مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم سنت اتین

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن2118216715525604-07L0-3
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
2مارسی2214534522234702-10L0-3
L
W
W
W
W
W
W
W
W
W
3لیون21136249212845L0-502-24
W
W
W
D
W
W
D
L
W
D
4موناکو21134448212743L0-405-12
W
W
W
D
D
L
W
W
W
D
5نانتس2210481921-234D1-104-01
W
W
L
D
L
W
L
W
L
L
6نیس219482731-431W1-001-21
W
W
D
W
D
W
L
W
W
W
7گوئنگام218582326-32903-17L1-2
W
D
W
W
L
D
D
W
W
L
8مونت پولیه2161051814428L0-104-28
D
L
W
D
D
D
W
D
L
D
9رنز218492630-428D2-203-10
D
L
L
L
W
W
W
W
L
L
10کان2283111424-102701-27W1-0
D
L
L
W
L
W
L
D
L
L
11بوردو2275102431-72605-06L0-3
L
L
W
L
W
D
W
L
L
L
12دیژون2174102942-132503-03W1-0
L
W
L
D
L
W
W
W
W
D
13استراسبورگ216692435-1124D2-204-14
W
W
L
L
L
W
D
W
W
L
14سنت اتین2165102036-1623
L
L
L
W
L
L
D
D
L
W
15انژه2141072531-622D1-102-17
D
L
W
D
W
L
L
D
W
W
16آمیان2164111723-622W3-002-03
L
L
L
L
D
D
W
L
L
D
17لیل2164111932-132205-19L1-3
L
L
D
W
L
L
W
W
D
L
18تروا2163122131-102104-21L1-2
L
W
L
L
L
W
W
L
W
L
19تولوز2155111930-1120W2-0D0-0
W
L
L
L
D
D
L
W
L
D
20متز2143141735-1815W3-1L0-3
D
W
W
D
W
L
L
D
W
W
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه سنت اتین