مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم دیژون

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن26222281196268L1-2L0-8
L
W
W
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو26175464263856L1-4L0-4
W
D
W
W
W
W
D
W
W
W
3مارسی2616735629275504-01L0-3
W
D
W
D
W
W
W
D
W
W
4لیون2614755632244904-21D3-3
W
L
L
L
D
L
W
D
W
L
5نانتس2611692727039W1-004-14
L
W
L
D
D
L
W
L
L
D
6مونت پولیه2691162421338W2-103-17
W
L
W
W
D
L
D
W
W
D
7بوردو26105113235-335W3-204-28
W
W
W
W
L
L
L
L
W
W
8رنز26105113235-335W2-1D2-2
W
L
L
W
D
W
L
L
W
L
9نیس26105113238-635W3-2L0-1
W
L
L
L
D
W
W
W
L
D
10گوئنگام2697102633-73405-06L0-4
L
L
W
D
D
W
W
L
L
D
11سنت اتین2696112740-1333L0-103-03
L
W
W
D
W
D
L
W
W
D
12کان2695122030-103202-24L1-2
L
L
W
D
D
D
L
L
W
D
13دیژون2594123652-1631
L
L
W
W
L
W
W
D
W
W
14استراسبورگ2686123247-1530D1-1L2-3
W
L
L
W
L
W
L
W
L
W
15تروا2583142434-1027W3-102-20
L
W
L
L
W
L
W
L
W
W
16تولوز2676132233-1127W3-104-07
L
W
W
L
D
W
L
D
W
L
17لیل2676132541-1627W3-005-12
L
W
L
D
D
D
L
W
L
D
18آمیان2675142230-82603-10L1-2
W
L
L
L
D
L
D
W
L
D
19انژه26510112739-122505-19L1-2
L
W
L
L
L
W
W
W
L
L
20متز2653182347-2418D1-1W2-1
L
W
L
L
L
D
W
W
W
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه دیژون
مارسی
0 - 3
دیژون
1396-05-15
دیژون
4 - 1
موناکو
1396-05-22
رنز
2 - 2
دیژون
1396-05-28
دیژون
1 - 2
مونت پولیه
1396-06-04
کان
1 - 2
دیژون
1396-06-18
دیژون
1 - 0
سنت اتین
1396-06-25
لیون
3 - 3
دیژون
1396-07-01
دیژون
1 - 1
استراسبورگ
1396-07-08
دیژون
2 - 1
پاریسن ژرمن
1396-07-22
متز
2 - 1
دیژون
1396-07-29
دیژون
0 - 1
نانتس
1396-08-06
نیس
0 - 1
دیژون
1396-08-14
دیژون
1 - 3
تروا
1396-08-27
دیژون
1 - 3
تولوز
1396-09-04
آمیان
1 - 2
دیژون
1396-09-07
دیژون
2 - 3
بوردو
1396-09-10
گوئنگام
0 - 4
دیژون
1396-09-18
دیژون
0 - 3
لیل
1396-09-25
انژه
1 - 2
دیژون
1396-09-29
دیژون
1 - 1
متز
1396-10-23
پاریسن ژرمن
0 - 8
دیژون
1396-10-27
استراسبورگ
2 - 3
دیژون
1396-10-30
دیژون
1 - 2
رنز
1396-11-06
دیژون
2 - 3
نیس
1396-11-21
موناکو
0 - 4
دیژون
1396-11-27
    برنامــه بازیهـــای آینــده دیژون