مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم آمیان

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن382963108297993D2-2L0-2
W
D
D
L
D
W
W
W
D
L
2موناکو38248685454080D1-1D0-0
L
D
W
W
W
W
W
W
D
W
3لیون38239687434478L1-2L0-3
W
W
W
L
W
W
W
W
W
W
4مارسی382211580473377L0-2L1-2
W
D
W
D
W
L
D
W
W
W
5رنز381610125044658L0-2L0-2
D
W
W
W
D
D
L
W
W
D
6بوردو38167155348555W1-0L2-3
L
W
W
W
W
L
W
L
W
W
7سنت اتین381510134750-355L0-2L0-3
W
W
L
L
W
W
D
W
L
W
8نیس38159145352154W3-0L0-1
W
D
L
W
L
W
L
D
W
W
9نانتس381410143641-552L0-1W1-0
D
L
L
W
W
L
D
D
L
W
10مونت پولیه38111893633351D1-1D1-1
L
L
W
D
D
D
D
L
L
D
11دیژون38139165573-1848W2-1D1-1
L
L
W
L
W
D
L
L
W
W
12گوئنگام381211154859-1147W3-1D1-1
W
D
L
D
L
L
W
W
W
D
13آمیان38129173742-545
W
D
D
W
L
D
W
W
D
W
14انژه38914154252-1041L0-2L0-1
L
D
W
L
L
W
D
D
D
L
15استراسبورگ38911184467-2338W3-1W1-0
L
D
L
W
L
L
D
L
D
W
16کان38108202752-2538W3-0L0-1
D
L
L
L
D
W
L
D
L
D
17لیل38108204167-2638W3-0W1-0
L
W
W
W
L
D
L
D
W
W
18تولوز38910193854-1637D0-0L0-1
W
L
L
L
W
D
L
W
L
W
19تروا3896233259-2733D1-1L0-1
L
W
L
D
L
L
L
L
W
L
20متز3868243476-4226W2-0W2-0
D
L
L
L
L
D
L
D
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه آمیان
پاریسن ژرمن
0 - 2
آمیان
1396-05-14
آمیان
2 - 0
انژه
1396-05-21
سنت اتین
0 - 3
آمیان
1396-05-28
آمیان
0 - 3
نیس
1396-06-04
استراسبورگ
1 - 0
آمیان
1396-06-18
آمیان
2 - 0
مارسی
1396-06-26
کان
0 - 1
آمیان
1396-07-01
آمیان
0 - 3
لیل
1396-08-29
تولوز
0 - 1
آمیان
1396-07-22
آمیان
0 - 1
بوردو
1396-07-29
گوئنگام
1 - 1
آمیان
1396-08-06
مونت پولیه
1 - 1
آمیان
1396-08-13
آمیان
1 - 1
موناکو
1396-08-26
متز
2 - 0
آمیان
1396-09-04
آمیان
1 - 2
دیژون
1396-09-07
رنز
0 - 2
آمیان
1396-09-11
آمیان
2 - 1
لیون
1396-09-19
تروا
0 - 1
آمیان
1396-09-25
آمیان
1 - 0
نانتس
1396-09-29
نیس
0 - 1
آمیان
1396-10-23
آمیان
1 - 1
مونت پولیه
1396-10-27
آمیان
1 - 3
گوئنگام
1396-10-30
انژه
0 - 1
آمیان
1396-11-07
آمیان
2 - 0
سنت اتین
1396-11-14
بوردو
2 - 3
آمیان
1396-11-21
آمیان
0 - 0
تولوز
1396-11-28
نانتس
1 - 0
آمیان
1396-12-05
آمیان
2 - 0
رنز
1396-12-12
دیژون
1 - 1
آمیان
1396-12-19
آمیان
1 - 1
تروا
1396-12-26
لیل
1 - 0
آمیان
1397-01-12
آمیان
0 - 3
کان
1397-01-18
لیون
0 - 3
آمیان
1397-01-25
آمیان
1 - 3
استراسبورگ
1397-02-01
موناکو
0 - 0
آمیان
1397-02-08
آمیان
2 - 2
پاریسن ژرمن
1397-02-14
آمیان
0 - 2
متز
1397-02-22
مارسی
1 - 2
آمیان
1397-02-29
    برنامــه بازیهـــای آینــده آمیان
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!