بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم دیژون

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن382945105357091L0-4L0-4
L
D
W
W
L
W
D
W
D
W
2لیل38229768333575L1-2L0-1
W
D
W
W
L
L
W
W
W
W
3لیون38219870472372L0-3W3-1
W
D
W
W
W
W
L
W
D
W
4سنت اتین381991059411866L0-1L0-3
W
W
L
W
D
W
W
W
L
W
5مارسی38187136052861L1-2L0-2
L
D
L
W
W
D
W
L
L
W
6مونت پولیه381514953421159D1-1W2-1
W
D
W
D
L
W
W
W
D
D
7نیس381511123035-556L0-1W4-0
W
D
D
L
W
W
L
W
D
W
8رنس38131693942-355D1-1D0-0
D
L
L
W
W
W
D
L
L
W
9نیم38158155758-153L0-4L0-2
L
W
W
D
L
D
W
W
W
L
10رن381313125552352W3-2L0-2
D
D
D
W
W
L
D
D
D
W
11استراسبورگ3811161158481049W2-1L0-3
D
D
L
L
W
W
D
L
D
L
12نانتس38139164848048W2-0L0-3
W
W
D
D
L
L
W
W
W
L
13آنژه381016124449-546L1-3L0-1
D
W
L
L
D
D
D
D
L
D
14بوردو381011173442-841D0-0L0-1
L
L
L
L
W
D
W
L
L
L
15آمیان38911183152-2138D0-0L0-1
D
D
D
L
W
D
D
D
D
W
16تولوز38814163557-2238W2-1D2-2
L
D
D
L
L
L
W
D
D
L
17موناکو38812183857-1936W2-0D2-2
D
L
L
W
L
D
L
D
L
W
18دیژون3897223160-2934
L
L
W
L
W
L
D
W
W
W
19کان38712192954-2533L0-2L0-1
W
D
W
L
L
L
L
W
W
L
20گنگام38512212868-4027W2-1L0-1
L
D
D
D
L
W
D
L
D
D
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه دیژون
مونت پولیه
2 - 1
دیژون
1397-05-20
دیژون
0 - 2
نانتس
1397-05-27
نیس
4 - 0
دیژون
1397-06-03
دیژون
2 - 0
کان
1397-06-10
دیژون
3 - 1
آنژه
1397-06-24
رنس
0 - 0
دیژون
1397-06-31
دیژون
3 - 0
لیون
1397-07-04
استراسبورگ
0 - 3
دیژون
1397-07-07
آمیان
0 - 1
دیژون
1397-07-14
دیژون
2 - 1
لیل
1397-07-28
موناکو
2 - 2
دیژون
1397-08-05
دیژون
4 - 0
نیم
1397-08-12
مارسی
0 - 2
دیژون
1397-08-20
دیژون
0 - 0
بوردو
1397-09-03
تولوز
2 - 2
دیژون
1397-09-11
دیژون
1 - 2
گنگام
1397-09-14
رن
0 - 2
دیژون
1397-09-17
دیژون
4 - 0
پاریسن ژرمن
1397-12-21
سنت اتین
0 - 3
دیژون
1397-10-01
دیژون
1 - 1
مونت پولیه
1397-10-23
بوردو
0 - 1
دیژون
1397-10-30
دیژون
0 - 2
موناکو
1397-11-06
آنژه
0 - 1
دیژون
1397-11-13
دیژون
2 - 1
مارسی
1397-11-19
نیم
0 - 2
دیژون
1397-11-26
دیژون
1 - 0
سنت اتین
1397-12-03
لیل
0 - 1
دیژون
1397-12-12
دیژون
1 - 1
رنس
1397-12-18
گنگام
0 - 1
دیژون
1397-12-25
دیژون
1 - 0
نیس
1398-01-11
لیون
3 - 1
دیژون
1398-01-17
دیژون
0 - 0
آمیان
1398-01-23
دیژون
2 - 3
رن
1398-01-30
کان
0 - 1
دیژون
1398-02-08
نانتس
0 - 3
دیژون
1398-02-15
دیژون
1 - 2
استراسبورگ
1398-02-21
پاریسن ژرمن
0 - 4
دیژون
1398-02-28
دیژون
1 - 2
تولوز
1398-03-03
    برنامــه بازیهـــای آینــده دیژون
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!