مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم آمیان

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن9810296232505-06L0-2
W
W
D
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو96122412121911-1804-28
L
W
W
D
L
-
W
W
W
D
3سنت اتین952213941702-03L0-3
D
W
D
L
W
W
W
D
D
W
4مارسی95221815317L0-205-19
L
W
W
W
D
-
W
D
L
W
5نانتس95227611712-2002-24
W
W
W
W
D
-
L
D
W
W
6لیون9441201551612-0904-14
W
L
D
D
W
W
D
W
D
W
7بوردو9441161421610-2102-10
D
W
W
L
D
-
W
W
W
D
8کان95047611504-07L0-1
W
L
W
W
L
L
W
W
W
L
9گوئنگام94141112-11301-2010-28
L
W
L
D
W
L
W
W
D
W
10انژه92611411312L0-201-27
D
L
D
D
W
-
D
D
L
D
11مونت پولیه93337611201-1711-04
L
W
D
D
W
W
D
L
D
W
12تروا93339901203-1712-16
D
L
W
W
D
D
L
D
L
W
13تولوز93241015-51102-17L0-1
D
L
L
D
W
-
W
W
L
W
14نیس93151214-210W3-001-13
W
W
D
L
L
L
W
W
D
L
15رنز91351115-4603-0312-02
W
L
D
L
L
-
L
D
L
L
16لیل8134613-7609-3004-01
D
D
L
L
D
W
L
D
L
D
17آمیان8206411-76
W
W
L
L
L
-
-
L
W
L
18دیژون91351119-8611-2903-10
L
L
D
D
L
L
W
L
D
L
19استراسبورگ9135917-8604-21W1-0
L
L
L
D
D
-
W
L
L
D
20متز9108417-13305-1211-25
L
W
L
L
L
-
L
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه آمیان
پاریسن ژرمن
0 - 2
آمیان
1396-05-14
آمیان
2 - 0
انژه
1396-05-21
سنت اتین
0 - 3
آمیان
1396-05-28
آمیان
0 - 3
نیس
1396-06-04
استراسبورگ
1 - 0
آمیان
1396-06-18
آمیان
2 - 0
مارسی
1396-06-26
کان
0 - 1
آمیان
1396-07-01
تولوز
0 - 1
آمیان
1396-07-22
    برنامــه بازیهـــای آینــده آمیان