مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم دیژون

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن98102962325L1-201-17
W
W
D
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو961224121219L1-402-17
L
W
W
D
L
-
W
W
W
D
3سنت اتین9522139417L0-103-03
D
W
D
L
W
W
W
D
D
W
4مارسی9522181531704-01L0-3
L
W
W
W
D
-
W
D
L
W
5نانتس95227611710-2804-14
W
W
W
W
D
-
L
D
W
W
6لیون9441201551604-21D3-3
W
L
D
D
W
W
D
W
D
W
7بوردو9441161421612-0204-28
D
W
W
L
D
-
W
W
W
D
8کان95047611502-24L1-2
W
L
W
W
L
L
W
W
W
L
9گوئنگام94141112-11305-0612-09
L
W
L
D
W
L
W
W
D
W
10انژه9261141131205-1912-20
D
L
D
D
W
-
D
D
L
D
11مونت پولیه933376112W2-103-17
L
W
D
D
W
W
D
L
D
W
12تروا93339901211-1802-03
D
L
W
W
D
D
L
D
L
W
13تولوز93241015-51111-2504-07
D
L
L
D
W
-
W
W
L
W
14نیس93151214-21002-1011-05
W
W
D
L
L
L
W
W
D
L
15رنز91351115-4601-27D2-2
W
L
D
L
L
-
L
D
L
L
16لیل8134613-7612-1605-12
D
D
L
L
D
W
L
D
L
D
17آمیان8206411-7603-1011-29
W
W
L
L
L
-
-
L
W
L
18دیژون91351119-86
L
L
D
D
L
L
W
L
D
L
19استراسبورگ9135917-86D1-101-20
L
L
L
D
D
-
W
L
L
D
20متز9108417-13301-1310-21
L
W
L
L
L
-
L
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه دیژون
    برنامــه بازیهـــای آینــده دیژون