مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم موناکو

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن21182167155256L1-204-15
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
2مارسی22145345222347W6-101-28
L
W
W
W
W
W
W
W
W
W
3لیون2113624921284502-04L2-3
W
W
W
D
W
W
D
L
W
D
4موناکو21134448212743
W
W
W
D
D
L
W
W
W
D
5نانتس2210481921-23404-07L0-1
W
W
L
D
L
W
L
W
L
L
6نیس219482731-431D2-2L0-4
W
W
D
W
D
W
L
W
W
W
7گوئنگام218582326-329W6-004-21
W
D
W
W
L
D
D
W
W
L
8مونت پولیه2161051814428D1-1D0-0
D
L
W
D
D
D
W
D
L
D
9رنز218492630-428W2-104-01
D
L
L
L
W
W
W
W
L
L
10کان2283111424-1027W2-005-06
D
L
L
W
L
W
L
D
L
L
11بوردو2275102431-72603-03W2-0
L
L
W
L
W
D
W
L
L
L
12دیژون2174102942-132502-17W4-1
L
W
L
D
L
W
W
W
W
D
13استراسبورگ216692435-1124W3-003-10
W
W
L
L
L
W
D
W
W
L
14سنت اتین2165102036-162305-12W4-0
L
L
L
W
L
L
D
D
L
W
15انژه2141072531-622W1-002-10
D
L
W
D
W
L
L
D
W
W
16آمیان2164111723-62204-28D1-1
L
L
L
L
D
D
W
L
L
D
17لیل2164111932-132203-17W4-0
L
L
D
W
L
L
W
W
D
L
18تروا2163122131-1021W3-205-19
L
W
L
L
L
W
W
L
W
L
19تولوز2155111930-1120W3-202-24
W
L
L
L
D
D
L
W
L
D
20متز2143141735-181501-21W1-0
D
W
W
D
W
L
L
D
W
W
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه موناکو
    برنامــه بازیهـــای آینــده موناکو