بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

سایت دیتابورس

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم لیون

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1لیون22009096
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
2نیس2200422611-2302-01
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
3رن2200312612-1403-21
-
-
-
W
W
-
-
-
-
W
4متز2110413410-2602-22
-
-
-
D
W
-
-
-
-
W
5رنس2110202403-1412-21
-
-
-
W
D
-
-
-
-
D
6سنت اتین2110321402-2910-06
-
-
-
W
D
-
-
-
-
D
7تولوز2110211401-2511-02
-
-
-
D
W
-
-
-
-
W
8پاریسن ژرمن2101422309-2202-08
-
-
-
W
L
-
-
-
-
W
9آمیان2101220302-0509-14
-
-
-
L
W
-
-
-
-
W
10لیل2101220312-0403-07
-
-
-
W
L
-
-
-
-
W
11آنژه210137-43W6-005-16
-
-
-
W
L
-
-
-
-
W
12برست2020220205-2309-25
-
-
-
D
D
-
-
-
-
D
13استراسبورگ2020110202-1511-30
-
-
-
D
D
-
-
-
-
D
14نانتس201112-1109-2804-11
-
-
-
L
D
-
-
-
-
D
15مونت پولیه201112-1105-0908-27
-
-
-
L
D
-
-
-
-
L
16بوردو201124-2108-3101-11
-
-
-
L
D
-
-
-
-
D
17مارسی201102-2104-1811-09
-
-
-
L
D
-
-
-
-
L
18دیژون200213-2010-1905-02
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
19نیم200215-4004-0512-07
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
20موناکو200206-6004-26W3-0
-
-
-
L
L
-
-
-
-
L
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه لیون
موناکو
3 - 0
لیون
1398-05-18
لیون
0 - 6
آنژه
1398-05-25
    برنامــه بازیهـــای آینــده لیون
مونت پولیه
-
لیون
1398-06-05
لیون
-
بوردو
1398-06-09
آمیان
-
لیون
1398-06-23
لیون
-
پاریسن ژرمن
1398-06-31
برست
-
لیون
1398-07-03
لیون
-
نانتس
1398-07-06
سنت اتین
-
لیون
1398-07-14
لیون
-
دیژون
1398-07-27
لیون
-
متز
1398-08-04
تولوز
-
لیون
1398-08-11
مارسی
-
لیون
1398-08-18
لیون
-
نیس
1398-09-02
استراسبورگ
-
لیون
1398-09-09
لیون
-
لیل
1398-09-13
نیم
-
لیون
1398-09-16
لیون
-
رن
1398-09-23
رنس
-
لیون
1398-09-30
بوردو
-
لیون
1398-10-21
لیون
-
تولوز
1398-11-05
نیس
-
لیون
1398-11-12
لیون
-
آمیان
1398-11-16
پاریسن ژرمن
-
لیون
1398-11-19
لیون
-
استراسبورگ
1398-11-26
متز
-
لیون
1398-12-03
لیون
-
سنت اتین
1398-12-10
لیل
-
لیون
1398-12-17
لیون
-
رنس
1398-12-24
رن
-
لیون
1399-01-02
لیون
-
نیم
1399-01-17
نانتس
-
لیون
1399-01-23
لیون
-
مارسی
1399-01-30
لیون
-
موناکو
1399-02-07
دیژون
-
لیون
1399-02-13
لیون
-
مونت پولیه
1399-02-20
آنژه
-
لیون
1399-02-27
لیون
-
برست
1399-03-03