مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

Loading ....
    جـدول تحلیلـی تیـــم موناکو

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن10820318232611-2604-14
W
D
W
W
D
W
W
W
W
W
2موناکو1071226121422
W
W
D
L
W
W
W
W
D
W
3نانتس106229722004-0711-29
W
W
W
D
W
L
D
W
W
W
4لیون105412515101902-03L2-3
L
D
D
W
W
W
D
W
D
W
5مارسی105322017318W6-101-27
W
W
W
D
D
W
D
L
W
D
6سنت اتین10523131031705-1212-16
W
D
L
W
L
W
D
D
W
L
7بوردو10442161511603-0310-28
W
W
L
D
L
-
W
W
W
D
8مونت پولیه1043386215D1-101-13
W
D
D
W
W
W
D
L
D
W
9کان1050578-115W2-005-06
L
W
W
L
L
L
W
W
W
L
10تولوز104241115-414W3-202-24
L
L
D
W
W
-
W
W
L
W
11گوئنگام104151214-21311-0404-21
W
L
D
W
L
L
W
W
D
W
12انژه10262141221212-0202-10
L
D
D
W
L
D
D
L
D
L
13تروا10334914-51212-0905-19
L
W
W
D
L
L
D
L
W
L
14نیس103161316-31001-17L0-4
W
D
L
L
L
W
W
D
L
L
15رنز102351215-3912-2004-01
L
D
L
L
W
L
D
L
L
W
16آمیان9306511-6904-2811-18
W
L
L
L
W
-
L
W
L
W
17دیژون102351320-7902-17W4-1
L
D
D
L
W
L
W
L
D
L
18استراسبورگ102351118-79W3-003-10
L
L
D
D
W
-
W
L
L
D
19لیل9135614-8603-17W4-0
D
L
L
D
L
W
L
D
L
D
20متز10109519-14301-20W1-0
W
L
L
L
L
L
L
L
L
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه موناکو
موناکو
2 - 3
تولوز
1396-05-13
دیژون
4 - 1
موناکو
1396-05-22
متز
1 - 0
موناکو
1396-05-27
موناکو
1 - 6
مارسی
1396-06-05
نیس
0 - 4
موناکو
1396-06-18
موناکو
0 - 3
استراسبورگ
1396-06-25
لیل
4 - 0
موناکو
1396-06-31
موناکو
1 - 1
مونت پولیه
1396-07-07
لیون
2 - 3
موناکو
1396-07-21
موناکو
0 - 2
کان
1396-07-29
    برنامــه بازیهـــای آینــده موناکو