مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم سنت اتین

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن2200615602-1609-15
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
2نیمس2200743603-3110-27
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
3دیژون2200413612-2202-23
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
4ریمس2200202611-1004-20
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
5موناکو2110312409-2905-04
-
-
-
W
D
-
-
-
-
D
6لیل2110312403-0910-06
-
-
-
W
D
-
-
-
-
W
7استراسبورگ2110312402-02D1-1
-
-
-
W
D
-
-
-
-
D
8سنت اتین21103214
-
-
-
W
D
-
-
-
-
W
9مارسی2101532312-0803-02
-
-
-
W
L
-
-
-
-
W
10لیون2101211301-1911-24
-
-
-
W
L
-
-
-
-
W
11مونت پولیه2101330305-1108-25
-
-
-
L
W
-
-
-
-
L
12رنز210123-1310-2002-09
-
-
-
L
W
-
-
-
-
W
13تولوز210125-3304-2809-26
-
-
-
L
W
-
-
-
-
W
14نیس201112-1105-1812-15
-
-
-
L
D
-
-
-
-
L
15کان201114-3109-2203-16
-
-
-
L
D
-
-
-
-
D
16انژه200235-2011-0305-25
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
17گوئنگام200225-30W2-101-12
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
18آمیان200214-3009-0204-06
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
19بوردو200214-3004-1312-05
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
20نانتس200215-4012-0101-26
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه سنت اتین