مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم انژه

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن9810296232511-0404-01
W
W
D
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو107122612142202-1012-02
W
W
D
L
W
W
W
W
D
W
3نانتس106229722005-1212-16
W
W
W
D
W
L
D
W
W
W
4مارسی9522181531704-28D1-1
L
W
W
W
D
-
W
D
L
W
5سنت اتین10523131031702-17D1-1
W
D
L
W
L
W
D
D
W
L
6لیون94412015516D3-301-13
W
L
D
D
W
W
D
W
D
W
7بوردو104421615116D2-203-10
W
W
L
D
L
-
W
W
W
D
8مونت پولیه104338621512-0902-03
W
D
D
W
W
W
D
L
D
W
9کان1050578-11503-17W2-0
L
W
W
L
L
L
W
W
W
L
10تولوز104241115-414L0-104-21
L
L
D
W
W
-
W
W
L
W
11گوئنگام104151214-21303-0311-18
W
L
D
W
L
L
W
W
D
W
12انژه102621412212
L
D
D
W
L
D
D
L
D
L
13تروا93339901201-1711-25
D
L
W
W
D
D
L
D
L
W
14نیس93151214-21004-14D2-2
W
W
D
L
L
L
W
W
D
L
15رنز102351215-3911-2901-20
L
D
L
L
W
L
D
L
L
W
16آمیان9306511-6901-27W2-0
W
L
L
L
W
-
L
W
L
W
17دیژون102351320-7912-2005-19
L
D
D
L
W
L
W
L
D
L
18استراسبورگ9135917-8604-0710-28
L
L
L
D
D
-
W
L
L
D
19لیل9135614-86D1-102-24
D
L
L
D
L
W
L
D
L
D
20متز10109519-143L0-105-06
W
L
L
L
L
L
L
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه انژه
انژه
2 - 2
بوردو
1396-05-15
آمیان
2 - 0
انژه
1396-05-21
مارسی
1 - 1
انژه
1396-05-29
انژه
1 - 1
لیل
1396-06-05
سنت اتین
1 - 1
انژه
1396-06-19
انژه
1 - 0
متز
1396-06-26
نیس
2 - 2
انژه
1396-06-31
انژه
3 - 3
لیون
1396-07-09
کان
2 - 0
انژه
1396-07-22
انژه
1 - 0
تولوز
1396-07-29
    برنامــه بازیهـــای آینــده انژه