205-25
W
D
D
D
D
W
W
W
D
D
18دیژون3377192750-2328W1-0L1-2
L
L
W
D
W
L
D
L
D
W
19گنگام3259182357-3424
L
W
L
D
D
L
W
D
W
D
20کان32411172447-232305-04D0-0
L
L
W
L
L
L
D
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه گنگام
سنت اتین
1 - 2
گنگام
1397-05-20
گنگام
3 - 1
پاریسن ژرمن
1397-05-27
لیل
0 - 3
گنگام
1397-06-04
گنگام
2 - 1
تولوز
1397-06-10
مارسی
0 - 4
گنگام
1397-06-25
گنگام
3 - 1
بوردو
1397-07-01
نیم
0 - 0
گنگام
1397-07-04
آنژه
1 - 0
گنگام
1397-07-07
گنگام
1 - 1
مونت پولیه
1397-07-14
کان
0 - 0
گنگام
1397-07-28
گنگام
1 - 1
استراسبورگ
1397-08-05
نانتس
0 - 5
گنگام
1397-08-13
گنگام
4 - 2
لیون
1397-08-19
رنس
1 - 2
گنگام
1397-09-03
گنگام
0 - 0
نیس
1397-09-10
دیژون
1 - 2
گنگام
1397-09-14
گنگام
2 - 1
آمیان
1397-09-17
گنگام
1 - 2
رن
1397-10-26
موناکو
2 - 0
گنگام
1397-10-01
گنگام
1 - 0
سنت اتین
1397-10-22
پاریسن ژرمن
0 - 9
گنگام
1397-10-29
گنگام
1 - 0
رنس
1397-11-06
بوردو
0 - 0
گنگام
1397-12-01
گنگام
2 - 0
لیل
1397-11-21
لیون
1 - 2
گنگام
1397-11-26
گنگام
0 - 1
آنژه
1397-12-04
گنگام
0 - 0
نانتس
1397-12-12
تولوز
0 - 1
گنگام
1397-12-19
گنگام
0 - 1
دیژون
1397-12-25
مونت پولیه
0 - 2
گنگام
1398-01-14
گنگام
1 - 1
موناکو
1398-01-17
استراسبورگ
3 - 3
گنگام
1398-01-24
    برنامــه بازیهـــای آینــده گنگام
گنگام
-
مارسی
1398-01-31
نیس
-
گنگام
1398-02-08
گنگام
-
کان
1398-02-14
رن
-
گنگام
1398-02-21
گنگام
-
نیم
1398-02-28
آمیان
-
گنگام
1398-03-04