بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم آنژه

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن3226339226668105-11L1-3
L
W
W
D
L
W
W
W
W
D
2لیل32197654282664W1-005-18
W
L
W
D
W
W
D
W
L
W
3لیون33178855411459L1-2L1-2
W
W
L
L
W
W
W
W
L
W
4سنت اتین3215894837115305-25L3-4
L
W
W
D
W
W
L
L
W
W
5مارسی32156114943651D1-1D2-2
W
L
D
L
W
W
W
W
D
W
6مونت پولیه32121284436848W1-0D2-2
D
L
W
L
W
D
L
D
W
W
7رنس3211156323204804-28D1-1
D
W
L
D
D
W
W
D
W
D
8نیس32139102329-648W3-0D0-0
L
D
W
W
D
W
W
W
D
W
9استراسبورگ321014854401444D2-2W2-1
D
D
W
D
D
L
D
D
W
D
10نیم32127134747043L3-4L1-3
L
D
L
W
L
D
W
W
D
W
11رن331110124546-143D3-3L0-1
D
L
D
D
L
W
D
W
L
D
12آنژه33914104040041
D
D
D
W
L
W
W
D
D
D
13بوردو32911123034-438L1-205-04
D
D
D
W
L
D
W
L
D
W
14نانتس32107153842-437W1-0D1-1
W
L
L
L
W
L
W
W
L
W
15تولوز32811133046-1635D0-0D0-0
W
D
L
W
L
D
D
W
L
W
16موناکو32711143146-1532D2-2W1-0
D
W
L
D
D
W
W
D
L
D
17آمیان3288162645-1932D0-0D0-0
W
D
D
D
D
W
W
W
D
D
18دیژون3377192750-2328W1-0W3-1
L
L
W
D
W
L
D
L
D
W
19گنگام3259182357-3424L0-1L0-1
L
W
L
D
D
L
W
D
W
D
20کان32411172447-2323D1-1W1-0
L
L
W
L
L
L
D
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه آنژه
آنژه
4 - 3
نیم
1397-05-20
رن
0 - 1
آنژه
1397-05-27
پاریسن ژرمن
1 - 3
آنژه
1397-06-03
آنژه
0 - 1
لیل
1397-06-10
دیژون
3 - 1
آنژه
1397-06-24
آنژه
0 - 0
تولوز
1397-06-31
موناکو
1 - 0
آنژه
1397-07-03
آنژه
1 - 0
گنگام
1397-07-07
آنژه
2 - 2
استراسبورگ
1397-07-14
رنس
1 - 1
آنژه
1397-07-28
آنژه
2 - 1
لیون
1397-08-05
سنت اتین
3 - 4
آنژه
1397-08-13
آنژه
0 - 1
مونت پولیه
1397-08-19
نانتس
1 - 1
آنژه
1397-09-03
آنژه
1 - 1
کان
1397-09-10
نیس
0 - 0
آنژه
1397-09-13
آنژه
2 - 1
بوردو
1397-10-25
آمیان
0 - 0
آنژه
1397-10-18
آنژه
1 - 1
مارسی
1397-10-01
نیم
1 - 3
آنژه
1397-11-03
آنژه
0 - 1
نانتس
1397-10-30
تولوز
0 - 0
آنژه
1397-11-07
آنژه
0 - 1
دیژون
1397-11-13
استراسبورگ
2 - 1
آنژه
1397-11-20
آنژه
0 - 3
نیس
1397-11-27
گنگام
0 - 1
آنژه
1397-12-04
آنژه
2 - 2
موناکو
1397-12-11
مونت پولیه
2 - 2
آنژه
1397-12-19
آنژه
0 - 0
آمیان
1397-12-25
مارسی
2 - 2
آنژه
1398-01-10
آنژه
3 - 3
رن
1398-01-17
کان
1 - 0
آنژه
1398-01-24
لیون
1 - 2
آنژه
1398-01-30
    برنامــه بازیهـــای آینــده آنژه