بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم سنت اتین

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1رن3300514904-1111-30
-
-
W
W
W
-
-
-
-
W
2لیون2200909610-0602-29
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
3پاریسن ژرمن3201826612-1404-18
-
-
W
L
W
-
-
-
W
W
4نیس2200422612-0405-16
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
5آنژه320167-1604-2609-21
-
-
W
L
W
-
-
-
W
W
6برست31203215D1-102-15
-
-
D
D
W
-
-
-
D
W
7سنت اتین21103214
-
-
-
W
D
-
-
-
-
D
8رنس3111211402-2212-07
-
-
W
D
L
-
-
-
-
D
9متز3111440409-2502-01
-
-
D
W
L
-
-
-
-
W
10بوردو3111440403-0710-19
-
-
L
D
W
-
-
-
-
D
11نانتس3111330401-1111-09
-
-
L
D
W
-
-
-
-
D
12تولوز311125-3409-1404-05
-
-
D
W
L
-
-
-
-
W
13لیل2101220305-0908-28
-
-
-
W
L
-
-
-
-
W
14آمیان310234-1310-2605-02
-
-
L
W
L
-
-
-
W
L
15استراسبورگ302113-2203-2112-21
-
-
D
D
L
-
-
-
D
L
16مونت پولیه201112-1111-2302-08
-
-
-
L
D
-
-
-
-
L
17مارسی201102-2102-0509-01
-
-
-
L
D
-
-
-
-
L
18نیم301237-4101-2509-28
-
-
L
L
D
-
-
-
-
L
19موناکو301228-6111-0203-14
-
-
L
L
D
-
-
-
L
D
20دیژون300315-4005-23W2-1
-
-
L
L
L
-
-
-
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه سنت اتین