بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

جدول تحلیلی تیمهای لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

    جـدول تحلیلـی تیـــم پاریسن ژرمن

جدول تحلیلی لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

#تیمPWDLFAGDPTSخانهبیرونفرم بازیهای آخرفرم بازیهای خانگی
1پاریسن ژرمن382945105357091
L
D
W
W
L
W
D
W
D
W
2لیل38229768333575W2-1L1-5
W
D
W
W
L
L
W
W
W
W
3لیون38219870472372W5-0L1-2
W
D
W
W
W
W
L
W
D
W
4سنت اتین381991059411866W4-0W1-0
W
W
L
W
D
W
W
W
L
W
5مارسی38187136052861W3-1W2-0
L
D
L
W
W
D
W
L
L
W
6مونت پولیه381514953421159W5-1L2-3
W
D
W
D
L
W
W
W
D
D
7نیس381511123035-556D1-1W3-0
W
D
D
L
W
W
L
W
D
W
8رنس38131693942-355W4-1L1-3
D
L
L
W
W
W
D
L
L
W
9نیم38158155758-153W3-0W4-2
L
W
W
D
L
D
W
W
W
L
10رن381313125552352W4-1W3-1
D
D
D
W
W
L
D
D
D
W
11استراسبورگ3811161158481049D2-2D1-1
D
D
L
L
W
W
D
L
D
L
12نانتس38139164848048W1-0L2-3
W
W
D
D
L
L
W
W
W
L
13آنژه381016124449-546W3-1W2-1
D
W
L
L
D
D
D
D
L
D
14بوردو381011173442-841W1-0D2-2
L
L
L
L
W
D
W
L
L
L
15آمیان38911183152-2138W5-0W3-0
D
D
D
L
W
D
D
D
D
W
16تولوز38814163557-2238W1-0W1-0
L
D
D
L
L
L
W
D
D
L
17موناکو38812183857-1936W3-1W4-0
D
L
L
W
L
D
L
D
L
W
18دیژون3897223160-2934W4-0W4-0
L
L
W
L
W
L
D
W
W
W
19کان38712192954-2533W3-0W2-1
W
D
W
L
L
L
L
W
W
L
20گنگام38512212868-4027W9-0W3-1
L
D
D
D
L
W
D
L
D
D
    نتــایج بازیهـــای گذشتــه پاریسن ژرمن
پاریسن ژرمن
0 - 3
کان
1397-05-21
گنگام
3 - 1
پاریسن ژرمن
1397-05-27
پاریسن ژرمن
1 - 3
آنژه
1397-06-03
نیم
4 - 2
پاریسن ژرمن
1397-06-10
پاریسن ژرمن
0 - 4
سنت اتین
1397-06-23
رن
3 - 1
پاریسن ژرمن
1397-07-01
پاریسن ژرمن
1 - 4
رنس
1397-07-04
نیس
3 - 0
پاریسن ژرمن
1397-07-07
پاریسن ژرمن
0 - 5
لیون
1397-07-15
پاریسن ژرمن
0 - 5
آمیان
1397-07-28
مارسی
2 - 0
پاریسن ژرمن
1397-08-06
پاریسن ژرمن
1 - 2
لیل
1397-08-11
موناکو
4 - 0
پاریسن ژرمن
1397-08-20
پاریسن ژرمن
0 - 1
تولوز
1397-09-03
بوردو
2 - 2
پاریسن ژرمن
1397-09-11
استراسبورگ
1 - 1
پاریسن ژرمن
1397-09-14
پاریسن ژرمن
1 - 5
مونت پولیه
1397-12-01
دیژون
4 - 0
پاریسن ژرمن
1397-12-21
پاریسن ژرمن
0 - 1
نانتس
1397-10-01
آمیان
3 - 0
پاریسن ژرمن
1397-10-22
پاریسن ژرمن
0 - 9
گنگام
1397-10-29
پاریسن ژرمن
1 - 4
رن
1397-11-07
لیون
1 - 2
پاریسن ژرمن
1397-11-14
پاریسن ژرمن
0 - 1
بوردو
1397-11-20
سنت اتین
1 - 0
پاریسن ژرمن
1397-11-28
پاریسن ژرمن
0 - 3
نیم
1397-12-04
کان
2 - 1
پاریسن ژرمن
1397-12-11
نانتس
2 - 3
پاریسن ژرمن
1398-01-28
پاریسن ژرمن
1 - 3
مارسی
1397-12-26
تولوز
1 - 0
پاریسن ژرمن
1398-01-11
پاریسن ژرمن
2 - 2
استراسبورگ
1398-01-18
لیل
1 - 5
پاریسن ژرمن
1398-01-25
پاریسن ژرمن
1 - 3
موناکو
1398-02-01
مونت پولیه
2 - 3
پاریسن ژرمن
1398-02-10
پاریسن ژرمن
1 - 1
نیس
1398-02-14
آنژه
2 - 1
پاریسن ژرمن
1398-02-21
پاریسن ژرمن
0 - 4
دیژون
1398-02-28
رنس
1 - 3
پاریسن ژرمن
1398-03-03
    برنامــه بازیهـــای آینــده پاریسن ژرمن
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد...!