بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم سنت اتین

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن382945105357091L0-1L0-4
L
D
W
W
L
W
D
W
D
W
2لیل38229768333575L0-1L1-3
W
D
W
W
L
L
W
W
W
W
3لیون38219870472372L1-2L0-1
W
D
W
W
W
W
L
W
D
W
4سنت اتین381991059411866
W
W
L
W
D
W
W
W
L
W
5مارسی38187136052861W2-1L0-2
L
D
L
W
W
D
W
L
L
W
6مونت پولیه381514953421159L0-1D0-0
W
D
W
D
L
W
W
W
D
D
7نیس381511123035-556W3-0D1-1
W
D
D
L
W
W
L
W
D
W
8رنس38131693942-355W2-0W2-0
D
L
L
W
W
W
D
L
L
W
9نیم38158155758-153W2-1D1-1
L
W
W
D
L
D
W
W
W
L
10رن381313125552352D1-1L0-3
D
D
D
W
W
L
D
D
D
W
11استراسبورگ3811161158481049W2-1D1-1
D
D
L
L
W
W
D
L
D
L
12نانتس38139164848048W3-0D1-1
W
W
D
D
L
L
W
W
W
L
13آنژه381016124449-546W4-3D1-1
D
W
L
L
D
D
D
D
L
D
14بوردو381011173442-841W3-0L2-3
L
L
L
L
W
D
W
L
L
L
15آمیان38911183152-2138D0-0D2-2
D
D
D
L
W
D
D
D
D
W
16تولوز38814163557-2238W2-0W3-2
L
D
D
L
L
L
W
D
D
L
17موناکو38812183857-1936W2-0W3-2
D
L
L
W
L
D
L
D
L
W
18دیژون3897223160-2934W3-0W1-0
L
L
W
L
W
L
D
W
W
W
19کان38712192954-2533W2-1W5-0
W
D
W
L
L
L
L
W
W
L
20گنگام38512212868-4027W2-1W1-0
L
D
D
D
L
W
D
L
D
D
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه سنت اتین
سنت اتین
1 - 2
گنگام
1397-05-20
استراسبورگ
1 - 1
سنت اتین
1397-05-28
مونت پولیه
0 - 0
سنت اتین
1397-06-03
سنت اتین
0 - 0
آمیان
1397-06-11
پاریسن ژرمن
0 - 4
سنت اتین
1397-06-23
سنت اتین
1 - 2
کان
1397-06-31
تولوز
3 - 2
سنت اتین
1397-07-03
سنت اتین
0 - 2
موناکو
1397-07-06
لیل
1 - 3
سنت اتین
1397-07-14
سنت اتین
1 - 1
رن
1397-07-29
نیم
1 - 1
سنت اتین
1397-08-04
سنت اتین
3 - 4
آنژه
1397-08-13
سنت اتین
0 - 2
رنس
1397-08-19
لیون
0 - 1
سنت اتین
1397-09-02
سنت اتین
0 - 3
نانتس
1397-09-09
بوردو
2 - 3
سنت اتین
1397-09-14
سنت اتین
1 - 2
مارسی
1397-10-26
نیس
1 - 1
سنت اتین
1397-09-25
سنت اتین
0 - 3
دیژون
1397-10-01
گنگام
1 - 0
سنت اتین
1397-10-22
سنت اتین
2 - 1
لیون
1397-10-30
نانتس
1 - 1
سنت اتین
1397-11-10
سنت اتین
1 - 2
استراسبورگ
1397-11-24
رن
0 - 3
سنت اتین
1397-11-21
سنت اتین
1 - 0
پاریسن ژرمن
1397-11-28
دیژون
1 - 0
سنت اتین
1397-12-03
مارسی
0 - 2
سنت اتین
1397-12-12
سنت اتین
1 - 0
لیل
1397-12-19
کان
5 - 0
سنت اتین
1397-12-25
سنت اتین
1 - 2
نیم
1398-01-12
آمیان
2 - 2
سنت اتین
1398-01-17
سنت اتین
0 - 3
بوردو
1398-01-25
رنس
2 - 0
سنت اتین
1398-02-01
سنت اتین
0 - 2
تولوز
1398-02-08
موناکو
3 - 2
سنت اتین
1398-02-15
سنت اتین
1 - 0
مونت پولیه
1398-02-20
سنت اتین
0 - 3
نیس
1398-02-28
آنژه
1 - 1
سنت اتین
1398-03-03
    برنامــه بازیهـــای آینــده سنت اتین
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!