بنر تبلیغاتی سایت سیویلان

مرجع دانشجویان و مهندسان عمران - سیویلان

رکوردداران بیشترین حضور در لوشامپیونه فرانسه | سایت توپ 90

جدول رکوردداران بیشترین حضور در لیگ

فرانسه - لوشامپیونه

بازی بازیکن تیم
618میکائیل لاندروپاریسن ژرمن-باستیا-نانتس-لیل
602ژان لوک اتوریموناکو
596دومینیک دروپسیبوردو-استراسبورگ-والنسیس
593رومینیک باراتلیپاریسن ژرمن-نیس-آژاکسیو
586آلن ژیرسبوردو-مارسی
577سیلوین کاستندچمتز-تولوز-سنت اتین
558پاتریک باتیستونموناکو-بوردو-متز-سنت اتین
544جکی نوویپاریسن ژرمن-مارسی-استراسبورگ-نیم
532هنری میشلنانتس
531ژان پل برتراندنانتس
509پاتریس ریورن-نانتس-روئن
506سیلوین آرماندپاریسن ژرمن-رن-نانتس
505فرانسوا بریسونپاریسن ژرمن-لیون-لنز-مارسی-لیل-استراسبورگ-لاوال
503لویک آمیسنانتس
503ژوئل باتسپاریسن ژرمن-سوشو-اوسر
503آلبرت راستسوشو-مونت پولیه
501دیدیه سناچبوردو-لنز
497ماکسیم بوسیسنانتس-ریسینگ کلوب
497برنارد لاکومببوردو-لیون-سنت اتین
495ژان کریستف توونلبوردو-هاوور-پاریس
489برنارد لاماپاریسن ژرمن-لنز-متز-رن-لیل-برست
488برونو مارتینیاوسر-مونت پولیه-نانسی
    تعداد قهرمانی باشگاه های فرانسه
سنت اتین
10 بار قهرمانی
مارسی
9 بار قهرمانی
نانتس
8 بار قهرمانی
موناکو
8 بار قهرمانی
لیون
7 بار قهرمانی
پاریسن ژرمن
7 بار قهرمانی
رنس
6 بار قهرمانی
بوردو
6 بار قهرمانی
استاندارد پاریس
5 بار قهرمانی
نیس
4 بار قهرمانی
ایتویل
4 بار قهرمانی
روبیکس
4 بار قهرمانی
لیل
3 بار قهرمانی
سوشو
3 بار قهرمانی
سته
2 بار قهرمانی
لیل
2 بار قهرمانی
پاریس
2 بار قهرمانی
پاترونیج اولیر
2 بار قهرمانی
هاوور
2 بار قهرمانی
روبیکس تورکوینگ
1 بار قهرمانی
ریسینگ کلوب
1 بار قهرمانی
مالهوس
1 بار قهرمانی
سنت کویین
1 بار قهرمانی
پوتاوس
1 بار قهرمانی
گالیا کلوب
1 بار قهرمانی
کلوب فرانسیس
1 بار قهرمانی
استراسبورگ
1 بار قهرمانی
مونت پولیه
1 بار قهرمانی
اوسر
1 بار قهرمانی
لنز
1 بار قهرمانی
بدون قهرمان بعلت تبانی
1 بار قهرمانی