مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم سنت اتین

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن342932104238190D1-1L0-3
W
W
D
W
W
W
W
W
W
W
2موناکو34217679443570L0-405-12
W
D
W
L
L
W
W
W
W
W
3لیون34209577383969L0-5D1-1
W
W
W
W
W
L
D
W
W
W
4مارسی34209572413169D2-2L0-3
L
W
D
W
W
W
D
L
D
W
5نیس34148124545050W1-0L0-1
L
W
D
D
W
D
W
L
D
W
6سنت اتین341310114046-649
W
W
D
W
W
D
D
W
D
W
7رنز34139124341248D2-2D1-1
W
D
D
L
D
L
W
D
D
L
8مونت پولیه34101683230246L0-104-27
D
W
D
L
L
W
D
D
D
L
9نانتس341210123337-446D1-1W3-0
D
L
L
D
D
L
W
L
D
D
10گوئنگام34129134149-845W2-0L1-2
L
W
W
D
W
D
L
W
W
W
11بوردو34127153944-54305-06L0-3
L
L
W
W
L
D
D
L
W
L
12دیژون34119144866-1842D2-2W1-0
D
L
W
D
L
W
W
D
L
L
13آمیان34117163238-640W3-0W2-0
D
W
W
L
W
D
L
D
W
W
14انژه34813133846-837D1-1W1-0
W
L
D
D
L
L
W
W
D
D
15کان33106172443-1936W2-1W1-0
L
L
L
L
D
L
W
D
W
L
16استراسبورگ34810163961-2234D2-2W1-0
D
D
D
L
L
W
D
L
D
L
17تولوز3389163144-1333W2-0D0-0
L
D
L
L
W
D
L
D
L
W
18تروا3485212851-2329W2-1L1-2
D
L
L
L
L
D
W
L
L
L
19لیل3478193358-252905-19L1-3
L
L
L
D
L
D
L
D
L
D
20متز3468203265-3326W3-1L0-3
D
D
L
W
D
L
D
D
L
D
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه سنت اتین
    برنامــه بازیهـــای آینــده سنت اتین