مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم سنت اتین

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن10820318232604-07L0-3
W
D
W
W
D
W
W
W
W
W
2موناکو107122612142212-1605-12
W
W
D
L
W
W
W
W
D
W
3نانتس106229722012-0204-01
W
W
W
D
W
L
D
W
W
W
4لیون105412515101911-0502-24
L
D
D
W
W
W
D
W
D
W
5مارسی10532201731802-1012-09
W
W
W
D
D
W
D
L
W
D
6سنت اتین105231310317
W
D
L
W
L
W
D
D
W
L
7بوردو10442161511605-0611-29
W
W
L
D
L
-
W
W
W
D
8مونت پولیه1043386215L0-104-28
W
D
D
W
W
W
D
L
D
W
9کان1050578-11501-27W1-0
L
W
W
L
L
L
W
W
W
L
10تولوز104241115-41401-1310-29
L
L
D
W
W
-
W
W
L
W
11گوئنگام104151214-21303-1712-20
W
L
D
W
L
L
W
W
D
W
12انژه102621412212D1-102-17
L
D
D
W
L
D
D
L
D
L
13تروا10334914-51204-21L1-2
L
W
W
D
L
L
D
L
W
L
14نیس103161316-310W1-001-20
W
D
L
L
L
W
W
D
L
L
15رنز102351215-39D2-203-10
L
D
L
L
W
L
D
L
L
W
16آمیان9306511-69W3-002-03
W
L
L
L
W
-
L
W
L
W
17دیژون102351320-7903-03W1-0
L
D
D
L
W
L
W
L
D
L
18استراسبورگ102351118-7911-2504-14
L
L
D
D
W
-
W
L
L
D
19لیل9135614-8605-1911-18
D
L
L
D
L
W
L
D
L
D
20متز10109519-143W3-101-17
W
L
L
L
L
L
L
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه سنت اتین