بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم آنژه

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن382945105357091L1-2L1-3
L
D
W
W
L
W
D
W
D
W
2لیل38229768333575W1-0L0-5
W
D
W
W
L
L
W
W
W
W
3لیون38219870472372L1-2L1-2
W
D
W
W
W
W
L
W
D
W
4سنت اتین381991059411866D1-1L3-4
W
W
L
W
D
W
W
W
L
W
5مارسی38187136052861D1-1D2-2
L
D
L
W
W
D
W
L
L
W
6مونت پولیه381514953421159W1-0D2-2
W
D
W
D
L
W
W
W
D
D
7نیس381511123035-556W3-0D0-0
W
D
D
L
W
W
L
W
D
W
8رنس38131693942-355D1-1D1-1
D
L
L
W
W
W
D
L
L
W
9نیم38158155758-153L3-4L1-3
L
W
W
D
L
D
W
W
W
L
10رن381313125552352D3-3L0-1
D
D
D
W
W
L
D
D
D
W
11استراسبورگ3811161158481049D2-2W2-1
D
D
L
L
W
W
D
L
D
L
12نانتس38139164848048W1-0D1-1
W
W
D
D
L
L
W
W
W
L
13آنژه381016124449-546
D
W
L
L
D
D
D
D
L
D
14بوردو381011173442-841L1-2W1-0
L
L
L
L
W
D
W
L
L
L
15آمیان38911183152-2138D0-0D0-0
D
D
D
L
W
D
D
D
D
W
16تولوز38814163557-2238D0-0D0-0
L
D
D
L
L
L
W
D
D
L
17موناکو38812183857-1936D2-2W1-0
D
L
L
W
L
D
L
D
L
W
18دیژون3897223160-2934W1-0W3-1
L
L
W
L
W
L
D
W
W
W
19کان38712192954-2533D1-1W1-0
W
D
W
L
L
L
L
W
W
L
20گنگام38512212868-4027L0-1L0-1
L
D
D
D
L
W
D
L
D
D
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه آنژه
آنژه
4 - 3
نیم
1397-05-20
رن
0 - 1
آنژه
1397-05-27
پاریسن ژرمن
1 - 3
آنژه
1397-06-03
آنژه
0 - 1
لیل
1397-06-10
دیژون
3 - 1
آنژه
1397-06-24
آنژه
0 - 0
تولوز
1397-06-31
موناکو
1 - 0
آنژه
1397-07-03
آنژه
1 - 0
گنگام
1397-07-07
آنژه
2 - 2
استراسبورگ
1397-07-14
رنس
1 - 1
آنژه
1397-07-28
آنژه
2 - 1
لیون
1397-08-05
سنت اتین
3 - 4
آنژه
1397-08-13
آنژه
0 - 1
مونت پولیه
1397-08-19
نانتس
1 - 1
آنژه
1397-09-03
آنژه
1 - 1
کان
1397-09-10
نیس
0 - 0
آنژه
1397-09-13
آنژه
2 - 1
بوردو
1397-10-25
آمیان
0 - 0
آنژه
1397-10-18
آنژه
1 - 1
مارسی
1397-10-01
نیم
1 - 3
آنژه
1397-11-03
آنژه
0 - 1
نانتس
1397-10-30
تولوز
0 - 0
آنژه
1397-11-07
آنژه
0 - 1
دیژون
1397-11-13
استراسبورگ
2 - 1
آنژه
1397-11-20
آنژه
0 - 3
نیس
1397-11-27
گنگام
0 - 1
آنژه
1397-12-04
آنژه
2 - 2
موناکو
1397-12-11
مونت پولیه
2 - 2
آنژه
1397-12-19
آنژه
0 - 0
آمیان
1397-12-25
مارسی
2 - 2
آنژه
1398-01-10
آنژه
3 - 3
رن
1398-01-17
کان
1 - 0
آنژه
1398-01-24
لیون
1 - 2
آنژه
1398-01-30
آنژه
1 - 1
رنس
1398-02-08
بوردو
1 - 0
آنژه
1398-02-14
آنژه
2 - 1
پاریسن ژرمن
1398-02-21
لیل
0 - 5
آنژه
1398-02-28
آنژه
1 - 1
سنت اتین
1398-03-03
    برنامــه بازیهـــای آینــده آنژه
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!